4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

MA szintű nyelvtudományi szakdolgozattal kapcsolatos információk a diszciplináris képzésben részt vevő hallgatóknak


1.A szakdolgozat leadásának határideje
A szakdolgozat leadásának hivatalos határideje a tavaszi félévben március 31., az őszi félévben november 30. Indokolt esetben a dolgozatok leadásának végső határidejét – a témavezetővel megbeszélve – április 15-ig (őszi félévben december 15-ig) lehet halasztani. A szakdolgozatot az intézeti titkárságon kell leadni.
A szakdolgozatot fel is kell tölteni a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumának (DEA) alábbi címére: http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081. A feltöltési határidő megegyezik a leadási határidővel!

2. A szakdolgozat formai követelményei
Az MA képzésben a diplomamunka terjedelme mellékletek nélkül minimum 40 oldal. A dolgozat szövegét másfeles sortávolsággal, 12-es Times New Roman betűtípussal kérjük, a lap jobb oldalán normál margószélességgel, bal oldalán pedig a spirálozás/kötés által megkívánt szélességgel.