Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen
Alapismeretek a szlengről

„A szleng olyan csoportnyelv (szociolektus), mely kis létszámú, sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos társas szerepet tölt be ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti az adott közösséget a többitől. (Az a felfogás, mely szerint szleng a modern nagyvárosok — elsősorban fiatal férfiak által beszélt — alacsony szintű népnyelve, melynek szókincse jelentős részben a tolvajnyelvből származik, még manapság is elég elterjedt vélekedés, bár a modern szlengkutatásban már meghaladottnak számít.)…”
A szleng Kis Tamás készítette, eddigi legteljesebb összefoglaló áttekintését A szleng áttekintése itt érheti el

További áttekintések
Tolvajnyelv a tolvajnyelvről,
Ifjúsági nyelv az ifjúsági nyelvről,
Diákszleng a diákszlengről (diáknyelvről),
Fattyúnyelv a fattyúnyelvről.

Bibliográfia

A magyar szlengkutatás bibliográfiájának kereshető adatbázisa KERESÉS a magyar szlengkutatás bibliográfiájának adatbázisában

A magyar szlengkutatás bibliográfiája A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Magyar szlengszótárak listája Magyar szlengszótárak listája

Magyar fattyúnyelvi szótárak listája Magyar fattyúnyelvi szótárak listája

A Szlengkutatás könyvsorozat

Az 1997-ben indult Szlengkutatás című könyvsorozat a magyar szlengkutatás széles tematikájú fóruma, amelyben mind elméleti, mind gyakorlati feldolgozások helyet kapnak. Létrehozásának oka az volt, hogy megszüntesse az 1980-as években indult és az 1990-es években kiszélesedett modern magyar szlengkutatás továbbfejlődésének legfőbb akadályát jelentő biztos elvi-elméleti alapok hiányát, és átültesse az idegen nyelvek szlengkutatásának külföldön elért eredményeit a magyarországi gyakorlatba és elméletbe. Ennek megfelelően a sorozatban megjelentek vagy meg fognak jelenni neves külföldi szlengkutatók magyarra fordított művei, válogatások a különböző nyelvek szlengirodalmának fontosabb munkáiból, a magyar szleng egy-egy korszakának, típusának monografikus, illetve szótár formájú feldolgozásai stb.

1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (301 lap)

2. Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap)

3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (285 lap)

4. A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (375 lap)

5. Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (232 lap)

6. Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. 2. javított, bővített kiadás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (320 lap) (A kötet első kiadását ld. itt!)

7. Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. 2. javított, bővített kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. (237 lap)

8. Szleng és lexikográfia. Szerk. Szabó Dávid és Kis Tamás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. (210 lap)

9. Kis Tamás: Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. (358 lap)

A Szlengkutatás sorozat Szlengkutatás sorozat eddig megjelent köteteit itt is elérheti.

Szótárak, könyvek, önálló munkák

Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk. (1999): Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (285 lap)

Fülöp Tamás (1991): A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 48. sz.) Budapest. (19 lap). — (Az általunk rögzített szöveg elérhető a http://sas2.elte.hu/bp/lenti.htm címen is)

Hoffmann Ottó (1996): Mini-tini-szótár (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, [1997].

Jelisztratov, Vlagyimir (1998): Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (183 lap).

Kis Tamás (1991): A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.) Debrecen. (178 lap).

Kis Tamás (1992): Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest. (391 lap).

Kis Tamás (1996): A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen. (99 lap). (Word formátumban ld. itt! | Új címe)

Kis Tamás (2008): A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6.) Debrecen. (320 lap).

Kis Tamás (2011): A magyar szlengkutatás bibliográfiája. 2. javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7.) Debrecen. (237 lap).

Kis Tamás (2015): Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). (Szlengkutatás 9.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. (358 lap).

Kis Tamás szerk. (1997): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (302 lap).

Kövesdi Péter–Szilágyi Márton (1988): Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklórja. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 38. sz.) Budapest. PDF | DJVU. [2009.07.19]

Rónaky Edit (1995): Hogyan beszél ma az ifjúság? (Avagy: Hogy hadováznak a skacok?) (Az Embernevelés Kiskönyvtára 2.) Szentlőrinc, 1995 (az utánnyomott kötetekben: 1996 is), második, javított kiadás: 1997. (92 lap, a második kiadásban 83 lap) (Word formátumban | ZIP tömörített formátumban | Új címe)

Szabó, Dávid (2004): L’argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d’un corpus d’argot commun hongrois). (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris : ADÉFO–L’Harmattan. (326 lap). | A kötet a kiadó honlapján. [2012.02.10]

Szabó Dávid (2011): Szleng és lexikográfia. (A francia és a magyar szleng a szótárírás tükrében) / Argot et lexicographie (Approche lexicographique aux argots français et hongrois). (Habilitációs értekezés). Budapest. (154 lap). [2012.05.06]

Szabó, Dávid szerk. (2006): L’argot : un universel du langage? Actes du colloque «L’argot: un universel du langage?» organisé au Centre Interuniversitaire d’Études Françaises les 14, 15 et 16 novembre 2005 à Budapest. (Revue d’Études Françaises 11.) Budapest. [2006.12.12]

Szabó Dávid–Kis Tamás szerk. (2012): Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.) Debrecen. [2012.07.06]

Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng (1996–2005). (Doktori disszertáció). Debrecen. (A disszertáció ZIPpel tömörített Word formátumban | PDF)
Tézisek magyarul | The argument of the doctoral dissertation [2006.04.04]

Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.) Debrecen. [2008.04.23]

Szirmay István (1924): A magyar tolvajnyelv szótára. Összeállitotta Szirmay István „A Rend” munkatársa. Bevezető tanulmánnyal ellátta Dr. Balassa József a „Magyar Nyelvőr” szerkesztője. (Mindent Tudok Könyvtár 16. sz.) Budapest : Béta Irodalmi Részvénytársaság, é. n. | Helyben. [2012.01.26]

Tóth Kornélia (1990): A sárbogárdi diáknyelv szótára. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46. sz.) Budapest. (72 lap).

Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk. (2002): A szlengkutatás 111 éve. (Szlengkutatás 4.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (375 lap)

Zolnay VilmosGedényi Mihály (1956): Budapest a fattyúnyelvben. (Kézirat). Budapest. (146 lap).

Zolnay VilmosGedényi Mihály (1996): A régi Budapest a fattyúnyelvben. Budapest. Utánnyomása: Budapest, 2008. (134 lap) (Word formátumban ld. itt: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/bpfattyu | http://mek.oszk.hu/01600/01690/)

Tanulmányok, cikkek

Bárczi Géza (1931–1932): A „pesti nyelv”. Magyar Nyelv 27 (1931): 228–242, 284–295, 28 (1932): 85–96. = Bárczi Géza (1932): A „pesti nyelv”. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 29. sz.) Budapest.

Chapman, Robert L. (1999): Mi a szleng? In: Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk.: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Debrecen. 273–79.

Dumas, Bethany K.–Lighter, Jonathan (2002): Nyelvészeknek való-e a szleng szó? In: Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk.: A szlengkutatás 111 éve. (Szlengkutatás 4.) Debrecen. 277–91.

Forsskåhl, Mona (1999): A szleng meghatározásáról. In: Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk.: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Debrecen. 77–88.

Kis Tamás (1997): Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához In: Kis Tamás. szerk: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1.) Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó. 237–296. (Word | PDF) | Abstract: Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research.

Kis Tamás (2006): Nyelvi univerzálé-e a szleng? [2006.04.04]

Kis Tamás (2012): A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid–Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8.) Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó. 7–53. [2012.07.06]

Mészöly Miklós (1980): Nyelvünk szűzre megy? In: Mészöly Miklós: Érintések. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 29–46. [2007.10.05]

Partridge, Eric (2002): A szleng ma és tegnap. In: Várnai Judit Szilvia–Kis Tamás szerk.: A szlengkutatás 111 éve. (Szlengkutatás 4.) Debrecen. 17–26.

Péter Mihály (1980/1999): Szleng és költői nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr 104: 273–281. = Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk.: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Debrecen, 1999. 13–22.

Péter Mihály (1999): „Húsz év múlva” (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk.: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Debrecen. 25–39.

Szabó Dávid (2013): Utazás az argó mélyére. (Egy szlengkutató gondolatai Céline írói nyelve kapcsán). In: Schneller Dóra–Szabó Dávid (szerk.): Tanulmányok a francia irodalom köréből Karafiáth Judit 70. születésnapjára. (Revue d’Études Françaises különszám). Budapest, 61–67. [2013.04.16]

További tanulmányok, cikkek További tanulmányok, cikkek

Ismertetések

Bodó Csanád (2002): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Magyar Nyelv 98: 98–102. (PDF | Eredeti helyén). [2004.05.22]

H. Varga Gyula (2000): Kitekintés az európai szlengkutatásra. Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Magyar Nyelvőr 124: 392–5. | Eredeti helyén.

Kiss Eszter (1999): Szlengszótár. Élet és Tudomány 54/41 (1999. október 8.): 1303. [2004.09.01]
[Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár]

Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): 77–80. [2009.11.03]

Oszlánszki Éva (2010): Érted, hogy mondod? (Nyelvész Józsi: Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.) Vörös Postakocsi 4/2: 121–124. (PDF | PDF (teljes folyóirat)). [2010.09.13]

Stefkovics Ádám (2010): „Mi van kufika? Sok volt a mentes víz, azért ásítasz?” (A Szlengblog nyomában). Nyelv és Tudomány, 2010. augusztus 13. (PDF). [2011.01.04]

Szilágyi Márton (1992): Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]. BUKSZ 4: 428–31. [2009.01.27]

Szilágyi Márton (1999): A szleng és határai. (Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár). Élet és Irodalom 43/12 (1999. március 26.): 12.

További ismertetések További ismertetések

Szlengkutató munkacsoportok, projektek, konferenciák

Argotica (Revistă internaţională de studii argotice | International Journal of Slang Studies | Nemzetközi szlengfolyóirat). A Craiovai Egyetem (Románia) Bölcsészettudományi Kara évente megjelenő elektronikus folyóirata, amelynek célja általában a szlenggel, és különösen az európai szlengekkel kapcsolatos cikkek, tanulmányok, recenziók, jegyzetek és kommentárok megjelentetése. Sok más nyelv mellett magyar verziója is van. [2015.05.24]

Arbeitsstelle Sondersprachenforschung an der WWU Münster (Jahresbericht des Rektors 1995) | Sondersprachenforschung (könyvsorozat)

The Bergen Corpus of London Teenage Language (COLT)

UNO (Nordic Teenage Language — a network for research on nordic teenage language). Egykori http://www.uib.no/uno/unoEng/ linkje már nem él.

Slang Research & the Slang & New Language Archive (King’s College, London)

Corpus de Lenguaje Adolescente (COLA) Ld. még: http://www.colam.tk/ [2010.01.05]

CARGO (Centre de Recherches Argotologiques) / Université René Descartes (Paris 5), Responsable: Jean-Pierre Goudaillier (Centre de Recherches Argotologiques, Faculté de Sciences humaines et sociales, Département de linguistique générale et appliquée, 12, rue Cujas, F-75230 Paris Cedex 05) — Internetcímük nincs. [2004.05.17]

«L’argot: un universel du langage?» (Colloque international d’argotologie) / „Slang: a linguistic universal?” (International Slang Conference). Budapest, Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, 14–16 novembre/14th to 16th November 2005 [2005.10.14]Az előadások absztraktjai. [2005.11.12]

Online Slang Glossaries. [2010.12.03]

Slanguistics (The Linguistics of Slang). [2011.01.05]

Jonathon Green / Slang Lexicographer. [2011.01.05]

Julie Coleman, a History of Cant and Slang Dictionaries szerzője. [2011.01.05]

A magyar szleng nagyszótára

Diákköri és szakdolgozatok

Bilás Boglárka (2011): Magyar diáknyelv határon innen és túl. (Szakdolgozat). Comenius Egyetem BTK: Pozsony. (98 lap).

Bodnár Noémi (2017): Kollokviális és szleng elemek a magyar jelnyelvben. (Szakdolgozat). Debrecen. (83 lap). [2017.05.04]

Bordás Krisztina (1998): A debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskola diákszlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (61 lap). (ZIP)

Helle Eleonóra (1992): A debreceni diáknyelv szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (108 lap). (Word 6.0 | ZIP)

Illés Éva (2002): A debreceni barlangászok szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (47 lap)

Józsa Barbara (1995): A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (55 lap). (Word 6.0 | ZIP)
[Megjelent a DIMENZIÓ c. időszakos kiadvány 15. számában is. | Ennek szövege megtalálható a MEK-ben is: Ambrus Attila József szerk.: Kábulatban (Amit a drogokról tudni érdemes). Dimenzió Software Magazin 15. szám, 1998. február 8. | Akad (a szerző nevét és a forrást nem említő) nyomtatásban is megjelent (magyarul ellopott) példánya is: Balogh Miklós–Kecskés József (2000): A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. In: Balázs Géza és Grétsy László szerk.: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Budapest. 63–5. | Őszintén örvendünk-e hatalmas sikernek.)

Lieli Mariann (1996): Szóalkotásmódok a finn szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen. (65 lap). (Word 6.0 | ZIP)

Nagy Zoltán Krisztián (2010): Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához. Debrecen. (79 lap). [2010.05.13]

Nochta Rita (1996): A b-i motoros rendőrök szlengje (1995–1996). (Szakdolgozat). Debrecen. (71 lap). (Word 6.0: 1. file | 2. file | ZIP) | A neten terjedő másolata: http://www.manta.hu/szotar/nochtarita.htm

Rikassi Ilona (1996): A nyírbátori diáknyelv és szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (80 lap). (Word 6.0: 1. file | 2. file | ZIP)

Szegfű Márta (1998): 1862-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai szótára. (Szakdolgozat). Debrecen. (54 lap). (ZIP)

Todor-Soó Katalin (2009): Szleng és fordítás. James Jones From Here to Eternity (Most és mindörökké) című regényének magyar fordítása alapján. (Tudományos diákköri dolgozat). Kolozsvár. (24 lap). (PDF helyben | Word helyben). [2010.02.19]

Zsupos Gabriella (1999): A debreceni rockzenészek szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen. (52 lap). (Word 6.0)

További diákköri és szakdolgozatok További diákköri és szakdolgozatok

Egyéb diákdolgozatok

Ajtai Beáta (2005): A keresztény szleng. (Kézirat). Debrecen. [2005.09.27]

Jasinkáné Kovács Mária: Diáknyelv a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 9. és 12. osztályában [2004.11.28]

Sipos László (2003): Koliszleng. (Kézirat).

Szabóné Kiss Julianna: A Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium diáknyelvi szótára. (Kézirat). [2004.06.02]

Szabó Péter Csaba (1995): Egy határőrlaktanya szlengszavainak gyűjteménye. (Kézirat). Debrecen. [2008.09.22]

Tondora Edina: A debreceni sziklamászók nyelvhasználata. (Kézirat). Debrecen. (A dolgozat és a szótár Word 6.0-ás file-ban | ZIP)

Vertse Tamás (1999): A hegyikerékpárosok nyelvhasználata.

Vidra Anikó: Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról. | Eredeti helyén. [2004.02.13]

További egyéb diákdolgozatok További egyéb diákdolgozatok

Kisebb gyűjtemények

Keresés a honlapra 2003 előtt felkerült dokumentumok szlengszavai között a MixLexben

Ali szerk.: Agráros szleng kifejezések és közmondások gyűjteménye. [2004.06.29]

Borzsák Levente szólásadománya a köznek

Kollmann András (2005): „Beadja, viszonylag” (A siklóernyős sport antropológiai megközelítése). Budapest. [2005.06.17]

Körmendi Csaba (2005): A magyar szerepjátékos nyelv. Szabad Part 27. sz. URL: http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/27/27_komm_kormendi.htm | http://rpg.hu/iras/mutat.php?cid=4661. [2008.11.21]

Mulvai János szlengje.

Polgár Tamás: Katonai szleng. [Kiváló kiegészítés a A magyar katonai szleng szótárá-hoz a már nem létező http://tomcat.demoscene.hu/armyreport/szleng.htm oldalról.]

Szántai Gábor: Magyar–angol szlengszótár. [2010.02.19]

Szántai Gábor: Magyar–német szlengszótár. [2010.02.19]

Börtönszleng

Néhány szlengszó — kezdőknek és nyelvtanulóknak. (Összeállítás az 1980-as évekből)

Egy kis szleng — Bejegyzés a Taxisfigyelő blogon

További kisebb gyűjtemények További kisebb gyűjtemények

A magyar szleng történeti adatai

Legkorábbi adatok 1775-ig

1775–1799

1800–1850

1851–1900

1901–1925

1926–1945

1946–1962

1963–1970

1971–1980

Könyvajánlók

Daniss Győző (2005): Madarat tolláról, embert mobiljáról. (Közmondásváltozatok a felsőoktatásból). Népszabadság 2005. május 5. [2005.05.11]

Farkas Tímea (2008): A politikus ne mondjon nyugdíjas helyett nyuggert. 168 óra 2008. október 31. | Szövege helyben. [2008.12.05]

Lányi Katalin (2003): Hogyan hadováznak a skacok?… Támpont 2003. november [2004.05.25]

N. Horváth Erzsébet (2008): Adytól a Szlengszótárig vezető úton. Új Tapolcai Újság 9 (15)/10 (2008. október): 7. | Szövege helyben.. [2008.12.05]

S. G. (2008): Egy feteliti könyvről. (Szlengszótárban a mai magyar rizsa 2000 szava). Transindex 2008. október 1. | Szövege helyben. [2008.12.05]

Varsányi Gyula (2008): A spanom csaja. (Új szlengszótárral jött ki a Tinta Kiadó). Népszabadság 66/232 (2008. október 3.): 10. | Szövege helyben. | Eredeti online kiadása: Varsányi Gyula: Új szlengszótárral jött ki a Tinta Kiadó. (A spanom csaja kamillázott). Népszabadság Online 2008. október 2. [2008.11.28]

További könyvajánlók További könyvajánlók

Interjúk, újságcikkek

A szleng mint nyelvesszencia. Könyvhét 7/18 (2003. szeptember 18.): 16

H. Tóth István–Patloka, Radek (2009): Vázlat a szleng és a magyar nyelv kapcsolatáról. Brünni Magyar Futár 15/1: 20–23. | Eredeti helyén. [2010.02.06]

KA (2007): Ne majrézzál, komállak! (Retrószleng). HVG 2007. július 27. 06:30 | Eredeti helyén. [2007.08.20]

Nádasdy Ádám (2000): Egy nyelvtani kacsintás. Magyar Narancs 10/47

Nádasdy Ádám (2002): Besír, beröhög. Magyar Narancs 14/34 (2002. augusztus 22.)

Vajna Tamás (2001a): „A szleng az, amit a beszélő annak szán”. (Válaszol Kis Tamás szlengkutató, nyelvész). HVG 23/2 (2001. január 13.): 45–6

Vajna Tamás (2001b): Beszél ön lazául? (A szlengcsinálás trükkjei). HVG 23/8 (2001. február 24.): 74–5, 77

Heti Napló Sváby Andrással. Él ma még a szocializmus szlengje? 2020.05.17. Az ATV archívumában. | Helyben (MP4).

További interjúk, újságcikkek További interjúk, újságcikkek

Olvasnivalók, szórakozás

Budapesti szlengtérkép. (Régi budapesti szlengnevek térképre helyezve és régi fényképekkel illusztrálva) [2014.02.20]

Magyar szlengtérkép. (Javarészt nem szleng! Hitelessége is kétséges!) [2014.01.14] | A szlengtérképről: Illés Attila: Elég cinkes az új szlengtérkép. Szegedma.hu 2014. február 17.

Bakanyelv – magyar katonai zsargon (blogbejegyzés lopott anyagból a közös hadsereg magyar katonáinak nyelvéről) [2010.07.17]

Bella István: Ártatlan dal.

C. Fehér Ferenc (1991): Szabadlábon. Dominó Kiadó. (Word 6.0 | ZIP)

Csukás István: Baltóver hadova. [2011.12.05]

Eörsi László (2005): ’56 és az alvilág (Egy börtönügynök jelentései, 1959). Múltunk 2002/1: 257–283. [2010.07.17]

Halász Péter: Bús Vaker. [2011.12.05]

Juhász András: Kosármeccs. [2015.10.19]

Karinthy Frigyes (1917): Pesti nyelven. Pesti Napló 68/165 (1917. július 1.): 11. [2006.04.27]

Kiss Ottó: Hátéká. [2004.11.09]

Lőrinczy Attila: Balta a fejbe. (ZIP)

Sallai László: Retró szlengszótár mindenkinek. Librarius Élménysziget 2015. március 10. [2015.03.12]

Serdián Miklós György (2005): Lipót-Alsó. Szleng-regény. Budapest. [2005.08.30]
Haklik Norbert: A szlengregényíró tervei. (Serdián Miklós György uniós szigetei a Karib-tengeren). Magyar Nemzet 68/292 (2005. december 14.): 14

Pipi és a Pitbull (Piroska és a farkas átirata a XXI. századra)

Télapó Akciócsoport: Gyökerek | Eredeti helyén.

François Villon balladái Faludy György átköltésében

Vitorla: Jassz szleng (vers) [2005.08.30]

Mindenütt jó (szlengopera) Szövegkönyve (Helyben) | Kottafüzete (Helyben) | Beszámolók a szlengoperáról a Soharóza blogon: Készül a Mindenütt jó, Miért kórusimpró a Mindenütt jó?, Egy szlengdús librettó és egy partitúra mixtúra, A Mindenütt jó sajtómegjelenései, Szleng vagy nem szleng? [2010.02.19]

Akkezdet Phiai: Szofacsavar. (Kottazűr című lemezükről. A teljes album ingyenesen letölthető a csapat honlapjáról.) [2011.03.10]

Hülyeségek a szlengről

Brauch Magda (2003): Argó vagy csak nyelvi durvaság? Erdélyi Napló 2003. augusztus 26. (Eredeti helyén). [2004.02.13]

Ekkert Alexandra (2006): Szleng, avagy hozzáálásunk (!) a magyar nyelvhez. Dunántúli Napló 2006. március 8. [2006.03.08]

Pók Viktória (2008): Mit szólna a szlenghez Kazinczy? Szabolcs Online 2008. április 11. [2008.11.21]

Gyulabá, KisNovák és Pikács Tónió – regényes szlengszótár. MTV Ma Reggel, 2009. december 18.

SZÓSZ?!:-) 3. rész — A szleng és a szaknyelvek. MTV, 2009. március 29.

Szlengteszt: elég jó a magyarod? (Javarészt nem szleng! Hitelessége is kétséges!) [2014.01.14]

Szlenghez kapcsolódó nem szleng oldalak

Magyar–cigány, cigány–magyar szójegyzék 1893-ból

Czeglédi Sándor: Az ifjúsági nyelv szóhasználati jellegzetességei egy veszprémi felmérés tükrében [2004.05.27]

Lekner Zsuzsa (1999): A káromkodás mint frazeológiai egység. (Szakdolgozat). Debrecen. (58 lap).

Miklós Eszter Gerda: A homoszexualitás nyelvi kifejeződése. (Nyelvészeti záródolgozat). Debrecen. (10 lap). | Szövege helyben. [2010.02.04]

Morvay Kinga: A jiddis nyelv Magyarországon [2004.05.27]

Petneki Áron (1997): A megértés határai. (Nyelvi korlátok és előítéletek a kései középkortól a XX. század elejéig). Új Holnap 42/1 (1997. január): 43–53. (A középkori koldusok, kóbor, a társadalmi perifériára szorult csoportok megítéléséről) [2004.05.27]

Tóth Szergej (1997): Káromló szavak és obszcén kifejezések. (Széljegyzetek az orosz zsargon kutatásához egy figyelemre méltó szótár kapcsán). Modern Nyelvoktatás 3/4 (1997. december): 37–41 | Szövege helyben.

Tóta W. Árpád blogja: Fasz vs. Picsa — The Összecsapás. [2006.12.26]

Gay and Lesbian Language

Káromkodásgenerátorok: _1_, _2_

Egysoros.hu (elsősorban a Gyűjtemények rovatban) [2007.01.11]

A magyar szlenggel vagy a szlenggel magyarul foglalkozó helyek

The Alternative Hungarian Dictionary [2009.07.19]
Angol nyelvű magyarázatokkal. 2010. januárjában 175 bejegyzést tartalmazott. A szavak egy kisebb része hétköznapi káromkodás vagy köznyelvi kifejezés, és nem szlengszó. Ismertetését ld. itt. | Szövege helyben. [2009.07.19].

Internetto Zsargon (http://pirx.idg.hu/internetto/zsargon/)
Ez a zsargongyűjtemény az Internetto című internetes folyóirat olvasók által gyarapított, folyamatosan bővülő szlengszótára volt. Leginkább a számítástechnika világához kötődtek szavai (vagy jelentésük, vagy eredetük, vagy használóik miatt). — Ezen az oldalon egy kisebb linkgyűjtemény is megtalálható volt. Címei (a fenti és a régebbiek: http://www.idg.hu/internetto/cyber/index.cgi?zsargon/ vagy http://zsargon.internetto.hu/) már rég nem élnek. 1997 decemberében az az év őszéig beérkezett anyagból nyomtatott szótár is megjelent.

Index Zsargon (http://zsargon.index.hu)
Az Internetto Zsargon Nyírő Andrással együtt az Indexbe költözött, az eredeti Internetto Zsargon itt élt tovább, majd jelszót kért a belépéshez, de hogy aztán mit mutatott, nem tudom.
A nekem meglévő utolsó a 2000. január 22-i állapot. (926 szócikk)

Börtönszleng (blog) [2011.09.01]

Szlengblog [2008.10.23]

Népszótár [2007.08.20]

Rapnyelv [2008.02.14]

Hogy’mondom (Online szlengszótár) [2008.06.05]

Rádió(amatőr) szleng és szaknyelv [2011.10.28]

Magyar szleng. (Szleng, ami igazán közel áll mindenkihez!) [2012.09.24]

Napi szleng. (A szlengszótár) [2013.02.02]

Szleng [2020.03.08]

Lexiq. Szlengszótár [2022.10.04]

Idegen nyelvek szlengje a weben

The Alternative Dictionaries (Slang, profanities, insults and vulgarisms from all the world)
száznál több nyelvből gyűjt szlengszavakat és -kifejezéseket

Coolslang (angol, francia, német, hindi, japán, koreai, norvég, perzsa, szerb, török szlengszavak)

Slangi.net (a helsinki szleng)

Mátételki Holló Magdolna (2002): La créativité lexicale de l’argot policier et criminel français [A francia rendőri és bűnözői tolvajnyelv lexikális kreativitása]. Rom.hu (Études Romanes de Budapest, Programme Doctorale de Linguistique Romane de l’Université Eötvös Loránd). Budapest. 87–101. [2004.06.02]

Mátételkiné Holló Magdolna (2004): Les figures de l’argot criminel. [A bűnözői argó szóképei]. T. Őrsi szerk.: Actes des 4es Journées d’études françaises. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXX.) Eger. 169–78. [2004.06.02]

További linkgyűjtemények

Szleng.lap.hu [2007.03.07]

Surfing for Slang: the World’s Cool Slang Link Bank [2006.01.17]