4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Nyirkos István
nyugalmazott egyetemi tanár,
professzor emeritus

1955-ben szerzett magyar szakos tanári oklevelet a KLTE-n. 1955-től a Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatója (1955-től tanársegéd, 1962-től adjunktus, 1977-től docens). 1961-ben bölcsészdoktori, 1984-ben kandidátusi, 1995-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. 1995-től a KLTE egyetemi tanára, 1998-ig a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék vezetője volt. Oktatási és kutatási területei: magyar nyelvtörténet, finn–magyar kontrasztív nyelvészet és lexikográfia, szociolingvisztika, finnugor népek kultúrája.
(Lásd még itt!)
Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára

Nyirkos István publikációinak jegyzéke