4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Képzési hálók (BA)Magyar nyelvtudományi specializáció Irodalomtudományi specializáció Kulturális asszisztens Minor Magyar nyelv és irodalom specializáció 2013-tól


Minor

 

  minor
szemeszter minor
I.  
II.  
III. A leíró nyelvészet alapjai (3)
A történeti nyelvészet alapjai (3)
Nyelvészeti filológiai szeminárium (2)
IV. Szociolingvisztikai alapism. (3)
Leíró magyar hangtan (3)
V. Leíró és történeti alaktan 1. (3)
A magyar nyelv eredete (3)
Magyar szövegemlékek (2)
VI. Szintagma- és mondattan 1. (3)
+2 kr választható
  25

Alapozó képzés

Alapozó közös ismeretek nyelvészetből (2 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTNY101BA Nyelvészeti filológiai szeminárium 2gy gyj 2   3

Törzsképzés

A törzsképzés nyelvtudományi ismeretkörei

1. Kötelező nyelvészeti ismeretkörök (23 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTNY201BA A leíró nyelvészet alapjai 2ea koll 3   3
BTNY205BA A történeti nyelvészet alapjai 2ea koll 3   3
BTNY206BA Szociolingvisztikai alapismeretek 2ea koll 3   4
BTNY209BA Leíró magyar hangtan 2gy gyj 3   4
BTNY210BA Leíró és történeti alaktan 1. 2ea koll 3   5
BTNY207BA A magyar nyelv eredete 2ea koll 3   5
BTNY432BA Magyar szövegemlékek 2gy gyj 2   5
BTNY211BA Szintagma- és mondattan 1. 2ea koll 3   6

 


Dokumentumok pdf formátumban: