Szabó Péter Csaba

Egy határőrlaktanya szlengszavainak gyűjteménye 1992/93.
(Kézirat. Budapest, Budapesti Határőrigazgatóság budapest-adyligeti laktanyája, 1992/93.)

Debrecen, 1995.

 

[B] = a szó hasonló v. azonos jelentésben szerepel a Bakadumá-ban is. Az esetleges eltérések a zárójelben megjegyezve.

 

anyag fn gyak Ld. fegyveranyag, kasztróanyag, recskaanyag, dobianyag, kantinanyag

fegyveranyag fn gyak fegyverkarbantartás, tisztítás

kasztróanyag fn gyak lábbelianyag karbantartás, tisztítás

recskaanyag fn gyak recskázás

dobianyag fn gyak dobizás

kantinanyag fn gyak kantin nyitvatartása

bázisdiszkó fn A kiképzőbázis sorakozója az alakulótéren. (A laktanya más alegységeinál nem használatos) [B]

baszik basznak a hetesek/kilencesek ige 77/99 napja van hátra a leszerelésig [B]

befordul ige gyak lelkileg összeomlik, magába roskad, esetleg szomorú lesz (A neurózistól a rosszkedvig mindenre használják.) Ha ma nem engednek haza, biztos, hogy befordulok. . megzuhan.

berág ige mérges, dühös lesz valakire A hadnagy berágott rám a koszos surranóm miatt

behány ige ld. hány

bejátszik ige ld. játszik

beráz [B] berázza a centit

bétéesz fn A kedvezmények megvonása mint büntetés benntöltött szabadság

bili fn rohamsisak [B, csak a rohambili összetételben használatos] rohambili bukó, majrékupak

rohambili fn rohamsisak

boksz fn ritka körlet

borsóföld fn gúnyos Az olyan pályagép-re mondják, amelyről nem ugrott le még egy csomó sem — sok csomó van rajta (ugyanúgy használják, mint a kábeldob kifejezést a centivel kapcsolatban).

bódé fn gyak alegységeknél a belszolgálat asztala. [B, őrszolgálattal kapcsolatban nem használják]. belbódé: belszolgálat

belbódé fn gyak belszolgálat

bódézik ige belszolgálatot teljesít

bukott bukott tizedes, szakaszvezető stb. mn-i igenév lelepleződött (s ezért általában) leváltott tizedes, szakaszvezető stb. [B]

bukó fn gyak rohamsisak bili, majrékupak bukósisak

cimbilimbi fn gúnyos Az újoncok gyakori megszólítása a kiképzőbázison. cimbi < cimbora

csillagharcos fn ritka magasrangú katona

csillagharcos fn tréf előléptetésén "fáradozó", túlbuzgó katona csillagvadász

csillagvadász fn tréf előléptetésén "fáradozó", túlbuzgó katona

csoffadt mn gyak gyenge fizikumú, beteges, beteg tápos

csomó fn A pályagép zsinórján az eltelt hónapok számát jelző bog.

csók fn gyak pártfogó, befolyásos személy [B, a megadott szinonimákat nem használták]

csókos mn gyak valamilyen kedvezményben részesülő, kedvezményezett A csókosok sokszor hazajárnak.

csókos mn gyak Olyan, ami csak az öregkatonáknak, vagy más kedvezményezetteknek jut. Az öregeknek csókos kaja jár, de a kantinosnak mindig is az járt.

csúzli fn géppisztoly [B]

denáj fn disznóól disznókörlet

disznókörlet fn disznóól (a sertésállomány "elhelyezési körlete") denáj

dobi fn A laktanya engedély nélküli elhagyása. [B]

durva Durva ez a hányás! ’Nem kellett volna, nem lett volna szabad megszólalni’. mn Túlzott, nem helyénvaló, durva hiba/tévedés. Nagyon durva ez a kedvezmény! (Általában öregkatonák használják, ha náluk Fiatalabb katonák valamilyen kedvezmányben, jutalomban részesülnek.)

dzsekszon fn A kiképzőbázis épületének a neve. Fölmegyek a Dzsekszonra.

dzsuva fn gyak kosz, piszok [B]

dzsuva fn gyak ehetetlen étél

dzsuva fn gyak étel, étkezés Mi lesz ma a dzsuva?

ebédjegy Kérsz egy ebédjegyet? (Annak a tréfás közlése, hogy a centiből levágtak egy darabot). fn egy darab a centiből levágva [B]

éget Égeti az ágy/centi: Engedély nélkül lefeküdt más ágyára, hozzányált centijéhez, stb. legtöbbször kérdéses formában hangzik el: Nem égeti az ágy, kopasz? ige Engedély nélkül lefeküdt más ágyára, hozzányúlt a centijéhez, stb.

egyenlőségjel fn tizedesi rendfokozat a gyakorlósapkán Vö. vízszintjelző

eltáv fn etávozás ruszkieltáv

érdekel Hol érdekel (ez engem)? nem érdekel Lefenyítenek? Hol érdekel?

eszkáef tréf szar, kula, fos; A történt dolgok (pl. az eltelt nap, kiképzés) tréfás értékelése. Uraim, értékelem a szakasz munkáját: Eszkáef! rövidítés: szar, kula, fos

ezer ezer nap = sok nap [B] szn

ezernapos ezernapos gyalogos mn újonc

ezernapos ezernapos háté mn hivatásos katona

ezer nagyon gyorsan Borotválkozzon meg, katona, de ezerrel!

fej Van egy feje! tréf, gyak Furcsán, nevetségesen néz ki. Ebben a sapkában van egy fejed!

feketejárőr fn ritk cigány

fitti mn gyak szép, tiszta, rendezett (Tulajdonképpen majdnem mindenre lehet használni, ami szemmel láthatóan jó tulajdonságokkal bír). Fittire vesse be azt az ágyat! Vö. igényes, igénytelen

fogkefe Felrobbant a szájában a fogkefe. nem borotválkozott [B] Vö. tankcsapda

fóka fn felmosórongy [B] fókakulcs

fókakulcs kézigránát biztosítószege. Akinek ilyen van, az már beindíthatja a motorosfókát, (vagyis a felmosófát)= nem kell kézzel felmosnia. Fókakulcsot az első lövészet alkalmával lehet szerezni.

fókazsír fn cipőpaszta [B]

fon fonja magát ige ld. fonódik

fonódik ige kötözködik, akadékoskodik

fonódik Fonódi őrnagy az ügyeletes. = Az ügyeletes tiszt mindenbe bele fog kötni, ha ellenőrzést tart. ige kötözködik, akadékoskodik

futkosó fn katonai börtön [B]

gólya Berepült a gólya! valaki felforgatta az ágy(ak)at [B]

gyalogos ezer napos gyalogos fn tréf, gúny újonc

gyengusz fn gyengélkedő [B]

hagy Hagyjad csak, hagyjad! Általában öregkatonák tréfás, "arisztokratikus" magatartást kifejező mondata egymás között, esetleg megértő leereszkedés fiatalabb katonák felé, pl. ha valaki átadja helyét egy öregnek. Az öregkatonák rendszerint akkor használják egymás között, ha valaki a hátralévő katonaidőre tesz megjegyzést. Ilyenkor a Hagyjad csak, hagyjad! kb. ezt jelenti: ’Hagyd csak, nem fontos, hogy emlékeztess rá, de azért köszönöm, jólesett!’ Vö. köszi, sose

hali Tíz nap és hali! Tíz nap van hátra a leszerelésig.

hang Mi az? Nem terjed a hang? Az ügyeletes sokszor elkiabált mondata, ha parancsára senki sem reagált. Tíz perce ébresztő volt, uraim! Nem terjed a hang?

hangember fn gyak, tréf Nagyotmondó, akinek a szavában nem lehet bízni. Hangember vagy, úgysem mersz dobizni! (ugratásképpen) Vö. volumen

hány ige Olyasmit mond, amit nem lenne szabad. Ez a kopasz lehányta nekem a napjai számát.

Most mit hánykolódik itt a napjaival?

Mi van? Csak úgy behányunk a körletbe? (Ti. ha valaki rosszul, vagy egyáltalán nem kér engedélyt a körletben tartózkodásra (vagy más kötelező formulát eltéveszt), amikor pedig kellene). Vö. hánykolódik

hánykolódik ige ld. hány

háté fn hivatásos katona [B]

helybetopi fn büntetés, fenyítés [B]

hikomat fn beteg vagy katonai szolgálatra alkalmatlan [B]

igényes mn gyak jó, tiszta, rendes Ez aztán igényes egy körlet!= épp az ellenkezőjét jelenti

igénytelen mn koszos, rendetlen, használhatatlan (Általában minden rossz tulajdonság jelzője). Vö. fitti

játszik ige megtörténik, bekövetkezik, van A hétvégén bejátszik egy eltáv ’Hétvégén hazamegyek’ Bejátszik egy fenyítés ’lefenyítenek’

kábeldob fn gúny A (még teljesen ép) centi „neve”, ha vastagságát (ti. a feltekert centi hosszúságát) gúnyolják. [B]

kályhacső fn kézi páncéltörő fegyver [B]

kanálgép fn katonai étkészlet [B]

kasztró fn Katonai bakancs [B]

kéne Nem kéne! figyelmeztetés, felszólítás valaminek az abbahagyására Nem kéne lemaradnia a sor végének, uraim!

kéne tréf tiltás Nem kéne itt vagánykodni!

kilós fn százados [B]

kimarcsi fn kimaradás [B]

kocc ld. korcol

konyhabugi fn konyhai kisegítőmunka [B]

konyhamunkás fn olyan fiatal, aki láthatóan (feltehetően) nem volt még katona. a jövő konyhamunkása

kopasz fn újonc

kopasz ügyetlen, buta, tudatlan, tájékozatlan Hogy lehetsz ilyen kopasz, hát még ezt sem tudod?

korcol tn ige sokszor ingerült felszólítás El/ki lehet korcolni!’Menj el!, Húzd el a csíkot! Vö. kocc

Koccolj el! ’Menj el!, Húzd el a csíkot!

korosztály fn A katonák leszolgált katonaidő szerinti besorolása. augusztusi korosztály ’augusztusban vonult/leszerelő katonák’, Egy korosztály vagyunk ’együtt vonultunk be’

korosztályos mn gyak A leszolgált idő alapján a katonát megillető dolog. Korosztályos viselet ’öregkatonák hanyag ruházata’, — Miért nem jársz kiképzésre?

— Korosztályos alapon. (ti. Elég öreg vagyok már hozzá, hogy ne járjak).

koton fn kimenő nylon esőköpeny

könyv fn katonakönyv [B — lényegében szinte az össze kifejezés használatos Adyligeten is]

köszi-köszi Szj tréf Hasonló a Hagyjad csak hagyjad-hoz, tréfás udvariaskodó formula — Mennyi is a megengedett sebesség autópályán?

— Száz.

— Köszi-köszi ’Köszönöm ezt akartam hallani’ (Az efféle beugratások nagyon gyakoriak, ha valaki azt akarja, hogy valaki „emlékeztesse” hátralévő napjai számára). Vö. hagy, sose

krumplivirág fn csontcsillag [B]

kummant ts és tn ige A munka elől elbújik, kötelessége alól kihúzza magát, lóg. [B] Konyhamunkán voltam, de egész nap kummantottam.

kummant ige lop, csen — Hol szerezted azt a sapkát?

— Kummantottam.

kúr csőre kúr ’géppisztolyt csőretölt’ ts ige

lafó fn laktanyafogság [B]

lehet Felszólító mód helyett használatos. Ki lehet menni! ’Menj ki!’

leó Szj Kapcsoljátok le a lámpát! [B Villany leó!

leó Szj Befejező formula beszálgetésben. [B Oszt leó!

 

leó Szj Csend legyen! [B Duma leó!

leó Szj Nem lesz cigi, nő stb. Nem mész haza, és akkor: cigi leó, nő leó, pia leó!

leszerelő fn gyak A leszereléshez közeledő (utolsó 3 hónapját töltő) katona. [B

löket fn gyak 1. ellenőrzés, 2. ellenőrző elöljáró [B

mafi fn emeletes ágy felső tagja [B mafis=aki a felső ágyon alszik

mafis aki a felső ágyon alszik

majrékupak fn tréf rohamsisak bili, bukó

megjárja tn ige gyak Nekem megjárja, hogy ne járjak reggeli tornára ’jogom van hozzá (mert már öreg vagyok stb.)

megjárási gyak megjárási alapon ’azért, mert megjárja’

Megjárási alpon többet vagyok otthon= (Azon az alapon, hogy öreg vagyok, stb.). Vö. öregségi

megszar ld. szarni

megzakkan ige A végkimerülésig csinál valamit, kifárad. Vö. megszar

megzuhan ige ritka Lelkileg (esetleg testileg is) összeroppan, összeomlik — megszakad. Vö. befordul

mengele fn fogorvos a laktanyában

mercédesz fn gúny Az a teher-utánfutó, mellyel a moslékot disznóólakba szállítják.

nem a… Főnévi igenévvel, tiltásként használják. Nem a duma a sor végén! ’Ne beszélgessenek. Pofa be!’

növekedésgátló fn tréf váll-szíjas derékszíj [B]

nulla nullában szn megállás nélkül, állandóan Nullába' mossa a padlót!

nyúl fn pejoratív A Magyar Honvédségben szolgáló katonák gúnyneve. [B5.]

optika fn gúny szemüveges katona [B]

öreg fn és mn leszereléshez közel álló katona [B]

öreg Szj úgy viselkedik, mint egy öregkatona, holott még nem az

öregségi mn Olyan, ami az öregkatonákat megilleti. Öregségi ágy ’hevenyészve, rosszul bevetett ágy’, Öregségi alapon nem kelek fel.

panel fn Az ellátózászlóalj épülete

pályagép fn gyak A centihez hasonló funkciójú, az eltellt katonaidőt jelző tárgy. Egy hosszú zöld zsinórból és a végére kötözött különböző kabalaszeű tárgyakból áll. Ezek lehetnek: pezsgősüveg dugója; a levágott centidarabkák tárolására alkalmas, üdítőitalok kupakjából készült nemzetiszínű dobozka; kézigránát biztosítószege (fókakulcs). A zsinóron különböző csomók jelölik az eltelt hónapok számát. Vö. csomó, borsóföld, ugrik

pályázik tn. ige a pályagéppel játszik pörizik

pályázik ige nagyképűen, a szabályokat felrúgva viselkedik

péká fn parancsnok [B]

penge mn jó, kiváló, remek [B] Pengére vesd be az ágyat!

pihentető fn A géppisztoly vállon való hordozása, a hordás megkönnyítésével úgy, hogy a szíjat átvetik az irányzékon. A szíj ezáltal szorosabb lesz,a fegyver a hátnak feszül, s nem kell kézzel feszíteni ahhoz, hogy ne essen le. Vegye le a fegyvert a pihentetőről!

pörizik ige A pályagép-pel játszik [Mutatóujját kinyújtva, kezét körkörösen meglendíti, s a pályagép zsinórja rátekeredik az ujjára. A zsinór ugyanígy le is tekerhető.] A katonák beszélgetés közben általában mindig pöriznek, de ha valaki nagyon feltűnően csinálja, vagánykodásnak (pályázás-nak) hat. Vö. pályázik

priccol tn ige gyak fél, aggódik, megijed

recska fn önkielégítés

recskázik fn önkielégítést végez

rics fn riadócsoport, különleges határeseményekhez kirendelt 3-4 fős raj rövidítés. Adyligeten csak korábban határszolgálatot teljesító katonák használták történeteikben.

rigó kicsi rigó fn gúny újoncok megszólítása a kiképzőbázison

robban Robban a centi ige A centi első darabkájának levágása [B] Robban a száz/ötven centi ’Elérkezett a leszerelésig hátralevő 50/100. nap’

rovancs fn Katonai felszerelés meglétének ellenőrzése. [B]

sasol ige gyak figyel, néz, nézelődik Mit sasol, katona? ’Mit néz, mit áll itt?’

semmi Semmi nem volt Szj Gyakori válaszformula, ha valaki azt akarja kifejezni, nem érdekli, amit mondtak neki. — Takaríts ki! — Semmi nem volt. ’Nem takarítok’

skuló fn géppisztoly, géppuskalőszer [B]

sose Sose volt Szj A katonák gyakori felkiáltása, ha valahol (tévében, rádióban, beszélgetésben) egy szám hangzik el. A sose volt kijelentés utal rá, hogy a katonának kevesebb napja van hátra a leszerelésig, mint az elhangzott szám. Ugratásképpen is ki lehet „provokálni” egy ilyen számot, tapasztalatlan katonáktól. Sose volt!

— Hányas busszal lehte menni a Moszkva térre?

— Az ötvenhatossal.

— Sose volt. (ti.: 56 napom). hagy, köszi

stoki fn legénységi ülőke [B]

stokizik ts és tn ige ruházatát a legénységi ülőkére hajtja [B] Adyligeten nemcsak az éjszakára a székre hajtogatott ruhát, hanem a szekrénybe rakott ruhát is stokizzák

szabályoz ts ige tréf rendet teremt, fegyelmez, irányít; igekötővel: beszabályoz Majd én beszabályzom, hogy mikor kelnek fel!

Nehogy már te szabályozz engem!

szabi fn szabadság [B]

szakad tn ige (igekötős formában felszólításként használatos) mozdul, elkezd dolgozni Szakadjon rá a felmosórongyra!

’Kezdjen el felmosni!’ Szakadjon ki a zsebéből! ’Vegye ki a zsebéből a kezét!’

megszarni tn ige fizikailag összeroppan, kikészül (kiképzéstől stb.) Úgy megfuttatom magukat, hogy megszarnak! Vö. megzakkan

szemle mn gyak új, kifogástalan állapotban lévő (ti.: az alegységek stb. szemléjekor a katonák felszerelésének lehetőleg kifogástalannak kell lenni). szemleing ’új ing’, Vágja szemlére a szobát! ’Takarítson ki!’

szopni ts és tn bosszúság éri, pórul jár [B] Mit szopok!=Már megint mekkora bajban vagyok.

tankcsapda ritka, tréf borosta, rosszul borotvált arc Mi ez az arcán? Tankcsapda? (A borotválkozás ellenőrzésekor kérdezik.)

tápos fn és mn gúny, pejoratív gyenge fizikumú, beteges

tárgy Mi a röhögés/nézés stb. tárgya?= Szj gyak Min röhögnek/mit néznek? (Lényegében az abbahagyásra való felszólítás.)

test Szj gyak, tréf megérdemli, ez való neki Megjárja kopasz testének.

ugrik ugrik a csomó A pályagép-en a hónapok számát jelző csomók közül egyet ki lehet bontani. [ti. a katonaidő első hat hónapjában egy-egy csomót kell kötni havonta a pályagép zsinórjára, a hatodik hónaptól havonta egyet ki kell bontani, s így 12 hónap alatt minden csomó elfogy.] Vö. pályagép, borsóföld

újonc fn Első 3 hónapját töltő katona. [B3]

ultrázás fn A takarítás kikényszerítésének, ill. megnehezítésének módja: Ultra mosópor szétszórása, leöntése 5-10 vödör vízzel. Néha ezt seprűvel habosra verik, ezt kell a katonáknak feltakarítani. [B]

beultrázik beultrázik a körletbe ige Vö. ultrázás

vérzik vérzik a karja Szj ügyeletes ti. piros karszalagot visel [B]

vezényel ige Ha egy katona feljebbvalójának olyasvalamit mond, amit tréfásan parancsként lehet értelmezni, vagy ha a tapasztalatlan katona valóban „vigyázz!”-t stb. parancsol feljebbvalójának, ha még magasabb rangú katona közeledik (ti.: ilyenkor mindig a legmagasabb rangúnak kell a parancsot kiadni) Nézzenek oda még bevezényel nekem!
Maga meg mit vezényel?

víz veri a víz Szj izgul, ideges, fél Már megint veri a víz, hogy nem mehet haza.

Most mit ver a víz? ’Miért vagy ideges?’

vízszintjelző ritka, tréf őrvezetői rangjelző csík a gyakorlósapkán [B] Vö. egyenlőségjel

volumen fn tréf ld. hangember tréfás összetétel angol szavakból: volume ’hang(erő)’, a rádiók hangerőszabályozó skáláján olvasható + men (< man) ’ember’

vasárnap Még tíz vasárnap és itthagyom a vaságyat ’A leszerelésig tíz hét van hátra’ A leszerelésig hátralévő hetek száma. (rigmusokban) Vö. valdizni

valdizni Még tizenegy/tíz stb. valdizni! ritka Így kiáltanak a katonák a leszerelésig hátralévő hetek számára célozva, amikor vasárnap délután végetér a Walt Disney meseösszeállítás. (ti. minden héten egy alkalommal van ilyen műsor a tévében.)