Kis Tamás:

A magyar szleng

Kis Tamás előadása évek óta a Nyári Egyetem egyik legsikeresebb programja. A szleng Kis Tamás értelmezésében univerzális jelenség, a nyelv leghétköznapibb, legtermészetesebben használt formája. – A szleng mutatja meg legjobban, hogyan működik a nyelv a gyakorlatban. Éppen ezért a nyelvoktatásban – főleg, ha az kommunikatív jellegű – már a kezdetektől lehet használni, hiszen a szleng a beszélt nyelv része. Ugyanakkor kifejezetten csak a szlenget tanulni (például szlengszótárból) nem érdemes, mert az túl mesterkélt, hiszen egy olyan mesterséges szituáció, amiben sok szlengszó, sok példa szerepel, ritkán fordul elő az életben. A szlenget ezért leginkább a tanárok tudják megtanítani a diákoknak. Lehet szórakoztató példákat találni egy-egy jelenség (például a szóalkotás) bemutatása kapcsán, de lehet az órának frissítő eleme is egy-egy szlengszó vagy -kifejezés megtanítása. Ehhez akár a tanár is készíthet magának szlengszótárt. Szituációkba beillesztve is megtaníthatóak ezek a kifejezések, pl. egy-egy nyári kurzuson vetített film kapcsán sok ilyen nyelvi jelenség előkerülhet. A szlengben nyilván egy-két „csúnya” szót is megtanulnak a diákok, ami szintén a nyelv része, de nem feltétlenül a szleng alkotóeleme – mondja az előadó. Kis Tamás az előadásokon több oldalról igyekszik bemutatni a szlenget. Először egy átfogó meghatározást ad a szlengről, illetve a magyar szleng történetéről, majd témakörök szerint csoportosítja a szlengszavakat és -jelenségeket. Ezután jöhetnek a szóalkotásban megjelenő szlengformák, majd a nyelvi anyagok mögötti képek megfejtése következik. A tolvajnyelvből rengeteget vett át a mai szleng, s mivel a magyar tolvajnyelvben rengeteg a német elem, ezek felismerése mindig érdekes a németajkú résztvevők számára. A szleng az alaprétege, a „törzsanyaga” mellett természetesen állandóan változik is. Ezért egy külföldinek a beszélt nyelvben való jártasságát leginkább a szleng szó- és kifejezéshasználatából lehet lemérni: minél frissebb nyelvi jelenségeket használ, annál tájékozottabb a mindennapi nyelvhasználatban.

Pogány Emese

Nyári Egyetem (A Debreceni Nyári Egyetem félévente megjelenő lapja) • 2000/2: 6