4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2020. október 16.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. október 5.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Varga Zsuzsa
Helynév-szociológiai vizsgálatok két romániai magyar településen
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára

A vita időpontja: 2020. október 9. (péntek) 13 óra.
Helye: DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Könyvtára (4032, Debrecen, Egyetem tér 1., főépület III. emelet 340/2.)

Az értekezés megtekinthető a http://mnytud.arts.unideb.hu/doktorik/varga_zs_disszertacio.pdf címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. október 5.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Varga Zsuzsa
doktori szigorlatára.

A szigorlat ideje:
2020. október 9. (péntek) 10.00 óra

A szigorlat helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, III. em. 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. szeptember 30.

Nagy-nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy 2020. szeptember 28-án a DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének professzora, Hoffmann István illetve a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professzora, Debreczeni Attila a Magyar Tudományos Akadémián megtartotta akadémiai székfoglaló előadását.
Mindkét professzorunknak őszintén és szívből gratulálunk!

Az előadások címe:
Hoffmann István: Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában
Debreczeni Attila: Széphalom: egy emlékezethely születése.

Laudáció Hoffmann István levelező tagsági székfoglalóján (Kiss Jenő) itt olvasható: https://mta.hu/data/dokumentumok/i_osztaly/1_osztaly_szekfoglalok/Hoffmann_laudacio_KissJeno_20200928.docx.pdf

Képek Hoffmann István székfoglaló előadásáról itt láthatók: https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157716172884041

Laudáció Debreczeni Attila, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja székfoglaló előadása alkalmából (Kecskeméti Gábor) itt olvasható: https://mta.hu/data/dokumentumok/i_osztaly/1_osztaly_szekfoglalok/Debreczeni_Attila_laudacio_Kecskemeti_Gabor_20200928.docx.pdf
Képek Debreczeni Attila székfoglalójáról itt láthatók: https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157716176534277elvalaszto

lista 2020. szeptember 8.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. augusztus 24.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja tisztelettel
meghívja Önt

Hankusz Éva

Névjárások vizsgálata a szatmári régióban
című értekezésének témabemutatójára.

Időpontja: 2020. augusztus 27. (csütörtök), 11 óra
Helye: DE, Főépület, III. emelet, 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. június 19.

Megjelent a Tympanon, a magyar szakos hallgatók hírlevelének legújabb száma.

Itt olvasható:
http://irodalom.arts.unideb.hu/tympanon/TympanonHirlevel2020-2.pdf


elvalaszto

lista 2020. május 29.

Kiss Lajos-díj

Dr. Fehértói Katalin, a kiváló személynévkutató 2005-ben díjat alapított férje, dr. Kiss Lajos akadémikus, a 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja emlékére, amely „annak a 40 év alatti hazai vagy külföldi kutatónak ítélhető oda, akinek munkássága a magyar névtörténeti (személy- vagy helynévtörténeti) kutatásokat jelentős új tudományos eredményekkel gyarapította”. A díjat a Debreceni Egyetem gondozza, és a díj kuratóriuma ítéli oda két-három évente.
A kuratórium – mérlegelve a történeti névkutatásban az utóbbi években továbbra is örvendetesen megmutatkozó magas szintű teljesítményeket – egyhangú véleménnyel úgy döntött, hogy a Kiss Lajos-díjat 2020-ban, immár nyolcadik alkalommal, dr. Bárth Jánosnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék adjunktusának ítéli oda.
A díjazottnak szívből gratulálunk!

A részletes indoklás az alábbi linken olvasható


elvalaszto

lista 2020. április 29.

Tisztelt Hallgatók!

A TVSZ 26§-a értelmében: Nem bocsátható záróvizsgára a hallgató, ha az egyetem leltári tárgyait (kölcsönzött könyvek, sporteszközök, a 4. számú kari sajátosságokat tartalmazó mellékletben meghatározott egyéb tárgyak) nem adta le. A leadásról szóló igazolást (ún. kikörözést) a hallgatónak a kar tanulmányi hivatalában le kell adni. A TVSZ április 3-i módosítása erre vonatkozóan nem tartalmaz változást.

Ennek megfelelően a BTK-n a korábbi gyakorlat marad hatályban, vagyis mind az intézeti/tanszéki, mind az egyetemi könyvtár igazolását be kell szerezniük a hallgatóknak a záróvizsga előtt.

A fentiek miatt tehát azt kérjük, hogy az intézeti könyvtárunkból kikölcsönzött, még Önöknél lévő könyvet juttassák vissza a könyvtárunkba!

HATÁRIDŐ (EDDIG A KÖNYVNEK VISSZA KELL ÉRKEZNIE A KÖNYVTÁRUNKBA):

a saját zóróvizsgájuk előtti 4. nap.

VISSZAJUTTATÁS MÓDJA:

személyesen az intézeti ügyelet idejében (kedden és pénteken 10.00–12.00 óra között)

VAGY

elküldhetik a könyveket postán a tanszék alábbi címére: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyar Nyelvtudományi Intézet. A személyes visszahozás esetén kérjük, hogy egyeztessenek Kecskemétiné Legoza Eszterrel az alábbi e-mail címen: legoza.eszter@arts.unideb.hu.

Az igazolás kiadása és megküldése elektronikus úton, a Neptunban történik.


elvalaszto

lista 2020. április 27.

Végzős hallgatók, doktoranduszok számára
Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2021-2022-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2020. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Az ösztöndíj időtartama 3-9 hónap. Aktív hallgatói jogviszony nem szükséges és a jelentkezésnek nincs felső korhatára.
Pályázati anyag és online jelentkezés:
https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
Pályázat beadási határidő: 2020. május 31.


elvalaszto

lista 2020. április 22.

Tisztelt Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa úgy döntött, hogy az eredetileg 2020 tavaszára tervezett Kari Tudományos Diákköri Konferenciát 2020. őszre halasztja.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntésének értelmében a jelen félévben várhatóan abszolutóriumot szerző - végzős - hallgatók is részt vehetnek az őszi kari konferencián, ahol nevezési jogosultságot szerezhetnek a 2021. tavaszi országos konferenciára.

Arra buzdítjuk a tudományos diákköri tevékenység iránt érdeklődő hallgatóinkat, hogy a nyári és az őszi hónapokban is folytassák kutatásaikat, hogy minél magasabb színvonalú pályamunkával vehessenek részt a kari és országos konferenciákon.

https://btk.unideb.hu/node/614


elvalaszto

lista 2020. április 17.


Tisztelt Hallgatók!

Szakdolgozati és záródolgozati témaválasztás!

A jelentkezési határidő 2020. április 30.

Osztatlan tanári képzésben (OMA) az 5+1-es formában negyedév második félévében, a 4+1-es formában harmadév második félévében szakdolgozati témát és témavezetőt kell választani. Amennyiben magyar szakon kívánnak szakdolgozni, irodalomból vagy nyelvészetből választhatnak témát.

A további tudnivalók az alábbi linken olvashatók:
Szakdolgozati témaválasztás (OMA)

Magyar alapképzésen (BA) másodév második félévében záródolgozati témát és témavezetőt kell választani, hogy a következő tanév őszi félévében felvehessék és teljesíthessék a Záródolgozati előkészítő szeminárium első részét. Irodalomból vagy nyelvészetből választhatnak témát.

A további tudnivalók az alábbi linken olvashatók:
Szakdolgozati témaválasztás (BA)


elvalaszto

lista 2020. április 16.

Záróvizsga, Zárószigorlat

A 2019/2020 2. félévében a szóbeli záróvizsgák és zárószigorlatok a jelenlegi járványügyi helyzet miatt online, az egyetemi e-learning rendszeren keresztül valósulnak meg.
Ezek rendje a következőképpen alakul:
Záróvizsga, zárószigorlat magyar szakon 2019/2020 tavaszi félév


elvalaszto

lista 2020. április 7.

Örömmel tudatjuk, hogy a Fiatal Kutatók Akadémiája 2020-as Tagválasztási Bizottsága a köztestületi tagok szavazásának figyelembevételével 2020. március 30-án azt az egyhangú határozatot hozta, hogy kollégánk, Gacsályi-Bába Barbara számára a 2020-2025-ös periódusra FKA tagságot adományoz.
Szívből gratulálunk!


elvalaszto

lista 2020. április 6.

Értesítés

A járványügyi helyzetre tekintettel az adminisztráció otthonról végzi a munkáját, ezért kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken érdeklődjenek:

Szűcs Imre oktatásszervező: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu
Kecskemétiné Legoza Eszter intézeti titkár: legoza.eszter@arts.unideb.hu

Ügyintézés a tanszéki irodában:
minden héten kedden és pénteken 10:00–12:00
Könyvtári kölcsönzés előzetes egyeztetéssel: legoza.eszter@arts.unideb.huelvalaszto

lista 2020. március 22.

Tisztelt Hallgatók!

A mostani kivételes helyzetben új módját kell megtalálnunk az oktatásnak. Bizonytalan időre az ún. távolsági oktatásra kell átállnunk. Az egyes tárgyak oktatói hétfőtől (2020. március 23.) felveszik Önökkel a kapcsolatot a Neptunban, ott kapnak tájékoztatást a konkrét tárgyra vonatkozó oktatási rendről. A tanszéki honlapon az "Oktatás" menüpont alatt létrehoztunk egy önálló almenüpontot "Távolsági oktatás" címen, amely az alábbi linken érhető el: http://mnytud.arts.unideb.hu/tavoktatas/ Ha az oktató mást nem ír Önöknek, ezen a platformon megtalálják az egyes tárgyak tananyagát, segédanyagait. Akinek az anyaggal problémája adódik, keresse e-mailben az illetékes oktatót (elérhetőségek a honlapon)! Ha technikai segítségre lenne szükségük, keressék ügyvivő-szakértőnket, Szűcs Imrét a következő címen: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu.
Reméljük, a kényszerűen megváltozott körülmények között is eredményesen tudunk majd együtt dolgozni.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Debrecen, 2020. március 22.
Dr. Rácz Anita
intézetigazgató


elvalaszto

lista 2020. március 17.

Kari TDK

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia írásbeli határideje 2020. április 27-re módosult. A pályamunkák benyújtása és értékelése online történik, a reszegi.katalin@arts.unideb.hu címre várjuk a dolgozatokat.

A szóbeli forduló akkor kerül megrendezésre, amikor a körülmények biztonságosan lehetővé teszik.


elvalaszto

lista 2020. március 16.

Tájékoztatjuk az érdeklődő közönséget, hogy a jelenleg kialakult járványügyi helyzet miatt a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának tavaszi félévre meghirdetett hátra lévő felolvasó üléseit az őszi szezonra halasztjuk. Rácz Anita elnök


elvalaszto

lista 2020. március 16.

FIGYELEM!
SZAKDOLGOZAT
50 KREDITES KÉPZÉS

Tájékoztatjuk Hallgatóinkat, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel A SZAKDOLGOZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJÉT a BTK dékánja saját hatáskörben az egész karra egységesen 2020. ÁPRILIS 27. (HÉTFŐ) 11.00 ÓRAI időpontra módosította. A határidő jogvesztő jellegű. A szakdolgozatnak a határidőig elektronikus formátumban el kell jutnia a témavezetőhöz és a DEA rendszerbe fel kell tölteni.
AZ INTÉZETI KÖNYVTÁR délelőttönként 9:00--11:00 óra között van nyitva, DE arra kérjük a hallgatóinkat, hogy könyvtár látogatási igényüket jelezzék e-mailben Kecskemétiné Legoza Eszter számára a következő címen: eszter@mnytud.arts.unideb.hu címen. Az e-mailben történő egyeztetéssel biztosan hozzá tudnak jutni a keresett szakirodalomhoz.
Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy AZ 50 KREDITES KÉPZÉSEKRE A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2020. ÁPRILIS 30. (CSÜTÖRTÖK) 11.00 ÓRA.


elvalaszto

lista 2020. március 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. február 27.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2020. február 26-án megtartotta éves közgyűlését, amelyen tanszékünk professzora, Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült. Ez a díj az MTA DAB kiemelt díja, amely hosszú időn át magas színvonalon végzett tudományos tevékenység elismeréseként adományozható. A díjazott A helynév mint tudományos forrás címmel tartott előadást. Az elismeréshez sok szeretettel gratulálunk!

Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült


elvalaszto

lista 2020. február 12.

Felhívás hallgatók számára nyelvészeti témájú tudományos munkák készítésére!

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. február 10.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2020. évi tavaszi felolvasó üléseire

2020. április 9. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Lieli Pál: A magyar őstörténet és nyelvhasonlítás bozótjának egyik régi
(vad)hajtása

2020. április 23. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Bába Barbara: Lehetőségek és korlátok az ómagyar kori hangtani
nyelvjárási különbségek leírásában

2020. május 7. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél határleírásairól

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2020. február 3.

M E G H Í V Ó
Dr. Dobi Edit
adjunktus
Debreceni Egyetem

2020. február 11-én (kedden)
tartja habilitációs előadásait
nyelvtudomány tudományágban.

A tantermi előadás címe:
A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció alapkategóriái
Kezdete: 14.00 óra
Helye: DE, főépület, XI-es terem

A tudományos előadás címe:
A konstringencia mint a szövegjelentés reprezentációjának
fő kategóriája
Kezdete: 15.00 óra
Helye: DE, főépület, XI-es terem

A német nyelvű előadás címe:
Konstringenz als Grundkategorie der semiotisch-textologischen Bedeutungsrepräsentation von Texten
Kezdete: 16.00 óra
Helye: DE, főépület, 340/2-es terem

Az előadások nyilvánosak, minden érdeklődőt szívesen lát
a Bölcsészettudományi Tudományterületi Habilitációs Bizottság.


elvalaszto

lista 2020. február 3.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. január 31.

A Magyar Nyelvtudományi Munkabizottság 2020. január 23-i ülésén Rácz Anita intézetigazgató bemutatta a Magyar Nyelvtudományi Tanszék munkáját.
A bemutatott anyag itt tekinthető meg:

Intézeti bemutató

Intézeti bemutató (ppt)


elvalaszto

lista 2020. január 8.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. december 9.

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartandó ünnepi ülésre

Ideje: 2019. december 10. 16:00 óra
Helyszín: Főépület, Aula

Meghívó


elvalaszto

lista 2019. december 6.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Mészárosné Nagy Katalin
Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében
című PhD-értekezésének előzetes vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. december 2.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja és
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a
2019. december 5-én, csütörtökön délután 14 órakor
tartandó ülésére, amelyen

Reszegi Katalin: A névformánssal való névalkotás
című előadása után

Hoffmann István gondolataival megemlékezünk tanszékünk professzora, Sebestyén Árpád születésének 90. évfordulójáról. A megemlékezés után együtt koszorúzzuk meg professzor úr sírját a debreceni temetőben.

A felolvasó ülés helye a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének könyvtára (főépület, III. emelet 340/2).

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.

Képek a megemlékezésről!


elvalaszto

lista 2019. december 2.

Kedves Hallgatók!
Megjelent a KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ 2020. évi pályázati felhívása, amely a www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium honlapon a Dokumentumok menüpont alatt,
a Pályázatok almenüben (az oldal közepén) érhető el.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap közvetlen linkje!


elvalaszto

lista 2019. december 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. november 22.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Varga Zsuzsa
Helynév-szociológiai vizsgálatok két romániai magyar településen
című PhD-értekezésének előzetes vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. november 21.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén
2019. november 21. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Hankusz Éva: Névrendszertani vizsgálatok Szatmár megyében címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. november 21.

Szívből gratulálunk CSIBRÁNY LILI és TERNOVÁN BARBARA magyar szakos hallgatóinknak, akik elnyerték a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat! Büszkék vagyunk rájuk, és további jó munkát kívánunk nekik!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. november 11.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén
2019. november 14. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Bátori István: Névrekonstrukciós vizsgálatok az Árpád-kori Doboka vármegyében címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. november 11.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Havasiné Kovács Helga
Várnevek a középkori Magyarországon
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. október 21.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Havasiné Kovács Helga
doktori szigorlatára.


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. október 15.

MEGHÍVÓ
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén 2019. október 17. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria: Módszertani problémák a Kárpát-medence régi helyneveinek etimológiai kutatásában címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. október 3.


Kedves Hallgatók!

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke helyesírási versenyt rendez 2019. október 15-én, melynek helye: főépület, 340/2. (a Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtára), időpontja: 18:00 óra. A verseny alapja A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. A jelentkezők tollbamondást írnak, valamint helyesírási tesztet oldanak meg. A győztesnek lehetősége nyílik részt venni az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke által meghirdetett Kárpát-medencei országos helyesírási versenyen, amelyre 2019. november 15–16-án kerül sor Egerben. (A szállás és az étkezés költségeit a rendező intézmény állja.)

A jelentkezéseket a gellert.rita@arts.unideb.hu címen várjuk. Jelentkezési határidő: 2019. október 13.elvalaszto

lista 2019. október 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. október 1.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén 2019. október 3. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Kenyhercz Róbert A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek filológiai tanulságai címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. szeptember 20.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2019. évi őszi felolvasó üléseire

2019. október 3. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Kenyhercz Róbert: A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek filológiai tanulságai

2019. október 17. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria: Módszertani problémák a Kárpát-medence régi helyneveinek etimológiai kutatásában

2019. november 14. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Bátori István: Névrekonstrukciós vizsgálatok az Árpád-kori Doboka vármegyében.

2019. november 21. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Hankusz Éva: Névrendszertani vizsgálatok Szatmár megyében

2019. december 5. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Reszegi Katalin: A névformánssal való névalkotás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!elvalaszto

lista 2019. szeptember 11.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Katona Csilla
A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. szeptember 5.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. július 10.

A DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén pályázati támogatás keretében 2019. július 8-án 20 egyetemi és doktorandusz hallgató részvételével adatbázis-építő tábor vette kezdetét. A tábor időpontja: 2019. július 8–19., helye a tanszék könyvtára (340/2). A tábor ideje alatt a Magyar Nemzeti Helynévtár adatbázisán (http://mnh.unideb.hu) dolgozunk.

Képek megtekintése!


elvalaszto

lista 2019. június 25.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 20.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Katona Csilla
doktori szigorlatára.


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Vékony Vivien

doktori (PhD) komplex vizsgájára.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 3.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Adorján Imola
Politikai korrektség az internetes nyelvhasználatban
című értekezésének témabemutatójára.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. június 3.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Kiss Anita
Nyelvi változatossághoz és nyelvhasználathoz kapcsolódó attitűdök a szóbeli és az internetes kommunikáció vonatkozásában
című értekezésének témabemutatójára.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. május 31.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. május 8.


Nagy örömmel és büszkeséggel adunk hírt arról, hogy az Akadémikusok Gyűlése május 7-i, zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya új, levelező tagjai között szerepel tanszékünk professzora, Hoffmann István is.
Nagyon sok szeretettel, szívből gratulálunk neki!
https://mta.hu/mta_hirei/a-magyar-tudomanyos-akademia-ujonnan-megvalasztott-tagjai-109664


elvalaszto

lista 2019. május 7.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár
2019. május 9. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Vékony Vivien: Foglalkozásnevek az Árpád-kor nyelvében c. előadására.


elvalaszto

lista 2019. április 29.

OTDK

Büszkén tesszük közzé, hogy az április 24-26. között az ELTE-BTK-n megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában hallgatóink sikerrel vettek részt.
Csibrány Lili (IV. évf. magyar-történelem) A tájnevek nyelvi rendszere című dolgozatával II. helyezést ért el a Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia tagozatban, illetve elnyerte az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének névtani különdíját is. Témavezetője Tóth Valéria.
Ternován Barbara (V. évf. magyar-angol) Esettanulmányok a határozóragok alakulásának történetéből című munkája a Nyelvtörténet tagozat II. helyezését nyerte el. Témavezetője Tóth Valéria.
Tóth Áron Tamás (IV. évf. magyar-történelem) A szemiotikai textológia mint transzferdiszciplína. Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkássága alapján című dolgozatát a Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia tagozatban mutatta be, amivel a Magyar Nyelvtudományi Társaság különdíját nyerte el. Témavezetője Dobi Edit.
Szeretettel gratulálunk a díjakhoz a versenyzőknek és a témavezetőiknek is! Ugyancsak szívből gratulálunk Guti Veronika (IV. évf. magyar-történelem) és Tán Ferenc Gergő (IV. évf. magyar-történelem) szerepléséhez, tisztes helytállásához is. Mindnyájukra büszkék vagyunk, és további sok sikert kívánunk!


elvalaszto

lista 2019. április 29.


2019. április 25-én 14.00 órától Péntek János, a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem nyelvészprofesszora, a Debreceni Egyetem díszdoktora, az MTA külső tagja tartott előadást a moldvai magyar nyelvről és e tájnyelv szótáráról a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezésében, az egyetem főépületében (III. emelet 340/2.).
Az eseményen készített képek itt megtekinthetők.


elvalaszto

lista 2019. április 1.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. március 12.

ERASMUS+ hallgatói pályázatok a 2019/2020 tanévben

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. március 4.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2019. február 27.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár
2019. február 28. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél helynévtörténeti forrásértékéről c. előadására.


elvalaszto

lista 2019. február 15.

MEGHÍVÓ

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2019. évi tavaszi felolvasó üléseire

2019. február 28. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél helynévtörténeti forrásértékéről

2019. április 25. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Péntek János: A moldvai magyar tájnyelv szótára

2019. május 9. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Vékony Vivien: Foglalkozásnevek az Árpád-kor nyelvében

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2019. január 7.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto


Régebbi hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen