4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

BA hírek

Kedves harmadéves hallgatók!
A magyar szakos tanterv nyelvészeti tárgyainak teljesítésével kapcsolatban az elmúlt napokban néhány probléma merült fel. Ezt az okozza, hogy a kétszintű képzés bevezetése óta a tantervben finomabb változtatásokat hajtottunk végre az oktatás magasabb színvonalának biztosítása és jobb szervezhetősége érdekében. E változtatások révén egyes tárgyak kikerültek a tantervből, mások viszont bekerültek oda.

a) Az irodalomtudományi specializációsok esetében a tantervből az alábbi tárgyak maradtak el:
1. Hangtani elemzési gyakorlatok
2. Fonológia
3. A nyelvészeti kutatás alapjai (az irodalom specializációban),

és az alábbiak kerültek be:
4. Finnugor nyelv
5. Stilisztikai elemzés
6. Magyar kódexek

b) A nyelvtudományi specializációsok esetében a tantervből az alábbi tárgyak maradtak el:
1. Hangtani elemzési gyakorlatok
2. Beszédtechnika gyakorlat
3. Magyar kódexek

és az alábbiak kerültek be:
4. Fonológia
5. A nyelvészeti kutatás alapjai
6. Mondattani elemzés

Mivel a hallgatók nem azonos ütemben végzik tanulmányaikat, vannak olyanok, akik már teljesítették a törölt tárgyakat, de vannak olyanok is, akik nem. A törölt tárgyakat az alsóbb évfolyamokon már nem tanítjuk, ezért nem is lenne célszerű továbbra is hirdetni őket. Ezt a helyzetet legkönnyebben úgy lehet feloldani, hogy kimeneti követelményként a ma érvényes tantervet tekintjük, de oly módon, hogy a törölt és az újonnan bevezetett tárgyak ekvivalenciáját ismerjük el.
Azaz aki teljesítette a törölt tárgyakat, nem kell teljesítenie az újonnan bevezetetteket, aki viszont nem, az minden nehézség nélkül felveheti az újonnan tantervbe iktatott tantárgyakat. A leglényegesebb szempont az, hogy a végzéskor a megfelelő kreditszámmal minden hallgatónak rendelkeznie kell.
Ha bármilyen további gondjuk van a fentiekkel kapcsolatban, kérem, keressenek fel személyesen vagy levélben.

Megértésüket köszönve:

Debrecen, 2010. február 9.

Hoffmann István sk.
intézetigazgató