Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA topp car autó szerviz debrecen égerházi imre karosszéria javítás olcsó Debrecen karosszéria fényezés matricaeltávolítás szélvédőcsere kipufogójavítás Kyokushin Karate Debrecen Kyo.Hungária Team - Kyokushin Karate Debrecen

Kis Tamás
 publikációi

 Könyvek:
 1. A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz. Debrecen, 1991. (178 lap).
 2. Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992. (391 lap).
 3. Hungarolingua 2. Szótár. Összeállította KIS TAMÁS. A szerkesztésben közreműködött MOLNÁR JUDIT. Az angol rész SÉLLEI NÓRA és TUBA MÁRTA, a német rész JIŘÍ PILARSKÝ, a francia rész MAROSVÁRI MÁRIA munkája. Debreceni Nyári Egyetem, 1993. (229 lap).
 4. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye I–II.. Közzéteszi: HOFFMANN ISTVÁN és KIS TAMÁS. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.) Debrecen, 1996, 1998. (335 + 314 lap. (I. kötet PDF formátumban) | (II. kötet PDF formátumban)
 5. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, 1996. (99 lap). (WinWord formátumban ld. itt!)
 6. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) Különlenyomat „A szlengkutatás útjai és lehetőségei” c. kötetből. Debrecen, 1997. (60 lap).
 7.  A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Debrecen, 2008. (320 lap).
 Tanulmányok:
 1. Újabb szempontok az osztják személynévkutatásokhoz: Folia Uralica Debreceniensia 1 (1989): 39–44
 2. Gulyáságyú és soppakanuuna: Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): 87–95
 3. Morgó: Magyar Nyelvőr 115 (1991): 263–267
 4. Gugyori és Kutyakaparó I. (Egy alföldi csárdanévtípusról): Névtani Értesítő 15 (1993): 180–185
 5. Gugyori és Kutyakaparó II. (Egy alföldi csárdanévtípusról): Névtani Értesítő 16 (1994): 19–26
 6. A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán. (A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana). Eger, 1994. augusztus 24.
 7. A magyar szlengszótárak: Magyar Nyelvjárások 32 (1995): 79–94
 8. Személynevek a szlengben: Magyar Nyelvjárások 33 (1996): 93–104
 9. A csoportnevek: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (MNyTK. 209. sz.) 1997. 207–14
 10. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 237–296
 11. Őstolvajnyelv. (A titkosnyelvek kialakulása és a simándiak koldusnyelve): Börtönügyi Szemle 17/3 (1998. szeptember): 115–21
 12.  О некоторых вопросах определения сленга в современном венгерском языкознании: Nyelv — stílus — irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Szerk. Zoltán András. Bp., 1998. 307–14
 13. Titkok nyitja. (A magyar tolvajnyelv szótárai és szójegyzékei): Börtönügyi Szemle 18/1 (1999. március): 112–7
 14. A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai: Névtani Értesítő 21 (1999): 323–9
 15. Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről: Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 293–8
 16.  
 17. A magyar fattyúnyelv kutatói: Magyar Nyelvjárások 38 (2000): 251–62
 18. Német tolvajnyelvi szójegyzék a 18. századból: Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): 251–262
 19. A magyar katonai szleng: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Összeállították az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai. Szerk. A. Jászó Anna és Bódi Zoltán. Bp., 2002. 105–13 [A „Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára)” (Bp., 1992) c. könyvében megjelent tanulmány (A magyar katonai szleng: 337–84) első részének (337–51) újrakiadása.]
 20. XVIII. századi zsiványnyelvi szójegyékeink: Börtönügyi Szemle 21/2 (2002. június): 67–76
 21.  Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. (III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Herausgegeben von Klaus Sievert unter Mitarbeit von Christian Efing. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002. 165–178.
 22.  A hangalaki szóalkotás: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő–Kovács Mária. (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1.) Miskolc, 2002. 104–7.
 23.  Bugás, bugázik: Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 327–334.
 24. A szleng fogalmáról: Magyar nyelvi szöveggyűjtemény. Szerk. Hangay Zoltán. Bp., 2003. 124–7. — A szerző hozzájárulása és tudta nélkül megjelent részlet a „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához” c. tanulmányból.
 25.  A szleng fogalmáról: A Hét 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 14–15.
 26. A veláris i a magyarban: Magyar Nyelvjárások 43 (2005): 5–26.
 27.  Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 125–41. (Html; magyarul: Nyelvi univerzálé-e a szleng?)
 28.  Szleng és karnevál: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. I, 455–64.
 29.  A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 71–102.
 30.  Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás: Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld. In: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung III. Herausgegeben von Christian Efing–Corinna Leschber. (Sondersprachenforschung 12.) Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2009. 103–25. (Magyarul: Pinkafeldi tolvajnyelvi szójegyzék)

Ismertetések:

 1. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről: Magyar Nyelvjárások 31 (1993): 143–149
 2. Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika: Modern Nyelvoktatás 1/1 (1995. december): 70–2
 3. Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben: Modern Nyelvoktatás 12/3–4 (2006. november–december): 104–10

Szerkesztői tevékenység:

 1. ZOLNAY VILMOS–GEDÉNYI MIHÁLY, A régi Budapest a fattyúnyelvben. Bp., 1996. (136 lap). (WinWord formátumban ld. itt!)
 2. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (301 lap).
 3. VLAGYIMIR JELISZTRATOV, Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap).
 4. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (285 lap).
 5. Magyar Nyelvjárások 38. (Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára) Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2000. (501 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt!)
 6. Magyar Nyelvjárások 39. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2001. (292 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt!)
 7.  A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. (Szlengkutatás 4. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (375 lap).
 8. Magyar Nyelvjárások 40. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2002. (214 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt!)
 9.  Magyar Nyelvjárások 41. (Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára). Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás. Debrecen, 2003. (694 lap).
 10. Magyar Nyelvjárások 42. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2004. (238 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt! | PDF formátumban)
 11. Magyar Nyelvjárások 43. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2005. (224 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt! | PDF formátumban)
 12. Magyar Nyelvjárások 44. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2006. (194 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt! | PDF formátumban)
 13. Magyar Nyelvjárások 45. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2007. (197 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt! | PDF formátumban)
 14. Szabó Edina, A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (232 lap).
 15. Magyar Nyelvjárások 46. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2008. (255 lap). (WinWord formátumban, tömörítve ld. itt! | PDF formátumban)

Sorozatszerkesztői tevékenység:

 1. Magyar Nyelvjárások (a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, 2000 óta kilenc kötet), szerkesztő (Hoffmann Istvánnal, Nyirkos Istvánnal, Tóth Valériával)
 2. Szlengkutatás (nem periodikus megjelenésű sorozat, 1997 óta hat kötet), sorozatszerkesztő
 3. A Magyar Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai (2008 óta egy kötet), sorozatszerkesztő

Interneten hozzáférhető egyéb adatbázisok, szövegek:

 1. Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből
 2. Pápay József északi osztják szótárának adatbázisa (a szótár elektronikusan rögzített cédulaanyaga)
 3. A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról
 4.  Szócikkek a magyar Wikipédiában (http://hu.wikipedia.org/wiki/), közreműködéseim listája: http://hu.wikipedia.org/wiki/Speciális:Contributions/Ktam
 5.  Szubjektív vázlatpontok egy kis magyarszociolingvisztika-történethez. (Szomorú-igaz paródia három tételben).

Napilapokban, folyóiratokban megjelent írások:

 1. A „bundás”-tól a „vén szárcsá”-ig: Igaz Szó (katonai magazin) 1988/1: 32
 2. A leszerelés költészete: Igaz Szó 1988/2: 30
 3. Nyulak, lovak és más állatfajták: Igaz Szó 1988/3: 32
 4. „Maguk ott ketten, jó trió lesznek!”: Igaz Szó 1988/4: 30
 5. Huszármiatyánk: Igaz Szó 1988/5: 32
 6. Obsitos szavak: Igaz Szó 1988/6: 32
 7. Hány katonai nyelv van?: Igaz Szó 1988/7: 32
 8. A népetimológia: Igaz Szó 1988/8: 33
 9. A katonai nyelv történetéből: Igaz Szó 1988/9: 31
 10. Néhány szó a szóalkotásról: 1988/10: 32
 11. A katonai szleng testvérei: Igaz Szó 1988/11: 32
 12. Csúzli, gitár, varrógép: Igaz Szó 1988/12: 35
 13. A kanizsai katonanyelv (ismertetés): Néphadsereg (katonai hetilap) 1989/l: 13
 14. Így szól az iszapszemű mélytengeri rája: Népszabadság 49/243 (1991. október 16.): 7
 15.  Kinek kell nyelvtörvény?: HVG 23/46 (2001.november 17.): 61
 16.  Egy hiányzó adatról: Magyar Nyelvőr 133 (2009): 250–1. (Helyben)
 Kéziratos munkák:
 1. A magyar katonai zsargon. Debrecen, 1985. (121 lap)
 2. Kocsma- és csárdaneveink névtani vizsgálata. Debrecen, 1986. (155 lap)

Kis Tamással készült interjúk, beszélgetések:

 1. Katona M. István, Hadiduma: Magyar Honvéd 2/30 (1991. július 26.): 38–9
 2. Vajna Tamás, „Szleng az, amit a beszélő annak szán”. (Válaszol Kis Tamás szlengkutató, nyelvész): HVG 23/2 (2001. január 13.): 45–6
 3. Vajna Tamás, Beszél ön lazául? (A szlengcsinálás trükkjei): HVG 23/8 (2001. február 24.): 74–5
 4. Zima Szabolcs, A nyelv magánéletünk része lett. (A készülő törvénytervezet ellen, úgy tűnik, eredménytelenül tiltakozik a szakma): Hajdú-bihari Napló 58/241 (2001. 10. 15.): 3
 5. Üveges Szilvia, Cél a tudományos munkára nevelés: Továbbtanulás (Országos diáklap) 9/6 (2001. október–november): 13–14
 

Kis Tamásnál (szerencsésebb esetben témavezetésével) írott szakdolgozatok:

 1. Tolvaj Edit, Iskolai ragadványnevek, nyolc osztály neveinek vizsgálata alapján. Debrecen, 1991.
 2. Elek Andrea, Domaháza és Kissikátor földrajzi nevei. Debrecen, 1991.
 3. Horváth Mónika, Füzesabony ragadványnevei. Debrecen, 1991.
 4. Papp Éva, A diáknyelv szóalkotásmódjainak vizsgálata. Debrecen, 1991.
 5. Pásku Judit, A szleng és az irodalom viszonya. Debrecen, 1991.
 6. Helle Eleonóra: A debreceni diáknyelv szótára. Debrecen, 1992. (108 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 7. Lovász Krisztina, Az irodalmi nyelvhez kapcsolódó leíró szempontú problémák a szakirodalomban. Debre­cen, 1992.
 8. Gál Erika, Hajdúbagos ragadványnevei. Debrecen, 1992.
 9. Gyulai Rozália, Görögkatolikus névdivat Debrecenben. Debrecen, 1993.
 10. Vark Rita, Névadási szokások vizsgálata a vencsellői római katolikus keresztnevek körében. Db., 1993.
 11. Illés Bernadett, Az ikes ragozás használatának vizsgálata napjainkban. Debrecen, 1995.
 12. Józsa Barbara, A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. Debrecen, 1995. (55 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 13. Kórik Borbála, A dunaharaszti középiskola diákszlengjének szótára. Debrecen, 1995.

 14. Dán Krisztina, Német jövevényszavak a magyar szlengben. Debrecen, 1996.
 15. Baricza Péter, A magyar és a japán nyelv hangjainak és fonémáinak kontrasztív vizsgálata. Debrecen, 1996.
 16. Lieli Mariann, Szóalkotásmódok a finn szlengben. Debrecen, 1996. (65 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 17. Nochta Rita, A b-i motoros rendőrök szlengje (1995–1996). (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (71 lap). (WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve)
 18. Rikassi Ilona, A nyírbátori diáknyelv és szótára. Debrecen, 1996. (80 lap). (WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve)
 19. Terjéki Éva, Jánkmajtis ragadványnevei. Debrecen, 1996.
 20. Kun Emőke, Vaja ragadványneveinek rendszere. Debrecen, 1996.
 21. Víg Jusztina, Szűcsi ragadványnevei. Debrecen, 1996.
 22. Veress Kriszta, A debreceni Csokonai színház szlengje. Debrecen, 1997.
 23. Hagymásy Tünde, A szleng és a Magyar Narancs. Debrecen, 1998. (55 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 24.  
 25. Marositz Krisztina, Szóképzés a francia és a magyar szlengben. Debrecen, 1998. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 26. Jónap Rita, Angol eredetű elemek a közgazdasági szaknyelvben. Debrecen, 1998.
 27. Bordás Krisztina, A debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskola diákszlengje. Debrecen, 1998. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 28. Balogh Zsuzsa, A berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon diáknyelvi szótára. Debrecen, 1998. (77 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 29. Szegfű Márta, 1862-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 1998. (54 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 30.  Zsupos Gabriella, A debreceni rockzenészek szlengje. Debrecen, 1999. (52 lap). (WinWord 6.0)
 31. Hajdú Zoltán, Két iskola diákszókincsének vizsgálata. 1999. (61 lap) (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 32. Lekner Zsuzsa, A káromkodás mint frazeológiai egység. Debrecen, 1999. (58 lap). (WinWord 6.0)
 33. Szabó Edina, A magyar börtönszleng és szótára. Debrecen, 2000. (148 lap)
 34. Berta Éva, Egy osztály szlengneveinek és szociometriájának kapcsolata. Debrecen, 2001. (81 lap)
 35. Üveges Szilvia, Az autóversenyzés nyelve. Debrecen, 2001. (51 lap)
 36. Szász Ildikó, Kosaras szleng öt debreceni kosárlabdacsapatban. Debrecen, 2001. (42 + 7 lap) (WinWord)
 37. Magos Margit, Tyukod ragadványnevei. Debrecen, 2002. (60 lap)
 38. Dienes Edit, Kunhegyes földrajzi nevei. Debrecen, 2002. (93 lap + 5 térk.)
 39. Szilágyiné Lukovics Timea, Ragadványnevek egy általános iskola felső tagozatos osztályában. Debrecen, 2002. (44 lap) (WinWord 6.0)
 40. Illés Éva, A debreceni barlangászok szlengje. Debrecen, 2002. (47 lap + 15 lap fotó)
 41. Gondon Terézia, A magyar tolvajnyelv története. Debrecen, 2002. (78 lap)
 42. Fehér Krisztina, A magyar ragadványnév-kutatás első korszaka (1872–1957). Debrecen, 2003. (39 lap)

 43. Szilvási Dóra, A mai cigány nyelvek a szociolingvisztikai kutatások eredményeinek tükrében. Debrecen, 2003. (117 +14 lap)
 44. Nagy Judit, A női–férfi kommunikáció megnyilvánulása az udvariasságban. Debrecen, 2003. (73 lap)
 45. Bolodár Éva, A nyelvi udvariasság egy kérdése: tegezés – nemtegezés. Debrecen, 2003. (52 lap)
 46. Péter Zsófia, A protestáns és a katolikus keresztelési liturgia nyelvhasználatáról. Debrecen, 2003. (60 lap)
 47. Tóth Erika, A teletextes chat nyelvhasználata. Debrecen, 2003. (40 lap)

 48. Repka Tünde Éva, Javítóintézeti argó és szocializáció. Debrecen, 2004. (98 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2004.04.20]

 49. Szabó Julianna, A férfiak és nők szlengszókincsének vizsgálata az életkor megoszlása szerint. Debrecen, 2004. (73 lap + szótár). (WinWord | ZIP tömörítve) [2004.05.06]

 50. Kelemen Hajnalka, A földrajzi felfedezések hatására Magyarországon meghonosodott élelmiszernövényeink nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2004. (55 lap). [2004.05.17]

 51. Árva Ildikó, Német eredetű nyelvi elemek Balmazújvároson. Debrecen, 2005. [2005.07.06]

 52. Kecskés Gizella, Magyar írói álnevek. Debrecen, 2005. [2005.07.06]

 53. Bárány Beáta, A közvetett emberi kommunikáció. (A nem-szegmentális jelek hiánya az e-mail, chat és SMS általi kommunikációban). Debrecen, 2005. [2005.07.06]

 54. Tóth Krisztina, A borászat nyelve. Debrecen, 2006. [2006.05.10]

 55. Tamás Erika, Szóalkotás és szleng. (A szóalkotás egy lehetséges modellje). Debrecen, 2006. (85 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2006.05.03]

 56. Földesi Renáta, A diákszleng vizsgálata a sárrétudvari Jókai Mór Általános iskola 6–8. osztályos tanulói körében. Debrecen, 2006. (138 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.11]

 57. Kovács Krisztina, Nyelv és nem. (Női és férfi nyelvhasználati különbségek). Debrecen, 2006. (53 lap) [2006.05.09]

 58. Stempel Mariann, Papos nyelvjárásának változása a magyar nyelvatlaszkutatás óta. Debrecen, 2006. (45 lap) [2006.05.03]

 59. Lukács Gyöngyvér Katalin, A németalföldi szlengkutatás. Debrecen, 2006. (63 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2006.05.03]

 60. Pántya Szilvia, Házassági névviselési szokások napjainkban. Debrecen, 2006. (78 lap) [2006.05.03]

 61. Tihor Tamara, A tiszaberceli ragadványnevek nyelvi vizsgálata. Debrecen, 2006. (60 lap)

 62. Kovács Edina, A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata. Debrecen, 2007. (70 lap). [2007.01.08]

 63. Simon Angéla, Szleng és irodalom. Debrecen, 2007. (47 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.09]

 64. Oláh Tímea, Ragadványnevek szociometriai elemzése. Debrecen, 2007. (62 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.09]

 65. Balogh Krisztina Ágnes, A szleng és műfordítás kapcsolata Salinger Zabhegyező című regényében. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (49 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

 66. Szabó László, Az ifjúsági nyelven túl. Debrecen, 2007. (43 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

 67. Andó Klára, Bihar vármegye természetes folyóvizeinek és tavainak magyar nevei. Debrecen, 2007. (160 lap) [2007.05.09]

 68. Némedy Márta, A futballszurkolók szlengje. Debrecen, 2007. (59 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

 69. Perge Kriszina, Az érdemjegyek elnevezései a diákszlengben. Debrecen, 2007. (78 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

 70. Lukácsi Linda, A labdarúgás szlengje. Debrecen, 2007. (45 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]

 71. Balogh Adrienn, Az erdélyi és magyar diáknyelv összehasonlítása. Debrecen, 2007. (100 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.09.05]

 72. Orosz Mária, Tesco-szleng?! Debrecen, 2007. (50 lap). (PDF) [2007.09.05]

 73. Szabó Zsuzsa, Az erdélyi diáknyelv. Debrecen, 2007. (72 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.25]

 74. Liptai Dóra Judit, A debreceni nyelvjárás megítélése. (Ügynökvizsgálat debreceni és szegedi diákok körében). Debrecen, 2008. (62 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.25]

 75. Szabó Andrea, A nyelvi attitűd középiskolások körében. Debrecen, 2008. (78 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.25]

 76. Sallainé Topor Rita, Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában. Debrecen, 2008. (64 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.25]

 77. Patkós Ágnes, Beszédhibák gyermekkorban. (A pöszeség nem jár egyedül). Debrecen, 2008. (72 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.25]

 78. Vad Lilla, A debreceni javítóintézet szlengje. Debrecen, 2008. (56 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.28]

 79. Bánhalmi József, Az alternatív nyelvrokonítási kísérletek újabb megközelítései. Debrecen, 2008. (67 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.28]

 80. Sütőné Seres Adrienn, Kismamaszleng. Debrecen, 2008. (64 lap). [2008.09.01]

 81. Magó Adrienn, Iskolai szleng a női–férfi nyelvhasználati különbségek tükrében. Debrecen, 2009. (61 lap) [2009.04.19]

 82. Nagy Katalin, Drog-hangulatjelentés a sajtó és a fogyasztók diskurzusain keresztül. Debrecen, 2009. (68 lap) (WinWord ZIP tömörítve) [2009.04.23]

 83. Nagy Márta, A karcagi cigány fiatalok szlenghasználata. Debrecen, 2009. (68 lap) [2009.04.23]

 84. Vass Viktória, Egy iskola szlengjének vizsgálata életkor, nem és iskolatípus szerint. Debrecen, 2009. (77 lap) [2009.04.23]

 85. Palla Ágnes, A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata. Debrecen, 2009. (56 lap) (WinWord ZIP tömörítve) [2009.04.23]