4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2021. december 17.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2021. december 10.


Megjelent a Tympanon, a magyar szakos hallgatók hírlevelének legújabb, összevont száma. Itt olvasható: TYMPANON 2021. november, XI. évfolyam 2-4. szám


elvalaszto

lista 2021. december 8.


MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
ONLINE felolvasó ülésére

2021. december 9. 14.00 óra

Szilágyi-Varga Zsuzsa: A romániai helynévkompetencia-felmérés eredményeiről.

Az eseményhez az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://unideb.webex.com/meet/felolvaso_ules_20211209

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2021. december 1.


A DE BTK Petőfi S. János Publikációs Díját a kuratórium az idén Katona Csilla kolléganőnknek, a tanszékünkön működő ELKH–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársának ítélte oda a "Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban" (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. 201 lap) című munkája alapján. A díjazottnak szívből gratulálunk!
Az indoklás az alábbi linken olvasható: https://btk.unideb.hu/node/796


elvalaszto

lista 2021. november 18.


Őszinte örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy kollégánk, E. Nagy Katalin a „Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében” címmel 2021. februárjában megvédett PhD disszertációjával elnyerte a Debreceni Egyetem idei „Az év doktori értekezése” díját. A díjazottnak szeretettel gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
kép1 kép2


elvalaszto

lista 2021. november 11.


A Department of World Languages, Literatures, and Cultures, Cleveland State University magyar programja minden érdeklődőt szeretettel vár a magyar mint idegen nyelv témakörben rendezett nemzetközi online konferenciáján. A részvétel ingyenes.
Időpont: 2021. november 19. (péntek), 16.00-20.00
Nyelv: angol
További részleteket a konferencia honlapján találnak:
https://class.csuohio.edu/news/hungarianUS
Zoom link: https://csuohio.zoom.us/j/82713464257


elvalaszto

lista 2021. október 20.


A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2021. szeptember 24-én tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen tanszékünk oktatói közül Hoffmann Istvánt a társaság alelnökévé, Tóth Valériát a Névtani Tagozat elnökévé, Rácz Anitát a debreceni csoport elnökévé, Győrffy Erzsébetet pedig a titkárává választották. A közgyűlésen Hoffmann István Magyar névkutatás: irányok és perspektívák címmel tartott előadást.


elvalaszto

lista 2021. október 18.

MEGHÍVÓ

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja

2021. évi őszi felolvasó üléseire

2021. november 25. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében

Kovács Éva: A természeti környezetre utaló településnevek általános kérdéseiről.

2021. december 9. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében

Szilágyi-Varga Zsuzsa: A romániai helynévkompetencia-felmérés eredményeiről.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Debrecen, 2021. október


elvalaszto

lista 2021. szeptember 30.

Könyvtári nyitvatartás

Hétfő 8:30–15:00
Kedd 8:30–12:30
Szerda 8:30–12:30
Csütörtök 8:30–14:00
Péntek 9:30–12:00


elvalaszto

lista 2021. szeptember 16.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA rendezvény a tanszékünkön
ideje: 2021. szeptember 24. 18.00–19.00
helye: DE Főépület, III. em., 340/2. (Magyar Nyelvtudományi Intézet Könyvtára)

Debitől Berettyószippantóig – helynevek a mindennapjainkban
A magyar nyelv szókészletének van egy olyan csoportja, amelynek a nyelvészek mellett más tudományterületek képviselői, pl. történészek, régészek, néprajztudósok is kiemelt figyelmet szentelnek. Ez a szócsoport nem más, mint a helynévkészlet. De vajon mitől ilyen érdekesek a helynevek? És hol bukkanhatunk rájuk? Mit jelent a Debrecen helynév és mit a Debi? A program során a résztvevők megismerkedhetnek a helynév fogalmával, továbbá beszámolót hallhatnak az élőnyelvi helynévgyűjtések, a terepmunka sajátosságairól. A hallgatóság a helynevekről szerzett friss tudását játékos vetélkedő keretében teheti próbára.

Regisztráció itt:
https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/debreceni-egyetem-1/debitol-berettyoszippantoig-helynevek-a-mindennapjainkban


elvalaszto

lista 2021. szeptember 16.

XXVII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus, 2021. augusztus 22–27.

2021. augusztus 22–27. között rendezték meg a XXVII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszust (27th International Congress of Onomastic Sciences), amelynek „házigazdája” Krakkó volt. A kongresszus a járványhelyzet miatt azonban online formában zajlott. Az eseményen a DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékről és a mellette működő MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportból hatan szerepeltek a következő előadásokkal:

KOVÁCS ÉVA: Structural considerations concerning settlement names referring to the natural environment
PÓCZOS RITA: Die Neubewertung der Orstnamen im Karpatenbecken im 11. Jahrhundert
RESZEGI KATALIN: Metaphorical name-giving
RESZEGI KATALIN–MARIE A. RIEGER: Places in mind: investigating the link between language and spatial concepts
SZŐKE MELINDA: Chronological layers of the founding charter of the Abbey of Pécsvárad
TÓTH VALÉRIA: The source value of toponyms in history

Ugyanezen a kongresszuson a Nemzetközi Névtudományi Társaság (International Council of Onomastic Sciences) – amely a névkutatás legrangosabb nemzetközi testülete – a 2021–2024-es időszakra Reszegi Katalin kolleginánkat választotta a vezetőtestület elnökének.


elvalaszto

lista 2021. július 1.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Kiss Anita
Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei

című PhD-értekezésének előzetes vitájára

Az értekezés témavezetője: Dr. Kis Tamás, egyetemi docens (DE)
A bírálóbizottság:
elnök:
Dr. Hoffmann István, egyetemi tanár (DE)
opponensek:
Dr. Csernicskó István, egyetemi tanár (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász; Pannon Egyetem)
Dr. Benő Attila, egyetemi tanár (Babeş-Bolyai Tudományegyetem)
tagok:
Dr. Schirm Anita, egyetemi adjunktus (SzTE)
Dr. Dudics Katalin főiskolai docens (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász)
Dr. Presinszky Károly, egyetemi adjunktus (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A vita időpontja: 2021. július 20. (kedd) 10 óra.
Helye: online (webex)
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m98126b83055d763d30f2692d5d48400b

Az értekezés megtekinthető a
http://mnytud.arts.unideb.hu/doktorik/kissanita_ertekezes.pdf címen.

Debrecen, 2021. június 29.

Dr. Tóth Valéria s. k.
iskolavezető


elvalaszto

lista 2021. május 28.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2021. április 18.

XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Büszkén tesszük közzé, hogy az április 14-16. között az ME-BTK-n megrendezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában hallgatóink sikerrel vettek részt. Csibrány Lili (VI. évf. magyar-történelem) „A természeti nevek egy fajtájáról: erdőnevek az ómagyar korban” című dolgozatával II. helyezést ért el a Nyelvtörténet és névtan tagozatban. Témavezetője Tóth Valéria. Szeretettel gratulálunk a díjhoz a versenyzőnek és a témavezetőnek is!
Ugyancsak szívből gratulálunk Balogh Diána Viktória (IV. évf. magyar-etika), Durucskó Fanni (IV. évf. magyar-földrajz), Paál Zoltán (IV. évf. magyar-történelem), Gocs Klaudia Réka (V. évf. magyar-matematika) és Vasas Brigitta (IV. évf. magyar-német) szerepléséhez, tisztes helytállásához is.
Mindnyájukra nagyon büszkék vagyunk, és további sok sikert kívánunk!


elvalaszto

lista 2021. április 7.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2021. április 1.

Tisztelt Hallgatók!

Szakdolgozati és záródolgozati témaválasztás!

A jelentkezési határidő 2021. április 30.

Osztatlan tanári képzésben (OMA) az 5+1-es formában negyedév második
félévében, a 4+1-es formában harmadév második félévében szakdolgozati
témát és témavezetőt kell választani. Amennyiben magyar szakon kívánnak szakdolgozni,
irodalom¬ból vagy nyelvészetből választhatnak témát.

A további tudnivalók az alábbi linken olvashatók:
Szakdolgozati témaválasztás (OMA)

Magyar alapképzésen (BA) másodév második félévében záródolgozati témát és
téma¬vezetőt kell választani, hogy a következő tanév őszi félévében
felvehessék és teljesíthessék a Záródolgozati előkészítő szeminárium
első részét. Irodalomból vagy nyelvészetből választhatnak témát.

A további tudnivalók az alábbi linken olvashatók:
Szakdolgozati témaválasztás (BA)


elvalaszto

lista 2021. március 18.

Tisztelt Hallgatóink!
Ezúton tájékoztatjuk önöket néhány aktuális tudnivalóról.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel A SZAKDOLGOZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJÉT 2021. ÁPRILIS 26. (HÉTFŐ) 11.00 ÓRAI időpontra módosítottuk. A határidő jogvesztő jellegű. A szakdolgozatnak a határidőig elektronikus formátumban el kell jutnia a témavezetőhöz, Szűcs Imre oktatásszervezőnkhöz ( szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu ), illetve a DEA rendszerbe is fel kell tölteni.

AZ INTÉZETI KÖNYVTÁR használata kapcsán arra kérjük a hallgatóinkat, hogy könyvtár látogatási igényüket előzetesen jelezzék e-mailben könyvtárosunknak, Suszterné dr. Kazamér Évának ( kazamer.eva@mnytud.arts.unideb.hu ). Az e-mailben történő egyeztetéssel biztosan hozzá tudnak jutni a keresett szakirodalomhoz.

Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy AZ 50 KREDITES KÉPZÉSEKRE A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2021. ÁPRILIS 15. (CSÜTÖRTÖK) 12.00 ÓRA.
A tudnivalókról az alábbi honlapon tájékozódhatnak:
https://btk.unideb.hu/node/463
https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/ba_szakostaj_linkek_2021.pdf https://btk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/ba_szakostaj_linkek_2021.pdf
webex online tájékoztató (március 26., péntek, 10.00 óra) elérhetősége: https://unideb.webex.com/unidebhu/j.php?MTID=m23cf84badd585b89d3137c6f3ce2fecf

Dr. Rácz Anita
intézetigazgató


elvalaszto

lista 2021. március 5.

Hallgatói ügyfélfogadás az intézeti irodában

2021. március 8-tól:

hétfőtől péntekig 8:00-tól 13:00-ig.

A járványügyi helyzetre tekintettel javasoljuk, hogy személyes ügyintézés helyett lehetőség szerint telefonon vagy e-mailben keressék munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Az intézeti iroda telefonszáma: 52 / 512-923

Szűcs Imre oktatásszervező:
szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu

Kecskemétiné Legoza Eszter intézeti titkár:
legoza.eszter@arts.unideb.huelvalaszto

lista 2021. március 5.

Tisztelt Hallgatók!

Az online oktatási módra történt átállás miatt kérjük, hogy amennyiben intézeti könyvtári kölcsönzést terveznek, egyeztessenek e-mailben időpontot a könyvtárosunkkal.
Kölcsönzési szándékukat az alábbi címen jelezhetik:
kazamer.eva@mnytud.arts.unideb.hu

Köszönettel és üdvözlettel:
Magyar Nyelvtudományi Intézetelvalaszto

lista 2021. február 15.

A Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport munkájáról készült interjú az MTA honlapján
Szórványemlékek ezrei segítik a magyar nyelv korai történetének feltárását


elvalaszto

lista 2021. február 5.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Tanácsa
ezúton tisztelettel meghívja Önt

Mészárosné Nagy Katalin
Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében

című PhD-értekezésének nyilvánosvitájára

Az értekezés témavezetője:
Dr. Hoffmann István, egyetemitanár(DE)
A nyilvános vitára a nyelvtudományoktudományágban kerül sor.

A bírálóbizottság:
elnök:Dr. Tóth Valéria, egyetemi tanár (DE)

opponensek:
Dr. BaukóJános, habil. egyetemi docens(Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)
Dr. Győrffy Erzsébet, habil. egyetemi docens(DE)

tagok:
Dr. Rácz Anita, habil. egyetemi docens (DE)
Dr. Farkas Tamás, habil. egyetemi docens (ELTE)
Dr. Bárth János, egyetemi adjunktus(ELTE)

A vita időpontja: 2021. február 12.(péntek) 13óra.
Helye:Online

Az értekezés megtekinthető a http://mnytud.arts.unideb.hu/doktorik/mnagykatalin_phd.pdf címen.
A nyilvános vitára a koronavírus járványra való tekintettel elektronikus formában kerül sor.
A nyilvános vita részvételének feltétele az elektronikus regisztráció, amely a vitát megelőző munkanapon 8 óráig a doktori program titkára, Fehér Krisztina e-mailjére (feher.krisztina@arts.unideb.hu)küldött üzenetben kérhető.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2021. február 5.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2021. január 26.

Korábban már büszkén tudósítottunk arról, hogy 2020. szeptember 28-án a DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének professzora, HOFFMANN ISTVÁN a Magyar Tudományos Akadémián megtartotta akadémiai székfoglaló előadását "Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában" címmel.
AZ ELŐADÁS, amelyet mindenkinek ajánlunk szíves figyelmébe, most MEGTEKINTHETŐVÉ VÁLT az Akadémia honlapján, az alábbi linken:
Az előadás megtekintéséhez kattintson ide!


elvalaszto


Régebbi hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen