4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Fehér Krisztina
egyetemi adjunktus
főépület III. 342/c. szoba
22189 (mellék)

feher.krisztina@arts.unideb.hu

Dr. Fehér Krisztina a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei a gyereknyelv, szociofonetika, nyelvi preferenciák és attitűdök, kétnyelvűség, két nyelvváltozatúság és származási nyelv. Számos szocio- és pszicholingvisztikai szaktanulmány szerzője. Ph.D. fokozatát 2012-ben szerezte magyar nyelvtudományból. 2014 tavaszi félévében az Indiana University ösztöndíjas kutatója. A közelmúltban három könyve jelent meg a nyelvészet módszertana (2016), a gyereknyelv fonológiája (2017) és kognitív nyelvtan (2018) témakörökben.
Jelenleg szabadságon. A 2021/2022. tanévtől a Clevelandi Állami Egyetem Modern Nyelvek, Irodalom és Kultúra Tanszékének (Ohio, USA) KKM vendégoktatója (magyar lektora).

Dr. Krisztina Fehér is an assistant professor at the Department of Hungarian Linguistics, University of Debrecen, Hungary. Her research interests are child language, socio-phonetics, linguistic preferences and language attitudes, bilingualism, bidialectism and heritage language. She has published numerous journal articles in the fields of socio- and psycholinguistics. She earned her Ph.D. in 2012 in Hungarian Linguistics. She spent Spring 2014 at Indiana University as a visiting research scholar. She is the author of three recent books on linguistic methodology (2016), the phonology of child language (2017), and cognitive grammar (2018).
Currently on leave. Since the 2021/2022 academic year, she has been an MFA visiting lecturer (Hungarian language instructor) at the Department of World Languages, Literatures, and Cultures, Cleveland State University, Ohio, USA.

Fehér Krisztina interneten olvasható publikációi
Fehér Krisztina szakmai életrajza (pdf)
Fehér Krisztina publikációi (MTMT)
Fehér Krisztina publikációi (Tudóstér)

Krisztina Fehér’s CV, including publication list (pdf)