MAGYAR  NYELVJÁRÁSOK  XLII

A  DEBRECENI  EGYETEM
MAGYAR  NYELVTUDOMÁNYI  TANSZÉKÉNEK
ÉVKÖNYVE

 

2004

 

ISSN 0541-9298 (Nyomtatott)
ISSN 1588-7162 (Online)

 

TARTALOM

WinWord formátumban, tömörítve | PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban
(A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok is szükségesek lehetnek.)

 

Tanulmányok, cikkek
Fehér Krisztina: Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban 5
Okamoto Mari: A mai magyar gimnazisták köznyelv és nyelvjárás közötti kódválasztása 33
Presinszky Károly: A nagyhindi illabialitás változásai 41
Szikszainé Nagy Irma: A kérdésalakzatok világa 51
Szilassy Eszter: Melléknévi igenév → melléknév szófajváltás -ó/-ő képzős szavaink körében 59
Várnai Judit Szilvia: A magyar eurozsargonról és euroterminológiáról 83
Vörös Éva: A pettyegetett tüdőfű (Pulmonaria officinalis) elnevezései a magyar nyelvben 93

 

Ismertetések, bírálatok
Benkő Loránd: Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről (Ism. Hoffmann István) 99
Benkő Loránd: Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről (Ism. Tóth Valéria) 105
Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon (Ism. Rácz Anita) 116
Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához (Ism. Póczos Rita) 125
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan (Ism. Fehér Krisztina) 128
Radóczné Bálint Ildikó: A ’kegyelem’ jelentésű szavak Szenci Molnár Albert műveiben (Ism. Dienes Erzsébet) 137
Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből (Ism. Révay Valéria) 139
Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 144
Szathmári István: A stíluselemzés elmélete és módszere (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 146
Porkoláb Judit–Boda I. Károly: Gondolatok Szathmári István: Stilisztikai lexikon című könyvéről 151
Kossuth Lajos, a szó művésze (Ism. Czetter Ibolya) 154
 

Nyelvjárási adatok
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Kun Lászlóné Kun Piroska beszél a családjáról és a disznóölésről (Felsőnyárád) 163
Pál Helén: Bukovinai székely nyelvjárási szövegek 177
Csomortáni Magdolna: Karcfalva helynevei I. 180
Varga Józsefné: Nyelvjárási jelenségek a 18–19. századi felső-rábaközi családnevekben 203
Mizser Lajos: Nagydobrony és Zápszony családnevei 209


Megemlékezések
Hoffmann István: Kiss Lajos (1922–2003) 217
Nyirkos István: Mező András (1939–2003) 222
Hoffmann István: Beszámoló a 2002/2003. és a 2003/2004. tanévről 228