4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2020. március 22.

Tisztelt Hallgatók!

A mostani kivételes helyzetben új módját kell megtalálnunk az oktatásnak. Bizonytalan időre az ún. távolsági oktatásra kell átállnunk. Az egyes tárgyak oktatói hétfőtől (2020. március 23.) felveszik Önökkel a kapcsolatot a Neptunban, ott kapnak tájékoztatást a konkrét tárgyra vonatkozó oktatási rendről. A tanszéki honlapon az "Oktatás" menüpont alatt létrehoztunk egy önálló almenüpontot "Távolsági oktatás" címen, amely az alábbi linken érhető el: http://mnytud.arts.unideb.hu/tavoktatas/ Ha az oktató mást nem ír Önöknek, ezen a platformon megtalálják az egyes tárgyak tananyagát, segédanyagait. Akinek az anyaggal problémája adódik, keresse e-mailben az illetékes oktatót (elérhetőségek a honlapon)! Ha technikai segítségre lenne szükségük, keressék ügyvivő-szakértőnket, Szűcs Imrét a következő címen: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu.
Reméljük, a kényszerűen megváltozott körülmények között is eredményesen tudunk majd együtt dolgozni.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Debrecen, 2020. március 22.
Dr. Rácz Anita
intézetigazgató


elvalaszto

lista 2020. március 17.

Kari TDK

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia írásbeli határideje 2020. április 27-re módosult. A pályamunkák benyújtása és értékelése online történik, a reszegi.katalin@arts.unideb.hu címre várjuk a dolgozatokat.

A szóbeli forduló akkor kerül megrendezésre, amikor a körülmények biztonságosan lehetővé teszik.


elvalaszto

lista 2020. március 16.

Tájékoztatjuk az érdeklődő közönséget, hogy a jelenleg kialakult járványügyi helyzet miatt a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának tavaszi félévre meghirdetett hátra lévő felolvasó üléseit az őszi szezonra halasztjuk. Rácz Anita elnök


elvalaszto

lista 2020. március 16.

FIGYELEM!
SZAKDOLGOZAT
50 KREDITES KÉPZÉS

Tájékoztatjuk Hallgatóinkat, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel A SZAKDOLGOZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJÉT a BTK dékánja saját hatáskörben az egész karra egységesen 2020. ÁPRILIS 27. (HÉTFŐ) 11.00 ÓRAI időpontra módosította. A határidő jogvesztő jellegű. A szakdolgozatnak a határidőig elektronikus formátumban el kell jutnia a témavezetőhöz és a DEA rendszerbe fel kell tölteni.
AZ INTÉZETI KÖNYVTÁR délelőttönként 9:00--11:00 óra között van nyitva, DE arra kérjük a hallgatóinkat, hogy könyvtár látogatási igényüket jelezzék e-mailben Kecskemétiné Legoza Eszter számára a következő címen: eszter@mnytud.arts.unideb.hu címen. Az e-mailben történő egyeztetéssel biztosan hozzá tudnak jutni a keresett szakirodalomhoz.
Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy AZ 50 KREDITES KÉPZÉSEKRE A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2020. ÁPRILIS 30. (CSÜTÖRTÖK) 11.00 ÓRA.


elvalaszto

lista 2020. március 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. február 27.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2020. február 26-án megtartotta éves közgyűlését, amelyen tanszékünk professzora, Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült. Ez a díj az MTA DAB kiemelt díja, amely hosszú időn át magas színvonalon végzett tudományos tevékenység elismeréseként adományozható. A díjazott A helynév mint tudományos forrás címmel tartott előadást. Az elismeréshez sok szeretettel gratulálunk!

Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült


elvalaszto

lista 2020. február 12.

Felhívás hallgatók számára nyelvészeti témájú tudományos munkák készítésére!

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. február 10.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2020. évi tavaszi felolvasó üléseire

2020. április 9. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Lieli Pál: A magyar őstörténet és nyelvhasonlítás bozótjának egyik régi
(vad)hajtása

2020. április 23. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Bába Barbara: Lehetőségek és korlátok az ómagyar kori hangtani
nyelvjárási különbségek leírásában

2020. május 7. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél határleírásairól

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2020. február 3.

M E G H Í V Ó
Dr. Dobi Edit
adjunktus
Debreceni Egyetem

2020. február 11-én (kedden)
tartja habilitációs előadásait
nyelvtudomány tudományágban.

A tantermi előadás címe:
A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció alapkategóriái
Kezdete: 14.00 óra
Helye: DE, főépület, XI-es terem

A tudományos előadás címe:
A konstringencia mint a szövegjelentés reprezentációjának
fő kategóriája
Kezdete: 15.00 óra
Helye: DE, főépület, XI-es terem

A német nyelvű előadás címe:
Konstringenz als Grundkategorie der semiotisch-textologischen Bedeutungsrepräsentation von Texten
Kezdete: 16.00 óra
Helye: DE, főépület, 340/2-es terem

Az előadások nyilvánosak, minden érdeklődőt szívesen lát
a Bölcsészettudományi Tudományterületi Habilitációs Bizottság.


elvalaszto

lista 2020. február 3.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. január 31.

A Magyar Nyelvtudományi Munkabizottság 2020. január 23-i ülésén Rácz Anita intézetigazgató bemutatta a Magyar Nyelvtudományi Tanszék munkáját.
A bemutatott anyag itt tekinthető meg:

Intézeti bemutató

Intézeti bemutató (ppt)


elvalaszto

lista 2020. január 8.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. december 9.

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartandó ünnepi ülésre

Ideje: 2019. december 10. 16:00 óra
Helyszín: Főépület, Aula

Meghívó


elvalaszto

lista 2019. december 6.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Mészárosné Nagy Katalin
Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében
című PhD-értekezésének előzetes vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. december 2.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja és
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a
2019. december 5-én, csütörtökön délután 14 órakor
tartandó ülésére, amelyen

Reszegi Katalin: A névformánssal való névalkotás
című előadása után

Hoffmann István gondolataival megemlékezünk tanszékünk professzora, Sebestyén Árpád születésének 90. évfordulójáról. A megemlékezés után együtt koszorúzzuk meg professzor úr sírját a debreceni temetőben.

A felolvasó ülés helye a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének könyvtára (főépület, III. emelet 340/2).

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.

Képek a megemlékezésről!


elvalaszto

lista 2019. december 2.

Kedves Hallgatók!
Megjelent a KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ 2020. évi pályázati felhívása, amely a www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium honlapon a Dokumentumok menüpont alatt,
a Pályázatok almenüben (az oldal közepén) érhető el.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap közvetlen linkje!


elvalaszto

lista 2019. december 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. november 22.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Varga Zsuzsa
Helynév-szociológiai vizsgálatok két romániai magyar településen
című PhD-értekezésének előzetes vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. november 21.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén
2019. november 21. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Hankusz Éva: Névrendszertani vizsgálatok Szatmár megyében címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. november 21.

Szívből gratulálunk CSIBRÁNY LILI és TERNOVÁN BARBARA magyar szakos hallgatóinknak, akik elnyerték a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat! Büszkék vagyunk rájuk, és további jó munkát kívánunk nekik!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. november 11.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén
2019. november 14. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Bátori István: Névrekonstrukciós vizsgálatok az Árpád-kori Doboka vármegyében címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. november 11.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Havasiné Kovács Helga
Várnevek a középkori Magyarországon
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. október 21.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Havasiné Kovács Helga
doktori szigorlatára.


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. október 15.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén 2019. október 17. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria: Módszertani problémák a Kárpát-medence régi helyneveinek etimológiai kutatásában címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. október 3.


Kedves Hallgatók!

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke helyesírási versenyt rendez 2019. október 15-én, melynek helye: főépület, 340/2. (a Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtára), időpontja: 18:00 óra. A verseny alapja A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. A jelentkezők tollbamondást írnak, valamint helyesírási tesztet oldanak meg. A győztesnek lehetősége nyílik részt venni az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke által meghirdetett Kárpát-medencei országos helyesírási versenyen, amelyre 2019. november 15–16-án kerül sor Egerben. (A szállás és az étkezés költségeit a rendező intézmény állja.)

A jelentkezéseket a gellert.rita@arts.unideb.hu címen várjuk. Jelentkezési határidő: 2019. október 13.elvalaszto

lista 2019. október 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. október 1.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén 2019. október 3. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Kenyhercz Róbert A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek filológiai tanulságai címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. szeptember 20.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2019. évi őszi felolvasó üléseire

2019. október 3. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Kenyhercz Róbert: A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek filológiai tanulságai

2019. október 17. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria: Módszertani problémák a Kárpát-medence régi helyneveinek etimológiai kutatásában

2019. november 14. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Bátori István: Névrekonstrukciós vizsgálatok az Árpád-kori Doboka vármegyében.

2019. november 21. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Hankusz Éva: Névrendszertani vizsgálatok Szatmár megyében

2019. december 5. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Reszegi Katalin: A névformánssal való névalkotás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!elvalaszto

lista 2019. szeptember 11.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Katona Csilla
A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. szeptember 5.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. július 10.

A DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén pályázati támogatás keretében 2019. július 8-án 20 egyetemi és doktorandusz hallgató részvételével adatbázis-építő tábor vette kezdetét. A tábor időpontja: 2019. július 8–19., helye a tanszék könyvtára (340/2). A tábor ideje alatt a Magyar Nemzeti Helynévtár adatbázisán (http://mnh.unideb.hu) dolgozunk.

Képek megtekintése!


elvalaszto

lista 2019. június 25.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 20.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Katona Csilla
doktori szigorlatára.


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Vékony Vivien

doktori (PhD) komplex vizsgájára.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 3.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Adorján Imola
Politikai korrektség az internetes nyelvhasználatban
című értekezésének témabemutatójára.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 3.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Kiss Anita
Nyelvi változatossághoz és nyelvhasználathoz kapcsolódó attitűdök a szóbeli és az internetes kommunikáció vonatkozásában
című értekezésének témabemutatójára.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. május 31.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. május 8.


Nagy örömmel és büszkeséggel adunk hírt arról, hogy az Akadémikusok Gyűlése május 7-i, zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya új, levelező tagjai között szerepel tanszékünk professzora, Hoffmann István is.
Nagyon sok szeretettel, szívből gratulálunk neki!
https://mta.hu/mta_hirei/a-magyar-tudomanyos-akademia-ujonnan-megvalasztott-tagjai-109664


elvalaszto

lista 2019. május 7.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár
2019. május 9. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Vékony Vivien: Foglalkozásnevek az Árpád-kor nyelvében c. előadására.


elvalaszto

lista 2019. április 29.

OTDK

Büszkén tesszük közzé, hogy az április 24-26. között az ELTE-BTK-n megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában hallgatóink sikerrel vettek részt.
Csibrány Lili (IV. évf. magyar-történelem) A tájnevek nyelvi rendszere című dolgozatával II. helyezést ért el a Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia tagozatban, illetve elnyerte az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének névtani különdíját is. Témavezetője Tóth Valéria.
Ternován Barbara (V. évf. magyar-angol) Esettanulmányok a határozóragok alakulásának történetéből című munkája a Nyelvtörténet tagozat II. helyezését nyerte el. Témavezetője Tóth Valéria.
Tóth Áron Tamás (IV. évf. magyar-történelem) A szemiotikai textológia mint transzferdiszciplína. Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkássága alapján című dolgozatát a Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia tagozatban mutatta be, amivel a Magyar Nyelvtudományi Társaság különdíját nyerte el. Témavezetője Dobi Edit.
Szeretettel gratulálunk a díjakhoz a versenyzőknek és a témavezetőiknek is! Ugyancsak szívből gratulálunk Guti Veronika (IV. évf. magyar-történelem) és Tán Ferenc Gergő (IV. évf. magyar-történelem) szerepléséhez, tisztes helytállásához is. Mindnyájukra büszkék vagyunk, és további sok sikert kívánunk!


elvalaszto

lista 2019. április 29.


2019. április 25-én 14.00 órától Péntek János, a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem nyelvészprofesszora, a Debreceni Egyetem díszdoktora, az MTA külső tagja tartott előadást a moldvai magyar nyelvről és e tájnyelv szótáráról a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezésében, az egyetem főépületében (III. emelet 340/2.).
Az eseményen készített képek itt megtekinthetők.


elvalaszto

lista 2019. április 1.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. március 12.

ERASMUS+ hallgatói pályázatok a 2019/2020 tanévben

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. március 4.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. február 27.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár
2019. február 28. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél helynévtörténeti forrásértékéről c. előadására.


elvalaszto

lista 2019. február 15.

MEGHÍVÓ

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2019. évi tavaszi felolvasó üléseire

2019. február 28. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél helynévtörténeti forrásértékéről

2019. április 25. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Péntek János: A moldvai magyar tájnyelv szótára

2019. május 9. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Vékony Vivien: Foglalkozásnevek az Árpád-kor nyelvében

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. január 7.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. december 12.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja és
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a
2018. december 13-án, csütörtökön délután 14 órakor
tartandó ülésére, amelyen

80. születésnapja alkalmából köszöntjük
Kornyáné Szoboszlay Ágnes tanárnőt.

Az esemény helye a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének könyvtára
(főépület, III. emelet 340/2).

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.


elvalaszto

lista 2018. december 6.

Nyílt nap a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán

BTK nyílt nap

elvalaszto

lista 2018. december 5.

MEGHÍVÓ

a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete által szervezett
intézeti tudományos diákköri konferenciára

Program

Csibrány Lili: A tájnevek rendszerszerű leírása
Csillag Anikó: A magyar lovas nemzet
Fehér Orsolya: Nevekben él a múlt. Egyek helyneveinek vizsgálata
Guti Veronika: Mássalhangzó-kapcsolatok a helynevek névelemeiben
Tán Ferenc Gergő: Korai ómagyar kori helynevek lexémáinak szótagszerkezeti típusai és ezek változásai
Ternován Barbara: Esettanulmányok a határozóragok alakulásának történetéből
Tóth Áron Tamás: Nyelv- és szövegszemlélet komparatisztikája. A szemiotikai textológia mint transzferdiszciplína Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkásságának vizsgálatában

Időpontja: 2018. december 7., péntek 12 óra
Helye: 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2018. december 3.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. december 3.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Katona Csilla
Hangszerkezeti változások a magyarban
című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. október 26.

MEGHÍVÓ

PETŐFI S. JÁNOS EMLÉKKONFERENCIÁRA

Időpont:
2018. november 9., 9.00 óra
Helyszín:
az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának székháza,
Holló László terem (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. október 24.

Kedves Hallgatók! Tanszékünk HELYESÍRÁSI VERSENYT rendez 2018. NOVEMBER 5-ÉN, melynek HELYE: főépület, 340/2. (a Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtára), IDŐPONTJA: 18 óra. A verseny alapja A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. A jelentkezők tollbamondást írnak, valamint helyesírási tesztet oldanak meg.
A jelentkezéseket a gellert.rita@arts.unideb.hu címre várjuk.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. NOVEMBER 2.


elvalaszto

lista 2018. október 9.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. október 8.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Suszterné Kazamér Éva
Parti Nagy Lajos költői nyelvének stílusjegyei
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára

A vita időpontja: 2018. október 16. (kedd) 14 óra.
Helye: DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Könyvtára (4032, Debrecen, Egyetem tér 1., főépület III. emelet 340/2.)

Az értekezés megtekinthető a http://mnytud.arts.unideb.hu/doktorik/kazamere_phd.pdf címen.elvalaszto

lista 2018. október 2.

OTDK

Kedves Hallgatók!

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2019 tavaszán rendezi meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A minket érintő szekció rendezési időpontja és helye a következő:

Humán Tudományi Szekció: 2019. április 24–26.,
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara)


A konferenciára történő jelentkezés (a dolgozatok beadásának) végső határideje 2019. január 9. Ezt megelőzően azonban egy intézményi (házi) konferenciát kell rendeznünk, és az országos fórumra csak azok a dolgozatok mehetnek tovább, amelyeket az intézményi konferencia támogatott. A házi fordulót 2018. december 7-én 9 órától rendezzük meg a 340/2. teremben. Ez alkalommal a jelentkezők a készülő pályaművüket mutatják be kb. 20 perc terjedelemben.
A konferenciával kapcsolatos bármiféle kérdéssel forduljatok hozzám!

Reszegi Katalin
intézeti TDK-felelőselvalaszto

lista 2018. június 26.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 12.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja

tisztelettel meghívja Önt

Adorján Imola

doktori (PhD) komplex vizsgájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja

tisztelettel meghívja Önt

Hankusz Éva

doktori (PhD) komplex vizsgájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja

tisztelettel meghívja Önt

Kiss Anita

doktori (PhD) komplex vizsgájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 4.

Publikációs Díj
A Debreceni Egyetem Rektora a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést adományozta Hoffmann István, Rácz Anita és Tóth Valéria részére a hamburgi Buske Verlag kiadónál megjelent History of Hungarian Toponyms című könyvükért.

A magyar nyelv napja

elvalaszto

lista 2018. június 4.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Gellért Rita
A multikódoltság hatása az értelmezésre
című értekezésének témabemutatójára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 4.

Kiss Lajos-díj
Az idén hetedik alkalommal odaítélt Kiss Lajos-díjat tanszékünk oktatója, Győrffy Erzsébet vehette át. Szeretettel gratulálunk neki!
Részletek és fotók az eseményről az alábbi linken érhetők el: http://hirek.unideb.hu/hu/node/5077


elvalaszto

lista 2018. május 25.

Meghívó
a Kiss Lajos-díj átadására, amelyre 2018. június 1-jén 12.00 órakor
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanácstermében kerül sor.
Az ünnepség résztvevői 11.00 órakor a debreceni köztemetőben megkoszorúzzák Kiss Lajos sírját.


elvalaszto

lista 2018. május 14.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Havasiné Kovács Helga
Várnevek a középkori Magyarországon
című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. május 7.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. május 10. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Győrffy Erzsébet: Szocioonomasztika: a múlt, a jelen és a jövő c. előadására
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. május 2.

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kari Tudományos Diákköri Konferenciát szervez 2018. május 4-én.
A Magyar nyelvtudományi szekció programja 10 órakor kezdődik a 340/2. teremben.

A szekció programja:
Csibrány Lili: A tájnevek rendszerszerű leírása
Guti Veronika: Mássalhangzó-kapcsolatok a helynevek névelemeiben
Tán Ferenc Gergő: Korai ómagyar kori helynevek tulajdonnévi elemeinek szótagszerkezeti típusai és ezek változásai
Tóth Áron Tamás: Nyelv- és szövegszemlélet komparatisztikája. A szemiotológiai textológia módszertana Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkásságának vizsgálatában
Virovec Viktória: Nekem el kell menni (mennem) / el kell lesz/kellesz menni (mennem) / el kell, hogy menjek / el fog kelleni menni (mennem)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2018. április 23.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. április 26. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Reszegi Katalin: A térszemlélet egy lehetséges leírási modellje
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. április 9.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. április 9.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. április 12. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Szilágyi-Varga Zsuzsa: Helynév-szociológiai felmérések Szalárdon
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. március 20.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. március 22. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Szőke Melinda: Bencés apátságok alapítólevelei Szent István korából
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. március 6.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. március 8. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Póczos Rita: Legkorábbi nyelvemlékeink népességtörténeti forrásértéke
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. március 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. március 1.

Dr. Tóth Valéria egyetemi tanárt az MTA Nyelvtudományi Bizottsága Magyar Nyelvészeti Munkabizottsága 2018. február 27-i ülésén 3 éves időtartamra az elnökévé választotta.


elvalaszto

lista 2018. február 19.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. február 22. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Tóth Enikő–Csatár Péter: Mutató névmások kontrasztív kontextusokban: kísérletes adatok
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. február 12.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. február 14. (!SZERDA!) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2 (könyvtár)termébe

A. Molnár Ferenc: A Szózat nyelvtörténeti és stilisztikai elemzéséről
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. február 12.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. február 01.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2018. évi tavaszi felolvasó üléseire

2018. február 14. (!SZERDA!) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
A. Molnár Ferenc: A Szózat nyelvtörténeti és stilisztikai elemzéséről

2018. február 22. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Enikő–Csatár Péter: Mutató névmások kontrasztív kontextusokban: kísérletes adatok

2018. március 8. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Póczos Rita: Legkorábbi nyelvemlékeink népességtörténeti forrásértéke

2018. március 22. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: Bencés apátságok alapítólevelei Szent István korából

2018. április 12. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szilágyi-Varga Zsuzsa: Helynév-szociológiai felmérések Szalárdon

2018. április 26. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Reszegi Katalin: A térszemlélet egy lehetséges leírási modellje

2018. május 10. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Győrffy Erzsébet: Szocioonomasztika: a múlt, a jelen és a jövő


elvalaszto

lista 2018. január 29.

Az Universitas Alapítvány meghirdette 2018-as pályázatát "Hallgatói tudományos eredmény elismerése", "Fiatal oktatói-kutatói tudományos eredmény elismerése" kategóriákban. Várják tehetséges kutató hallgatók és fiatal oktatók pályázatait.
A pályázati felhívás a http://uni-pro.unideb.hu oldalon olvasható.
A pályázatok beadásának határideje 2018. február 28.


elvalaszto

lista 2018. január 23.

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjat adományozott
Reszegi Katalinnak 2018. január 22-én a Magyar Kultúra Napján.
A díjhoz szeretettel gratulálunk!


elvalaszto


Régebbi hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen