4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

A Magyar Nyelvtudományi Tanszéken íródott doktori értekezések

2012

2010

2009

2008

 • 1633. Reszegi Katalin, Hegynevek a középkori Magyarországon. Debrecen, 2009. (180 lap). — Témavezető: Hoffmann István.
 • 1583. Demján Adalbert, Egy példázat kompozíciójának változásai a régi magyar bibliafordításokban (a tékozló fiú példázatán bemutatva). Debrecen, 2008. (248 lap). — Témavezető: A. Molnár Ferenc.

2007

 • 1582. Hoffmann István, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2007. (302 lap). — AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

2005

2003

 • 1502. Várnai Judit, A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Debrecen, 2003. (125 lap). — Témavezető: Hoffmann István.
 • 1474. Máté József, A lapp növénynevek etimológiai rétegei. Debrecen, 2003. (287 lap). — Témavezető: Keresztes László.
 • 1470. Katona Kriszta, A határozói viszony kifejezésére szolgáló grammatikai eszközök rendszere a Bécsi Kódexben. Debrecen, 2003. (186 lap). — Témavezető: Sebestyén Árpád.

2002

 • 1452. Fekete Csaba, Psalterium gradualis: az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos hagyománya, a protestáns graduálok főbb kérdései. Debrecen, 2002. (288 lap). — Témavezető: A. Molnár Ferenc.
 • 1434. Dobi Edit, Egy kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell szemiotikai textológiai keretben. Debrecen, 2002. (234 lap). — Témavezető: Petőfi S. János.
 • 1433. Domonkosi Ágnes, A megszólítások és a beszédpartnerre utaló elemek változatai a mai magyar nyelvhasználatban. Debrecen, 2002. (262 lap). — Témavezető: Sebestyén Árpád.

2000

1999

 • 1347. Tóth Valéria, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei). Debrecen, 1999. (236 lap). — Témavezető: Hoffmann István.

1995

 • 1161. Tuba Márta, Szuperszöveg-jegyek és szuperszöveg-sajátságok a zabari tündér- és állatmesékben. Debrecen, 1995. (171 lap). — Témavezető: Sebestyén Árpád.

1992

 • 1129. Maticsák Sándor, A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere. Debrecen, 1992. (191 lap). — Témavezető: Keresztes László.

1948

 • Kakuk Zsuzsánna, A Jókai-kódex határozó ragjai. Debrecen, 1948. — Témavezető: Bárczi Géza.
 • Szathmári István, A kisújszállási í-zés nyelvtörténeti múltja. Debrecen, 1948. — Témavezető: Bárczi Géza.
 • Török Klára, Sylvester í hangjai. Debrecen, 1948. — Témavezető: Bárczi Géza.

1946

 • Papp László, A hosszúpályi népnyelv í és é hangjai. Debrecen, 1946. — Témavezető: Bárczi Géza.

1944

 • Nagy János, A Magyar Füvészkönyv nemi növénynevei. Debrecen, 1944. — Témavezető: Bárczi Géza.

1943

 • Vámosi Nándor György, A debreceni csizmadiák céh- és műszavai. Debrecen, 1943. — Témavezető: Bárczi Géza.

1940

 • Balassa Iván, A debreceni cívis földművelésének munkamenete és műszókincse. Debrecen, 1940. — Témavezető: Csűry Bálint.

1939

 • Bolla József, A népi konyhamesterség műszókincse Felsőgörzsönyben. Debrecen, 1939. — Témavezető: Csűry Bálint.

1938

 • Kiss Géza, Ormányság. Debrecen, 1938. — Témavezető: Csűry Bálint.
 • Nagy Jenő, A népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón. Debrecen, 1938. — Témavezető: Csűry Bálint.
 • Pető József, A debreceni tímárok céh- és mesterségszavai. Debrecen, 1938. — Témavezető: Csűry Bálint.

1937

 • Bakó Elemér, Hangtani tanulmányok. Debrecen, 1937. — Témavezető: Csűry Bálint.
 • Bartha Katalin, Szókincstanulmány a magyar nyelv színelnevezéseiről. Debrecen, 1937. — Témavezető: Csűry Bálint.

1935

 • Végh József, Adalékok a rokonértelmű szavak keletkezéséhez. Debrecen, 1935. — Témavezető: Csűry Bálint.

1932

 • Fazekas Jenő, Az egyszerű mondat fajai az északi osztják nyelvben. Debrecen, 1932. — Témavezető: Pápay József.

1930

 • Papp István, A nyelvtudomány módszertanához. Debrecen, 1930. — Témavezető: Pápay József.

1924

 • Ambrus Ilona, Az északi osztják és északi vogul nyelv nominális mondatai. Debrecen, 1924. — Témavezető: Pápay József.
 • Kopányi Mária, Az északi osztják nyelv jelzős szerkezetei. Debrecen, 1924. — Témavezető: Pápay József.

1921

 • Vass Béla, A nagykőrösi nyelvjárás. Debrecen, 1921. — Témavezető: Pápay József.