Kornyáné dr. Szoboszlay Ágnes
nyugalmazott egyetemi adjunktus

 

Rövid szakmai életrajza

Diplomaszerzése: 1961-ben szerzett magyar–történelem szakos diplomát a KLTE-n.

További pályája: 1969-ben bölcsészdoktor, az 1969–70-es tanévben ösztöndíjas Finnországban, 1977–81 között Berlinben élt a Humboldt Egyetemen magyar lektori állást ellátó férjével. 1985–89 között a Jyväskyläi Egyetem magyar lektora.

Kutatási területei: stilisztika, névtan. (Lásd még itt!)

Oktatás: leíró nyelvtan, jelentéstan, stilisztika.

 

Publikációi

Önállóan megjelent művek:

1. Jakab László: Papp István hetven éves. Kornya László--K. Szoboszlay Ágnes: Papp István tudományos munkásságának bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 49. sz.) Debrecen, 1971.

2. K. Szoboszlay Ágnes: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11--25. kötetéhez. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 59. sz.) Debrecen, 1991.

 

Ismertetések:

1. Kálnási Árpád: Népi beszélgetések Szatmárból: MNyj. 33 (1996): 174--176

2. 103 tanulmány Hajdú Mihály 60. születésnapjára. Névtani Értesítő 15. sz.: MNyj. 33 (1996): 176--179

 

[VISSZA]

[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]