4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2024. február 28.

Sok szeretettel gratulálunk Dr. Tóth Valéria professzorunknak, akinek eddigi tudományos és tudományszervező munkáját a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága a 2024. február 28-i éves közgyűlésén DAB Plakett éremmel ismerte el. A díjat Dr. Páles Zsolt, a DAB elnöke adta át. https://hirek.unideb.hu/node/19752


kitüntetés


elvalaszto

lista 2024. február 27.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2024. február 23.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2024. évi tavaszi felolvasó üléseire



2024. március 14. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Mozga Evelin:: Területi megoszlás alapján kirajzolódó mintázatok a Tihanyi összeírás személynévi szórványainak vonatkozásában

2024. április 11. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Fehér Krisztina:: Sztenderd és helyi nyelvváltozat: Magyar óvodások és első osztályosok nyelvi preferenciái és értékelő címkéi

2024. április 25. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Ballagó Júlia:: A műfajiság funkcionális pragmatikai megközelítése tematikus weboldalak empirikus vizsgálata alapján

2024. május 9. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria:: Anonymus Gesta Hungarorum-ának hangtörténeti forrásértékéről

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

elvalaszto

lista 2023. november 29.

TALLÁROM RÉKA PANNA, harmadéves magyar-olasz szakos hallgatónk elnyerte a 2023/2024. évi Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Helynévtár Programhoz kapcsolódó "Kétnyelvű települések összevető névrendszertani vizsgálata" című pályázatával. Az elnyert ösztöndíjhoz szeretettel gratulálunk, és további munkájához is sok sikert kívánunk!


kitüntetés


elvalaszto

lista 2023. november 14.

SZALÓK BALÁZS DÁVID, magyar-etika szakos hallgatónk a Bihar megye kutatására kiírt Honismereti pályázaton "Elpusztult középkori települések továbbélése Nagyszalonta helynévanyagában" című dolgozatával I. helyezést ért el. Az elért eredményhez őszintén gratulálunk, és munkájához további sok sikert kívánunk!


kitüntetés kitüntetés


elvalaszto

lista 2023. október 26.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2023. évi őszi felolvasó ülésére



2023. október 26. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Csűry István: A lokális és globális nyelvi struktúrák problémái géppel fordított szövegekben

elvalaszto

lista 2023. szeptember 29.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2023

Az anyanyelv labirintusában
(szabadulószoba)
2023. szeptember 29. 17:00–20:00
Debreceni Egyetem Főépület III. emelet 340/2.
Magyar Nyelvtudományi Intézet


Anyanyelvi szabadulószoba - A játék során a csapatoknak a magyar nyelvvel, nyelvtannal kapcsolatos feladatok megoldásával kell kiszabadulniuk a szobából. Akik nem boldogulnak a feladatokkal, azoknak sem kell csüggedniük! A játék helyszíne a Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvára, ahol minden szükséges szakkönyv a játékosok rendelkezésére áll.

ke2023


elvalaszto

lista 2023. június 15.

A Magyar Tudományos Akadémián az elmúlt hetekben zajlottak le a különböző testülekben a tisztújítások. Örömmel tudatjuk, hogy ennek során Hoffmann István professzor urat az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnökehelyettesévé, az MTA Doktori Tanácsa pedig társelnökévé választotta. Munkájához, e fontos feladatok ellátásához sok sikert kívánunk!


elvalaszto

lista 2023. június 9.

Hoffmann István köszöntése

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportja június 9-én ünnepi tudományos ülést rendezett a 70 éves Hoffmann István egyetemi tanár tiszteletére. Az ünnepi eseményen részt vevő nagy számú kollégát és barátot Maticsák Sándor intézetigazgató-helyettes üdvözölte. Rácz Anita intézetigazgatónak az ünnepeltet méltató és köszöntő beszéde után Szőke Melinda Az oklevelek hálózati struktúrái című tudományos előadása hangzott el. Hoffmann Istvánt születésnapja alkalmából levélben köszöntötte Freund Tamás, az MTA elnöke, illetve Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Az ünnepség a kollégák által írt 1017 oldalas, 77 tanulmányt tartalmazó díszes megjelenésű köszöntő kötet átadásával zárult. A könyv, amely a Magyar Nyelvjárások 61. kötete, az alábbi linken érhető el: https://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/61/index.php Az eseményen készült fotók az alábbi linken tekinthetők meg: https://mnytud.arts.unideb.hu/galeria.php
Az ünnepeltnek sok szeretettel gratulálunk, és kívánunk a továbbiakra is erőt, lankadatlan munkakedvet és jó egészséget!


elvalaszto

lista 2023. június 2.

Kiss Lajos születésének 101. évfordulója

A Kiss Lajos-díj kuratóriuma 2023. június 2-án, Kiss Lajos születésének 101. évfordulója alkalmából megkoszorúzta a Kiss Lajos szülőházán elhelyezett emléktáblát. Az eseményen Hoffmann István rövid beszédben idézte meg az ünnepelt alakját.

kitüntetés kitüntetés kitüntetés kitüntetés


elvalaszto

lista 2023. április 12–14.

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Szeretettel gratulálunk minden hallgatónknak, aki a Károli Gáspár Református Egyetemen megrendezett 36. OTDK-n szerepelt, mindnyájan kiválóan helytálltak! Hasonlóképpen gratulálunk a hallgatók témavezetőinek is!

2. helyezést ért el dolgozatával a Nyelvtörténet, névtan és uráli nyelvészet szekcióban VASAS BRIGITTA (VI. magyar–német, OMA): Névrendszertani különbségek modern kori névkorpuszok alapján (Témavezető: Bába Barbara);

3. helyezést ért el dolgozatával a Nyelvtörténet, névtan és uráli nyelvészet szekcióban SZILÁGYI TIBOR (V. magyar–történelem, OMA): Káromkodáskultúra és nyelvi agresszió a kora újkori Magyarországon (Témavezető: Póczos Rita);

3. helyezést ért el dolgozatával a Szociolingvisztika, antropológiai nyelvészet szekcióban TALLÁROM RÉKA (II. magyar–olasz, OMA): Magyar szakos egyetemi hallgatók nyelvi előítéletességének vizsgálata (Témavezető: Reszegi Katalin).

A díjátadásról készült videó itt megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=dex_q16WLNA

További sikeres szereplések:

AVRAMUCZ TAMÁS (V. magyar–latin, OMA): A mentális lexikon szintaktikai szereplehetőségeinek vizsgálata deep learning szoftverrel (Témavezető: Dobi Edit);

GERGELY ANDREA (VI. magyar–francia OMA): A foglalkozásnevet tartalmazó családnevek a régi magyar nyelvben (Témavezető: Tóth Valéria);

KAJUHA ESZTER (V. magyar–angol, OMA): Szinesztéziás kifejezések feldolgozása óvodás korú gyermekek körében (Témavezető: Reszegi Katalin);

KORMOS ERIK (I. finnugrisztika, doktori képzés): A délészt nyelvváltozatok. A szetu és a vöru helye a balti finn nyelvek között (Témavezető: Maticsák Sándor).


elvalaszto

lista 2023. január 18.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2022. december 9.

Kedves Olvasóink,

Az intézeti könyvtár a vizsgaidőszak alatt az alábbi nyitvatartás szerint látogatható:

Kedd 9–15:30
Szerda 9–15:30
Csütörtök 9–15:30

Esetleges igényeiket az enagy.katalin@mnytud.arts.unideb.hu címen is jelezhetik.

Tartalmas vizsgaidőszakot kívánok!

Nagy Katalin
könyvtáros


elvalaszto

lista 2022. december 7.

MAGYAR NEMZETI HELYNÉVTÁR PROGRAM 2022–2032

Elindultak a Magyar Tudományos Akadémia nemzeti programjai, s a támogatásban részesülő négy alprogram közül az 1. alprogram a Magyar Nemzeti Helynévtár Program (MNHP), amely a mienk. A program vezető kutatója Hoffmann István akadémikus. A Magyar Nemzeti Helynévtár Program 2022. január 1-től működik, és 10 évre tervezett kutatási projekt.  A programról az MNHP honlapján tájékozódhat: https://mnhp.unideb.hu/index.php

Az akadémiai alprogramokról további részletek az alábbi linken olvashatók: https://mta.hu/mta_hirei/elindultak-az-akademia-nemzeti-programjai-112597


elvalaszto

lista 2022. november 23.

MEGHÍVÓ

a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete által szervezettintézeti tudományos diákköri konferenciára
Program
Csibrány Lili:A Székesfehérvári keresztesek javait megerősítő oklevél(1193) helynévtörténeti forrásértéke (témabemutató előadás)

Végh Darinka: Nádudvar határának halomnevei

Vasas Brigitta: Összevető helynévrendszertani vizsgálatok a Nagykállói járásban

Szilágyi Tibor: Káromkodáskultúra és nyelvi agresszió a kora újkori Magyarországon

Tallárom Réka: Magyar szakos egyetemi hallgatók nyelvi előítéletességének vizsgálata

Kajuha Eszter: A szinesztéziás kifejezések feldolgozásának vizsgálata óvodás korú gyermekek körében

Avramucz Tamás: A mentális lexikon szintaktikai szereplehetőségeinek vizsgálata deep learning szoftverrel

Időpontja: 2022. december 2. péntek 9 óra
Helye: 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2022. november 18.

Gratulálunk!

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tanszékünk professzorának, Hoffmann Istvánnak a jelentős kutatói és tudományszervezői, valamint az EME keretében folyó helynévkutató munkát támogató tevékenységét a Gr. Mikó Imre-emléklappal ismerte el. A díjhoz szívből gratulálunk! 
www.eme.ro


elvalaszto

lista 2022. november 18.

Gratulálunk!

A 2022. évi Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási verseny országos döntőjében a Debreceni Egyetemet TITKÓ ESZTER, másodéves pszichológia szakos, valamint PETŐ VANDA, harmadéves angol-kémia szakos hallgató képviselte. 
Titkó Eszter 6. helyezést ért el az ország 30 legjobbja között, akitől Pető Vanda csupán néhány ponttal maradt le. 
Titkó Eszter felkészítő tanára KOVÁCS ÉVA, Pető Vandáé CSIBRÁNY LILI volt.
A szép eredményekhez szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő oktatóiknak egyaránt!


elvalaszto

lista 2022. november 07.

MEGHÍVÓ

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja

2022. évi őszi felolvasó üléseire

2022. december 1. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
E. Nagy Katalin: Településnevek továbbélése a Hortobágyon

2022. december 8. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Bakonybéli alapítólevél és a Bakonybéli összeírás kapcsolatáról

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Debrecen, 2022. november


elvalaszto

lista 2022. október 18.

OTDK

Kedves Hallgatók!
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2023 tavaszán rendezi meg a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A minket érintő szekció rendezési időpontja és helye a következő:

Humán Tudományi Szekció: 2023. április 12–14.,
(Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

A konferenciára történő jelentkezés (a dolgozatok beadásának) végső határideje 2023. január 11. Ezt megelőzően azonban egy intézményi (házi) konferenciát kell rendeznünk, és az országos fórumra csak azok a dolgozatok mehetnek tovább, amelyeket az intézményi konferencia támogatott. A házi fordulót 2022. december 2-án 9 órától rendezzük meg a 340/2. teremben. Ez alkalommal a jelentkezők a készülő pályaművüket mutatják be kb. 20 perc terjedelemben.
A konferenciával kapcsolatos bármiféle kérdéssel forduljatok hozzám!

Debrecen, 2022. október 18.
Reszegi Katalin
intézeti TDK-felelős


elvalaszto

lista 2022. október 5.

NAGY J. BÉLA KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY 2022

Október 5-én rendeztük meg a Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási verseny 2022. évi egyetemi fordulóját, amelyen az első és második helyet TITKÓ ESZTER (II. évf., pszichológia) és PETŐ VANDA (III. angol-kémia) nyerte el. A verseny novemberi országos döntőjében így ők képviselik egyetemünket. Eredményükhöz gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Szintén gratulálunk a helyesírási tudásukat megmérettető, ugyancsak szép eredményeket elért további versengő hallgatóinknak is: Antal Andrea, Bakos Boglárka, Beke Ilona Anna, Biri Dalma, Demeter Boglárka, Dremák Dalma, Felföldi Mónika, Gacsó Dalma, Hajdu Tímea, Lovász Petra, Nagy Bertalan, Nagy Kincső, Paál Boglárka, Rácz Péter István, Simon Nikolett, Szabó Gyula, Szekeres János, Vanyó Márk Miklós.


elvalaszto

lista 2022. szeptember 26.

MEGHÍVÓ
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2022

ideje: 2022. szeptember 30., 20.30–21.30
helye: DE Főépület, III. emelet, 340/2. (intézeti könyvtár)

Szeretettel hívjuk a magyar nyelv iránt érdeklődőket az idei „Kutatók Éjszakája” keretében tartott rendezvényünkre, ahol KIS TAMÁS Volt jó víz, nyalék pozdorját (A 18. századi vásári tolvajok és nyelvük) című előadását hallgathatják meg. A magyar tolvajnyelv első hiteles emlékei a 18. század utolsó harmadából maradtak fenn. Ezekből és az egykorú levéltári iratokból megismerhetjük a vásári tolvajok, vagy ahogy magukat nevezték, a zsiványok nyelvét (a nyalavinyelvet) és életüket.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További részletekről itt olvashat:
KIS TAMÁS Volt jó víz, nyalék pozdorját (A 18. századi vásári tolvajok és nyelvük)

Kutatók éjszakája 2022


elvalaszto

lista 2022. szeptember 22.

FELHÍVÁS
HELYESÍRÁSI VERSENY

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke idén 28. alkalommal rendezi meg a felsőoktatási intézmények Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási versenyét.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék – kartól, szaktól, képzési formától függetlenül – minden olyan hallgató jelentkezését várja, akit érdekelnek a magyar nyelv helyesírási szabályai, szívesen foglalkozna a témával elmélyültebben is, vagy egyszerűen csak szeretné kipróbálni magát a megmérettetésen.
A vállalkozó kedvű hallgatók jelentkezését Dobi Edit várja a dobi.edit@arts.unideb.hu címen 2022. szeptember 30-ig.

További részletekről itt olvashat:

Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási verseny


elvalaszto

lista 2022. szeptember 20.

Elismeréseink a Tudomány Napján

A DE Bölcsészettudományi Karának a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett szeptember 20-i eseményén három kollégánk és a kutatói közösségünk munkáját is elismerték. Docensi kinevezését vette át DOBI EDIT és RESZEGI KATALIN.
KATONA CSILLA kolleginánk a kar 2021. évi Petőfi S. János Publikációs Díját vette át, és ez alkalomból megtartotta a „Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban” című előadását. Sok szeretettel gratulálunk mindhármuknak!
A személyes sikerek mellett tanszékünk az MTA KIVÁLÓ KUTATÓHELY minősítés elnyeréséért kari elismerésben részesült.
Az eseményről további részleteket itt olvashat. https://hirek.unideb.hu/node/13354
kitüntetés kitüntetés kitüntetés


elvalaszto

lista 2022. szeptember 15.

Újabb egyéni kutatói elismerés

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapott ösztöndíjasoknak Bolyai-emléklapot adományoz. Közülük idén 14-en, a „kiválók legkiválóbbjai” MTA Bolyai-plakett kitüntetésben is részesültek. Nagy örömünkre szolgál, hogy kollégánk, RESZEGI KATALIN is e kutatói csoport tagja lett. Az elismerés részeként az eseményen a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről ő tarthatott előadást, amelynek címe: Kognitív szemlélet a névtudományban. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
Az eseményről részletesebben itt olvashat: https://mta.hu/mta_hirei/bolyai-nap-az-akademian-112378

kitüntetés kitüntetés kitüntetés


elvalaszto

lista 2022. június 29.

Nagy örömmel tesszük közzé, hogy kollégánk, Dobi Edit, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék habilitált egyetemi docense a kínai hallgatók magyar képzése terén végzett jelentős és kiemelkedő munkájáért "A Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele" kitüntetésben részesült.
A díjazottnak sok szeretettel gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

kitüntetés kitüntetés


elvalaszto

lista 2022. június 07.

KISS LAJOS-DÍJ, CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG

2022. június 2-án, Kiss Lajos születésének 100. évfordulóján, kilencedik alkalommal került sor a Kiss Lajos-díj átadására. A díjat a kuratórium egyhangú döntéssel DR PELCZÉDER KATALINnak, a Pannon Egyetem MFTK Magyar és Alkalmazott Nyelvtudomány Intézete docensének ítélte oda.
A 2020-ban kényszerűségből elmaradt díjátadó ünnepség miatt ugyancsak most vehette át a két éve elnyert díját DR. BÁRTH M. JÁNOS, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszékének adjunktusa is.
A centenáriumi ünnepségen a résztvevők – akik között Kiss Lajos családjának néhány tagja is jelen volt – emléktáblát avattak a Kiss Lajos szülőháza helyén álló épület falán (Péterfia u. 53.). Itt beszédet mondott Hoffmann István, majd a megemlékezők megkoszorúzták Kiss Lajos sírját. Az ünnepség további részében a szokásoknak megfelelően a díjazottak előadása hangzott el, illetve a centenáriumi év alkalmából Rácz Anita és Tóth Valéria egy-egy előadással emlékezett meg Kiss Lajosról, a helynév-etimológusról, illetve a helynévtörténet kutatójáról. Az egész napos ünnepséget egy kellemes fogadás, jó hangulatú beszélgetés zárta.
Mindkét díjazottnak szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Képek megtekinthetők az eseményről
a tanszéki galériából és az egyetemi galériából.



A 2022. évi díj odaítélésének részletes indoklása itt olvasható.

A díjról az alábbi linken lehet olvasni:
https://mnytud.arts.unideb.hu/kiss_lajos_dij.php

A korábbi díjazottakról:
https://mnytud.arts.unideb.hu/kiss_lajos_dij_dijazottak.php

Sajtóhírek az eseményről:
https://hirek.unideb.hu/elismeres-helynevek-kutatasaert
https://www.dehir.hu/debrecen/kivalo-nyelvesz-elott-tisztelegtek-a-debreceni-egyetemen/2022/06/02/


elvalaszto

lista 2022. május 30.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2022. május 11.

Nagy örömmel és nem kis büszkeséggel tesszük közzé, hogy az MTA Intézetünknek a kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkánk elismeréseként a "MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL KIVÁLÓNAK ELISMERT KUTATÓHELY" minősítést adományozta. Az ezt igazoló oklevelet május 4-én az Akadémián intézetigazgatónk, Rácz Anita vehette át. Az átvétel pillanata itt megnézhető:
https://youtu.be/4muhfwxe9qU&t=34m47s
Hasonló elismerésben részesült társintézetünk, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet is.

kiváló kutatóhely 2022 kiváló kutatóhely 2022


elvalaszto

lista 2022. április 22.

KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2022. április 22-én került megrendezésre a KTDK Magyar nyelvtudományi szekcióülése, amelynek keretében nyolc nyelvészeti tárgyú tudományos diákköri dolgozatot ismertettek a résztvevő hallgatók.

A nyertes dolgozatok a következők:
I. helyezés: Gergely Andrea (V. magyar-francia OMA): A foglalkozásnevet tartalmazó családnevek a régi magyar nyelvben (témavezető: Tóth Valéria)
II. helyezés: Nyisztor-Tóth Rebeka (V. magyar-történelem OMA): Komplex helynévismereti, mentális térképes és helynévkompetencia-felmérés gyerekeknél (témavezető: Reszegi Katalin)
III. helyezés: Kormos Erik (III. finnugrisztika MA): A dél-észt szetu Miatyánk fordítások (témavezető: Maticsák Sándor)

Gratulálunk a helyezetteknek és valamennyi résztvevőnek, a további munkájukhoz sok sikert kívánunk!


elvalaszto

lista 2022. április 19.

MEGHÍVÓ

a Kari Tudományos Diákköri Konferencia
Magyar nyelvtudományi szekciójára
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete

Program Gergely Andrea: A foglalkozásnevet tartalmazó családnevek a régi magyar nyelvben
Végh Darinka: Nádudvar határának helynevei 19.–20. századi forrásokban
Tusz Ilona: Zsáka helyneveinek vizsgálata
Nyisztor-Tóth Rebeka: Komplex helynévismereti, mentális térképes és helynévkompetencia-felmérés gyerekeknél
Avramucz Tamás: A mentális szótár reprezentációjának és szintaktikai szerepeinek lehetőségei a mesterséges intelligencia kutatásában
Tallárom Réka: Magyar szakos egyetemi hallgatók nyelvi attitűdjének vizsgálata
Durucskó Fanni: Hun–magyar rokonság elméletek
Kormos Erik: A dél-észt szetu Miatyánk fordítások

Időpontja: 2022. április 22., péntek 9 óra
Helye: 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2022. április 19.

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja és
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a
2022. április 21-én, csütörtökön délután 14 órakor
tartandó ülésére, amelyen

Tóth Valéria:
Anonymus gesztája mint nyelvtörténeti emlék – elvek, módszerek, buktatók
c. előadása után

80. születésnapja alkalmából A. Molnár Ferencet
köszönti Hoffmann István.

Az esemény helye a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének könyvtára.
(főépület, III. emelet 340/2.)

Mindenkit szeretettel várunk.

Képek a köszöntésről!


elvalaszto

lista 2022. április 12.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2022. március 16.

Örömmel adjuk tudtul, hogy Kecskemétiné Legoza Eszter, a Magyar Nyelvtudományi Intézet titkára az egyetem március 15. alkalmából rendezett központi ünnepségén a "hosszú időn át nyújtott kimagasló tevékenységéért" Kiváló Dolgozó kitüntetést vett át.
Sok szeretettel gratulálunk, és nagyon köszönjük az intézetért végzett eddigi munkáját!

kitüntetés március 15. kitüntetés március 15.


elvalaszto

lista 2022. február 12.

MEGHÍVÓ

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjabr

2022. évi tavaszi felolvasó üléseire

2022. április 7. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Hankusz Éva: Történeti helynévvizsgálatok a szatmári térségben

2022. április 21. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Valéria: Anonymus gesztája mint nyelvtörténeti forrás – elvek, módszerek, buktatók

2022. május5. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Dobi Edit: A konstringencia fogalmának státusa a szövegtani terminológiában. (Avagy: mi szükség a konstringenciára?)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Debrecen, 2022. február


elvalaszto

lista 2022. február 11.

Nagy örömmel és büszkeséggel tesszük közzé, hogy kiemelkedő oktatói, kutatói munkájáért és közéleti tevékenységéért kollégánk, Dr. Rácz Anita megkapta a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának elismerő oklevelét. A kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk, a további munkájához pedig sok sikert kívánunk!

kép1 kép2


elvalaszto

lista 2022. február 4.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Tanácsa
ezúton tisztelettel meghívja Önt

Kiss Anita
Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára

A vita időpontja: 2022. március 11. (péntek) 10 óra.
Helye: online
Az értekezés megtekinthető ITT.


elvalaszto

lista 2022. január 19.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto


Régebbi hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen