Camp Rising Sun Magyarország Hungary

Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen

Hungarian Slang

Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből

Ezen a weboldalon a magyar szlengről szóló és a szlengről magyarul írott dokumentumokat talál (egy kis kitekintéssel idegen nyelvek hasonló weblapjaira).
Ez a fórum szívesen áll mindenkinek a rendelkezésére, aki ide ill
ő cikkeit, szógyűjteményét szeretné az interneten is hozzáférhetővé tenni, vagy akár csak egy link erejéig itt is felhívni ilyen jellegű munkáira a figyelmet.

Szótárak, könyvek, önálló munkák

Tanulmányok, cikkek
Ismertetések
Könyvajánló
Interjúk, újságcikkek
Diákköri és szakdolgozatok
Kisebb gyűjtemények
A magyar szleng történeti adatai
Olvasnivaló, szórakozás
Egyéb munkák
Magyar szleng / A szleng magyarul
Idegen nyelvek szlengje a weben
Szlengkutató munkacsoportok
Linkgyűjtemények
  Az eddigi legteljesebb összefoglalás a szlengről: a Wikipédia Szleng szócikke

Könyvsorozat a szlengről:  SZLENGKUTATÁS

Keresés az oldalon 2003 előtt óta megtalálható különböző dokumentumok szlengszavai között a MixLexben

A magyar szleng nagyszótára
Adatszolgáltatás a magyar szleng nagyszótárához
 

Néhány szlengszó — kezdőknek és nyelvtanulóknak (jó pár éves összeállítás az 1980-as évekből)
Mai magyar szleng. Nyári Egyetem (a Debreceni Nyári Egyetem félévente megjelenő lapja) 2004/1: 10. [2004.04.29.]
Börtönszleng

Szótárak, könyvek, önálló munkák

Fülöp Tamás: A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 48. sz.) Bp., 1991. (19 lap). (Az általunk rögzített szöveg elérhető a http://sas2.elte.hu/bp/lenti.htm címen is)

Hoffmann Ottó: Mini-tini-szótár (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, 1996. [1997.]

Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap)

Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz. Debrecen, 1991. (178 lap). [= Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992. (391 lap).]

Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Debrecen, 2008. (320 lap).

Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, 1996. (99 lap). (WinWord formátumban ld. itt! | Új címe)

Kövesdi Péter–Szilágyi Márton: Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklórja. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 38. sz.) Budapest, 1988. PDF | DJVU [2009.07.19]

L’argot : un universel du langage? Actes du colloque «L’argot: un universel du langage?» organisé au Centre Interuniversitaire d’Études Françaises les 14, 15 et 16 novembre 2005 à Budapest. Textes réunis par Dávid Szabó. (Revue d’Études Françaises 11.) Budapest, 2006.  [2006.12.12.]

Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (285 lap)

Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng (1996–2005). (Doktori disszertáció). Debrecen, 2005. (Tézisek magyarul | The argument of the doctoral dissertation | A disszertáció ZIPpel tömörített Word formátumban | PDF) [2006.04.04]

Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.). Debrecen, 2008. [2008.04.23]

Rónaky Edit: Hogyan beszél ma az ifjúság? (Avagy: Hogy hadováznak a skacok?) (Az Embernevelés Kiskönyvtára 2.) Szentlőrinc, 1995 (az utánnyomott kötetekben: 1996 is), második, javított kiadás: 1997. (92 lap, a második kiadásban 83 lap) (WinWord formátumban | ZIP tömörített formátumban | Új címe)

A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. (Szlengkutatás 4.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (375 lap)

A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. (Szlengkutatás 1.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (302 lap)

Tóth Kornélia: A sárbogárdi diáknyelv szótára. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46. sz.) Bp., 1990. (72 lap).

Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály: Budapest a fattyúnyelvben. (Kézirat). Bp., 1956. (146 lap).

Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Bp., 1996. (134 lap) (WinWord formátumban ld. itt: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/bpfattyu | http://mek.oszk.hu/01600/01690)

Tanulmányok, cikkek

Bandur Szilvia: „Dokiduma” — az orvosi szlengről… Magyar Orvosi Nyelv, 3/1 (2003. augusztus): 13–15. (Szövege helyben) [2008.09.30]

Bandur Szilvia–Grétsy Zsombor: Dokiduma (Az orvosi szlengről): Édes Anyanyelvünk 21/3 (1999. június): 7. (Szövege helyben)

Bauko János: Diákragadványnév-vizsgálatok magyar–szlovák kétnyelvű környezetben: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. (A 2005. október 20–21-i somorjai konferencia előadásai). Szerk. Vörös Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 224. sz. Budapest–Nyitra–Somorja, 2005. 143–52. [2006.02.04.]

Boros Zsuzsanna: Diáknevek a Selmeci Akadémián: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos diákköri közleményei 2. (2001-2002. évi dolgozatok). Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, 2003. 21–36. (A MEK-ben) [2006.01.12.]

Farkas Tamás: Névkutatás — szlengkutatás: nevek és köznevesülés a katonai szlengben: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Keszler Borbála és Hajdú Mihály. Bp., 2003. 641–50

Fodor István: Szleng — bizalmas köznyelv (Gondolatok két új szótár kapcsán): Magyar Nyelvőr 124 (2000): 248–53 (WinWord).

Grétsy László: Zakó. Szabad Föld, 2006/4, (jan. 27–febr. 2.) (Eredeti helyén) [2006.03.08.]

György Eszter: Nem kell a vaker (Cigány eredetű szlengszavak tizenéves roma és nem roma tanulók körében). AmaroDrom. 2004. június. (Eredeti helyén) [2006.03.08.]

Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás: Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn). In: Efing, Christian–Leschber, Corinna Hrsg.: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, 2009. 103–26. | Pinkafeldi tolvajnyelvi szójegyzék. (PDF) [2007.03.26.]

Hoffmann, Ottó: The differences between teenagers (age 10-14) and students in the use of slang. In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 99–108. [2006.12.13]

Hubáček, Jaroslav: A szlengkutatás módszertanáról (WinWord) [A „Zur Methodologie der Slangforschung” c. előadás (In: Problems of Sociolinguistics. 1. Sofia, Institute of Bulgarian Language, 1990. 150–61) magyar fordítása]

H. Varga Gyula: Hasonlóság és különbözőség a székelyföldi és az itthoni magyar fiatalok nyelvhasználatában: Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat. Szerk. Gadányi Károly, Bokor József, Guttmann Miklós. (Bibliotheca Slavica Savariensis 3. sz.) Szombathely, 1996. 224–8. [2004.05.29.]

H. Varga Gyula: Létezik e ifjúsági nyelv?: Anyanyelvi nevelés — embernevelés. (Országos anyanyelv-oktatási napok. Eger, 1994. július 4–7.) Szerk. Szende Aladár. MNyTK. 198. sz. Bp., 1995. 179–88. [2004.05.29.]

Jakab Albert Zsolt: Lázadó szövegek: a diákfirkák: A Hét (közéleti és művészeti kritikai lap) 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 17. [2004.12.21.]

Jeney, Zoltán: Problèmes de traduction d’anti-textes poétiques. In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 109–14. [2006.12.13] [2006.12.13]

Katona Csaba: „…meghúztuk a zamzigot és átgémbliztünk a taccson.” (Egy illegális határátlépés története — budapesti szlengben, 1954). In: Katona Csaba szerk.: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Győr, 2006. 63–80. [2008.05.16]
Négy huszonéves, külvárosi férfi sikerrel végrehajtott disszidálásának története 1954-ből, melyet egyikük elmesélt a a Szabad Európa Rádiónak. Ennek a szövegnek az írott változata a budapesti Open Society Archives-ban (Nyílt Társadalom Archívumban) található meg (300/40/4/7. doboz). (A forrás szöveg elérhető az interneten is: http://www.mult-kor.hu/_public/szleng.pdf . Az elbeszélés karakteres sajátossága, hogy – külvárosi fiatalokról lévén szó – a szökés leírása az 1950-es évek budapesti szlengjében fogalmazódott. Éppen ezért a leíráshoz egy ún. jassz–magyar szótár is tartozik: ennek használata nélkül a szöveg egyes részei már-már érthetetlennek bizonyulnak. Kétségkívül akadnak benne szép számmal olyan kifejezések, amelyek a mai köznyelvben is ismertek, de a korabeli argó legtöbb szava ma már aligha lenne értelmezhető a szótár nélkül. Sőt nyilvánvaló, hogy a Szabad Európa Rádió munkatársainak is gondot okozott a szövegértés, hiszen máskülönben aligha készítik el ezt a különös szótárt. A szótár nem csupán a szövegben előforduló kifejezéseket tartalmazza, hanem a külvárosi jassznyelv más szavait is (vö. http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=19434).

Kis Tamás: Gulyáságyú és soppakanuuna: Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): 87–95

Kis Tamás: A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán. (A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana). Eger, 1994. augusztus 24.

Kis Tamás: A magyar szlengszótárak: Magyar Nyelvjárások 32 (1995): 79–94

Kis Tamás: Személynevek a szlengben: Magyar Nyelvjárások 33 (1996): 93–104

Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához (Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 237–296.

Kis, Tamás: О нeкоторых вопросах опрeдeлeния слeнга в соврeмeнном вeнгeрском языкознании: Nyelv – stílus – irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Szerk. Zoltán András. Bp., 1998. 307–14 (WinWord)

Kis Tamás: Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről: Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 293–8 (WinWord)

Kis Tamás: A magyar fattyúnyelv kutatói: Magyar Nyelvjárások 38 (2000): 251–262 (WinWord)

Kis Tamás: Német tolvajnyelvi szójegyzék a 18. századból: Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): 251–262 (PDF)

Kis Tamás: Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. Hg. Klaus Sievert. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002. 165–178.

Kis Tamás: A szleng fogalmáról: A Hét (közéleti és művészeti kritikai lap) 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 14–15.

Kis Tamás: Nyelvi univerzálé-e a szleng? [2006.04.04]

Kis, Tamás: Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 125–41. (html) [2006.12.13]

Kis, Tamás: Szleng és karnevál. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. I, 455–64. [2007.12.25]

Kis Tamás: A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 71–102. [2009.03.24]

Körmendy, Mariann: Faut-il devenir bilingue français-argot ? Quelques réflexions sur l’enseignement du FLE. In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 143–50. [2006.12.13]

Kövecses, Zoltán: Metaphor and ideology in slang: the case of WOMAN and MAN. In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 151–66. [2006.12.13]

Laki Boglárka: A vajdasági magyar diáknyelv jellemzői egy pacséri kérdőíves vizsgálat alapján. Tanulmányok, 37 (2004): 119–125. (Szövege helyben) [2009.10.18]

Luvszandash Erdenesuvd: A mongol szleng [2004.05.27]

Mátételkiné Holló Magdolna: A francia rendőri és bűnözői tolvajnyelv szóalkotása. (Előadás az ELTE Romanisztika Nyelvészet Doktori Program kutatói szemináriumán). Bp., 2001. [2004.06.02.]

Mátételkiné Holló Magdolna: Nyugati hatások a narkószlengre: Magyar Rendészet 2005/2: 145–53. (Szövege helybenPDF) [2007.03.29.]

Mátételki Holló Magdolna: Tendances analogues de création dans l’argot pénitentiaire français et hongrois. [2004.09.27]

Mészöly Miklós: Nyelvünk szűzre megy? In: Mészöly Miklós: Érintések. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 29–46. [2007.10.05]

Péter, Mihály: Variable and Invariable Aspects of Slang. In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 167–73. [2006.12.13]

Szabó Dávid: Így beszéltek a táposok. (Adalékok a magyar katonai argó vizsgálatához): Argots Balatonneries linguistiques. Nyíregyháza, 2000. 161–71

Szabó, Dávid: Les emprunts argotiques: analyse contrastive du procédé d’après un corpus d’argot hongrois [Szókölcsönzés az argóban. (A jelenség kontrasztív vizsgálata a magyar szlengkorpusz alapján)]: Revue d’Etudes Françaises, 6 (2001): 147159.

Szabó, Dávid: Les registres non conventionnels dans le dictionnaire bilingue [A nonkonvencionális nyelvi rétegek egy kétnyelvű szótárban]: Études de linguistigue générale et contrastive. (Hommage à Jean Perrot). Paris, 2001. 427–36.

Szabó, Dávid: La place de l’emprunt dans l’argot de Budapest [A szókölcsönzés szerepe a budapesti argóban]: Argots et Argotologie (La Linguistique [Revue de la Société International de Linguistique Fonctionelle], Volume 38 [2002/1]). Paris, 2002. 113–27.

Szabó, Dávid: Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois? In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 209–17. [2006.12.13]

Szabó Edina: Belső szókincs (A mai magyar börtönszleng): Börtönügyi Szemle 17/2 (1998. június): 32–45.

Szabó Edina: A ’besúgó’ a magyar és a finn börtönszlengben: Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): 581–586. (WinWord)

Szabó Edina: A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig: Magyar Nyelvjárások 39 (2001): 115–126. (WinWord)

Szabó Edina: „Nagyobb lesz az ember, ha kicsit dumásabb”. (A börtönszlenghasználók véleménye nyelvváltozatukról): Magyar Nyelvjárások 41 (2003):  533–542.  (WinWord)

Szabó Edina: Egy kutatás módszerei. Börtönszleng Magyarországon (1997–2004): A Hét (közéleti és művészeti kritikai lap) 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 16. [2004.12.21]

Szabó, Edina: Hungarian Prison Slang Today. In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 219–29. [2006.12.13]

Székely Csaba: Mi a frigyák az a „dargli”?: A Hét (közéleti és művészeti kritikai lap) 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 18. [2004.12.21]

Szikszainé Nagy Irma: A diákszleng metaforái az „elégtelen”-re: A metafora grammatikája és stilisztikája. (Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által 1999. október 11–12-én rendezett konferencia előadásaiból). Szerk. Kemény Gábor. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X.). Bp., 2001. 273–80. (WinWord)

Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés és felkiáltás határsávja: Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 571–80. (WinWord)

Szikszainé Nagy Irma: Interrogatiók a szlengben — mint nyelvi tükrök: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Bp., 2003. 379–83.

Szikszainé Nagy Irma: Retorikai kérdések szleng variációi: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Bp., 2004. 262–7.

Tarpai Zoltán: Katonanyelvből: Élet és Tudomány 32 (1977): 1506. [2008.09.14]

Tarpai Zoltán: Katonák egymás közt: Édes Anyanyelvünk 2/4 (1980. október–december): 9. [2008.09.14]

Tasnádiné Rónaky Edit és (fia): Muráth Péter: A szleng NETovábbja. Az „internet-szleng”. (Elemző tanulmány és szógyűjtemény)

Tóth Anita: A diáknyelv. Hungarológiai Közlemények, 36/2 (2005): 134–9. (Szövege helyben) [2009.10.18]

Ismertetések

Bodó Csanád: Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról: Magyar Nyelv 98 (2002): 98–102. (PDF | Eredeti helyén). [2004.05.22]

Freész Károly: A századik utas. (Szakmai idegenvezetés a repülés világában): Népszabadság • 2005. december 21. (Háy György: Amit a repülésről tudni kell c. könyvét ismerteti, amiben van egy repülős szleng szótár) [2002.12.21]

H. Varga Gyula: Kitekintés az európai szlengkutatásra. Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei: Magyar Nyelvőr 124 (2000): 392–5. (Eredeti helyén).

H. Varga, Gyula: Tri štúdie o českom a slovenskom výskumu slangu v maďarskom jazyku: Filologická Revue [Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica] 4 (2001)/2: 70–2. [2004.05.28.]

Kis Tamás: A kanizsai katonanyelv: Néphadsereg (katonai hetilap) 1989/l: 13. [Az ismertetés eredeti teljes szövege] [2005.07.10.]

Kiss Eszter: Szlengszótár: Élet és Tudomány 54/41 (1999. október 8.): 1303. [Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár]

Mátételkiné Holló Magdolna: Étude lexicologique de l’argot policier et criminel français. Budapest, 2001. (A PhD értekezés magyar nyelvű összefoglalója). [2004.05.27]

M. Nagy Miklós: Fenyvesi István: Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár: Élet és Irodalom 47/5 (2003. január 31): 23.

Oszlánszki Éva: Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): 77–80. [2009.11.03.]

Péter Mihály: Alkalomhoz illően beszélni: Népszabadság • 2002. május 8. [Fenyvesi István: Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár]

Szilágyi Márton: Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]: BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) 4 (1992): 428–31.  [2009.01.27]

Szilágyi Márton: A szleng és határai. (Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár): Élet és Irodalom 43/12 (1999. március 26.): 12.

Zaicz Gábor: Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár: Hungarológiai Értesítő 1998.

Könyvajánló

Ambrus Judit: Fullos, havaj, tutkó szlengfüzetke. Népszava, …: (2008. október 11.): 20. [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.05]

Bekever a vaker. (Újabb szlengszótárt adtak ki). Hírextra 2008. 09. 25. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.06]

Daniss Győző: Madarat tolláról, embert mobiljáról. (Közmondásváltozatok a felsőoktatásból). Népszabadság, 2005. május 5. [2004.05.11]

Farkas Tímea: A politikus ne mondjon nyugdíjas helyett nyuggert. 168 óra (2008. október 31.) (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.05]

Flamózik, kajcsizik, zúz - a Retró után itt a Szlengszótár! Mtv.hu 2008. szeptember 25. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.06]

Kiss Eszter: Szlengszótár: Élet és Tudomány 1999/41 [2004.09.01]

Krezinger Szonja: Halló - Parapatics Andrea. Metropol.hu.2008-10-20. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.06]

Lányi Katalin: Hogyan hadováznak a skacok?…: Támpont 2003. november [2004.05.25]

Megjelent a Szlengszótár. Hir6.hu 2008-09-25. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár].

Miért jobb a sör a nőknél (Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór). Gyűjtötte és a bevezetőt írta Balázs Géza.

N. Horváth Erzsébet: Adytól a Szlengszótárig vezető úton. Új Tapolcai Újság, 9 (15)/10 (2008. október): 7. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.05]

Ö. I. B.: Rónaky Edit: Kész röhej! (A diáknyelv humora): Szabadság  11/131 (1999. június 9.): 2. [2004.05.25]

S. B. Á.: Leng a szleng... Szabadság (2008. október 09.) (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.06]

Seszták Ágnes: Beszél a Tisztelt Ház. Magyar Nemzet, …/… (2008. szeptember 27.) (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.05]

S. G.: Egy feteliti könyvről. (Szlengszótárban a mai magyar rizsa 2000 szava). Transindex 2008-10-01.  (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.05]

Szabó Palócz Attila: A szleng formáinak értelmezése. Magyar Hírlap (2008. október. 14.): ??. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.11.28]

Szabó Sándor: Vili lesz a rizsa. Kárpáti Igaz Szó 4/161-162. (629-630.) szám (2008. október 16.) (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.11.28]

Timár György–Fazakas István: Szleng-szó-szedet

Timár György–Fazakas István: Szleng-szó-szedet

Toronyi Attila: Kétezer szó és kifejezés - a Tinta Kiadó szlengszótára. Infovilag.hu 2008-10-18. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.06]

TSZ: De király! Van új szlengszótár! Stop 2008. szeptember 24.(Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.06]

turcsányi Parapatics Andrea: Szlengszótár. Magyar Narancs, 20/40 (2008. október 2.): ??. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.12.05]

Varsányi Gyula: A spanom csaja. (Új szlengszótárral jött ki a Tinta Kiadó). Népszabadság, 66/232: 10. (Szövege helyben.) | Online kiadása: Varsányi Gyula: Új szlengszótárral jött ki a Tinta Kiadó. (A spanom csaja kamillázott). NOL 2008. október 2. (Szövege helyben.) [Parapatics Andrea: Szlengszótár]. [2008.11.28]

Az Éhes diák pakkal álmodik (Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai) és a Viccében él a nemzet (Magyar közmondás-paródiák) c. könyvek bemutatója [2005.05.11]

Interjúk, újságcikkek

Almási Miklós: Szleng: sitt és politika: Népszabadság 60/162 (2002. július 13.): 25

Beszél Ön kémül?: Népszabadság Online • 2002. július 17. 14:22

Juhani Nagy János: Kép, pofa, arc: (Emil etecsmentje, avagy: találkozás az anyanyelvvel): Népszabadság • 2003. január 13.

KA: Ne majrézzál, komállak! (Retrószleng): HVG 2007. július 27. 06:30 (Eredeti helyén) [2007.08.20.]

Kis Tamás: A „bundás”-tól a „vén szárcsá”-ig: Igaz Szó (katonai magazin) 1988/1: 32. [2005.07.10.]

Kis Tamás: A leszerelés költészete: Igaz Szó 1988/2: 30. [2005.07.10.]

Kis Tamás: Nyulak, lovak és más állatfajták: Igaz Szó 1988/3: 32. [2005.07.10.]

Kis Tamás: „Maguk ott ketten, jó trió lesznek!”: Igaz Szó 1988/4: 30. [2005.07.10.]

Kis Tamás: Huszármiatyánk: Igaz Szó 1988/5: 32. [2005.07.10.]

Kis Tamás: Obsitos szavak: Igaz Szó 1988/6: 32. [2005.07.10.]

Kis Tamás: Hány katonai nyelv van?: Igaz Szó 1988/7: 32. [2005.07.10.]

Kis Tamás: A népetimológia: Igaz Szó 1988/8: 33. [2005.07.10.]

Kis Tamás: A katonai nyelv történetéből: Igaz Szó 1988/9: 31. [2005.07.10.]

Kis Tamás: Néhány szó a szóalkotásról: 1988/10: 32.  [2005.07.10.]

Kis Tamás: A katonai szleng testvérei: Igaz Szó 1988/11: 32.  [2005.07.10.]

Kis Tamás: Csúzli, gitár, varrógép: Igaz Szó 1988/12: 35.  [2005.07.10.]

Kis Tamás: Így szól az iszapszemű mélytengeri rája: Népszabadság 49/243 (1991. október 16.): 7. [2005.07.10.]

Lófejűvel a Kerek Oktogonra. (NOL: http://nol.hu/framed/6607/) [2006.03.08.]

Molnár Csikós László: Pézsé. Kilátó 41/38 (2002. szeptember 21.) (Eredeti helyén) [2004.05.25]

Nádasdy Ádám: Besír, beröhög: Magyar Narancs (2002)

Nádasdy Ádám: Egy nyelvtani kacsintás: Magyar Narancs 10/47 (2000)

Nemes Mária: Világszleng: Népszabadság Online • 2002. szeptember 20. 15:31

Pogány Emese: Kis Tamás: A magyar szleng Nyári Egyetem (a Debreceni Nyári Egyetem félévente megjelenő lapja) 2000/2: 6  [2005.10.19]

Sahin Tóth Róbert: Üdv Kazinczynak! Borsonline (Szövege helyben.)

Schmidt Gábor: USA: az „Oszama” a legdurvább káromkodás. (Terrorszlengben beszélnek a tizenévesek): Népszabadság Online • 2002. március 20.

Szabó: Balázs Fecó hesszelte a bigéket. 2008. október 29. (Szövege helyben) [2008.12.06]

„Tálib” és „dzsihád” az amerikai szlengben. (A „ground zero”, a „dzsihád”, vagy akár a „tálib” szavak új jelentést nyertek az amerikai fiatalok beszédében.): Magyar Nemzet Online • 2002. március 20.

Tanuljunk újdiákul. (Nyelvifjodás): HVG 1993. január 16.): 62–3

Üveges Szilvia, Cél a tudományos munkára nevelés: Továbbtanulás (Országos diáklap) 9/6 (2001. október–november): 13–14

Vajna Tamás: „A szleng az, amit a beszélő annak szán”. (Válaszol Kis Tamás szlengkutató, nyelvész): HVG 23/2 (2001. január 13.): 45–6

Vajna Tamás: Beszél ön lazául? (A szlengcsinálás trükkjei): HVG 23/8 (2001. február 24.): 74–5, 77

A szleng mint nyelvesszencia: Könyvhét 7/18 (2003. szeptember 18.): 16

Cockney Biblia az utca emberének: Hetek V. évf. 25. szám (2001. június 23.) (Szövege helyben) [2004.04.07]

Szlengszótár: hírös.index.hu, 2003.01.29. szerda, 09:46 (Szövege helyben) [2004.04.08]

Börtönszleng: Az Este 2004. április 02. (Interjú egy elítélttel. Szövege helyben.)  [2007.01.18]

Diákköri és szakdolgozatok

Balogh Adrienn: Az erdélyi és magyar diáknyelv összehasonlítása. Debrecen, 2007. (100 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.09.05]

Balogh Krisztina Ágnes: A szleng és műfordítás kapcsolata Salinger Zabhegyező című regényében. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (49 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

Balogh Zsuzsa: A berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon diáknyelvi szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1998. (77 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Bodor Zsuzsanna: Hogyan beszél a kecskeméti ifjúság? (Szakdolgozat). Debrecen, 2006. (80 lap).  [2006.12.26]

Bordás Krisztina: A debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskola diákszlengje. (Szakdolgozat). Debrecen, 1998. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Csikós Krisztina: Heroinból kukac? Szóalkotásmódok a magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengjében. Szeged, 1999

Földesi Renáta: A diákszleng vizsgálata a sárrétudvari Jókai Mór Általános iskola 6–8. osztályos tanulói körében. Debrecen, 2006. (138 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.11]

Hagymásy Tünde: A szleng és a Magyar Narancs. (Szakdolgozat). Debrecen, 1998. (55 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Hajdú Zoltán: Két iskola diákszókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Debrecen, 1999. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Helle Eleonóra: A debreceni diáknyelv szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1992. (108 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Hézser Judit: Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium diáknyelve és szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1998. (108 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Illés Éva: A debreceni barlangászok szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen, 2002. (47 lap)

Józsa Barbara: A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen, 1995. (55 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve) (Megjelent a DIMENZIÓ c. időszakos kiadvány 15. számában is | Ennek szövege megtalálható a MEK-ben is: Kábulatban (Amit a drogokról tudni érdemes). Szerk. Ambrus Attila József. Dimenzió Software Magazin 15. szám, 1998. február 8. | Akad (a szerző nevét és a forrást nem említő) nyomtatásban is megjelent (magyarul ellopott példánya is: Balogh Miklós–Kecskés József, A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Bp., 2000. 63–5. | Őszintén örvendünk e hatalmas sikernek.)

Lieli Mariann: Szóalkotásmódok a finn szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (65 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Liska Norbert: A mai magyar katonai szleng. Eger, 2004. (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.09.11]

Lukács Gyöngyvér Katalin: A németalföldi szlengkutatás. (Szakdolgozat). Debrecen, 2006. (63 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2006.05.03]

Lukácsi Linda: A labdarúgás szlengje. Debrecen, 2007. (45 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

Magó Adrienn: Iskolai szleng a női–férfi nyelvhasználati különbségek tükrében. Debrecen, 2009. (61 lap) [2009.04.19]

Marositz Krisztina: Szóképzés a francia és a magyar szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen, 1998. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Nagy Márta: A karcagi cigány fiatalok szlenghasználata. Debrecen, 2009. (68 lap) [2009.04.23]

Némedy Márta: A futballszurkolók szlengje. Debrecen, 2007. (59 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

Nochta Rita: A b-i motoros rendőrök szlengje (1995–1996). (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (71 lap). (WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve) | a neten terjedő másolata: http://www.manta.hu/szotar/nochtarita.htm

Oláh Tímea: [Iskolai] Ragadványnevek szociometriai elemzése. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (62 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.09]

Orosz Mária, Tesco-szleng?! Debrecen, 2007. (50 lap). (PDF) [2007.09.05]

Perge Kriszina: Az érdemjegyek elnevezései a diákszlengben. Debrecen, 2007. (78 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

Repka Tünde Éva: Javítóintézeti argó és szocializáció. (Szakdolgozat). Debrecen, 2004. (98 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2004.04.20]

Rikassi Ilona: A nyírbátori diáknyelv és szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (80 lap). (WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve)

Sallainé Topor Rita: Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában. (Szakdolgozat). Debrecen, 2008. (64 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.25]

Simon Angéla: Szleng és irodalom. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (47 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.09]

Sütőné Seres Adrienn: Kismamaszleng. (Szakdolgozat). Debrecen, 2008. (64 lap). [2008.09.01]

Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng és szótára. (Diákköri dolgozat). Debrecen, 1999. WinWord 6.0 | ZIP tömörítve

Szabó Julianna: A férfiak és nők szlengszókincsének vizsgálata az életkor megoszlása szerint. (Szakdolgozat). Debrecen, 2004. (73 lap + szótár). (WinWord | ZIP tömörítve) [2004.05.06]

Szabó László: Az ifjúsági nyelven túl. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (43 lap).  (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

Szabó Zsuzsa: Az erdélyi diáknyelv. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (72 lap).  (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.01.08]

Szász Ildikó: Kosaras szleng. (Öt debreceni kosárlabdacsapatban). (Szakdolgozat). Debrecen, 2001. (42 + 7 lap).

Szegfű Márta: 1862-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1998. (54 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Szilágyiné Lukovics Timea: Ragadványnevek egy általános iskola felső tagozatos osztályában. (Szakdolgozat). Debrecen, 2002. (44 lap). (WinWord 6.0)

Takács Orsolya: A kábítószer-fogyasztók szlengjének vizsgálata különböző iskolatípusokban, anyanyelvi kitekintéssel. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 2007. (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.08.15]

Talamasz Csilla: A társadalmi nyelvváltozatok néhány aspektusa a szociolingvisztika tükrében, különös tekintettel a kábítószeresek nyelvhasználatára. (Szakdolgozat). Debrecen, 2001. (Az itt közreadott szöveg csak a drogosszleng szempontjából érdekes fejezeteket tartalmazza)

Tamás Erika: Szóalkotás és szleng. (A szóalkotás egy lehetséges modellje). (Szakdolgozat). Debrecen, 2006. (85 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2006.05.03]

Vad Lilla: A debreceni javítóintézet szlengje. Debrecen, 2008. (56 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.28]

Wagner Anikó: Csöcs, tőgy avagy tejcsarnok? (Ifjúsági nyelvhasználati felmérés a szerelem és szexualitás témaköréből). (Szakdolgozat). Szeged, 1997.

Zsupos Gabriella: A debreceni rockzenészek szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen, 1999. (52 lap). (WinWord 6.0)

Kisebb szlenggyűjtemények, dolgozatok

Ajtai Beáta: A keresztény szleng [2005.09.27.]

Ali (szerk.): Agráros szleng kifejezések és közmondások gyűjteménye [2004.06.29.]

Borzsák Levente szólásadománya a köznek

Jasinkáné Kovács Mária: Diáknyelv a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 9. és 12. osztályában [2004.11.28.]

Katonai szleng (kiváló kiegészítés a A magyar katonai szleng szótárá-hoz a http://tomcat.demoscene.hu/armyreport/szleng.htm oldalról)

Kollmann András: „Beadja, viszonylag” (A siklóernyős sport antropológiai megközelítése). Budapest, 2005. [2005.06.17.]

Körmendi Csaba: A magyar szerepjátékos nyelv.  Szabad Part 27. sz. URL: http://www.szabad-part.hu/. [2008.11.21.]

Mulvai János szlengje

Sipos László: Koliszleng

Szabóné Kiss Julianna: A Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium diáknyelvi szótára [2004.06.02.]

Szabó Péter Csaba: Egy határőrlaktanya szlengszavainak gyűjteménye [2008.09.22.]

Tondora Edina: A debreceni sziklamászók nyelvhasználata. (A dolgozat és a szótár WinWord 6.0-ás file-ban | ZIP tömörítve)

Umgangssprache Budapest [2004.01.22.]

Vertse Tamás: A hegyikerékpárosok nyelvhasználata.

Vidra Anikó: Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról (Eredeti helyén) [2004.02.13.]

Hülyeségek a szlenggel kapcsolatosan

Brauch Magda: Argó vagy csak nyelvi durvaság? Erdélyi Napló, 2003. augusztus 26. (Eredeti helyén) [2004.02.13.]

Ekkert Alexandra: Szleng, avagy hozzáálásunk (!) a magyar nyelvhez. Dunántúli Napló, 2006. március 8. (Eredeti helyén) [2006.03.08.]

Pók Viktória: Mit szólna a szlenghez Kazinczy? [2008.11.21.]

A magyar szleng történeti adatai

Olvasnivaló, szórakozás

C. Fehér Ferenc: Szabadlábon. Dominó Kiadó, 1991. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Karinthy Frigyes: Pesti nyelven. Pesti Napló 68/165 (1917. július 1.): 11. [2006.04.27.]

Lőrinczy Attila: Balta a fejbe. (ZIP tömörítve)

Salinger, Jerome David: Zabhegyező [2004.05.12.]

Pipi és a Pitbull (Piroska és a farkas átirata a XXI. századra)

Télapó Akciócsoport: Gyökerek (eredeti helyen)

Szleng kvíz [2004.04.30.]

Kiss Ottó: Hátéká. [2004.11.09.]

Serdián Miklós György: Lipót-Alsó. Szleng-regény. Bp., 2005. [2005.08.30.]

A gyanútlan olvasó besétál egy barokkos, csupa-cirádás templomkapun és egy olyan „katedrálisban" találja magát, amely egyúttal hipnotikus húsdaráló. Távozik a hátsó gádoron és tapasztalja, hogy immár mint diplomás gengszterjelölt, folyékonyán beszéli a sitt, az alvilág, a srenkek, nepperek és futtatott kiscsajok nyelvét. Amit az elején még nem tudott/nem értett, a sódert anyanyelvi szinten nemcsak hogy érti: nyomja és beszéli is. így lehet egy nyelvet „könnyen, gyorsan” és kacagva megtanulni. Gergely Sándor közel évszázados Achrem Fickója óta ennyit nem tanultam és tanulva nem nevettem, mint Serdián Miklós György LIPÓT-ALSÓ c. szatírájának olvasása közben. (HATÁR GYŐZŐ)

Haklik Norbert: A szlengregényíró tervei. (Serdián Miklós György uniós szigetei a Karib-tengeren): Magyar Nemzet 68/292 (2005. december 14.): 14

Vitorla: Jassz szleng (vers) [2005.08.30.]

 

A szlengkutatásban használható egyéb munkák, helyek

Magyar–cigány, cigány–magyar szójegyzék 1893-ból

Czeglédi Sándor: Az ifjúsági nyelv szóhasználati jellegzetességei egy veszprémi felmérés tükrében [2004.05.27.]

Lekner Zsuzsa: A káromkodás mint frazeológiai egység. (Szakdolgozat). Debrecen, 1999. (58 lap). (WinWord 6.0)

Morvay Kinga: A jiddis nyelv Magyarországon [2004.05.27.]

Petneki Áron: A megértés határai. (Nyelvi korlátok és előítéletek a kései középkortól a XX. század elejéig). Új Holnap, 42/1 (1997. január): 43–53. || A középkori koldusok, kóbor, a társadalmi perifériára szorult csoportok megítéléséről | [2004.05.27.]

Tóth Szergej: Káromló szavak és obszcén kifejezések. (Széljegyzetek az orosz zsargon kutatásához egy figyelemre méltó szótár kapcsán): Modern Nyelvoktatás 3/4 (1997. december): 37–41 (Szövege helyben)

Slang (What is Slang? What Slang is Not! Some Thoughts on Slang. History of Slang. Why People Use Slang. A UNC-P Campus Survey. Examples of Slang. Bibliography and Links)

Gay and Lesbian Language

Szentségtörő site: www.pornolize.com
Az alább ajánlott honlap látogatását a következőknek nem javasoljuk: 1) 18 éven aluliaknak, szülői felügyelet nélkül, 2) azoknak, akiket a nyelvi trágárság minden formája taszít, 3) végül azoknak, akiknek nincs humorérzékük.
Ha bármely magyar nyelvű internetes honlap webcímét beírja az ember a site tetején lévő kis ablakba, a szoftver átalakítja az illető site teljes szövegét, érintetlenül hagyva a külalakját. A mindenféle illetlen szavakkal teleszórt szövegre ezután rá sem lehet ismerni. Javasoljuk, hogy először valamely nagyon nagy komolyságú cikket olvassanak el a Pornolize segítségével, a nevetés garantáltan elementáris és felszabadító hatású lesz. Egy kis módosítással erre a módszerre is érvényes, amit az alkoholról mondanak: ami kis mértékben trágárság, az nagy mértékben adagolva humor.
Használati utasítás: válasszák ki a „Language” menüből a „Hungarian”-t, írják be a megfelelő webcímet és semmiképpen se vegyék komolyan! (az ajánlás a Népszabadság Online-tól)

KÁROMKODÁS-GENERÁTOR™ v1.1 (b-version)
Nincs jóban a háziállataival, főnökével, szerelmével, osztályfőnökével? Kifogyott az ötletekből? Megalázták az élelmiszerüzletben? Tetszik a szomszédból az önnél csekélyebb iskolai végzettségű fiatal lány/ember? Rossz társaságba került, de kommunikációs problémái miatt beilleszkedési zavarokkal küzd? Pedig úgy sokkal jobb lenne? Idegfeszültségét nem tudja mivel csökkenteni? Pecázik a haverokkal? Sörözni kell kubikusokkal, de nincs szókincs? Itta megódás! A forradalmian új KÁROMKODÁS-GENERÁTOR™ megváltoztathatja életét!

Tóta W. Árpád blogja: Fasz vs. Picsa - The Összecsapás. [2006.12.26.]

Egysoros.hu (elsősorban a Gyűjtemények rovatban) [2007.01.11.]


Egyéb a magyar szlenggel vagy a szlenggel magyarul foglalkozó helyek

1. Magyar szlengszótár (http://www.alternative-dictionaries.net/dictionary/Hungarian) [2009.07.19.]
angol nyelvű magyarázatokkal. 2000. elején 167 bejegyzést tartalmazott. (Ez 2003 végére sem változott.) A szavak egy kisebb része hétköznapi káromkodás vagy köznyelvi kifejezés és nem szlengszó. Ismertetését ld. itt. | Szövege helyben [2009.07.19.].

(2.) Internetto Zsargon (http://pirx.idg.hu/internetto/zsargon/)
Ez a zsargongyűjtemény az Internetto című internetes folyóirat olvasók által gyarapított, folyamatosan bővülő szlengszótára volt. Leginkább a számítástechnika világához kötődtek szavai (vagy jelentésük, vagy eredetük, vagy használóik miatt). – Ezen az oldalon egy kisebb linkgyűjtemény is megtalálható volt. Címei (a fenti és a régebbiek: http://www.idg.hu/internetto/cyber/index.cgi?zsargon/ vagy http://zsargon.internetto.hu/) már nem élnek.
1997 decemberében az az év őszéig beérkezett anyagból nyomtatott szótár is megjelent.

3. Index Zsargon (http://zsargon.index.hu)
Az Internetto Zsargon Nyírő Andrással együtt az Indexbe költözött, az eredeti Internetto Zsargon itt él (?élt) tovább. Jelenleg jelszót kér a belépéshez, de hogy aztán mit mutat, nem tudom.
A nekem meglévő utolsó a 2000. január 22-i állapot. (926 szócikk)

4. Cyberpunk szlengszótár.
„Hogyan is nyomják a sódert az élet rázósabbik oldalán azok, akiknek a Stílus és a Pózolás, nomeg az Élj Életveszélyesen mindennél többet jelent? Ha nem tudod, mit szövegel neked az Utca népe, ha nem tudod milyen dumát hol kell levágnod, nem sokáig maradhatsz nyeregben!
Egy tájékozott punk sosem jöhet zavarba, ha megkérdezik tőle, hajlandó-e
halott elnökért deltázni, és máshol zsírozni a görényt, vagy ha éppenséggel négy jegest kell slaugolnia egy disznószekérben... Ebben lehet segítségedre az itt következő 300+ szavas cyberpunk szlengszótár.

5. (Nem csak) IRC szleng & rövidítések

6. IRC - SZLENG

7. Az IRCmánia szlengszótár (szövege helyben)

8. Drogosok szengszótára (szövege helyben) [2008.11.21.]

9. Drogambulancia.hu: szleng (szövege helyben) [2008.11.21.]

10. Drognet/Szleng

11. Szleng (Drog)

12. (Taxis) Szleng szótár

13. Magyar szleng (szövege helyben)

14. Magyar–magyar cserkész szlengszótár. Összeállította a 831. sz. Szent Kristóf cserkészcsapat vezetősége

15. Aforizmák

16. Építőipari szakszótár [csak részben és feltételesen szleng]

17. A XVIII. kerület bemutatása — Szleng (szövege helyben) [2004.01.22.]

18. Szerepjátékos szleng [2004.01.22.]

19. Szlengszótár – Megacity Danger [2004.04.07.]

20. Az InterMagyar zenekar szlengszótára (szövege helyben) [2004.04.07.]

21. Katonaételek (a végén egy kis szójegyzékkel) (szövege helyben) [2004.04.07.]

22. A vendéglátósok nyelve (Csúzlicédula Csocsóbácsi éhezdéjében) (szövege helyben | egyébként pedig sima lenyúlása Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben c. munkája „Vendéglátó helyek” fejezetének) [2004.04.07.]

23. Szlengszavak a Szexlexikonban (szövege helyben) [2004.06.05.]

24. Acheron — Barlangászszleng (szövege helyben) [2005.05.16.]

25. Szleng Kifejezések (Szleng és argó — a magyar nyelv szépségei alulnézetből) [2006.03.14.] || Újabban: Szlengblog [2008.10.23.]

26. @/Ákos: A mai fiatalság szlengjéről: http://szlengszotar.uw.hu/ (http://szlengszotar.ini.hu/)

27. Tehenészeti szleng  [2006.12.25.]

28. Íjászszleng [2006.12.25.]

29. Vasutasszleng [2006.12.26.]

30. Szleng.lap.hu (Anyagát jelentős részben innen, az én gyűjtésemből vette) [2007.03.07.]

31. Diáknyelv (Városi Kollégium 1. számú tagintézménye, Szolnok. A nevelőtanárok gyűjteménye a diákok szleng szótárából) (Eredeti helyén) [2007.08.20.]

32. NÉPSZÓTÁR – a nép szótára (indulásképpen az itt böngészett a szlengoldalról merített, olvasók által bővített nem-csak-szleng szótár [2007.08.20.]

33. Rapnyelv [2008.02.14]

34. Hogy’mondom (Online szlengszótár) [2008.06.05]

Esetleg még egy pillantás ide.

Idegen nyelvek szlengje a weben

Különböző nyelvek, elsősorban az angol szlengszótárai aránylag nagyobb számban megtalálhatók az Interneten. (Az egyik legjobb a helsinki szlenget bemutató oldal: Slangi.net — Stadin slangi netiss. Ezen a címen volt elérhető: http://www.2000.hel.fi/slangi.net, 2005.12.21-én már nem élt ez a cím. Helyette Slangi.net néven az fut, hogy hogyan írjunk szlengben, persze finnül.)
A legérdekesebb ezek között talán a Nemzetközi szlengtár: The Alternative Dictionaries (Slang, profanities, insults and vulgarisms from all the world), amely száznál több nyelvből gyűjt szlengszavakat és -kifejezéseket.

Coolslang (angol, német, francia, norvég, hindi, koreai, perzsa, szerb, török, japán)

Mátételkiné Holló Magdolna: Les figures de l’argot criminel. [A bűnözői argó szóképei]. Actes des 4es Journées d’études françaises. Szerk. T. Őrsi. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXX.) Eger, 2004. 169–78. [2004.06.02.]

Mátételki Holló Magdolna: La créativité lexicale de l’argot policier et criminel français [A francia rendőri és bűnözői tolvajnyelv lexikális kreativitása]: Rom.hu (Études Romanes de Budapest, Programme Doctorale de Linguistique Romane de l’Université Eötvös Loránd). Bp., 2002. 87–101. [2004.06.02.]

Mátételkiné Holló Magdolna: Étude lexicologique de l’argot policier et criminel français [Lexikológiai tanulmány a francia rendőri és bűnözői tolvajnyelvről]. (PhD értekezés). Budapest, 2000. (262 lap). [2004.06.11.]
 

Szlengkutató munkacsoportok, projektek, konferenciák

Arbeitsstelle Sondersprachenforschung an der WWU Münster (Jahresbericht des Rektors 1995) | Sondersprachenforschung (könyvsorozat)

The Bergen Corpus of London Teenage Language (COLT)

UNO (Nordic Teenage Language – a network for research on nordic teenage language)

Slang Research and the Slang Archive at King’s College London (http://www.kcl.ac.uk/depsta/elc/slang.html címük nem él)

Corpus de Lenguaje Adolescente (COLA) Ld. még: http://www.colam.tk/ [2005.11.18.]

The College Slang Page (About the College Slang Research Project)

CARGO (Centre de Recherches Argotologiques) / Université René Descartes (Paris 5), Responsable: Jean-Pierre Goudaillier (Centre de Recherches Argotologiques, Faculté de Sciences humaines et sociales, Département de linguistique générale et appliquée, 12, rue Cujas, F-75230 Paris Cedex 05) — Internetcímük nincs. [2004.05.17.]

«L’argot: un universel du langage?» (Colloque international d’argotologie) / „Slang: a linguistic universal?” (International Slang Conference). Budapest, Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, 14–16 novembre/14th to 16th November 2005 [2005.10.14.]Az előadások absztraktjai. [2005.11.12.]

 

Linkgyűjtemények

Surfing for Slang: the World’s Cool Slang Link Bank [2006.01.17.]

 

Jelenleg ennyi az általam ismert magyar szlenggel foglalkozó weblapok száma. Ha tud további szlenggel foglalkozó helyeket, vagy csak egyszerűen valamilyen érdekes információja van a szlengről (argóról, jassznyelvről, fattyúnyelvről, ifjúsági nyelvről, diáknyelvről, tolvajnyelvről, zsargonról stb.), kérem, értesítsen (e-mail: tkis@delfin.unideb.hu).


[UGRÁS a DE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke kiadványainak jegyzékére]

[UGRÁS a DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének nyitólapjára]


A szlenggyűjtemény weboldalait Kis Tamás készítette. Utolsó módosítás: 2009. november 3.

Hálózati gyűjteményünk elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni szleng vonatkozású elektronikus nyelvészeti adatokkal, szakszövegekkel. Az egyes művek szerzői és egyéb jogai a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait.

Ez az elektronikus dokumentum csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.

A szleng-oldalakat meglátogatók száma egyre növekszik:

Köszönöm érdeklődését!