4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Póczos Rita
adjunktus
főépület III. 340/1 szoba
23098 (mellék)

poczosr@gmail.com

2000-ben szerzett német nyelv és irodalom–magyar nyelv szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2000 és 2002 között a magyar nyelvészet doktori alprogram nappali, 2003–2004-ben pedig levelező tagozatos hallgatója. A 2002/2003-as tanévet a Lipcsei Egyetemen tölti a DAAD kutatói ösztöndíjával. 2003-tól a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tanársegédje. PhD fokozatot 2009-ben szerzett.
Kutatási területe a helynévkutatás és a nyelvi kölcsönhatások.
Főként hangtani, alaktani és mondattani tárgyakat oktat.

Póczos Rita szakmai életrajza
Póczos Rita szakmai adatlapja
Póczos Rita publikácói
Ismertetések és hivatkozások Póczos Rita műveire