4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Képzési hálók (BA)

A Magyar nyelvészeti tárgyak tantervi hálója 2013-tól

Összesítő táblázat

 

  törzsképzés specializáció minor
szemeszter kötelező választható Magyar nyelv és irodalom specializáció Minor
I. Bev. nyelvtudományba (2)
Bev. a kommunikációelméletbe (3)
Nyelvészeti filológiai szeminárium (2)
Komm. készségfejleztő gyak. (2)
A leíró nyelvészet alapjai (3)
A történeti nyelvészet alapjai (3)
Leíró magyar hangtan (3)
     
II. Nyelvpolitika (3)
Szociolingvisztikai alapism. (3)
Magyar hangtörténet (3)
Magyar helyesírás (2)
Finnugor nyelv (2)
Szociolingvisztikai gyakorlat (2)
     
III. Leíró és történeti alaktan 1. (3)
A magyar nyelv eredete (3)
Magyar szövegemlékek (2)
  Magyar szórványemlékek (2)
Szófajtan (2)
Fonológia (2) vál.
Magyar helynevek története (2) vál.

A leíró nyelvészet alapjai (3)
A történeti nyelvészet alapjai (3)
Nyelvészeti filológiai szeminárium (2)
IV. Szintagma- és mondattan 1. (3)
Jelentéstan (3)
Finnugor népek és nyelvek (2)
Szóalkotás (2)
Leíró és történeti alaktan 2. (3)
Alaktani elemzés (2)
Szlengkutatás (2)
Magyar kódexek (2) vál.
Szociolingvisztikai alapism. (3)
Leíró magyar hangtan (3)
V.

Stilisztika (3)
[Záródolgozat 1. (2)]

Stilisztikai elemzés (2) Szintagma- és mondattan 2. (3)
Mondattani elemzés (2)
Szókincstörténet (2) vál.
Magyar személynevek (2) vál.

Leíró és történeti alaktan 1. (3)
A magyar nyelv eredete (3)
Magyar szövegemlékek (2)
VI.

Szövegnyelvészet (3)
[Záródolgozat 2. (2)]
[Szakdolgozat elkészítése (4)]

  Szövegtani el. (2)
Pszicholingvisztika (3) vál
Szintagma- és mondattan 1. (3)
+2 kr választható
  összesen:9+44+[+8] 10 (6+4 vagy 4+6) 18 köt. + 14 vál. 25

 


Dokumentumok pdf formátumban: