4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Reszegi Katalin
egyetemi docens
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

kataszakall@gmail.com

Pályája:2003-ban szerzett magyar szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2003 és 2006 között a magyar nyelvészet doktori alprogram nappali tagozatos hallgatója. 2006-tól a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tudományos segédmunkatársaként dolgozott, 2009-től egyetemi tanársegéd, 2011 szeptemberétől a tanszék egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a történeti helynévtan, illetve a kognitív szemlélet a névkutatásban. Főként pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai, hangtani, névtani, illetve (a módszertani képzésen belül) beszédtechnikai tárgyakat oktat.
A Magyar Nyelvjárások című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Az International Council of Onomastic Sciences elnöke 2021–2024. Az Onomastics Online című előadás-sorozat fő szervezője.

Katalin Reszegi is an associate professor at the University of Debrecen, Department of Hungarian Linguistics, where she teaches courses within the field of Psycholinguistics, Sociolinguistics and Cognitive Linguistics. Her research area is Onomastics, within it she previously studied the medieval Hungarian name corpora, the subject of her dissertation thesis is Oronyms in Medieval Hungary (2009, published as Hegynevek a középkori Magyarországon, 2011). In recent years she has dealt with theoretical questions of name-giving and name-usage as well as mental representation of proper names. She approaches proper names as part of the cognitive system and defended her habilitation dissertation on this topic in 2021 (published as Kognitív szemlélet a névkutatásban [Cognitive Approach in Onomastics], 2022).
She is a member of the editorial board of Magyar Nyelvjárások [Hungarian Dialects]. She serves as the president of the International Council of Onomastic Sciences (ICOS) the triennial 2021 - 2024. She is the main organizer of the series Onomastics Online.

Reszegi Katalin szakmai életrajza
Reszegi Katalin szakmai adatlapja
Reszegi Katalin publikácói (pdf)
Reszegi Katalin interneten olvasható publikácói
Ismertetések és hivatkozások Reszegi Katalin műveire