4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Győrffy Erzsébet
egyetemi docens
főépület III. 340/1 szoba
23098 (mellék)

gyorffy.erzsebet@arts.unideb.hu

2003-ban szerzett magyar–filozófia szakos diplomát a Debreceni Egyetemen. 2003 és 2007 között a névtani doktori alprogram hallgatója. 2006-ban hat hónapot töltött az Uppsalai Egyetemen a Svéd Intézet tudományos ösztöndíjasaként. 2007. márciusától egyetemi tanársegéd. PhD fokozatot 2009-ben szerzett.
Kutatási területe: történeti névtan.

Győrffy Erzsébet szakmai életrajza
Győrffy Erzsébet publikácói
Ismertetések és hivatkozások Győrffy Erzsébet műveire