MAGYAR  NYELVJÁRÁSOK  XLIII

A  DEBRECENI  EGYETEM
MAGYAR  NYELVTUDOMÁNYI  TANSZÉKÉNEK
ÉVKÖNYVE

 

2005

 

ISSN 0541-9298 (Nyomtatott)
ISSN 1588-7162 (Online)

 

TARTALOM

WinWord formátumban, tömörítve | PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban
(A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok is szükségesek lehetnek.)

 

Tanulmányok, cikkek
Kis Tamás: A veláris i a magyarban 5
Szabó Zoltán: A szecesszió a textológiai stílustörténet-elmélet megvilágításában 27
Rozgonyiné Molnár Emma: Szecessziós látásmód multimediális megközelítésben (Lesznai Anna művészete) 33
Sájter Laura: Bánffy Miklós Naplegenda című drámájának szecessziós sajátosságai 41
Imre Rubenné: Köszönés- és megszólításformák Móricz Zsigmond Rokonok című regényében 49
Bodrogi Ferenc Máté: „Forrni kell a bornak, ha valaha tiszta akar lenni” (Nyelvművelés volt-e a „nyelv mívelése” a nyelvújítás korában) 69
Győrffy Erzsébet: A helynevek jelentéstani kategóriáiról 95
Vörös Éva: A kereklevelű kapotnyak (Asarum europaeum) elnevezései a magyar nyelvben 103

Ismertetések, bírálatok
Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet (Ism. A. Molnár Ferenc) 109
Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (1000–1301) (Ism. Tóth Valéria) 123
Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár (Ism. Szabó József) 133
Hegedűs Attila: A változó nyelvjárás (Ism. Póczos Rita) 141
T. Szabó Csilla: A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században az Erdélyi magyar szótörténeti tár anyaga alapján (Ism. Boros Katalin) 147
Sirkka Paikkala: Se tavallinen Virtanen. Suomalainen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. (Ism. Nyirkos István) 149
Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben (Ism. Győrffy Erzsébet) 154
Török Tamás: Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében (Ism. Győrffy Erzsébet) 158


Nyelvjárási adatok
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Kézimunka, szövés-fonás, stafírung, környezet (Felsőnyárád) 161
Csomortáni Magdolna: Karcfalva helynevei II. 173

Fehértói Katalin: Kiss Lajos-díj 213
Hoffmann István: Beszámoló a 2004/2005. tanévről 215
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai 219

 

 


A Magyar Nyelvjárások 43. elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel.
A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthetõ meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5