MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 39.

 

TARTALOM

(A MNyj. 39. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban (tömörítve) a Magyar Elektronikus Könyvtárban (új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01730) találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék  megfelelő címeire kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.

 

Tanulmányok, cikkek

Hajdú Péter: Egy vitás paleolingvisztikai teória 3

Honti László: Hol és milyen uráli/finnugor "ősnyelvet" beszéltek távoli eleink? 13

Hutterer Miklós: A Vértes-hegységben lévő Várgesztes német nyelvjárása 33

Szikszainé Nagy Irma: Az ikerszók a magyar szókincs rendszerében 77

Domonkosi Ágnes: A megszólítás vizsgálatának módszerei és eredményei a nemzetközi nyelvtudományban 87

Imre Rubenné: A tegezés és magázás színei és színváltozásai férj és feleség kapcsolatában Móricz Zsigmond "Rokonok" című regénye alapján 103

Szabó Edina: A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig 115

Vörös Éva: A borágó (Borago officinalis) elnevezései a magyar nyelvben 127

Hoffmann István: Újabb eredmények a helynévtörténeti kutatásokban 135

Várnai Judit Szilvia: Diósgyőr középmagyar kori helyneveinek nyelvi elemzése 147

Takács Judit: Keresztnévből származó állatnevek 159

Fekete Csaba: Az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos hagyománya 165

Ismertetések, bírálatok

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve (Ism. A. Molnár Ferenc) 177

Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Ism. B. Porkoláb Judit) 180

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan (Ism. V. Raisz Rózsa) 183

Czetter Ibolya: A stílus és a formák. Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról (Ism. Szikszainé Nagy Irma) 188

Magyar dialektológia (Ism. Sebestyén Árpád) 191

Szabó József-[Sz. Bozóki Margit]: Koppány menti tájszótár (Ism. Kiss Jenő) 199

Szabó József: Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok (Ism. Sebestyén Árpád) 205

Language contact in East-Central Europe (Ism. Várnai Judit Szilvia) 209

A. Molnár Ferenc: Anyanyelv, vallás, művelődés (Ism. Révay Valéria) 213

A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltáriszentségről (Ism. Horváth Mária) 217

Jakab László-Bölcskei András: Balassi-szótár (Ism. Büky László) 220

Balassa Iván-Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei. Kováts Dániel: Az abaúji Hegyköz helynevei (Ism. R. Toma Kornélia) 226

Bíró Ferenc: Körösladány helynevei (Ism. Várnai Judit Szilvia) 231

Alsófehér megye (Ism. Bényei Ágnes) 233

Vörös Ottó: Vízrajzi köznevek szóföldrajzi és jelentéstani vizsgálata (Ism. Nemes Magdolna) 235

A magyar jelnyelv szótára (Ism. Melis Szilvia) 239

Nyelvjárási adatok

Botos Géza: Debreceni erdészeti és vadászati szókincs 243

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Szerteágazó beszélgetés családról, életről, halálról (Felsőnyárád) 263

Megemlékezések

Sebestyén Árpád: Búcsú Kovács Istvántól 275

Kálnási Árpád: Bakó Elemér emlékezete 277

 

Hoffmann István: Beszámoló a 2000/2001. tanévről 283

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai 287

Szerzőink figyelmébe 290


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]