Szlengkutatás 6.

Kis Tamás

A magyar katonai szleng szótára

 

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2008

Lektorálta: Hoffmann István

Borítóterv: Varga József

© Kis Tamás, Liska Norbert, 2008
© DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008
beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is

 

ISBN 978-963-473-171-9
ISSN 1417-7730

Kiadta a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadója,
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
Felelős kiadó: Dr. Virágos Márta főigazgató
Felelős szerkesztő: Cs. Nagy Ibolya
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
Készült a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzemében 2008-ban
Terjedelem: 28,6 A/5 ív