4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Nyelv- és Névtörténeti Műhely > Információk > A Műhelyről

A Műhelyről

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete mellett létrehoztunk

Nyelv- és Névtörténeti Műhely


néven egy olyan informális kutatócsoportot, amely az alábbi fő célokat kívánja szolgálni:

1. összehangolja az e téren több szálon, részben egymással párhuzamosan futó kutatásokat;
2. lehetőséget ad arra, hogy a különböző egyéni kutatói érdeklődések és törekvések az e téren is számos előnyt biztosító csoportmunka keretébe illeszkedjenek;
3. fokozott kapcsolatot teremt kutatás és oktatás között elsősorban annak révén, hogy a kutatómunkába bevonja a legtehetségesebb érdeklődő hallgatókat is;
4. kapcsolatokat, együttműködési lehetőségeket teremt más egyetemi és kutatóközpontok hasonló területen dolgozó szakembereivel;
5. a nyelv- és névtörténeti kutatások interdiszciplináris jellegéből következően kapcsolatokat keres a rokon tudományterületek (elsősorban a történettudomány, az irodalomtudomány és a néprajztudomány) képviselőivel.

A műhely nyitott szervezetként működik, amelyhez az adott tudományterületen működő, a nyelv- és névtörténeti kutatások iránt érdeklődő oktatók, kutatók és hallgatók csatlakozhatnak. A műhelyben folyó munkáról a résztvevők a tervek szerint egy-két hetes gyakorisággal megrendezendő műhelybeszélgetések keretében adhatnak tájékoztatást, ezeken a rendezvényeken bárki részt vehet.

Debrecen, 2010. február 25.

Dr. Hoffmann István s.k.
egyetemi tanár