Ismertetések


(További műveket a folyamatosan bővülő szlengbibliográfiai adatbázisban találhat)

Balassa József (1929): Albert Dauzat: Les Argots. Magyar Nyelvőr 58: 83–85.

Balázs Géza (1999): Két új debreceni nyelvészeti sorozatról. Magyar Nyelv 95: 103–105.

Bodó Csanád (2002): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Magyar Nyelv 98: 98–102. (PDF | Eredeti helyén). [2004.05.22]

Bolvári-Takács Gábor (2015): Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. In: Bolvári-Takács Gábor: Könyvek bűvöletében. (Elemzések, bírálatok, kritikák). Sárospatak : Zempléni Múzsa. 228–229.

B. Papp Eszter–Novák Barnabás–Zabóné Varga Irén (2013): Szabó Dávid–Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Modern Nyelvoktatás 19/3 (2013. szeptember): 75–80.

Czégény Zoltán (2009): Parapatics A. 2008. Szlengszótár. Magyar Terminológia 2/2: 287–291. [2010.02.04]

Freész Károly (2005): A századik utas. (Szakmai idegenvezetés a repülés világában). Népszabadság 53/298 (2005. december 21.): [2002.12.21]
[Háy György: Amit a repülésről tudni kell c. könyvét ismerteti, amiben van egy repülős szleng szótár.]

H. Varga Gyula (2000): Kitekintés az európai szlengkutatásra. Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. Magyar Nyelvőr 124: 392–395. (Html | Eredeti helyén).

H. Varga, Gyula (2001): Tri štúdie o českom a slovenskom výskumu slangu v maďarskom jazyku. Filologická Revue 4/2: 70–2. [2004.05.28]
[A Szlengkutatás sorozat 1. és 3. kötetében megjelent három cseh és szlovák témájú tanulmányról.]

Kemény Gábor (1987): A mai magyar argó kisszótára. Magyar Nyelvőr 111: 246–247.

Keresztes László (1981): Lexica Fennica. Magyar Nyelv 77: 101–106.

Kis Tamás (1989): A kanizsai katonanyelv. Néphadsereg 1989/l: 13. [Az ismertetés eredeti teljes szövege] [2005.07.10]
[Kövesdi Péter és Szilágyi Márton: Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklórja.]

Kiss Eszter (1999): Szlengszótár. Élet és Tudomány 54/41 (1999. október 8.): 1303. [2004.09.01]
[Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár.]

Kovács Máté (2013): Szabó Dávid–Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137: 371–373. | Helyben.

Mátételkiné Holló Magdolna (2001): Étude lexicologique de l’argot policier et criminel français. Budapest. [2004.05.27]
[A PhD értekezés magyar nyelvű összefoglalója.]

M. Nagy Miklós (2003): Fenyvesi István: Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár. Élet és Irodalom 47/5 (2003. január 31): 23.

Molnár Mária (2009): Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). Modern Nyelvoktatás 15/4 (2009. december): 86–89.

Nyirkos István (1981): Kaarina Karttunen: Nykyslangin sanakirja (= Mai szleng szótár). Magyar Nyelvőr 105: 119–121.

Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): 77–80. [2009.11.03]

Oszlánszki Éva (2010): Érted, hogy mondod? (Nyelvész Józsi: Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.) Vörös Postakocsi 4/2: 121–124. (PDF | PDF (teljes folyóirat)). [2010.09.13]

Péter Mihály (2002): Alkalomhoz illően beszélni. Népszabadság 60/106 (2002. május 8.): 26.
[Fenyvesi István: Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár.]

Pethő Tibor (2009): A Lizsétől a Mókempláccig. (Posztumusz szótár és tanulmány a pesti jassznyelvről). Magyar Nemzet Online 2009. január 6. 21:16 [2010.02.11.]
[Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben.]

Rubinyi Mózes (1924): Szirmay István: A magyar tolvajnyelv szótára. Magyar Nyelvőr 53: 114.

Söder, Torbjörn (1994): Ungersk soldatslang. Fenno-Ugrica Suecana 12: 135–137.

Stefkovics Ádám (2010): „Mi van kufika? Sok volt a mentes víz, azért ásítasz?” (A Szlengblog nyomában). Nyelv és Tudomány, 2010. augusztus 13. (PDF). [2011.01.04]

Szilágyi Márton (1992): Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]. BUKSZ 4: 428–31. [2009.01.27]

Szilágyi Márton (1999): A szleng és határai. (Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár). Élet és Irodalom 43/12 (1999. március 26.): 12.

Szűts László (1992): Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Magyar Nyelvőr 116: 337–338.

Tolnai Vilmos (1898): A magyar diáknyelv és szótára. Irta Dobos Károly. Egyetemes Philologiai Közlöny 22: 753–755.

Újházy László (1992): Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára, 1980–1990. Hadtörténelmi Közlemények 105/2: 169–171.

Zaicz Gábor (1998): Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Hungarológiai Értesítő.

Zelliger Erzsébet (1973): Matijevics Lajos: A vajdasági magyar diáknyelv. Magyar Nyelvőr 97:496–497.