Szabó Edina

A magyar börtönszleng szótára

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2008

A teljes kötet (.pdf) | a GoogleBookson | a Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó 5–6

A magyar börtönszleng 7–46
A börtönszleng kutatása Magyarországon 9–15
A börtön és a fogvatartottak 16–25
A börtönszleng megítélése a fogvatartottak között 26–33
A börtönszleng nyelvi vizsgálata 34–46

A magyar börtönszleng szótára 47–223
Tájékoztató a szótár használatához 49–51
Jelek és rövidítések 51–52
A–Zs 53–223
Irodalom 225–229


A magyar börtönszleng szótára

Szerkesztette: Kis Tamás

Lektorálta: Várnai Judit Szilvia

Borítóterv: Varga József


© Szabó Edina, 2008
ISBN 978-963-473-104-7
ISSN 1417-7730

Kiadta a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadója,
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
Felelős kiadó: Dr. Virágos Márta főigazgató
Felelős szerkesztő: Cs. Nagy Ibolya
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
Készült a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzemében 2008-ban
Terjedelem: 20,7 A/5 ív