MAGYAR  NYELVJÁRÁSOK  XLIV

A  DEBRECENI  EGYETEM
MAGYAR  NYELVTUDOMÁNYI  TANSZÉKÉNEK
ÉVKÖNYVE

 

2006

 

ISSN 0541-9298 (Nyomtatott)
ISSN 1588-7162 (Online)

 

TARTALOM

WinWord formátumban, tömörítve | PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban
(A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok is szükségesek lehetnek.)

 

Tanulmányok, cikkek
Péntek János: Az iskolateremtő Szabó T. Attila 5
B. Gergely Piroska: Az „Erdélyi magyar szótörténeti tár” mint a nyelvtörténeti szótár új típusa 13
Sebestyén Árpád: Szabó T. Attila és Debrecen kapcsolatához 21
Hoffmann István: Mortis birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben 29
Kocán Béla: Ugocsa vármegye korai ómagyar kori településneveinek nyelvi rendszere 69
T. Károlyi Margit–P. Lakatos Ilona: A többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás lehetőségei a hármas határ menti korpuszban 83
Lakatos Katalin: A nyelvjárások megítélése kárpátaljai iskolások körében 97
Tóth Péter:
Változásvizsgálat „A magyar nyelvjárások atlaszá”-nak kárpátaljai kutatópontjain 105
Csíkány Andrea:
Az ismételt nyelvjárási szógyűjtések mai nehézségeiről 113
Imre Rubenné
: Említőnevek Móricz Zsigmond „Rokonok” című regényében 117
Vörös Éva: A szarvasnyelvpáfrány (Asplenium scolopendrium) elnevezései a magyar nyelvben 127
Takács Judit: Máriavirág-tól pocakmacá-ig 131


Ismertetések, bírálatok
Két könyv az északkeleti régió nyelvjárástörténetéhez (Ism. Sebestyén Árpád) 137
A stilisztikai alakzatok rendszerezése (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 144
Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában (Ism. Bíró Ferenc) 154
Balogh Lajos: Büki tájszótár (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 162
Népi beszélgetések Vas megyéből (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 166
Pethő József: Krúdy-tanulmányok (Ism. Szilassy Eszter) 167


Nyelvjárási adatok
Mizser Lajos: Kígyós mai vezetéknevei 171

Megemlékezések
Hoffmann István: Fehértói Katalin (1925–2006) 177
Mizser Lajos: Udvari István (1950–2005) 183


Hoffmann István: Beszámoló a 2005/2006. tanévről 185

 


A Magyar Nyelvjárások 44. elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel.
A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthetõ meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5