Az íjászat szleng szótára

Beküldte: bifsztek Dátum: 2005. április 22. péntek, 12:35 (Eredeti helyén)

A csoportnyelvek érdekes és értékes rétegét képezik beszélt nyelvünknek.

Akik voltak katonák, tudják, hogy a bevonulást követő hetek az újoncok számára a „nyelvtanulást” is jelentik. Egy sajátos, csak arra a közösségre jellemző és érvényes nyelvi szabályrendszer elsajátítását, ami legmarkánsabban a szókincsben különül el a beszélt köznyelvtől. Használói sajátos társadalmi helyzetük önmeghatározására is alkalmasnak tartják, egyszerre jelenti az elkülönülést a kívülállóktól és az összetartozást az azonos életszituációba kényszerült bevonult sorstársakkal. Minden csoportnyelv nagyjából hasonló indíttatásból fakad; használatával egymás számára is jól felismerhetően megjelöli a csoport tagjait, ezzel nyelvi szinten is erősítve a közösség együvé tartozását, de ez a megjelölés a csoporton kívülieknek is üzen; mi összetartozunk, jó ez az összetartozás, ha nem jöttök közénk, lemaradtok valami fontos és érdekes dologról is. A szleng minden nyelv egyik legérdekesebb rétegét képezi. A nyelvi képszerűség, kifejezőerő és lelemény kincsestára, sok esetben átszüremlik néhány szava a köznyelvi változatba is, ott aztán annyira rögzül, hogy eredetéről már mit sem tudunk. Merész képi megjelenítésével, bizarr hangzásvilágával olyan nyelvi szuggesztivitást képes gyakorolni, hogy sokszor a kívülállók is értik a szavak jelentését, noha soha nem tanulták.

Néhány hete valamelyik fórumon felvetettem, hogy az íjászat szleng szótárát közös erővel összeállíthatnánk. Akkor többen is reagáltak, segítettek a szavak gyűjtésében. Az alábbiakban közzéteszek néhányat közülük, talán egy kicsit megmozgatja az íjásztársadalmat ez a kis szemelvény, és közös adatgyűjtésre tudom serkenti néhányatokat. A szócikkek közzétételénél nem törekedtem a szótárszerkesztési elvek maradéktalan betartására, nem kívánván terhelni az érdeklődőket a szakmai kifejezések nehezen átlátható bozótjával, csak a szófajt jelöltem, esetleg etimológiai (a szó eredetére utaló) megjegyzést fűztem hozzá.


Szógyűjtés:

bever: ige tartáshiba miatt az ideg a tartókéz alsókarjába csap, még beüt, rácsap stb.
bozótos: fn. lásd gazos 2. jelentése
bőrös gyanta: tréf. l. gyanta íjak am. Gyanta íj bőrrel bevonva
csigu: fn. csigás íj, még: csigus (csigás íjat használó), csigázás (csigás íjjal lövő)
csíkoshátú: fn. kezdő íjász, a vadmalac színére utal
csúzlizik: ige oldáshiba, oldalt mozdul el az oldókéz
dzsindzsás: fn. lásd susnyás
egy tegez szart: kif. verseny előtti sok szerencsét kívánó mondás; vö. egy kalappal…
fanklub: fn. vmilyen (többnyire történelmi) íj kedvelői pl. szimi fanklub
felrántja: tréf. ige felajzza az íjat, vö. csőre tölti a fegyvert
franyekol: ige oldáshibával lő
gazos: f. 1. lásd. susnyás 2. az egyesülethez nem tartozó íjászokat jelölő fogalom, lásd még bozótos
gibbonkéz: fn hosszú húzású íjász keze (L. Mephisto)
gatyagumi: fn. gyenge íj
gyanta íj: a tradícionális íjak egyik típusának alapanyagára, a műgyantára utal
gyűrűzik: ige íjászgyűrűvel old
integet: ige egyfajta oltástechnika, ahol az oldókéz látványosan hátralendül
kályhacső: fn. vékonyfalú, kevésbé tartós alu vessző
kassaizik: ige egyfajta íjászstílus megnevezése, vö. integet
közép-fixpont: fn. tréf. sörhas köldöke
krémezi a nyakát: tréf. oldás után az oldókéz akaratlagos utómozgása
matyi: fn. Metthwues íjat használ. Lásd még matyizik: tréfás áthallással
nockveszélyes: mn. olyan jó szóráskép, ahol a vesszők egymáshoz annyira közel csapódnak be a céltáblába, hogy veszélyeztetik egymás épségét (nockját)
paradicsomkaró: fn. vastag és nehéz favessző még: szőlőkaró, partvisnyél, seprőnyél
sárgaláz: fn. oldáskényszer lásd még: sárgaundor
susnyás: fn. gazos, bozótos terület a cél mögött, ahol nehéz vagy éppenséggel lehetetlen a mellélőtt vesszőt megtalálni.
Tradi: mn. történelmi (tradicionális) íj, verseny, öltözet stb.
tököt lő: ige mellé lő, nem szerez pontot
Vesszőtemető: fn. olyan versenypálya, ahol a mellélőtt vesszőket nagyon nehéz megtalálni, vagy éppenséggel a célok elhelyezése miatt a célt tévesztett vesszők könnyen sérülnek. (Lásd még: „vesszőkereskedők rendezték a versenyt.”)

Egyelőre ennyit tudtam összeszedni. A szószedet érzésem szerint még jelentősen bővíthető, alakítható. Még abban sem vagyok teljesen bizonyos, hogy minden egyes itt szerepeltetett szó idevaló, lehet, hogy csak néhányunk egyéni szóhasználatának köszönhetően került ide.

Remélem, ez után a kis ízelítő után egy lényegesen nagyobb adathalmazzal tudok majd előállni. Előre is köszönöm azoknak a fáradozását, akik új adatokkal, szavakkal tudják bővíteni szótárunkat, és PÜ-ben vagy emailen elküldik nekem szavaikat, gyűjtésüket.

Köszönet illeti az eddigi közlőimet, akik nélkül ez a szemelvény nem jöhetett volna létre.