4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Bakó Elemér amerikai magyar hangfelvételei

Bakó Elemér – mint könyvében található életrajzából tudhatjuk – a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban végzett munkája mellett igyekezett kapcsolatban maradni a magyar népnyelvkutatással is. Ezirányú tevékenysége során az 1960-as évek elején (1963-ban az American Philosophical Society támogatásával) beutazta az amerikai magyar települések Chicago, Boston, Cleveland, Pittsburgh, Philadelphia és Washington közé eső legfontosabb pontjait, és hangszalagra vette több mint száz, főleg az első világháború előtt Amerikába érkezett magyar férfi és asszony személyes visszaemlékezéseit az elhagyott szülőfölddel és az akkor itt talált amerikai életformával kapcsolatban. Bakó adatközlői között zömmel az óhazában született amerikai magyarok találhatók. Származási helyük alapján főként az ország északi, északkeleti, keleti részének nyelve (Szatmár, Szabolcs, Bereg, Ung, Bihar, Abaúj, Zemplén, Gömör, Nógrád, Békés megye) van képviselve, de találhatók Veszprém megyéből, Baranyából, Zalából, Sopron környékéről és a történelmi Magyarország más vidékeiről kivándoroltakkal készített felvételek is. A hangszalagokhoz szervesen hozzátartoznak azok az írások, amelyek Bakó Elemér tollából több-kevesebb rendszerességgel 1960–1964 között a New Jersey állambeli Magyar Egyház című református újságban jelentek meg.

Bakó Elemér amerikai magyar nyelvjárási hangszalagfelvételeit 2000. júniusi hazalátogatásakor a Bakó Népnyelvi Szótár Alapítványnak adományozta. Remélve, hogy lesznek olyan kutatók, akik ezt az anyagot nemcsak összehasonlító Kárpát-medencei eredetű amerikai hungarológiai kutatásra fogják felhasználni, hanem a gyűjtést az Egyesült Államok és Kanada többi részeire is kiterjesztve, tovább viszik az általa megkezdett munkát.

Bakó Elemér interjúinak 49 magnetofonszalagon megőrződött anyaga (két szalag kivételével, amelyek sorsáról nem tudunk) 2001-ben Debrecenbe került, jelenleg is a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén őrzik. Az interjúk anyagát felhasználta néhány amerikai magyarok nyelvével foglalkozó kutató, de a szélesebb közönség csak Forgács Péter filmkészítő Hunky Blues (az amerikai álom) c. filmjéből ismerheti, amely alkotás a 2009-es New York-i Magyar Kulturális évad keretében készült a korai amerikás magyarok történetéről. A film elkészítése során Bakó Elemér páratlan, amerikás magyarokkal folytatott interjúgyűjteményét professzionális hangtechnikai körülmények között átírták, zajszűrték és digitalizálták. Ezt az mp3 formátumban visszakapott anyagot tölthetik le, illetve hallgathatják meg ezen a honlapon.

További információk:
Bakó Elemér: Az amerikai magyarok nyelvének kutatásáról. Szerk. Kálnási Árpád. Debrecen, 2002.
Kálnási Árpád: Bakó Elemér emlékezete. Magyar Nyelvjárások 39 (2001): 277–282.

A hangfelvételek jegyzéke
Az alábbi jegyzék az átadási jegyzőkönyvben szereplő leírást és az ebben megadott információkat tartalmazza. A listán szerepelnek néhány olyan felvételnek az adatai is, amelyek nem találhatók meg a Debrecenben őrzött szalagok között. Ezek sorsáról nincs információnk.
1–46. felvétel: 7-inch reels, 1/4 in x 1200 ft., a 47–49. felvétel: 5 inches reel

1. (A oldal | B oldal)
New Brunswick, New Jersey, 1963. június 8. Zilahy Sándor (szül. 1897. szept. 3., Nagykapos, Ung vármegye). A magyar-amerikai színház története, saját élete történetének szemszögéből. (Másfél oldal).

2. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Perth Amboy, New Jersey, 1960. április 2. Főtiszteletű Vitéz Ferenc templomában (Church Hall). Bálint Albert (Szirénfalva, Ung m., 1896. máj. 13.), Dócs Istvánné (szül. Bacskai Lidia, 1897. jún. 1., Kisgéres, Zemplén m.) és Petner Istvánné (szül. Fórizs Eszter, ?, Szatmár m., 1899. febr. 25).
(Második oldal) Washington, DC. 1962. július 22. Imre Anna (szül. 1939. augusztus 9, Martins Ferry, Ohio).

3. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Penn Line Road (farm Ohio határán), Conneautville, Pennsylvania, 1961. augusztus 1. Drienka István (Börzsöny, Hont m. 1888. aug. 10.) és felesége, Drienka Mariska (szül. Nagy Mariska, 1904. szept.). (Egy nap a farmon.)
(Második oldal) Coraopolis, PA. 1961. augusztus 4. özv. Buzogány Józsefné (szül. Pál Ilona, Bögözd, Udvarhely m., 1895. márc. 25.) református. (Bukaresti, budapesti emlékek, nyári hónapok Sáros megyében (Szinnyei Merse Józseféknál szolgált), kommün és román megszállás Budapesten, kivándorlás Amerikába, korai özvegység. Küzdelem az adóssággal; amerikai és magyar egyházi élet, egyesületi tevékenység, szónoklatok.)

4. (A oldal | B oldal)
Franklin, New Jersey, 1961. április 23. (Két oldal) ? Sándor (1890, Tiszavid, Bereg m.), Lázár Péterné (Szabolcs megye), Mrs. Dobos (Szabolcs megye), Hete Ferenc (Zemplén megye), Osváth Pál Károly (Gömör megye), Kovács György (Veszprém m.), Nagy Sándor (Ohio).

5. (A oldal | B oldal)
Coraopolis, Pennsylvania, 1961. július 15. A felvétel Mihály Albert házában történt (1708 Vance Ave.). Sala Vilma válogatta ki a beszélő személyeket. A házbeliek közül senki sem beszélt. Tóth Zoltán kezelte a felvevőgépet, Bakó Elemér kérdezett. Angolul: Miss Wilma Sala.
(Első oldal) Hausz Géza (szül. 1887. november 25., Nógrád m.), László Imréné (szül. 1894. szept. 17, Bögözd, Udvarhely m.)
(Második oldal) Szilágyi Sándorné (szül. Peti Mária, 1883. okt. 6., Fardicsa, Zemplén m.), Mihályi Pálné (szül. 1890. december 13.)

6. (A oldal)
New Brunswick, New Jersey, 1961. május 7. Varga Tamás (?, Bereg m.), Kosa Imre (szül. 1895. február 22., Olcsva, Szatmár m.)

7. (A oldal | B oldal)
Bridgeport, Connecticut, 1963. augusztus 17. Győry Ferenc (szül. 1898. szept. 22., Szinérváralja, Szatmár) (Virágkiállítási díjak.) Győry Ferencné (szül. Saragyi Zsófi, 1896. március 21. Veszprémvarsány, Veszprém m.), Mrs. Julia Brown(született Nagy Julcsa, 1896. dec. 14, Csesznek, Veszprém m.), Molnár András (Andrew) (szül. 1907. július 18, Hernádvécse, Abauj m.), Mrs. Molnár (szül. Szepesi Mária, 1909. szept. 28. Pennsylvaniai születésű, 1 éves korától Novaj-Idrány (Abauj m.) nevelkedett). Kálmánchelyi László (szül. 1902. március 10, Nyírmihálydi, Szabolcs m.), Kálmáncziné, Magyar Lujza (szül. 1909. jan., Everett, Massachusetts), Mándy Sámuel (szül. 1897. feb. 3, Mátészalka, Szatmár m.), Mrs. Mándy (Koncz Jolán, szül. 1899, nov. 25. Vitka, Szatmár m.)

8. (A oldal | B oldal)
Wharton, New Jersey (Szigeti Béla református lelkész egyháza) (Első oldal) Szűcs János (szül. Gergelyi, Bereg m., aug.) és felesége, Kovásznay Józsefné és fiai,
(Második oldal) Pelish Lázárné (szül. 1888. feb. 29, Csonkapapi, Bereg m.), Lőrincz (Lawrence) Istvánné (szül. 1886. Hosszúszó, Gömör m.)

9. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) South Bend, Indiana, 1963. augusztus 7. Our Lady of Hungary római katolikus templom (Msgr. John S. Szabó) Orbán Károly (szül. 1887. okt. 13, Csapod, Sopron m.), Tóth János (szül. 1889. jan. 18, Rejtek, Fertőszentmiklós) (a-zás, ő-zés, erős í-zés), Bókon Mihály (szül. 1890 szept. 26, Hüvely (Kapuvár mellett) Sopron m.), Németh Imre (szül. 1881. okt. 29, Veszkin, Sopron m.)
(Második oldal) Kalamazoo, Michigan, 1963. augusztus 8. Varga András (szül. 1884, Eperjeske, Szabolcs m.), Varga Andrásné (szül. 1889. szept. 1., Mándok, Szabolcs m.)

10. (A oldal | B oldal)
South Chicago, 111. 1963. augusztus 6. Farkas Károly (szül. 1890. május 25, Szentpéterúr, Zala m.), Farkas Károlyné, Takács Boriska (szül. Edelény, Gömör m.)

11. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Milwaukee, Wisconsin (Hungarian Evangelical and Reformed Church). 1963. augusztus 5. Varga László (szül. 1887. aug. 12., Beje, Gömör m.), Varga Lászlóné, Puskás Mária (Palóc nyj., Szent-Ivány család; lakodalom; kenyérsütés stb.)
(Második oldal) Indiana Harbor, Ind. 1963. augusztus 3. Szalay Nándor (szül. 1890. május 30., Apácatorna, Veszprém m.), Szalay Nándorné (szül. Virág Róza, Békés, Békés m.)

12. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Indiana Harbor, Ind. 1963. augusztus 4. First Hungarian Evangelical and Reformed Church. Székely Dénes (szül. 1889. szept. 13, Betfalva, Udvarhely m.) Session of the Indiana Harbor Hungarian Ladies' Society. Kalamazoo, Michigan.
1963. augusztus 8. Bodnár István, Ludwig Aurél Artúr, szül. 1909. jan. 10, Pozsony.

13. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) South Hadley, Mass. 1963. augusztus 24. Mrs. Barbara Kocelsider (horvát név) szül. (szül. Gulyás Borbála, Borcsa, 1885. jan., Ung m.) (először elfelejtette a ragokat!) Holyoke, Mass. Babyak Mihály (szül. 1891, feb. 4. Nagyszlatina, Ung m.) (Élettörténet, nóták, régi magyar-szlovák szórakozás.)
(Második oldal) Lexington, Mass. 1962. szept. 1. Mrs. Géza Hanek (szül. Pécs, Baranya m.) (A Zsolnay-gyár porcellánja. Receptek: töltött káposzta, befőttek.) Mrs. Simon (szül. Selmeczi Erzsébet, 1889. ápr. 2, Veszprémvölgye, Técs község). (Utazás, főzés, gyónás idegenben, amerikai barátok (Peabody), szobaberendezés, gyerekek, unokák.)

14. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Fairport Harbor, Ohio. 1961. július 8. Csengő Tóth Lajos = Lewis T. Bell (szül. Királyhelmec, Zemplén m.)
(Második oldal nem érthető.)

15. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Fairport Harbor, Ohio. 1961. október 9. Dénes József (szül. 1904. november 24. Göncruszka, Abauj-Torna m.) (Life story, churches, and Hungarian organizations.)
(Második oldal) Fairport Harbor, Ohio. 1961. június 9. Eszterhay Antal (szül. 1888. okt. 14., Nagykapos, Ung m.)

16. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Pittsburgh, PA. 1961. aug. 3. Tóth Sándor (szül. 1878. jún. 29., Beregrákos, Bereg m.) Élettörténet, vasgyári munka. H. Gönczi András (szül. Szürnyeg, Zemplén m.) (Bevándorlás, a pittsburghi villanyostársaság fejlődése.)
(Második oldal) Vezendy Imre (Emery) (szül. 1886. júl. 3., Nagyvárad, Bihar m.), Jaskó Márton, hentes (szül. Sárospatak, 1891. feb. 2.) (Mocsáry János, 48-as bevándorló utódai Floridában; sertés- és marhabetegségek; a disznósajt készítése.) (Folytatása a 39. sz. hangszalagon)

17. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) East Chicago, Ind. 1863. augusztus 4. (Szentháromság Római Katolikus Egyházközség) Tóth Ferenc (szül. 1891, nov. 5, Szatmárcseke, Szatmár m.) (Kölcsey Ferenc kúriája. Amerikai csemete-kertészet.) Tóth Ferencné (szül. Gacskó Mária, 1905. aug. 24, Dobórnszka, Ung. m. (Mosás otthon és Amerikában)
(Második oldal) (A 41. sz. hangszalag folytatása) Detroit, Michigan, 1963. aug. 10. (Református Egyház) Bajnai Károly (continued) (Justice for Hungary flight

18. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Gary, Ind. 1963. augusztus 6 (Református egyház) Bencze Sándorné (szül. Sipos Juliánna, 1898. március 7., Krasznabéltek, Szatmár m.), Petró Istvánné (szül. 1893. Orosháza, Békés m.), Csomó Györgyné (szül. 1884. nov. 15. Abaújvár, Abaúj m.), Jakab József (szül. 1894, június 14, Szikszó, Abaúj m.)
(Második oldal) Indiana Harbor, Ind. Tzitz (Czicz?) János (szül. 1901. nov. 28. Dombó, Kisküküllő m.)

19. (A oldal | B oldal)
Whiting, Ind. 1963. aug. 4. Oláh János (szül. Hidvégardó, Abaúj-Torna m. >Tornagörgő), Lakatos Sándor (szül. 1895. márc. 30. Deregnyő, Zemplén m.), East Chicago, Ind. (Szentháromság Római Katolikus Egyházközség)Mrs. Steve Vrabely (szül. Balogh Juliánna, 1897. szept. 20, Mokcsakerék (Nagykapos mellett), Ung m.) Rev. Stephen J. Vrabely (szül. 1923. ápr. 21, Whiting, Ind.)

20. (A oldal | B oldal) — Ez a szalag csak rossz minőségű, „barkácsolt” átjátszásban van meg!
(Első oldal) Dalton, 111. 1963. aug. 6. Józsa Bálint szénkereskedő (szül. 1891. okt. 1. Szádellő, Abaúj-Torna m.), Józsa Bálintné (Pál Róza, szül. Szádellő, Abaúj-Torna m. (nagyon keveri angollal)
(Második oldal) Indiana Harbor, Ind. Ágoston Józsefné (szül. Simon Mariska, 1908. febr. 6.) Tzitz Jánosné (Brevac Lidia, szül. 1901, Vencsellő, Szabolcs m.)

21. (A oldal | B oldal)
Franklin, NJ. 1961. május-július hó (Makár János lelkipásztor felvétele) Lázár Péterné (szül. Tiszaágtelek, Szabolcs m.), B. Kovács Józsefné (szül. 1889), Kovács György, Osváth Károly, B. Kovács Józsefné, Faragó György és Szarka Gáspár (Franklini bányászdalok)

22. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Franklin, NJ. (Makár János felvétele) Bendes István, nyomdász (szül. 1888, Sopron m.) (Bányász zenekar, gyermekzenekar.) Földessy György (szül. 1893, Dudar, Veszprém m.) (Magyar egyletek: Verhovay, Rákóczi) Nagy János (szül. 1894. nov. 15, Kékcse, Szabolcs m.) (Magyar katonák a US hadseregben az első világháborúban. Nyugati front, találkozás Pershing tábornokkal.)
(Második oldal) Göndör János (szül. 1904. jan. 25., Mezőnyékládháza, Borsod m.), Nagy József, id. Szluka Pál, (szül. 1908. szept. 13. Magyargéc, Nógrád m.)

23. (A oldal)
Pittsburgh, Pa. 1961. aug. 4. Nagy Béla (1916. febr. 2.) és családja.

24. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) New Brunswick, NJ. 1963. április 27. Vajay Jenő (szül. 1892. nov. 15, Öcs, Devecseri járás, Veszprém m.), Vajay Jenőné (szül. Sági Rozi, 1898. dec. 16, New Brunswick, NJ.; anyja szül: Szerecseny, Győr m., apja szül: Csót, Veszprém m.)
(Második oldal) New Brunswick, NJ, 1963. június 9. Bíró Péter (szül. 1898. nov. 22, Szamoskér, Szatmár m.) (Personal narrative on his business - real estate and travel agency - and political activities - County Election Board Commissioner, Middlesex County.)

25. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) New Brunswick, NJ. 1961. május 21. Fáczán Istvánné (Csókakő, Veszprém m.), Domiter Györgyné, Fehér Péterné
(Második oldal) Molnár Ágoston interview

26. (A oldal)
Carteret, NJ. 1960. április 2. Pirigyi Ferenc (szül. Zemplén m.), Perth Amboy, NJ. Kardos János és felesége (szül. Zemplén m.

27. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Vintondale, PA. 1961. aug. 2. özv. Márkus Kálmánné (Fejes Julcsa, szül. Csonkapapi, Bereg m.), Helen Medvig (szül. 1887 (1897?). június 10, Bátyú, Bereg m.)
(Második oldal) Antal Zoltán (szül. 1913. június 9, Verona, PA; szülei: Poprágy), Úr Istvánné (szül. Nagy Gizella, 1890. nov. 25, Kisdobrony, Bereg m.), Antal Kálmánné (szül. Tóth Mari, 1895. január 4, Bátyú, Bereg m.)

28. (A oldal | B oldal)
Ashford, Conn. 1963. augusztus 23. Jankó/John Juhász vendéglős (szül. 1907. június, Detroit, Michigan) (Külföldi vendégek egy országút melletti magyar vendéglőben (képek)). Mrs. Juhász (Mary Pillér, szül. 1904. Maklár, Heves m.) (sváb-német), Varga Károly (sz. 1895. május 20, Gemzse, Szabolcs m.) (Csirke farm.), Varga Károlyné (Havilla Mariska, szül. 1899, Zemplén Zemplén m.) (Receptek.) Mr. Varga, Jr. South Hadley, Mass. 1963. aug. 24. Mrs. Anna Kachur (Kacsur), Gulyás Anna (anyja: Kocsis Anna) (Memories.) Varga Feri (1919. május 19., New York)

29. (A oldal | B oldal)
Wallingford, Conn. 1963. aug. 21. Kovács Ferencné, Kovács Imréné (1890. máj. 24. Nyírcsahoj, Szatmár m.), Mann Ferencné, Puskás István (szül. 1892. március 5, Kántorjánosi, Szatmár m.), Püspök Ferenc (szül. Szatmár m.)

30. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Pittsburgh, PA. 1961. július 16. Bodák András (szül. 1889. július 13, Szürnyeg, Zemplén m.), Szekeres Károlyné (Rzsjkai Julianna, szül. 1881. június 1., Alsóvadász, Abauj-Torna m.)
(Második oldal) Nagy Józsefné (Salamon Mária, szül. 1888. június 14., Záhony, Ung m.), Tóth Zoltánné, Nagy Dorothy

31. (A oldal | B oldal)
Wallingford, Conn. 1963. augusztus 21. Mrs. Erzsébet Bacci (Püspök Erzsébet, szül. 1911. nov. 20, Wallingford, Conn.) (Olaszok szeretik a magyar ételt), Lengyel Zsigmond (szül. 1888. Mátészalka, Szatmár m.), Lengyel Zsigmondné (Juliska, szül. Zemplén m.), Hartford, Conn. 1963. aug. 22. Koda Pál (szül. 1905. ápr.,Wharton, NJ, szülei: Szapár, Veszprém m.) (Szapár temploma - Szapári Péter. Műbútor, antik bútor restaurálás; a connecticuti antik bútor nevezetességei. A Hartfordi magyar futballcsapat története. Hartfordi Hungária.) (Folytatása a 38. sz. hangszalagon.)

32. (A oldal) Tokár Erzsébet
33. (A oldal) Helen Polgár
34. (A oldal) Ragályi Ferenc
35. (A oldal) Jokánics? Ferenc (Munkács, Csehszlovákia, 1921. jún. 6.)
„Ashtabula County Project” Fairport, Ohio. 1964. november 22.
(Tapes I and H) Dr. Bakó Elemér magyarul kérdez: 32B: Mrs. Katila (Tokár Erzsébet, 1911. jan. 30. Ohio). Prof. A. Sovijärvi finnül kérdez: Mr. Katila, Niilo (Neal), former publisher of the weekly 'Fairport Beacon'.
(Tapes m and IV) 34B: Mr. and Mrs. Frank Ragley (< Ragályi, 1914) „Lab. of Linguistics” (Madison, Wis.) Kérdezők: Bakó E. (magyarul) Mr. Ragley; A. Sovijärvi (finnül) Mrs. Ragley.

36. (A oldal | B oldal)
East Haven, Conn. 1963. aug. 20. Lecza Ferencné (szül. Sándor Róza, 1898. március 12, Fony, Abauj m.), Mrs. Irene Blake (szül. 1917. április 17, Bridgeport, Conn.), Mr. Frank Lecza, Jr.(szül. 1920, nov. 16., New Haven, Conn.)Mr. Frank Lecza Jr. (szül. 1889. október 21, Kisléta, Szabolcs m.), Wallingford, Conn. 1963. augusztus 21. Kovács Ferencné (Pető Eszter, szül. 1899, Veszprémvarsány, Veszprém m.) (Bridgeport; 1925: Wallingford - nőegylet, színdarabok.) Kovács Imréné (Gombita Róza, szül. 1890. május 24, Nyírcsaholy, Szatmár m.), Mann Ferencné (Mikó Eszter, szül. 1894. április 22, Nagyléta, Bihar m.)

37. (A oldal | B oldal)
Pittsburgh, Pa. 1961. július 15. Nagy József és családja: 3 generáció, 5 személy. Nagy József (szül 1888. július 15. Pinkaháza, Maros-Torda m. Erdély), Nagy Albert (szül. 1913. június 12. Homestead, PA.), Mrs. Nagy, Rose Hamlin; és két fia, Albert és Róbert.

38. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Hartford, Conn. 1963. augusztus 22. (Folytatása a 31. sz. hangszalagnak) Koda Pál (Folytatása a hartfordi magyar futballcsapat történetének.) Reviczky James (Imre) (szül. 1925, Ashford, Conn.), Reviczky Sándor (szül. 1923, Reading, NJ.), Mrs. Joseph Heim, Vörös Katalin (szül. Kiskőrös, Pest m.) (Petőfi emlékek; Móri csata; Lambert kastély; családi képek.)
(Második oldal) Bridgeport, Conn. 1963. augusztus 18. Szabó Ferenc (neve véletlenül törölve lett az átírásnál), (szül. 1911. jan. 21, Csíkvánd, Győr m.), Szabóné Pektor Etel (szül. 1914. dec. 10.), Mrs. Knoll (Szabó) Francis (szül. 1944. július 29.), Szabó James (szül. 1945. okt. 6.), Mr. Knoll, John (szül. 1934. ápr. 26, Mezőörs, Győr m. )

39. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Coraopolis, PA 1961. aug. 4. Mihály Albert (szül. 1896. aug. 27, Bögözd, Udvarhely m. Erdély). (Bányászmunka, 1913-14.) Mihály Albertné (szül. 1898, Udvarhely m.) (Ételreceptek, házberendezés.)
(Második oldal) (A 16. sz. hangszalag folytatása) Pittsburg, PA.1961. aug. 3. Vezendy Imre (Nehéz viszonyok az 1920-as években.) Jaskó Márton (A krumplis kolbász készítése Fiók Aladár, ügyvéd (A családi nyomda története; az amerikai magyar sajtó helyzete.)

40. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Bridgeport, Conn. 1963. aug. 18. Boros Gyula (Julius) (szül. 1920. márc. 3., Bridgeport, Conn.) (US golfbajnok), id. Boros László (szül 1887, Tiszabercel, Szabolcs m.), id. Boros Lászlóné (szül. 1890. Gáva, Szabolcs m.)
(Második oldal) Katolikus piknik, Szent István nap, 1963. aug. 18. Szemán Mihály (szül. 1888. dec. 15, Hernádpetri, Abauj m.) (Hogy szórakozik egy amerikai magyar.) Nagy Sándor (szül. 1891, Csengerújfalu, Szatmár m.), Stelkovics Miklós (szül. 1887, Verpelét, Heves m.), Máté Jánosné (szül. Béres Jolán, 1900, Boldvavendégi, Torna m.) Selling (J: Schelling) Imréné (szül. Baróczi Piroska, 1911. jan. 7, Gyulaháza, Szabolcs m.)

41. hiányzik!
Detroit, Michigan, 1963. augusztus 9. Kiss Károly (szül. 1893. május 14. Tyukod, Szatmár m.), Bíró Mihály (szül 1908, Maros-Torda m.), Hevesy Frank (szül. 1898. Szőllősgyula, Ugocsa m.), Bajnai Károly (szül. 1897, Porcsalma, Szatmár m.) (Hentesek - hurka, kolbász, stb.; vadászat; a „Justice for Hungary” repülőgép előkészítése.) Folytatás a 17. sz. hangszalagon.

42. hiányzik!
South Norwalk, Conn.
1963. aug. 18. (Szigeti Jolán felvételei) Szabó Viktor (szül cca 1875, Varsány, Veszprém m.), Béres János (szül. 1897. Ung m.) (Murmanszk, karjali finnek; szibériai hadifogoly élet; járvány.) Erőss Andorné (szül. 1897. július 11, Budapest) (11 éve van Amerikában), Bucsi József (szül. 1886. szept. 8, Futókert, Csereháti járás, Abauj-Torna m.) (betlehemesek), Szalay János (szül. 1896. június 22. Nagydorog, Tolna m.), Sipos Bertalan (szül. 1912. május 26. Nagytárkány, Zemplén m.) (1938-ban jött Amerikába), Hermann Jenő (szül. 1914. április 15, Bridgeport, Conn.) (Szülei kb. 1905-ben jöttek ki Amerikába Becskeházáról, Abauj-Torna megyéből.) (Magyarországi látogatása 1930-ban.)

43. (A oldal | B oldal)
Kalamazoo, Michigan, 1963. augusztus 7. Varga András (szül. 1884. feb. 12., Eperjeske, Szabolcs m.) (Kártyajáték - 21-ezés; Balthazar Dezső látogatása), Dalia József (szül. 1888. szept. 14. Ikervár, Vas m.), Dalia Józsefné (Szakács Ilonka, szül. Tiszaszalka > Tiszacsoma, Bereg m.) (Fűztermelés), Bodnár István (szül. 1888. ápr. 22., Tiszaberek, Szabolcs m.) (Gulyásélet, béresélet, vasútasélet a Hortobágyon; nyíregyházi huszárok; papírgyár.)

44. (A oldal | B oldal)
Flint, Michigan,
1963. aug. 8. Ignéczi Józsefné (szül. 1895. szept. 29., Gálospetri, Bihar m.), Pál Péter (szül. 1885. Újfehértó, Szabolcs m.), Dáncsos Péter (szül. 1884. Mándok, Szabolcs m.), Ignéczi József (szül. 1897. Dombrád, Szabolcs m.)

45. (A oldal | B oldal)
Baltimore, MD. 1961. június 10. Estonian conversations (Dr. Bakó)

46. (A oldal | B oldal)
Ungarische Mundart aus Burgenland. (Nincs dátum) 18 felvétel, részben Prof. Dr. Kertész Gyula felvételei. Németnyelvű jegyzék a dobozban.

47. (A oldal)
Staten Island, NY, 1962. május 6. Id. Daku Bertalan (Bernát) (szül. 1878. július 20. Tiszabezdény, Szabolcs m.), Daku Bernátné (Tesla Helen, szül. 1882. aug. 15. Dobóujfalu, Sáros m.)

48. (A oldal | B oldal)
(Első oldal) Staten Island, NY, 1962. május 6. Makláry Istvánné (Csáky Eszter, szül. 1881. június 24, Cigánd, Zemplén m.), Mrs. Kaminsky (Makláry Ilonka, szül. 1917. febr. 23., Staten Island. NY)
(Második oldal) Makláry István (szül. 1887. szept. 23, Kisvárda, Szabolcs m.)

49. (A oldal | B oldal)
Hangi Csaba interview. (Nincs dátum) A clevelandi WXEN-FM. 106.5M.C. rádióállomáson működő mindennapi magyar rádióelőadás, az Új Magyar Hang műsorán leadott beszélgetések: Szabó József 100 éves leleszi születésű magyarral beszélget Hangi Csaba. Dr. Németh Kálmán főtisztelendővel, a bukoviniai székelyek hazatelepítőjével beszélget Hangi Csaba.