4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Záródolgozat a BA-képzésben

A BA-képzésben részt vevő hallgató kötelesek záródolgozatot készíteni a diploma megszerzéséhez. A záródolgozatok magyar nyelvészeti témáit külön jegyzékben hirdettük meg, a hallgatók ezek közül választhatnak, de felkereshetik saját témajavaslataikkal is a tanszék oktatóit.


Magyar nyelvészetből kötelesek záródolgozati témát választani a magyar nyelvészet specializácóban részt vevő hallgatók, de választhatnak magyar nyelvészeti témát a más specializációkat teljesítő hallgatók is (az irodalom specializációban részt vevők kivételével), valamint a magyar szakos alapképzésben részt vevő, más minor szakot választó hallgatók is.


 A záródolgozati témákra március közepéig lehet jelentkezni a témát meghirdető oktatónál, majd ezt követően az intézeti titkárnál. A témavezetők e félévben három konzultációs alkalmat biztosítanak a záródolgozat előkészítésére. Az 5. és 6. félévben a magyar nyelvészetből szakdolgozók záródolgozati szemináriumokon vesznek részt, melyet 2-2 kredittel ismerünk el. A benyújtott záródolgozat értéke további 4 kredit. A záródolgozat terjedelme minimum 20 oldal (30000 leütés szóközök nélkül). A záródolgozatot a tavaszi félévben március 31-ig (2023/24 II.félévben április 19. 23:59 óra), az őszi félévben november 30-ig kell benyújtani.


A záróvizsgán egyrészt a záródolgozat megvédésére kerül sor, másrészt a hallgató vizsgát tesz a záródolgozatához kapcsolódó tematika alapján is.