MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 40.

 

TARTALOM

(A MNyj. 40. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban (tömörítve) a Magyar Elektronikus Könyvtárban (új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01731) találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék  megfelelő címeire kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok is szükségesek lehetnek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.

 

Tanulmányok, cikkek

Kiss Jenő: Dialektológia és nyelvtudomány: hagyomány és korszerűség 3

Dudás Györgyi: A föld és a völgy labializációs változásai az ómagyar korban 21

Győrffy Erzsébet: Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről 35

Reszegi Katalin: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből 47

B. Gergely Piroska: Az erdélyi unitáriusok keresztnevei a XVIII. században 61

Fehér Krisztina: A ragadványnevek lexikális szerkezetéről 75

Vörös Éva: A közönséges cickafark (Achillea millefolium) elnevezései a magyar nyelvben 87

Szilassy Eszter: A valamiből kifolyólag típusú névutószerű szerkezetek” vizsgálata 93

Porkoláb Judit–Boda István Károly: A szavak mint konnektorok egy irodalmi szövegben 115

Ismertetések, bírálatok

Új magyar tájszótár IV. (Ism. Zaicz Gábor) 127

IV. dialektológiai szimpozion (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 131

Bakó Elemér: Az amerikai magyarok nyelvének kutatásáról (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 136

Az alakzatok világa I. (Ism. Szikszainé Nagy Irma) 140

Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete (Ism. Pethő József) 144

Boda István Károly–Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok (Ism. Nyirkos István) 151

Megvolt a keresztelő is”. Dolgozatok Németh László irodalmi névadásáról (Ism. Szilassy Eszter) 156

Bíró Ferenc: Nyelvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében (Ism. Bényei Ágnes) 161

Veszprém megye földrajzi nevei. IV. A Veszprémi járás (Ism. Póczos Rita) 163

Nyelvjárási adatok

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Ablonczi Bálint beszél hadifogságáról és hazatéréséről (Felsőnyárád) 167

Mizser Lajos: Családnevek Kárpátaljáról 182

Megemlékezések

Sebestyén Árpád: B. Lőrinczy Éva 193

Zaicz Gábor: B. Lőrinczy Éva tudományos munkássága (1997–2002) 197

Bartha Elek: Balassa Iván 198

Dankó Imre: Balassa Iván emlékezete 200

 

Hoffmann István: Beszámoló a 2001/2002. tanévről 205

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai 209

Szerzőink figyelmébe 212


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]