4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Rácz Anita
tanszékvezető, egyetemi docens
főépület III. 340/1 szoba
23098 (mellék)

ranita@mnytud.arts.unideb.hu

A magyar nyelvészeten belül szűkebb kutatási köre a magyar nyelvtörténet, illetve a történeti névtan. Korábban főleg a régi Magyarország Bihar vármegyéjének helyneveit kutatta a honfoglalástól 1526/1600-ig, e munka összefoglalásaként jelent meg 2005-ben „A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata”, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó „A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára” című újabb könyve. A tanszéki munkaközösségben folyó nagyobb szabású munkákban, a kutatási köréhöz kapcsolódó pályázatok munkálataiban is immár több mint másfél évtizede részt vesz. Aktívan közreműködik a „Magyar Névarchívum” nevű elektronikus adatbázis létrehozásában, a „Magyar Névarchívum Kiadványai” című sorozat köteteinek kiadásában, amelynek keretében olyan nagyobb lélegzetű kiadványok is napvilágot láttak, mint a „Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból” első három kötete (1. Abaúj–Csongrád vármegye, 2. Doboka–Győr vármegye, 3. Heves–Küküllő vármegye), a „Korai magyar helynévszótár” első kötete, illetve a „Helynévtörténeti tanulmányok” sorozat kilenc kötete. 2013-ban a tanszéken megalakult az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport, amelynek keretein belül 2015-ig alkalmazásban nem álló külső kutatói státusban, 2015. január 1.-jétől tudományos főmunkatársként tevékenykedik. Újabban a Kárpát-medence népnévi eredetű településneveinek monografikus feldolgozásán dolgozik. Ennek a kutatásnak az első, kézzelfogható eredménye a 2011-ben megjelent „Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez” című könyv.

Rácz Anita szakmai életrajza (PDF)
Rácz Anita publikációi (PDF)
Ismertetések és hivatkozások Rácz Anita műveire (PDF)