4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

A Magyar Nyelvtudományi Tanszéken íródott szakdolgozatok

(A lista csak az elektronikusan elérhető munkákat tartalmazza)

2013

 • 1741. Szalmasági Edit, A Dombóvári járás helyneveinek rendszertani vizsgálata. Debrecen, 2013. (98 lap.). — Témavezető: Rácz Anita
 • 1742. Halmos Judit, Névsűrűségi vizsgálatok a pápai járásban. Debrecen, 2013. (34 lap). — Témavezető: Hoffmann István
 • 1744. Bodnár Alexandra, Helynévrendszerek vizsgálata kétnyelvű közegben. Debrecen, 2013. (160 lap). — Témavezető: Tóth Valéria
 • 1745. Baráth Nóra, Személynévképzés az Árpád-korban. Debrecen, 2013. (28 lap). — Témavezető: Tóth Valéria
 • 1746. Mándi László, Halászó helyek és eszközök megnevezései a korai ómagyar korban. Debrecen, 2013. (36 lap). — Témavezető: Tóth Valéria
 • 1747. Nyéki Zoltán, Barangolás egy Árpád-kori nemzetségnév körül: A Szemere nemzetség. Debrecen, 2013. (21 lap). — Témavezető: Tóth Valéria
 • 1748. Vakherda Nóra, A magyar huszita helyesírás hangjelölési rendszerének története és hatása. Debrecen, 2013. (44 lap). — Témavezető: Kis Tamás
 • 1749. Virág Krisztina, Debreceni diáknyelv a 19-20. század fordulóján. Debrecen, 2013. (72 lap). - Témavezető: Kis Tamás
 • 1750. Almási Ágnes Ilona, A nyelvi ideológiák szerepe a szleng nyelvművelői megítélésében. Debrecen, 2013. (28 lap). — Témavezető: Kis Tamás
 • 1751. Mészáros Anna, A nyelvi meggyőzés. Debrecen, 2013. (31 lap) – Témavezető: Fehér Krisztina
 • 1752. Kévés Henriett, A beszédhang-differenciálódás vizsgálata a különböző életkorokban. Debrecen, 2013. (24 lap). — Témavezető: Reszegi Katalin
 • 1753. Mahlmeister Anna, Závada Péter dalszövegeinek stilisztikai elemzése. Debrecen, 2012. (24 lap) — Témavezető: Győrffy Erzsébet

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 • Dienes Edit, Kunhegyes földrajzi nevei. Debrecen, 2002. (93 lap + 5 térk.) — Témavezető: Kis Tamás.
 • Szilágyiné Lukovics Timea, Ragadványnevek egy általános iskola felső tagozatos osztályában. Debrecen, 2002. (44 lap) — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord 6.0)
 • Illés Éva, A debreceni barlangászok szlengje. Debrecen, 2002. (47 lap + 15 lap fotó) — Témavezető: Kis Tamás.
 • Gondon Terézia, A magyar tolvajnyelv története. Debrecen, 2002. (78 lap) — Témavezető: Kis Tamás.

2001

 • Szász Ildikó, Kosaras szleng öt debreceni kosárlabdacsapatban. Debrecen, 2001. (42 + 7 lap) — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord)

2000

1999

1998

 • Hagymásy Tünde, A szleng és a Magyar Narancs. Debrecen, 1998. (55 lap). — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 • Marositz Krisztina, Szóképzés a francia és a magyar szlengben. Debrecen, 1998. (61 lap). — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 • Bordás Krisztina, A debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskola diákszlengje. Debrecen, 1998. (61 lap). — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 • Balogh Zsuzsa, A berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon diáknyelvi szótára. Debrecen, 1998. (77 lap). — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 • Szegfű Márta, 1862-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 1998. (54 lap). — Témavezető: Kis Tamás. (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

1996

1995

1992