4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2010. december 3.

A könyvtár új könyvei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. november 25.

Őszi felolvasó ülések
2010. november 25. (csütörtök) 14. 00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Kun Bertalan retorikai munkássága és gyakorlata.


elvalaszto

lista 2010. november 18.

A DE Magyar Nyelvtudományi Intézete 2010. november 19-én, pénteken 13.30-tól rendezi meg a Tudományos Diákköri Konferencia házi felolvasó ülését a nyelvészeti könyvtárban (340/2). Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. november 9.

Tájékoztatjuk a kedves hallgatókat, hogy Erasmus hallgatói kiegészítő mobilitási pályázatot hirdettünk meg a 2010/2011-es tanév második félévére. A pályázati kiírás az alábbi linken olvasható: http://www.erasmus.unideb.hu/eraskieg20102011


elvalaszto

lista 2010. november 5.

A könyvtár új könyvei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. október 11.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja őszi felolvasó üléseinek pontos időpontjai megtalálhatók itt.


elvalaszto

lista 2010. október 5.

Kulter.hu címen egy kizárólag kortárs kulturális és művészeti jelenségekkel foglalkozó országos internetes portál indult magyar szakos hallgatóink közreműködésével. Felhívásukat itt olvashatja.


elvalaszto

lista 2010. október 4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2010. október 7-én, csütörtökön délután 15 órakor ülést tart
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. szeptember 28.

A DE magyar nyelvtudományi doktori alprogramja Témabemutató konferenciát, a Nyelv- és Névtörténeti Műhely pedig műhelybeszélgetést rendez 2010. szeptember 30.–október 2. között a DE síkfőkúti Soó Rezső Kutatóházában.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. szeptember 20.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2011 tavaszán rendezi meg a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. szeptember 10.

A könyvtár új könyvei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. szeptember 06.

Tantárgyfelvétel
A BA, MA, MA tanári képzések hallgatói számára 2010.szeptember 06-án 8:00-tól, a kredites hallgatók számára 2010. szeptember 07-én 8:00-tól vehetők fel a tárgyak.


elvalaszto

lista 2010. július 14.

Adatbázis-építő tábor
A Debreceni Egyetemen működő Nyelv- és Névtörténeti Műhely a kutatóegyetemi pályázat keretében július 12-től hallgatók részvételével egy hónapos adatbázis-építő tábort működtet. A munka célja egy olyan adatbázis alapjainak a megteremtése, amely a Kárpát-medence teljes mai és történeti helynévanyagát magában foglalja. A feladat megvalósításában a kutatóegyetemi program két munkacsoportja vesz részt: a Tóth Valéria egyetemi adjunktus által vezetett onomasztikai és a Hoffmann István egyetemi tanár által irányított nyelv- és névtörténeti munkacsoport. A 22 résztvevő azok közül a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók közül került ki, akik eddigi tevékenységükkel már igazolták a kutatómunkára való alkalmasságukat. (A résztvevő hallgatók névsorát itt tekintheti meg.) A szakmai munka irányításában Bába Barbara, Ditrói Eszter, Pásztor Éva és Szőke Melinda doktorhallgatók is részt vesznek. (A munkáról itt nézhet meg képeket.) A program munkáját támogatja Josef Schwing, a Mannheimi Egyetem magántanára is, aki a szakmai együttműködésen kívül abban is segítségére volt a programnak, hogy több mint 100 számítógépes konfigurációt adott át ajándékként a Magyar Nyelvtudományi Intézetnek. (A gépek érkezéséről itt nézhet meg képeket.)


elvalaszto

lista 2010. július 14.

Bővült a honlapunk
Elérhetők a tanszék honlapján Bakó Elemér amerikai magyar hangfelvételei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. június 3.

A Kiss Lajos-díj átadása
Harmadik alkalommal ítélte oda a Kiss Lajos-díjat az alapítványt gondozó kuratórium. A díj idei nyertese dr. Farkas Tamás, az ELTE Magyar Nyelvészeti és Finnugor Intézetének adjunktusa. A díj átadására június 2-án került sor a DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.

Dr. Hoffmann István
a kuratórium elnöke

Részletekért kattintson ide! | Képek az átadásról!


elvalaszto

lista 2010. május 31.

Vizsgatematika az I. évf. magyar szakos hallgatók számára a nyelvpolitika tantárgyból
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. május 31.

A könyvtár új könyvei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. május 5.

Meghívó

A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja közös rendezvényeként

2010. május 6-án (csütörtökön), 14.00 órakor a DAB Székház „B” termében

Bánréti Zoltán
„A szintaktikai és szemantikai rekurzivitás működése és korlátozódása
agrammatikus afáziában. Neurolingvisztikai következtetések.”

címmel tart előadást, amelyre ezennel minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

A szervezők.


elvalaszto

lista 2010. április 27.

Tavaszi felolvasó ülések
2010. április 29. (csütörtök) 15.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Reszegi Katalin:
A metonímia megítélésének kérdéseihez.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2010. április 27.

Tavaszi felolvasó ülések
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a 2010. április 29. (csütörtök) 14.00 órára meghirdetett társasági előadásunk (Reszegi Katalin: A metonímia megítélésének kérdéseihez) kezdési időpontja 15.00 órára módosult. Az előadás helye változatlan: a DE főépületének 340/2. tanszéki (könyvtár)terme.
Mindenkit szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2010. április 27.

Diákköri konferencia eredményei
A Magyar Nyelvtudományi Intézet 2010. április 23-án (pénteken) 14.00 órától a 340/2. teremben diákköri konferenciát rendezett.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. április 20.

Tavaszi felolvasó ülések
2010. április 22. (csütörtök) 14. 00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Honti László (főszerk.):
A nyelvrokonságról. Az török, sumér és egyéb áfium ellen való orvosság. Debrecen, 2010.
A kötetet bemutatja Keresztes László és Maticsák Sándor.


elvalaszto

lista 2010. április 2.

A könyvtár új könyvei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. március 18.

Universitas pályázat eredményei
Az Universitas Alapítvány pályázatán az eddigi tudományos munkájának elismeréseként Bába Barbara és Pásztor Éva ösztöndíjban részesült.


elvalaszto

lista 2010. március 17.

Helyesírási verseny
A március 10-i helyesírási versenyen az alábbi hallgatók értek el helyezéseket.

I. helyezett: Mozga Evelin
II. helyezett: Hirzics Dóra és Szalmasági Edit


Az országos versenyen (ápilis 17-én, Egerben) ennek megfelelően Mozga Evelin képviseli a Debreceni Egyetemet. A helyezett hallgatók a könyvjutalmukat a tanszéken vehetik át. A pénzjutalmat pedig az ösztöndíjuk kiegészítéseként fogják megkapni.

Minden helyezett hallgatónak gratulálunk!
Tóth Valéria


elvalaszto

lista 2010. március 12.

Felhívás
A 2010/2011-es tanévre az Erasmus pályázat leadási határideje 2010. március 22. A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi Tanszék titkárságára kérjük leadni. A szakmai beszélgetés időpontja 2010. március 25. 9 óra 30 perc, helye 340/1. szoba. Bővebb információ az erasmus.unideb.hu weboldalon olvasható vagy Győrffy Erzsébet tanárnőtől kapható.


elvalaszto

lista 2010. március 10.

Meghívó!
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó üléseinek keretein belül az elmúlt alkalommal elhangzottak folytatásaként egy az előre megadott programon kívüli előadást is megszerveznünk.
Március 25-én, csütörtökön 14.00 órakor a Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtárában (III. emelet 340/2.) Harri Mantila, az Oului Egyetem professzora
„A mai beszélt finn változatai” címmel tart előadást magyar nyelven.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2010. március 4.

A Magyar Nyelv- és Névtörténeti Műhely
2010. március 11-én, csütörtökön 14 órakor a DE 340/2. termében műhelybeszélgetést rendez az alábbi témákról:

1. Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus bemutatja készülő habilitációs értekezését, amely a népnévi eredetű településneveket dolgozza fel.

2. Dr. Tóth Valéria egyetemi adjunktus beszél a Magyar Digitális Helynévtár munkálatainak megindításáról.
Ez utóbbi kutatási programban várjuk a hallgatók aktív közreműködését is.

A műhelybeszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Debrecen, 2010. március 4.

Dr. Hoffmann István
egy. tanár


elvalaszto

lista 2010. március 2.

II. éves BA-s hallgatóink figyelmébe!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy aktuálissá vált a záródolgozati téma kiválasztása. A témajavaslatokat megtalálhatják a http://mnytud.arts.klte.hu/zarodolgozat.php#zdtemak2010 link alatt. A választásukról előbb egyeztessenek a megfelelő oktatóval, s csak ez után iratkozzanak fel a nyelvészeti tanszéki adminisztrátoroknál március 2-től (kedd) rendelkezésre álló jelentkezési lapra!

A záródolgozati témaválasztás határideje: 2010. március 12.


elvalaszto

lista 2010. március 2.

I. éves BA-s hallgatóink figyelmébe!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy ebben a félévben választaniuk kell egy 50 kredites képzést: szakirányt, specializációt vagy minor szakot. Ezek aktuális listáját a kari honlapon a http://btk.unideb.hu/hirek/BA-struktura.pdf cím alatt találják meg.

A jelentkezési határidő április 15.

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok szakirányra a http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/20-Jellap-szakirany.pdf, specializációra a http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/21-Jellap-spec.pdf, minor szakra pedig a http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/19-Jellap-minor.pdf címeken a kar honlapjáról tölthetők le. Több képzési formára történő jelentkezés esetén sorrendet kell felállítaniuk egy a http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/22-Jellap-osszesito.pdf címen található összesítő lapon.

A kérdésről a tanszéken személyesen is érdeklődhetnek Hoffmann Istvánnál, Rácz Anitánál vagy Tóth Valériánál.


elvalaszto

lista 2010. március 2.

III. éves BA-s hallgatóink figyelmébe!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a záródolgozat leadásának végső határideje: 2010. április 30., s halasztást ez után a tanszék már nem engedélyez.

Magáról a záróvizsgáról az alábbi helyen olvashatnak: http://btk.unideb.hu/oktatas/alapkepzes/BA-szakdolg_es_zv.pdf
Tanulmányaik folytatásának lehetőségéről, az MA-ra jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekről a http://btk.unideb.hu/?link=felveteli címen a „2010. normál felvételi eljárás” alpont alapján tájékozódhatnak.

A magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakról a következő helyen találnak információt: http://btk.unideb.hu/oktatas/MA/Magyar09.pdf.

Az MA-val kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a tanszéken személyesen is megkereshetik Hoffmann Istvánt, Rácz Anitát vagy Tóth Valériát.


elvalaszto

lista 2010. március 2.

V. éves (kredites, tanegységes) hallgatóink figyelmébe!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a szakdolgozat leadásának végső határideje: 2010. április 30., s halasztást ez után a tanszék már nem engedélyez.


elvalaszto

lista 2010. március 2.

Tavaszi felolvasó ülések
2010. március 4. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében Vesa Jarva (Jyväskylä): A Hét testvértől a chatig: A finn beszélt nyelv hatása az írott nyelvre. (Az előadás magyar nyelvű tolmácsolással hangzik el.) Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2010. március 1.

A könyvtár új könyvei.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. február 24.

Helyesírási verseny
Kedves Hallgatók!

Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke idén is megrendezi a pedagógusjelöltek országos helyesírási versenyét. A verseny időpontja 2010. április 17. lesz. Minthogy az egyes intézmények március 22-ig nevezhetnek egy-egy versenyzőt az országos megmérettetésre, egyetemünk házi versenyét március 10-én szerdán 18.00 órától rendezzük meg a 340/2. teremben (a Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtárában).
A versenyen indulhat a DE bármely nappali tagozatos hallgatója. Az első három helyezett pénz- és könyvjutalomban részesül, és az első helyezést elérő versenyzőt nevezzük az országos versenyre. Arra kérem az érdeklődő hallgatókat, hogy részvételi szándékukat március 8-ig jelezzék nekem személyesen, e-mailben vagy a tanszéki irodában elhelyezett jelentkezési lapon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tóth Valéria


elvalaszto

lista 2010. február 22.

Felhívás
A magyar nyelvtörténet és névkutatás iránt érdeklődő oktatókhoz és hallgatókhoz
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. február 16.

Meghívó!
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja tavaszi felolvasó üléseire minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. február 12.

Kedves harmadéves hallgatók!
A tantervek változása miatt arra kérünk mendenkit, hogy ellenőrizze most, a félév elején, rendelkezik-e a képzési formájának megfelelő számú kredittel. Ez azért lenne szükséges, hogy az esetlegesen szükséges órák meghirdetésére még lehetőségünk legyen, és minden hallgató szembesüljön azzal, a kreditszámai alapján biztosan tud-e végezni ebben a félévben.
Az egyes képzési formákban nyelvészetből az alábbi kreditszámok szükségesek:

Törzsképzés:
— Alapozó tárgyak: 9 kr
— További tárgyak: 44 kr
— Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgyak: [8 kr: vagy irodalomból, vagy
nyelvészetből]
— Választható tárgyak: 0-10 kr

Specializációk:
1. nyelvtudományi specializáció: 36 kr + a törzsképzésből legalább 61 kredit
2. irodalomtudományi specializáció: 14 kr + a törzsképzésből legalább 53 kredit
3. szerkesztőségi asszisztens: 30 kr (25 kötelezően nyelvészetből, 5 kr választható irodalomból vagy nyelvészetből] + a törzsképzésből legalább 53 kredit (ha nyelvészetből írja a záródolgozatát, legalább 61 kredit),

Minor: 25 kr

Azok a hallgatók, akiknek hiányoznak még kreditjei, a hiányokat legkésőbb február 16-ig (keddig) jelezzék személyesen Tóth Valériának.

Hoffmann István
tanszékvezető


elvalaszto

lista 2010. február 11.

Kedves Hallgatók!
Február 19-én tanulmányi kirándulást szervezünk az OSZK-ba arra a nyelvemlék-kiállításra, amelyről már bizonyára többen hallottatok, és amelynek a plakátját a nyelvészeti tanszék ajtaján megtaláljátok. A kiállításra mindenképpen szeretnénk a nyelvészeti specializációs hallgatókat, valamint a szakdolgozóinkat elvinni, de rajtuk kívül más magyar szakos hallgatók számára is lehetőséget biztosítunk a részvételre.
Egy 50 fős busszal megyünk, aminek költségeit a kar fizeti csakúgy, mint a belépő árát. Arra kérlek benneteket, hogy aki részt akar venni a kiránduláson, jelezze nekem legkésőbb keddig (február 16-ig). A busz 8 órakor indul majd az egyetem nyugati kapujától, és terveink szerint kb. 5 órakor ugyanoda érkezik vissza.
A jelentkezéseket az előbb említett prioritásokon túl „érkezési sorrendben” fogadjuk.

Tóth Valéria


elvalaszto

lista 2010. február 10.

Kedves harmadéves hallgatók!
A magyar szakos tanterv nyelvészeti tárgyainak teljesítésével kapcsolatban az elmúlt napokban néhány probléma merült fel. Ezt az okozza, hogy a kétszintű képzés bevezetése óta a tantervben finomabb változtatásokat hajtottunk végre az oktatás magasabb színvonalának biztosítása és jobb szervezhetősége érdekében. E változtatások révén egyes tárgyak kikerültek a tantervből, mások viszont bekerültek oda.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2010. február 10.

Kedves Hallgatók!
A korábbi kiírásunktól eltérően a tudományos diákköri pályamunkák beadási határidejét némileg módosítottuk.
Az új határidő: március 31.

Kérem a pályázó hallgatókat, ezt a határidőt vegyék a munkájuk elkészítésében figyelembe.

Tóth Valéria
TDK-felelőselvalaszto

lista 2010. január 31.

2009/2010 II. félév kurzusfelvétel!
A II. féléves előadásokat valamennyi évfolyam számára 2010. január 31-én meghirdettük a neptunban.
A szemináriumi kurzusok meghirdetése 2010. február 1. lesz a következő bontásban:
8:00 MA 1. évfolyam, BA 3. évfolyam
9:00 BA 2. évfolyam, BA 1.évfolyam


elvalaszto

lista 2010. január 25.

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjat adományozott
Tóth Valériának 2010. január 22-én a Magyar Kultúra Napján.
Tóth Valéria


elvalaszto

lista 2010. január 12.

Új kiadványok a könyvtárban.
Részletekért kattintson ide!


elvalaszto


További hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen