Szlengkutatás

Az 1997-ben indult Szlengkutatás című könyvsorozat a magyar szlengkutatás széles tematikájú fóruma, amelyben mind elméleti, mind gyakorlati feldolgozások helyet kapnak. Létrehozásának oka az volt, hogy megszüntesse az 1980-as években indult és az 1990-es években kiszélesedett modern magyar szlengkutatás továbbfejlődésének legfőbb akadályát jelentő biztos elvi-elméleti alapok hiányát, és átültesse az idegen nyelvek szlengkutatásának külföldön elért eredményeit a magyarországi gyakorlatba és elméletbe. Ennek megfelelően a sorozatban megjelentek vagy meg fognak jelenni neves külföldi szlengkutatók magyarra fordított művei, válogatások a különböző nyelvek szlengirodalmának fontosabb munkáiból, a magyar szleng egy-egy korszakának, típusának monografikus, illetve szótár formájú feldolgozásai stb.


A sorozat eddig megjelent kötetei

1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (302 lap)

2. Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap)

3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (285 lap)

4. A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (375 lap)

5. Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (232 lap)

6. Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. 2. javított, bővített kiadás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (320 lap) (A kötet első kiadását ld. itt!)

7. Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. 2. javított, bővített kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. (237 lap)

8. Szleng és lexikográfia. Szerk. Szabó Dávid és Kis Tamás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. (210 lap)

9. Kis Tamás: Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. (358 lap)


A szlengkutatás útjai és lehetőségei Szleng és kultúra Mi a szleng? A szlengkutatás 111 éve A magyar börtönszleng szótára A magyar katonai szleng szótára A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szleng és lexikográfia Sittesduma