Szlengkutatás 5.

Szabó Edina

A magyar börtönszleng szótára

 

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2008

Szerkesztette: Kis Tamás

Lektorálta: Várnai Judit Szilvia

Borítóterv: Varga József

© Szabó Edina, 2008

 

ISBN 978-963-473-104-7
ISSN 1417-7730

Kiadta a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadója,
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
Felelős kiadó: Dr. Virágos Márta főigazgató
Felelős szerkesztő: Cs. Nagy Ibolya
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
Készült a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzemében 2008-ban
Terjedelem: 20,7 A/5 ív