4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Képzési hálók (BA)Magyar nyelvtudományi specializáció Irodalomtudományi specializáció Kulturális asszisztens Minor Magyar nyelv és irodalom specializáció 2013-tól


Kulturális asszisztens

Törzsképzés tárgyai

  törzsképzés specializációk
szemeszter kötelező választható Kulturális asszisztens
I.

Bev. nyelvtudományba (2)
Bev. a kommunikációelméletbe (3)
Nyelvészeti filológiai szeminárium (2)
Komm. készségfejleztő gyak. (2)
A leíró nyelvészet alapjai (3)
A történeti nyelvészet alapjai (3)
Leíró magyar hangtan (3)

   
II.

Nyelvpolitika (3)
Szociolingvisztikai alapism. (3)
Magyar hangtörténet (3)
Magyar helyesírás (2)
Finnugor népek és nyelvek (2)
Szociolingvisztikai gyakorlat (2)

   
III.

Leíró és történeti alaktan 1. (3)
A magyar nyelv eredete (3)
Magyar szövegemlékek (2)

  Szófajtan (2)
Szövegalkotás (2)
IV. Szintagma- és mondattan 1. (3)
Jelentéstan (3)
Finnugor nyelv (2)
Szóalkotás (2)
Leíró és történeti alaktan 2. (3)
Magyar kódexek (2)
Szlengkutatás (2)
V.

Stilisztika (3)
[Záródolgozat 1. (2)]

Stilisztikai elemzés (2) Szintagma- és mondattan 2. (3)
Retorika (3)
Mondattani elemzés (2)
Retorikai gyak. (2)
Név és kultúra (2)
VI.

Szövegnyelvészet (3)
[Záródolgozat 2. (2)]
[Szakdolgozat elkészítése (4)]

  Pszicholingvisztika (3)
Szövegtani el. (2)
Rétegny.: a sajtó nyelve (2)
  összesen:9+44+[+8] 10 30 (25+5)

Alapozó képzés

Alapozó közös ismeretek nyelvészetből (9 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTAT103BA Bevezetés a nyelvtudományba 2ea koll 2   1
BTNY102BA Bevezetés a kommunikációelméletbe 1. 2ea koll 3   1
BTNY101BA Nyelvészeti filológiai szeminárium 2gy gyj 2   1
BTNY103BA Kommunikációs készségfejlesztő gyak. 2gy gyj 2   1

Törzsképzés

A törzsképzés nyelvtudományi ismeretkörei

1. Kötelező nyelvészeti ismeretkörök (44 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTNY201BA A leíró nyelvészet alapjai 2ea koll 3   1
BTNY205BA A történeti nyelvészet alapjai 2ea koll 3   1
BTNY209BA Leíró magyar hangtan 2gy gyj 3   1
BTNY203BA Magyar helyesírás 2gy gyj 2   2
BTNY202BA Nyelvpolitika 2ea koll 3   2
BTNY206BA Szociolingvisztikai alapismeretek 2ea koll 3   2
BTNY215BA Magyar hangtörténet 2ea koll 3   2
BTNY216BA Finnugor népek és nyelvek 2gy gyj 2   2
BTNY208BA Szociolingvisztikai gyakorlat* 2gy gyj 2   2
BTNY210BA Leíró és történeti alaktan 1. 2ea koll 3   3
BTNY207BA A magyar nyelv eredete 2ea koll 3   3
BTNY432BA Magyar szövegemlékek 2gy gyj 2   3
BTNY211BA Szintagma- és mondattan 1. 2ea koll 3   4
BTNY212BA Jelentéstan 2ea koll 3   4
BTNY213BA Stilisztika 2ea koll 3   5
BTNY214BA Szövegnyelvészet 2ea koll 3   6

* A Szociolingvisztikai alapismeretek tárggyal együtt veendő fel.

 

2. Kötelezően választható szemináriumok (4 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTNY307BA Záródolgozati szeminárium 1. 2gy gyj 2   5
BTNY308BA Záródolgozati szeminárium 2. 2gy gyj 2 BTNY307BA 6
BTNY309BA Szakdolgozat elkészítése     4   6

(A záródolgozati szemináriumok vagy irodalomból, vagy nyelvészetből veendők fel 2x2 kredit értékben.)

 

3. Szabadon választható szemináriumok (nyelvészetből és irodalomból összesen 10 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTNY437BA Finnugor nyelv 2gy gyj 2   4
BTNY424BA Szóalkotás 2gy gyj 2   4
BTNY315BA Stilisztikai elemzés* 2gy gyj 2   5

* A Stilisztika tárggyal együtt vehető fel.

 

4. Specializációs tárgyak (25+5 kredit)

Kód Tantárgy   Telj. Kr. Előfeltétel Fé.
BTNY423BA Szófajtan 2gy gyj 2   3
BTNY453BA Szövegalkotás 2gy gyj 2   3
BTNY301BA Leíró és történeti alaktan 2. 2ea koll 3 BTNY210BA 4
BTNY433BA Magyar kódexek 2gy gyj 2   4
BTNY446BA Szlengkutatás 2gy gyj 2   4
BTNY302BA Szintagma- és mondattan 2. 2ea koll 3 BTNY211BA 5
BTNY305BA Retorika 2ea koll 3   5
BTNY313BA Mondattani elemzés 2gy gyj 2   5
BTNY451BA Retorikai gyakorlat* 2gy gyj 2   5
BTNY455BA Név és kultúra 2gy gyj 2   5
BTNY306BA Pszicholingvisztika 2ea koll 3   6
BTNY316BA Szövegtani elemzés** 2gy gyj 2   6
BTNY444BA Rétegnyelvek: a sajtó nyelve 2gy gyj 2 BTNY206BA 6

A félkövérrel szedett tárgyak kötelezően választandók azok számára, akik az MA képzésre tovább kívánnak menni.
* A Retorika tárggyal együtt vehető fel.
** A Szövegnyelvészet tárggyal együtt vehető fel.

 


Dokumentumok pdf formátumban: