Halló - Parapatics Andrea

A Szlengszótár szerkesztője szerint egy szlengszó sokszor expresszívebb lehet, mint egy köznyelvi alak.
Miért tartotta fontosnak egy szlenggel foglalkozó szótár összeállítását?
– Érdekesnek tartom ezeket a szavakat, ezért szívesen foglalkozom velük, kutatom a mibenlétüket. Egy szlengszó sokszor expresszívebb lehet, mint egy köznyelvi alak, hiszen a szleng egyben kifejezi a beszéd szituációjához, témájához kapcsolódó érzelmeinket is. Másrészt a szlenget a tolvajnyelvi alapoknak köszönhetően máig jellemzi egyfajta rejtőzködés, titokzatosság: ne értse meg a másik egyén vagy másik csoport azt, amit mondani akarok. Vagy azért, hogy ezzel a saját „egómat” emeljem ki a többiek közül, vagy azért, mert rejtegetnivalóm van.

Honnan gyűjtött anyagot?
– Mivel a szleng köz-pontja a fiatalság, és jómagam is fiatal vagyok, könnyen összegyűjtöttem a szavakat barátaimtól, ismerőseimtől, az utcán, a rádiót és a televíziót hallgatva, illetve fórumokat, blogokat olvasva.

Az egyes szavak eredetével is foglalkozik a kötet?
– Nem. Több szlengszónál csak hosszas kutatással lehetne kideríteni, vajon mi lehetett az alapja. Sok olyan szó van viszont, amelynek eredete egyértelmű: például a sportnyelvből vette át a szleng a necces szót, amely új jelentésében ’bizonytalan, kockázatos’. Vagy villisz-nek nevezik azt az ujjat-lan trikót, amilyet Bruce Willis visel akciófilmjei-ben.