4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Osztatlan magyartanári képzés
nyelvészeti szakdolgozattal kapcsolatos információi


1. A nyelvészeti szakdolgozat formai követelményei
A szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül minimum 40 oldal (80.000 karakter szóközök nélkül, amelybe a szakirodalom-jegyzék is beletartozik). A dolgozat szerkesztési, technikai követelményeiben a Magyar Nyelvjárások folyóirat paraméterei az irányadók, amelyekről az alábbi linkeken lehet tájékozódni:
http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/mnyj_techn_szerzok.pdf
http://mnytud.arts.unideb.hu/sablon.php

2. A nyelvészeti szakdolgozat értékelése
A szakdolgozatot a témavezető és a tanszékvezető által kijelölt kontroll-bíráló megadott szempontok alapján pontozásos bírálati lapon írásban értékeli. A témavezető a bírálathoz kapcsolódóan kijelöl egy átfogó – a szakdolgozat tágabb nyelvészeti ismeretköréhez kapcsolódó – záróvizsga-témakört is, s ehhez kötelezően elolvasandó szakirodalmi munkákat is megjelöl. A szakdolgozat megvédése és meghatározott témakörök kifejtése a záróvizsgán, a záróvizsga-bizottság jelenlétében történik.

3.A szakdolgozat leadásának határideje
A szakdolgozat leadásának hivatalos határideje a tavaszi félévben március 31., az őszi félévben november 30. Indokolt esetben a dolgozatok leadásának végső határidejét – a témavezetővel megbeszélve – április 15-ig (őszi félévben december 15-ig) lehet halasztani. A szakdolgozatot az intézeti titkárságon kell leadni.
A szakdolgozatot fel is kell tölteni a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumának (DEA) alábbi címére: http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081. A feltöltési határidő megegyezik a leadási határidővel!