Szlengkutatás 4.

A szlengkutatás 111 éve

Szerkesztette
Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2002

Egyetemi segédkönyv

A kötet elkészülését a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (Tudomány az oktatásban) támogatta

Lektorálta: Szabó Dávid

A fordításokat az eredetivel egybevetette: Bohács Ákos, Hoffmann Ottó, Mezei-Horvati Judit, Salamon Ágnes, Várnai Judit Szilvia

 

Borítóterv: Varga József

© Várnai Judit Szilvia, Kis Tamás, 2002
© Szerzők, 2002
Magyar fordítás © Fordítók, 2002

ISBN 963 472 631 3
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő: Kis Tamás