4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Szövegtani és stilisztikai kutatások a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén jelentős szövegtani kutatás folyik. Ez köszönhető egyrészt Szikszainé Nagy Irma és Dobi Edit egyéni kutatói teljesítményének, másrészt a Debreceni Egyetem nyelvészei összefogásával megteremtett, de tanszékünk oktatói által szerkesztett poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogramra épülő sorozatnak, az Officina Textologicá-nak, melynek főszerkesztője Petőfi S. János, a maceratai egyetem professzora. Fontos hozadéka az Officina Textologicá-nak egyetemünk szempontjából, hogy összefogja a különböző nyelvészeti tanszékeken folyó szövegnyelvészeti vizsgálódásokat. (A szövegtani kutatásokról részletesebben.)

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén hagyománya van a stilisztikai kutatásnak, hiszen Kornyáné Szoboszlay Ágnes már 1969-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett Debrecenben A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében című dolgozatával.
Tanszékünk elismert erőssége a stilisztika felsőoktatási intézményekben folyó oktatását segítő tankönyvírás. Szikszainé Nagy Irma Magyar stilisztika című kötetét 2007-ben adta ki az Osiris Kiadó. Most készítette el ehhez az elméleti tankönyvhöz a Stíluselemzés — stílusértékelés — stílusművelés című gyakorlókönyvet, amely hamarosan megjelenik. (A stilisztikai kutatásokról részletesebben.)