4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak (MA)

Diszciplináris magyar szakos MA felvételi eljárásrendje

I. Felvételi pontszámok megoszlása
Összpontszám: 100 pont
– 15 pont: a diploma minősítése alapján
– 75 pont: szóbeli felvételi vizsga
– 10 pont: többletpontok (2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység)

II. Szóbeli felvételi vizsga (75 pont)
1. A felvételi vizsga két szóbeli elbeszélgetésből áll. A vizsgázó magyar irodalom és nyelvészet témakörben is felel, szakmai orientációjának megfelelően eldönti, hogy melyik
A felvételi vizsgán a következő kompetenciák alapján történik a pontozás:
szakmai jártasság, előadásmód, tudományos szaknyelv használata, szakmai orientáció-motiváció felvázolása dialóguskészség

2. A felvételi folyamata és pontozása
a, a felvételiző záródolgozati témájának átfogó bemutatása: irodalom vagy nyelvészet tárgykörből (45 pont)
– a felvételiző 8 perces előadás formájában felvázolja a szakdolgozati témájának koncepcióját, az értekezés szakirodalmi, elméleti hátterét, valamint a dolgozat legfontosabb téziseit, eredményeit. Az előadás térjen ki a felvételiző tudományos-szakmai érdeklődésének, motivációjának a bemutatására is
– az előadást a felvételiztető tanárral folytatott beszélgetés követi

pontozás megoszlása:
– szakmai jártasság, dolgozat tudományos színvonala, eredményei: 15 pont
– előadásmód, tudományos szaknyelv használata: 10 pont
– szakmai orientáció, motiváció: 10 pont
– dialóguskészség: 10 pont

b, a másik szakirányban egy szabadon választott témakör átfogó bemutatása (30 pont)
– a felvételiző 5 perces előadás formájában bemutatja a választott témakör tudományos hátterét, szakirodalmának legfontosabb irányait
– az előadást a felvételiztető tanárral folytatott beszélgetés követi

pontozás megoszlása:
– témaválasztás, a választott témakör tudományos hátterének ismerete: 10 pont
– előadásmód, tudományos szaknyelv használata: 10 pont
– dialóguskészség: 10 pont

3. Átfogó témakörök
A felvételező a kijelölt átfogó témakörökön belül választ magának valamilyen konkrét, jól megragadható témát: tanulmányozza és feldolgozza a téma legfontosabb szakirodalmi műveit (szépirodalmi vonatkozásait). A felvételin a témaválasztás és a kidolgozás is a pontozás része.

Irodalomtudományos témakörök:
1. Irodalomtörténet

régi magyar irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, kortárs irodalom, világirodalom
– a felvételiző bemutatathat a választott korszakon belül pályaképeket, egy műfaj alakulástörténetét, a korszak irodalomtörténeti kérdéseit stb.

2. Irodalomelmélet
irodalomelméleti irányzatok, prózaelmélet, líraelmélet, drámaelmélet, olvasáselmélet
– a felvételiző konkrét irodalomelméleti irányzat bemutatására, vagy egy olvasás- próza-, dráma-, vagy líraelméleti jelenség ismertetésére vállalkozhat, szépirodalmi utalásokkal


Nyelvtudományos témakörök:

1. A magyar nyelv történetének forrásai és korszakolása
2. A magyar névszók és igék rendszerének és történetének alaktani problémái
3. A mai magyar nyelv hangrendszere
4. Szociolingvisztikai alapismeretek