4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Hírek

lista 2018. december 12.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja és
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a
2018. december 13-án, csütörtökön délután 14 órakor
tartandó ülésére, amelyen

80. születésnapja alkalmából köszöntjük
Kornyáné Szoboszlay Ágnes tanárnőt.

Az esemény helye a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének könyvtára
(főépület, III. emelet 340/2).

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.


elvalaszto

lista 2018. december 6.

Nyílt nap a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán

BTK nyílt nap

elvalaszto

lista 2018. december 5.

MEGHÍVÓ

a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete által szervezett
intézeti tudományos diákköri konferenciára

Program

Csibrány Lili: A tájnevek rendszerszerű leírása
Csillag Anikó: A magyar lovas nemzet
Fehér Orsolya: Nevekben él a múlt. Egyek helyneveinek vizsgálata
Guti Veronika: Mássalhangzó-kapcsolatok a helynevek névelemeiben
Tán Ferenc Gergő: Korai ómagyar kori helynevek lexémáinak szótagszerkezeti típusai és ezek változásai
Ternován Barbara: Esettanulmányok a határozóragok alakulásának történetéből
Tóth Áron Tamás: Nyelv- és szövegszemlélet komparatisztikája. A szemiotikai textológia mint transzferdiszciplína Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkásságának vizsgálatában

Időpontja: 2018. december 7., péntek 12 óra
Helye: 340/2. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2018. december 3.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. december 3.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Katona Csilla
Hangszerkezeti változások a magyarban
című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. október 26.

MEGHÍVÓ

PETŐFI S. JÁNOS EMLÉKKONFERENCIÁRA

Időpont:
2018. november 9., 9.00 óra
Helyszín:
az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának székháza,
Holló László terem (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)


Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. október 24.

Kedves Hallgatók! Tanszékünk HELYESÍRÁSI VERSENYT rendez 2018. NOVEMBER 5-ÉN, melynek HELYE: főépület, 340/2. (a Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtára), IDŐPONTJA: 18 óra. A verseny alapja A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. A jelentkezők tollbamondást írnak, valamint helyesírási tesztet oldanak meg.
A jelentkezéseket a gellert.rita@arts.unideb.hu címre várjuk.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. NOVEMBER 2.


elvalaszto

lista 2018. október 9.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. október 8.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Suszterné Kazamér Éva
Parti Nagy Lajos költői nyelvének stílusjegyei
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára

A vita időpontja: 2018. október 16. (kedd) 14 óra.
Helye: DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Könyvtára (4032, Debrecen, Egyetem tér 1., főépület III. emelet 340/2.)

Az értekezés megtekinthető a http://mnytud.arts.unideb.hu/doktorik/kazamere_phd.pdf címen.elvalaszto

lista 2018. október 2.

OTDK

Kedves Hallgatók!

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2019 tavaszán rendezi meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A minket érintő szekció rendezési időpontja és helye a következő:

Humán Tudományi Szekció: 2019. április 24–26.,
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara)


A konferenciára történő jelentkezés (a dolgozatok beadásának) végső határideje 2019. január 9. Ezt megelőzően azonban egy intézményi (házi) konferenciát kell rendeznünk, és az országos fórumra csak azok a dolgozatok mehetnek tovább, amelyeket az intézményi konferencia támogatott. A házi fordulót 2018. december 7-én 9 órától rendezzük meg a 340/2. teremben. Ez alkalommal a jelentkezők a készülő pályaművüket mutatják be kb. 20 perc terjedelemben.
A konferenciával kapcsolatos bármiféle kérdéssel forduljatok hozzám!

Reszegi Katalin
intézeti TDK-felelőselvalaszto

lista 2018. június 26.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 12.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja

tisztelettel meghívja Önt

Adorján Imola

doktori (PhD) komplex vizsgájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja

tisztelettel meghívja Önt

Hankusz Éva

doktori (PhD) komplex vizsgájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 7.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar Nyelvészeti Alprogramja

tisztelettel meghívja Önt

Kiss Anita

doktori (PhD) komplex vizsgájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 4.

Publikációs Díj
A Debreceni Egyetem Rektora a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést adományozta Hoffmann István, Rácz Anita és Tóth Valéria részére a hamburgi Buske Verlag kiadónál megjelent History of Hungarian Toponyms című könyvükért.

A magyar nyelv napja

elvalaszto

lista 2018. június 4.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
Magyar és Finnugor Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Gellért Rita
A multikódoltság hatása az értelmezésre
című értekezésének témabemutatójára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. június 4.

Kiss Lajos-díj
Az idén hetedik alkalommal odaítélt Kiss Lajos-díjat tanszékünk oktatója, Győrffy Erzsébet vehette át. Szeretettel gratulálunk neki!
Részletek és fotók az eseményről az alábbi linken érhetők el: http://hirek.unideb.hu/hu/node/5077


elvalaszto

lista 2018. május 25.

Meghívó
a Kiss Lajos-díj átadására, amelyre 2018. június 1-jén 12.00 órakor
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanácstermében kerül sor.
Az ünnepség résztvevői 11.00 órakor a debreceni köztemetőben megkoszorúzzák Kiss Lajos sírját.


elvalaszto

lista 2018. május 14.

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának
magyar nyelvészeti alprogramja
tisztelettel meghívja Önt

Havasiné Kovács Helga
Várnevek a középkori Magyarországon
című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. május 7.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. május 10. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Győrffy Erzsébet: Szocioonomasztika: a múlt, a jelen és a jövő c. előadására
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. május 2.

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kari Tudományos Diákköri Konferenciát szervez 2018. május 4-én.
A Magyar nyelvtudományi szekció programja 10 órakor kezdődik a 340/2. teremben.

A szekció programja:
Csibrány Lili: A tájnevek rendszerszerű leírása
Guti Veronika: Mássalhangzó-kapcsolatok a helynevek névelemeiben
Tán Ferenc Gergő: Korai ómagyar kori helynevek tulajdonnévi elemeinek szótagszerkezeti típusai és ezek változásai
Tóth Áron Tamás: Nyelv- és szövegszemlélet komparatisztikája. A szemiotológiai textológia módszertana Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkásságának vizsgálatában
Virovec Viktória: Nekem el kell menni (mennem) / el kell lesz/kellesz menni (mennem) / el kell, hogy menjek / el fog kelleni menni (mennem)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


elvalaszto

lista 2018. április 23.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. április 26. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Reszegi Katalin: A térszemlélet egy lehetséges leírási modellje
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. április 9.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. április 9.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. április 12. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Szilágyi-Varga Zsuzsa: Helynév-szociológiai felmérések Szalárdon
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. március 20.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. március 22. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Szőke Melinda: Bencés apátságok alapítólevelei Szent István korából
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. március 6.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. március 8. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Póczos Rita: Legkorábbi nyelvemlékeink népességtörténeti forrásértéke
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. március 2.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. március 1.

Dr. Tóth Valéria egyetemi tanárt az MTA Nyelvtudományi Bizottsága Magyar Nyelvészeti Munkabizottsága 2018. február 27-i ülésén 3 éves időtartamra az elnökévé választotta.


elvalaszto

lista 2018. február 19.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. február 22. (csütörtök) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termébe

Tóth Enikő–Csatár Péter: Mutató névmások kontrasztív kontextusokban: kísérletes adatok
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. február 12.

Meghívó
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja minden érdeklődőt szeretettel vár 2018. február 14. (!SZERDA!) 14.00 órakor,
a DE főépületének 340/2 (könyvtár)termébe

A. Molnár Ferenc: A Szózat nyelvtörténeti és stilisztikai elemzéséről
című előadására.


elvalaszto

lista 2018. február 12.

A könyvtár új könyvei.

Részletekért kattintson ide!


elvalaszto

lista 2018. február 01.

MEGHÍVÓ
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja
2018. évi tavaszi felolvasó üléseire

2018. február 14. (!SZERDA!) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
A. Molnár Ferenc: A Szózat nyelvtörténeti és stilisztikai elemzéséről

2018. február 22. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Tóth Enikő–Csatár Péter: Mutató névmások kontrasztív kontextusokban: kísérletes adatok

2018. március 8. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Póczos Rita: Legkorábbi nyelvemlékeink népességtörténeti forrásértéke

2018. március 22. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szőke Melinda: Bencés apátságok alapítólevelei Szent István korából

2018. április 12. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Szilágyi-Varga Zsuzsa: Helynév-szociológiai felmérések Szalárdon

2018. április 26. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Reszegi Katalin: A térszemlélet egy lehetséges leírási modellje

2018. május 10. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Győrffy Erzsébet: Szocioonomasztika: a múlt, a jelen és a jövő


elvalaszto

lista 2018. január 29.

Az Universitas Alapítvány meghirdette 2018-as pályázatát "Hallgatói tudományos eredmény elismerése", "Fiatal oktatói-kutatói tudományos eredmény elismerése" kategóriákban. Várják tehetséges kutató hallgatók és fiatal oktatók pályázatait.
A pályázati felhívás a http://uni-pro.unideb.hu oldalon olvasható.
A pályázatok beadásának határideje 2018. február 28.


elvalaszto

lista 2018. január 23.

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjat adományozott
Reszegi Katalinnak 2018. január 22-én a Magyar Kultúra Napján.
A díjhoz szeretettel gratulálunk!


elvalaszto


További hírek


Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen