4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2020. december 14.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. december 3.

KTDK
2020. november 27-én megrendezésre került a Kari Tudományos Diákköri Konferencia Magyar nyelvtudományi szekcióülése, melynek keretében négy nyelvészeti tárgyú tudományos diákköri dolgozatot ismertettek a résztvevő hallgatók:
Csibrány Lili: A természeti nevek egy fajtájáról: erdőnevek az ómagyar korban (témavezető: Tóth Valéria)
Gocs Klaudia Réka: Jánkmajtis helyneveinek szocioonomasztikai vizsgálata (témavezető: Hoffmann István)
Vasas Brigitta: Biri település helynevei (témavezető: Bába Barbara)
Balogh Diana Viktória – Durucskó Fanni – Paál Zoltán: A magyar nyelv rokonításának tévútjai (a sumér, hun, ótörök rokonságelméletek és egy kérdőív tanulságai) (témavezető: Maticsák Sándor)
A versenyen Gocs Klaudia Réka (V. évf. magyar-matematika) nyerte el az első helyezést, amihez szívből gratulálunk. Gratulálunk továbbá a többi résztvevőnek is a színvonalas teljesítményükhöz, és további jó munkát és hasonlóan sikeres szereplést kívánunk mindannyiuknak az országos fordulón is.


elvalaszto

lista 2020. november 30.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. november 20.

Meghívó

Kari Tudományos Diákköri Konferencia
Magyar nyelvtudományi szekciójára
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete

Program

Balogh Diána – Durucskó Fanni – Paál Zoltán: A magyar nyelv rokonításának tévútjai (a sumér, hun, ótörök rokonságelméletek és egy kérdőív tanulságai)

Gocs Klaudia Réka: Jánkmajtis helyneveinek szocioonomasztikai vizsgálata

Vasas Brigitta: Biri település helynevei

Csibrány Lili: A természeti nevek egy fajtájáról: erdőnevek az ómagyar korban

Időpontja: 2020. november 27., péntek 13 óra
A konferencia online kerül megrendezésre. Az érdeklődők a reszegi.katalin@arts.unideb.hu e-mail-címen tudnak hozzáférést kérni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2020. november 13.

Tisztelt Hallgatók!
Az online oktatási módra történt átállás miatt kérjük, hogy amennyiben a Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtárába látogatást terveznek, egyeztessenek e-mailben a könyvtárosunkkal!
Időpontot az alábbi címen egyeztethetnek: eva.kazamer@gmail.com
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
Magyar Nyelvtudományi Intézet


elvalaszto

lista 2020. november 10.

Könyvtári nyitvatartás
a 2020/2021-es tanév I. félévében
Hétfő: 8.00–12.00; 13–16.00
Kedd: 8.00–12.00; 13–14.00
Szerda: 8.00–12.00; 15–16.00
Csütörtök: 8.00–12.00; 13–14.00
Péntek: 8.00–12.00


elvalaszto

lista 2020. október 16.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. október 5.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Varga Zsuzsa
Helynév-szociológiai vizsgálatok két romániai magyar településen
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára

A vita időpontja: 2020. október 9. (péntek) 13 óra.
Helye: DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Könyvtára (4032, Debrecen, Egyetem tér 1., főépület III. emelet 340/2.)

Az értekezés megtekinthető a http://mnytud.arts.unideb.hu/doktorik/varga_zs_disszertacio.pdf címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. október 5.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Varga Zsuzsa
doktori szigorlatára.

A szigorlat ideje:
2020. október 9. (péntek) 10.00 óra

A szigorlat helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, III. em. 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. szeptember 30.

Nagy-nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy 2020. szeptember 28-án a DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének professzora, Hoffmann István illetve a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professzora, Debreczeni Attila a Magyar Tudományos Akadémián megtartotta akadémiai székfoglaló előadását.
Mindkét professzorunknak őszintén és szívből gratulálunk!

Az előadások címe:
Hoffmann István: Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában
Debreczeni Attila: Széphalom: egy emlékezethely születése.

Laudáció Hoffmann István levelező tagsági székfoglalóján (Kiss Jenő) itt olvasható: https://mta.hu/data/dokumentumok/i_osztaly/1_osztaly_szekfoglalok/Hoffmann_laudacio_KissJeno_20200928.docx.pdf

Képek Hoffmann István székfoglaló előadásáról itt láthatók: https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157716172884041

Laudáció Debreczeni Attila, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja székfoglaló előadása alkalmából (Kecskeméti Gábor) itt olvasható: https://mta.hu/data/dokumentumok/i_osztaly/1_osztaly_szekfoglalok/Debreczeni_Attila_laudacio_Kecskemeti_Gabor_20200928.docx.pdf
Képek Debreczeni Attila székfoglalójáról itt láthatók: https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157716176534277elvalaszto

lista 2020. szeptember 8.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. augusztus 24.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja tisztelettel
meghívja Önt

Hankusz Éva

Névjárások vizsgálata a szatmári régióban
című értekezésének témabemutatójára.

Időpontja: 2020. augusztus 27. (csütörtök), 11 óra
Helye: DE, Főépület, III. emelet, 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. június 19.

Megjelent a Tympanon, a magyar szakos hallgatók hírlevelének legújabb száma.

Itt olvasható:
http://irodalom.arts.unideb.hu/tympanon/TympanonHirlevel2020-2.pdf


elvalaszto

lista 2020. május 29.

Kiss Lajos-díj

Dr. Fehértói Katalin, a kiváló személynévkutató 2005-ben díjat alapított férje, dr. Kiss Lajos akadémikus, a 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja emlékére, amely „annak a 40 év alatti hazai vagy külföldi kutatónak ítélhető oda, akinek munkássága a magyar névtörténeti (személy- vagy helynévtörténeti) kutatásokat jelentős új tudományos eredményekkel gyarapította”. A díjat a Debreceni Egyetem gondozza, és a díj kuratóriuma ítéli oda két-három évente.
A kuratórium – mérlegelve a történeti névkutatásban az utóbbi években továbbra is örvendetesen megmutatkozó magas szintű teljesítményeket – egyhangú véleménnyel úgy döntött, hogy a Kiss Lajos-díjat 2020-ban, immár nyolcadik alkalommal, dr. Bárth Jánosnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék adjunktusának ítéli oda.
A díjazottnak szívből gratulálunk!

A részletes indoklás az alábbi linken olvasható


elvalaszto

lista 2020. április 29.

Tisztelt Hallgatók!

A TVSZ 26§-a értelmében: Nem bocsátható záróvizsgára a hallgató, ha az egyetem leltári tárgyait (kölcsönzött könyvek, sporteszközök, a 4. számú kari sajátosságokat tartalmazó mellékletben meghatározott egyéb tárgyak) nem adta le. A leadásról szóló igazolást (ún. kikörözést) a hallgatónak a kar tanulmányi hivatalában le kell adni. A TVSZ április 3-i módosítása erre vonatkozóan nem tartalmaz változást.

Ennek megfelelően a BTK-n a korábbi gyakorlat marad hatályban, vagyis mind az intézeti/tanszéki, mind az egyetemi könyvtár igazolását be kell szerezniük a hallgatóknak a záróvizsga előtt.

A fentiek miatt tehát azt kérjük, hogy az intézeti könyvtárunkból kikölcsönzött, még Önöknél lévő könyvet juttassák vissza a könyvtárunkba!

HATÁRIDŐ (EDDIG A KÖNYVNEK VISSZA KELL ÉRKEZNIE A KÖNYVTÁRUNKBA):

a saját zóróvizsgájuk előtti 4. nap.

VISSZAJUTTATÁS MÓDJA:

személyesen az intézeti ügyelet idejében (kedden és pénteken 10.00–12.00 óra között)

VAGY

elküldhetik a könyveket postán a tanszék alábbi címére: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyar Nyelvtudományi Intézet. A személyes visszahozás esetén kérjük, hogy egyeztessenek Kecskemétiné Legoza Eszterrel az alábbi e-mail címen: legoza.eszter@arts.unideb.hu.

Az igazolás kiadása és megküldése elektronikus úton, a Neptunban történik.


elvalaszto

lista 2020. április 27.

Végzős hallgatók, doktoranduszok számára
Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2021-2022-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2020. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Az ösztöndíj időtartama 3-9 hónap. Aktív hallgatói jogviszony nem szükséges és a jelentkezésnek nincs felső korhatára.
Pályázati anyag és online jelentkezés:
https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
Pályázat beadási határidő: 2020. május 31.


elvalaszto

lista 2020. április 22.

Tisztelt Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa úgy döntött, hogy az eredetileg 2020 tavaszára tervezett Kari Tudományos Diákköri Konferenciát 2020. őszre halasztja.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntésének értelmében a jelen félévben várhatóan abszolutóriumot szerző - végzős - hallgatók is részt vehetnek az őszi kari konferencián, ahol nevezési jogosultságot szerezhetnek a 2021. tavaszi országos konferenciára.

Arra buzdítjuk a tudományos diákköri tevékenység iránt érdeklődő hallgatóinkat, hogy a nyári és az őszi hónapokban is folytassák kutatásaikat, hogy minél magasabb színvonalú pályamunkával vehessenek részt a kari és országos konferenciákon.

https://btk.unideb.hu/node/614


elvalaszto

lista 2020. április 17.


Tisztelt Hallgatók!

Szakdolgozati és záródolgozati témaválasztás!

A jelentkezési határidő 2020. április 30.

Osztatlan tanári képzésben (OMA) az 5+1-es formában negyedév második félévében, a 4+1-es formában harmadév második félévében szakdolgozati témát és témavezetőt kell választani. Amennyiben magyar szakon kívánnak szakdolgozni, irodalomból vagy nyelvészetből választhatnak témát.

A további tudnivalók az alábbi linken olvashatók:
Szakdolgozati témaválasztás (OMA)

Magyar alapképzésen (BA) másodév második félévében záródolgozati témát és témavezetőt kell választani, hogy a következő tanév őszi félévében felvehessék és teljesíthessék a Záródolgozati előkészítő szeminárium első részét. Irodalomból vagy nyelvészetből választhatnak témát.

A további tudnivalók az alábbi linken olvashatók:
Szakdolgozati témaválasztás (BA)


elvalaszto

lista 2020. április 16.

Záróvizsga, Zárószigorlat

A 2019/2020 2. félévében a szóbeli záróvizsgák és zárószigorlatok a jelenlegi járványügyi helyzet miatt online, az egyetemi e-learning rendszeren keresztül valósulnak meg.
Ezek rendje a következőképpen alakul:
Záróvizsga, zárószigorlat magyar szakon 2019/2020 tavaszi félév


elvalaszto

lista 2020. április 7.

Örömmel tudatjuk, hogy a Fiatal Kutatók Akadémiája 2020-as Tagválasztási Bizottsága a köztestületi tagok szavazásának figyelembevételével 2020. március 30-án azt az egyhangú határozatot hozta, hogy kollégánk, Gacsályi-Bába Barbara számára a 2020-2025-ös periódusra FKA tagságot adományoz.
Szívből gratulálunk!


elvalaszto

lista 2020. április 6.

Értesítés

A járványügyi helyzetre tekintettel az adminisztráció otthonról végzi a munkáját, ezért kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken érdeklődjenek:

Szűcs Imre oktatásszervező: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu
Kecskemétiné Legoza Eszter intézeti titkár: legoza.eszter@arts.unideb.hu

Ügyintézés a tanszéki irodában:
minden héten kedden és pénteken 10:00–12:00
Könyvtári kölcsönzés előzetes egyeztetéssel: legoza.eszter@arts.unideb.huelvalaszto

lista 2020. március 22.

Tisztelt Hallgatók!

A mostani kivételes helyzetben új módját kell megtalálnunk az oktatásnak. Bizonytalan időre az ún. távolsági oktatásra kell átállnunk. Az egyes tárgyak oktatói hétfőtől (2020. március 23.) felveszik Önökkel a kapcsolatot a Neptunban, ott kapnak tájékoztatást a konkrét tárgyra vonatkozó oktatási rendről. A tanszéki honlapon az "Oktatás" menüpont alatt létrehoztunk egy önálló almenüpontot "Távolsági oktatás" címen, amely az alábbi linken érhető el: http://mnytud.arts.unideb.hu/tavoktatas/ Ha az oktató mást nem ír Önöknek, ezen a platformon megtalálják az egyes tárgyak tananyagát, segédanyagait. Akinek az anyaggal problémája adódik, keresse e-mailben az illetékes oktatót (elérhetőségek a honlapon)! Ha technikai segítségre lenne szükségük, keressék ügyvivő-szakértőnket, Szűcs Imrét a következő címen: szucsimre@mnytud.arts.unideb.hu.
Reméljük, a kényszerűen megváltozott körülmények között is eredményesen tudunk majd együtt dolgozni.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Debrecen, 2020. március 22.
Dr. Rácz Anita
intézetigazgató


elvalaszto

lista 2020. március 17.

Kari TDK

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia írásbeli határideje 2020. április 27-re módosult. A pályamunkák benyújtása és értékelése online történik, a reszegi.katalin@arts.unideb.hu címre várjuk a dolgozatokat.

A szóbeli forduló akkor kerül megrendezésre, amikor a körülmények biztonságosan lehetővé teszik.


elvalaszto

lista 2020. március 16.

Tájékoztatjuk az érdeklődő közönséget, hogy a jelenleg kialakult járványügyi helyzet miatt a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának tavaszi félévre meghirdetett hátra lévő felolvasó üléseit az őszi szezonra halasztjuk. Rácz Anita elnök


elvalaszto

lista 2020. március 16.

FIGYELEM!
SZAKDOLGOZAT
50 KREDITES KÉPZÉS

Tájékoztatjuk Hallgatóinkat, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel A SZAKDOLGOZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJÉT a BTK dékánja saját hatáskörben az egész karra egységesen 2020. ÁPRILIS 27. (HÉTFŐ) 11.00 ÓRAI időpontra módosította. A határidő jogvesztő jellegű. A szakdolgozatnak a határidőig elektronikus formátumban el kell jutnia a témavezetőhöz és a DEA rendszerbe fel kell tölteni.
AZ INTÉZETI KÖNYVTÁR délelőttönként 9:00--11:00 óra között van nyitva, DE arra kérjük a hallgatóinkat, hogy könyvtár látogatási igényüket jelezzék e-mailben Kecskemétiné Legoza Eszter számára a következő címen: eszter@mnytud.arts.unideb.hu címen. Az e-mailben történő egyeztetéssel biztosan hozzá tudnak jutni a keresett szakirodalomhoz.
Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy AZ 50 KREDITES KÉPZÉSEKRE A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2020. ÁPRILIS 30. (CSÜTÖRTÖK) 11.00 ÓRA.


elvalaszto

lista 2020. március 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. február 27.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2020. február 26-án megtartotta éves közgyűlését, amelyen tanszékünk professzora, Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült. Ez a díj az MTA DAB kiemelt díja, amely hosszú időn át magas színvonalon végzett tudományos tevékenység elismeréseként adományozható. A díjazott A helynév mint tudományos forrás címmel tartott előadást. Az elismeréshez sok szeretettel gratulálunk!

Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült Hoffmann István a DAB Pro Scientia díjában részesült


elvalaszto

lista 2020. február 12.

Felhívás hallgatók számára nyelvészeti témájú tudományos munkák készítésére!

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. február 10.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2020. évi tavaszi felolvasó üléseire

2020. április 9. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Lieli Pál: A magyar őstörténet és nyelvhasonlítás bozótjának egyik régi
(vad)hajtása

2020. április 23. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2.
(könyvtár)termében
Bába Barbara: Lehetőségek és korlátok az ómagyar kori hangtani
nyelvjárási különbségek leírásában

2020. május 7. 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél határleírásairól

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2020. február 3.

M E G H Í V Ó
Dr. Dobi Edit
adjunktus
Debreceni Egyetem

2020. február 11-én (kedden)
tartja habilitációs előadásait
nyelvtudomány tudományágban.

A tantermi előadás címe:
A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció alapkategóriái
Kezdete: 14.00 óra
Helye: DE, főépület, XI-es terem

A tudományos előadás címe:
A konstringencia mint a szövegjelentés reprezentációjának
fő kategóriája
Kezdete: 15.00 óra
Helye: DE, főépület, XI-es terem

A német nyelvű előadás címe:
Konstringenz als Grundkategorie der semiotisch-textologischen Bedeutungsrepräsentation von Texten
Kezdete: 16.00 óra
Helye: DE, főépület, 340/2-es terem

Az előadások nyilvánosak, minden érdeklődőt szívesen lát
a Bölcsészettudományi Tudományterületi Habilitációs Bizottság.


elvalaszto

lista 2020. február 3.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2020. január 31.

A Magyar Nyelvtudományi Munkabizottság 2020. január 23-i ülésén Rácz Anita intézetigazgató bemutatta a Magyar Nyelvtudományi Tanszék munkáját.
A bemutatott anyag itt tekinthető meg:

Intézeti bemutató

Intézeti bemutató (ppt)


elvalaszto

lista 2020. január 8.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto


További hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen