Dr. Kálnási Árpád
nyugalmazott egyetemi docens

 

Rövid szakmai életrajza

Diplomaszerzés: 1967-ben szerzett magyar–történelem szakos diplomát a KLTE-n.

További pályája: 1976-tól bölcsészdoktor, 1990-től a nyelvtudomány kandidátusa, 1998-ban habilitált magyar nyelvjárástanból.

Kutatási területei: helynévtan, magyar nyelvjárások. (Lásd még itt!)

Oktatás: elsősorban leíró magyar nyelvből tart szemináriumokat, előadásokat.

 

Publikációi

Könyvek:

1. Kálnási Árpád, A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen, 1984.

2. Jakab László--Kálnási Árpád, A Nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbátor, 1987.

3. Kálnási Árpád, A Mátészalkai járás földrajzi nevei. Debrecen, 1989.

4. Kálnási Árpád--Sebestyén Árpád, A Csengeri járás földrajzi nevei. Debrecen, 1993.

5. Kálnási Árpád: Népi beszélgetések Szatmárból. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. sz.) Debrecen, 1995.

6. Kálnási Árpád: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67. sz.) Debrecen, 1996.

7. Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. sz.) Debrecen, 1998.

 

Tanulmányok:

A Fehérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyűjtéséről. MNyj. XXII. 1979. 133–139.

A helynévgyűjtés módszeréről a Fehérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyűjtése kapcsán NÉ. 3. 1980. 75–84.

A földrajzi nevek rendszerezésének kérdéséhez. MNyj. XXIII. 1980. 23–34.

Földrajzinév-gyűjtés a Fehérgyarmati járásban. SzabSzle. XVII. 2. 1982. 62–67.

Csűry Bálint és a tulajdonnévkutatás. In: Hagyományápolás és megújulás. Debrecen 1982. 55–61.

Mezőpeterd földrajzi nevei. In: Bihari Múzeum Évkönyve. 3. Berettyóújfalu 1982

Keresztnévadás Kubában. MNyj. XXV. 1983. 107-114.

Volkstümliche und offizielle Benennungen von Gewässern. XV. Internationaler Kongress für Namenkunde.Leipzig 1984. Mikrofilm.

A közösségi és a hivatalos névadás néhány jellemző vonásának összevetése a víznevekben. MNyj. XXVI-XXVII. 1984-5. 97-102.

A szatmári táj múltja és jelene helynevei tükrében. SzabSzle. XX. 2. 1985. 67-75.

A Tisza-Túr köze vízneveinek névtani rendszere. In: A magyar nyelv rétegződése. Bp. 1988. 514-522.

Jelenkori helynévadásunk néhány jellemző vonásáról. Folia Uralica Debreceniensia. 1. 1989. 33-37.

"A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei" című kötet művelődéstörténeti vonatkozásai. In: Névtudomány és művelődéstörténet. Zalaegerszeg 1989. 123-126. MNyTK. 183. sz.

Néhány szóföldrajzi térképlap Szatmárból. Benkő Loránd emlékkönyv. Bp. 1991. 321-326.

Vámospércs földrajzi nevei. Vámospércs története. Vámospércs 1994-5. 261-291

A "Csengeri járás földrajzi nevei" című kötet művelődéstörténeti tanulságai. NÉ. 1995. 16. sz. 12-19

Rendszerváltás -- utcanév-változtatás: MNyj. 32 (1995): 55--61

Az első magyar nyelvatlasztervről. MNyj. XXXV 1998.(megjelenés alatt)

Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. NÉ. 19. 1997. 26-30

Szövegközlés a debreceni cívisnyelvből. MNyj. 36 (1999): 199–208

 

Ismertetések:

Heves megye földrajzi nevei. II. A Füzesabonyi járás. MNyj. XXII. 1979. 153-157

Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. MNyj. XXII. 1979. 157-162

A Csepel-sziget helynevei. MNyj. XXVI-XXVII. 1984-5. 253-255

Dr. Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. MNyj. XXVI-XXVII. 1984-5. 257-258

A magyar hivatalos helységnévadás. Mező András könyve, HBN. 1982. XI. 20.

Helységnevek. In: Kelet-Magyarország, 1982. XII. 11.

A magyar nyelv rétegződése. MNyj. XXX. 1992. 166-173

Várkonyi Imre: Büssüi tájszótár. MNyj. XXX. 1992. 162-166

Új magyar tájszótár. Harmadik kötet. K–M.: MNyj. 34 (1997):  218--222 (WinWord)

Kiss Lajos, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése: MNyj. 34 (1997):  222--225 (WinWord)

Balassa Iván: Szabó T. Attila (1906-1987). MNyj. XXXV. 1998.

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei I. MNyj. 36 (1999): 153–9

 

Nyelvjárási szövegközlések:

Szabolcs-Szatmár északkeleti része. MNyj. XXII. 1979. 165-173.

Hajdú-Bihar megye északkeleti része. Nyj. XXIII. 1980. 207-209.

Csángó szöveg Klézséről : MNyj. 34 (1997): 249–255 (WinWord)

Szövegközlés a debreceni cívisnyelvből. MNyj. XXXVI.

 

Egyéb munkák:

A Tisza-Túr közének földrajzi nevei. Doktori értekezés. Kézirat. Debrecen 1976

Feladatlapok magyar nyelvtanból. In: A FEB-táborok munkája. Szeged 1978

Magyar nyelvtan. Gyakorló levelek a gimn. II. o. számára. In: BTK, FEB. Szeged 1982

75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. HBN, 1980. I. 5.

Nyelvművelésünk Jugoszláviában. HBN, 1980 II. 24.

Tulajdonképpen. HBN. 1982. X. 22.

Cserge, berbécs, kaliba. HBN. 1982. XII 31.

Egy s más az anyanyelvi műveltségről. HBN. 1982. IX. 18.

Makrapipa. HBN. 1982. XII. 18.

A nyelvművelő Arany. HBN. 1982. XII. 31.

Felvételi vizsgák tapasztalatai. Magyar Nemzet . 1983. VII. 17.

Kálmán Béla 70 éves. NÉ. 8. 1983. 173-176.

Csűry Bálint emlékezete. HBN. 1991 11.

Búcsú Kálmán Bélától. NÉ. 19. 1997. 143–5

 

[VISSZA]

[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]