4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Szikszainé dr. Nagy Irma
tudományos tanácsadó
főépület III. 339 szoba
22194 (mellék)

szikszaine@tigris.klte.hu

Tudományos pályája a gyermekköltészet ikerszóanyagának alapvetően alaktani vizsgálatával indult, kandidátusi dolgozatában pedig már az ikerítés sok szempontú nyelvi elemzésével foglalkozott. Később érdeklődése a stilisztika és a szövegtan kérdései felé fordult, ezekben a tárgyakban írt összefoglaló jellegű tankönyvei a felsőfokú intézményekben használatosak. Az utóbbi időben a retorika tárgykörében mélyedt el: akadémiai doktori értekezésként a kérdésalakzatokról írt monográfiát, és részt vett a Szathmári István vezette stíluskutató csoport által készített Alakzatlexikon megírásában.

Szikszainé Nagy Irma szakmai életrajza
Szikszainé Nagy Irma szakmai adatlapja
Szikszainé Nagy Irma publikácói
Ismertetések és hivatkozások Szikszainé Nagy Irma műveire