A szlengkutatás 111 éve

Szerkesztette Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2002

A teljes kötet (.pdf) | a GoogleBookson | a Magyar Elektronikus Könyvtárban | a régi Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó 5–6

Chesterton, Gilbert K.: A szleng védelme 7–10 (.pdf | .doc)

Whitman, Walt: A szleng Amerikában 11–16 (.pdf | .doc)

Partridge, Eric: A szleng ma és tegnap 17–26 (.pdf | .doc)

Lihacsov, Dmitrij: A tolvajbeszéd ősi primitivizmusának vonásai 27–80 (.pdf | .doc)

Lihacsov, Dmitrij: A szakmai nyelv szlengelemei 81–130 (.pdf | .doc)

Roberts, Paul: A szleng és rokonai 131–140 (.pdf | .doc)

Flexner, Stuart Berg: Előszó „Az amerikai szleng szótárá”-hoz 141–158 (.pdf | .doc)

Bondeson, Ulla: Az argó ismerete mint a bűnözői közösségbe való beilleszkedés mutatója 159–196 (.pdf | .doc)

François, Denise: Az argók 197–218 (.pdf | .doc)

Friendly, Michael L.–Glucksberg, Sam: A szubkulturális szókincsek leírásáról 219–236 (.pdf | .doc)

Klimeš, Lumír: Kísérlet a szociolektusok kvantitatív elemzésére 237–253 (.pdf | .doc)

Halliday, Michael A. K.: Ellennyelvek 255–276 (.pdf | .doc)

Dumas, Bethany K.–Lighter, Jonathan: Nyelvészeknek való-e a szleng szó? 277–291 (.pdf | .doc)

Drake, G. F.: A szleng társas szerepe 293–302 (.pdf | .doc)

Labov, Teresa: Társadalmi és nyelvi különbségek serdülők között 303–334 (.pdf | .doc)

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van: A vándorló, illetve elzárt peremcsoportok nyelvi szolidarizálásának kérdéséről 335–360 (.pdf | .doc)

Taylor, R. L.: Szubkultúrák és ellenkultúrák 361–373 (.pdf | .doc)


A szlengkutatás 111 éve

Egyetemi segédkönyv

A kötet elkészülését a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (Tudomány az oktatásban) támogatta
Lektorálta: Szabó Dávid

A fordításokat az eredetivel egybevetette: Bohács Ákos, Hoffmann Ottó, Mezei-Horvati Judit, Salamon Ágnes, Várnai Judit Szilvia

Borítóterv: Varga József

© Várnai Judit Szilvia, Kis Tamás, 2002
© Szerzők, 2002
Magyar fordítás © Fordítók, 2002

ISBN 963 472 321 3
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
A nyomdai munkálatokat a CenterPrint Nyomda (Debrecen) végezte