Dr. Sebestyén Árpád
nyugalmazott egyetemi tanár

 

Rövid szakmai életrajza

Diplomaszerzése: 1954-ben végzett a KLTE-n.

További pályája: 1954 óta tanít a tanszéken, 1961 óta kandidátus, 1972–1992: tanszékvezető; 1965–68: dékánhelyettes, 1975–1980: rektorhelyettes.

Kutatási területei: nyelvjárástan, szociolingvisztika, névtan, nyelvművelés, hangtan, szófajtan (névutók, határozószók).

Oktatás: szinte minden tárgyat oktatott már a magyar nyelvészetből. (Lásd még itt! és Sebestyén Árpád hetvenéves)

 Publikációi
(Ld. még: Sebestyén Árpád tudományos és publicisztikai munkássága)

Könyvek:

1. Sebestyén Árpád: Mutató a Magyar Népnyelv I--VI. és a Magyar Nyelvjárások I--X. kötetéhez.  (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 46. sz.)Debrecen, 1965.

2. Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete. Sebestyén Árpád: Újabb eredmények és feladatok földrajzinév-kutatásunkban. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 47. sz.) Debrecen, 1967.

3. Sebestyén Árpád: A tájnyelv mint stíluseszköz Móricz Zsigmond műveiben. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 50. sz.) Debrecen, 1972.

4. Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Kiss Antal: Kálmán Béla tudományos és publicisztikai munkássága (1934--1982). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 52. sz.) Debrecen, 1983.

5. Sebestyén Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájában. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 57. sz.) Debrecen, 1990.

6. Kálnási Árpád--Sebestyén Árpád, A Csengeri járás földrajzi nevei. Debrecen, 1993.

7. Sebestyén Árpád, Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban). Debrecen, 1994. (220 lap)

8. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a "Debreceni Grammatika".  (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 70. sz.) Debrecen, 1997.

 

Tanulmányok:

1. Kovács István nyolcvanéves: MNyj. 33 (1996): 215--218

2. Kétszázéves a "Debreceni Grammatika" : MNyj. 34 (1997): 21--41 (WinWord)

3. Nagy Jenő: MNyj. 34 (1997): 257--258 (WinWord)

4. Papp László: MNyj. 34 (1997): 258--260 (WinWord)

 

Ismertetések:

1. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára: MNyj. 32 (1995): 161--166

2. H. Tóth Tibor: Félegyháza népnyelvének palócos gyökerei: MNyj. 32 (1995): 166--168

3. Rónai Béla: Zselici nyelvatlasz: MNyj. 33 (1996): 168--173

4. A romániai magyar nyelvjárások atlasza: MNyj. 34 (1997): 213--218 (WinWord)

 

Szerkesztői tevékenység:

1. Anyanyelv, közélet, műveltség... [Belső címlapon:] Anyanyelv, közélet, művelődés. (Válogatás az 1975. évi magyar nyelv hete előadásaiból). Összeállította és szerkesztette Sebestyén Árpád. Budapest, 1976.

2. Hagyományápolás és megújulás. (Debreceni magyar nyelvészeti napok 1981. november 12--14.) Összeállította és szerkesztette Sebestyén Árpád. Debrecen, 1982. (183)

 

[VISSZA]

[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]