4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

A Magyar Névarchívum Kiadványai

 1. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj-Csongrád vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 1997. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01694)
 2. Bényei Ágnes–Pethő Gergely:Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 1998. Elfogyott. (MEK: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/ha2/ | http://mek.oszk.hu/01600/01695)
 3. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka-Győr vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István-Rácz Anita-Tóth Valéria. Debrecen, 1999. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01696)
 4. Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2001. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01697)
 5. Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 2001. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01698)
 6. Tóth Valéria:Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye). Debrecen, 2001. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01600/01699)
 7. Hoffmann István: Magyar helynévkutatás (1958–2002). Debrecen, 2003. Elfogyott. (Új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01700)
 8. Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2004.
 9. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2005.
 10. Korai magyar helynévszótár 1. Abaúj–Csongrád vármegye. Szerk. Hoffmann István. 2005.
 11. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2006.
 12. Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2007.
 13. Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2008.
 14. Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája. Debrecen, 2008.
 15. Helynévtörténeti tanulmányok 4. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2009.
 16. Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2010. Elfogyott.
 17. Helynévtörténeti Tanulmányok 5. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2010.
 18. Póczos Rita: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen, 2010.
 19. Rácz Anita: Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez. Debrecen, 2011.
 20. Győrffy Erzsébet: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen, 2011.
 21. Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon. Debrecen, 2011.
 22. Schwing, Josef: Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn). Debrecen, 2011.
 23. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 6. Debrecen, 2011.
 24. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Debrecen, 2012.
 25. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 3. Heves-Küküllő vármegye. (Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Közzéteszi: Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria. Debrecen, 2012.
 26. Bényei Ágnes: Helynévképzés a magyarban. Debrecen, 2012.
 27. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Debrecen, 2012.
 28. Kenyhercz Róbert: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. (A helynevek hangtörténeti forrásértéke). Debrecen, 2013.
 29. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 9. Debrecen, 2013.
 30. Hoffmann István: Mikrotoponímiai vizsgálatok 1. Tapolcafő helynevei. Debrecen, 2013. Elfogyott.
 31. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 10. Debrecen, 2014.
 32. Bába Barbara–Nemes Magdolna: Magyar földrajzi köznevek tára. Debrecen, 2014.
 33. Szőke Melinda: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, 2015.
 34. Kovács Éva: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2015.
 35. Bába Barbara szerk.: Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Debrecen, 2015.
 36. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 11. Debrecen, 2015.
 37. Rácz Anita: Etnonimák a régi magyar telpülésnevekben. Debrecen, 2016. | A MEK-ben
 38. Tóth Valéria: Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. Debrecen, 2016. Elfogyott.
 39. Bába Barbara: Földrajzi köznevek térben és időben. Debrecen, 2016.
 40. Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. (A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben). Debrecen, 2017.
 41. Tóth Valéria: Személynévi helynévadás az ómagyar korban. Debrecen, 2017.
 42. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 12. Debrecen, 2016.
 43. Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 4. Liptó–Pilis vármegye. (Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján). Debrecen, 2017.
 44. Kovács, Éva: A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen, 2017.
 45. Kocán Béla: Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében. Debrecen, 2017. (Tévesen 43. sorozatszámmal jelent meg!)
 46. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 13. Debrecen, 2017.
 47. Győrffy Erzsébet: Helynév-szociológia Debrecen, 2018.
 48. Kovács Éva: A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2018.
 49. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 14. Debrecen, 2018.
 50. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 15. Debrecen, 2019.
 51. Katona Csilla: Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. Debrecen, 2020.
 52. Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti Tanulmányok 16. Debrecen, 2020.
 53. E. Nagy Katalin: Empíria és teória a helynév-szociológiában. Debrecen, 2021.
 54. Reszegi Katalin: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok. Debrecen, 2022.
 55. Kocán Béla: A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2022.
 56. Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. Debrecen, 2022.
 • (A Magyar Névarchívum kiadványait megtalálhatja a http://mna.unideb.hu/kiadvanyok.php, a Helynévtörténeti Tanulmányok folyóiratot a http://ht.unideb.hu/ címen is.)

  Kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 3.0 Unported licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.hu