ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

Agyagásadék
'a Balog menti Kisfalud határában említett hely' 1334: Agagasadek , loc. (Gy. 2: 517).

Agyagos
'Málé határában említett hely' 1255/358: Agyagus (Gy. 2: 525).

Akasztó-hegy
'a Jolsva és a Turóc patakok közti hegyvonulat, Gömör határában említik' 1291: Akaztowhegy , mo. (Gy. 2: 461 [ Akaztowheg formában], 501).

Alpes Golcha
l. Golcsa-havasok.

Angyal(n)ica
'a Gömör melletti Kövi határában említett hegy' 1245/423: Agolnicha ~ Angalyche (Gy. 2: 520) ~ Angalnicza , mo. (Gy. 2: 461, 520).

Apát réve
'Hanva határában említett hely, átkelőhely a Sajón' 1293: Apathrevy ~ Apathrewy , loc. (Gy. 2: 506).

Aranyos
'a Sztinva bal oldali mellékvize a későbbről adatolható Aranyos település közelében' 1331: Araniz , fl. (Gy. 2: 457, 482).


Bagoly-kő
'Gortvától K-re húzódó hegy' 1240: Boglku (Gy. 2: 461, 499).

Balázs réve'Szentkirály határában említett hely' 1300/370/386: Balasreue , vad. (Gy. 2: 551).

Balog
'a Rima jelentősebb bal oldali mellékvize' 1244>410, 1269/412, 1297/358//776: Balogh , fl. (Gy. 2: 459, 483, 497, 511, 522), 1245/588: [Bo]logh , fl. (Gy. 2: 459, 511), 1263, 1312, 1325, 1325/378, 1341: Bolug , fl. (Gy. 2: 459, 486, 514, 517, 522), 1325, 1325/354, 1325/378: Bolugh (Gy. 2: 459, 486, 522), 1334/392/XIX.: Balog , fl. (Gy. 2: 537). Balog vize1334: Bolugwyze , fl. (Gy. 2: 459, 517) ~ Bolughwyze (Gy. 2: 517). Vö. Kis-Balog, Nagy-Balog.

Bánya
+1326/330//712 (Dobsina): de bana om­nium metallorum (Gy. 2: 495).

Baraca
'a Baloggal párhuzamosan folyó, balról a Rimába ömlő patak, Baraca település határában említik' 1298/479: Baracha , fl. (Gy. 2: 459, 484, 506). Beredinca pataka néven is említik.

Bást
'a Gortva mellékvize, Bást település határában említik' 1341/347: Basth , fl. (Gy. 2: 459, 485).

Becske pataka
'a Turóc menti Kövi határában említett patak' 1243/335: Bechkepataka , 1243/ 335/XVII.: Bécskepotoka ~ Bukkpotoka [romlott alak lehet] (Gy. 2: 519).

Bérc
1232>347 (Kesző) [4a], 1243/335 (pelsőci uradalom), 1245/423 (Kövi, Gömör mellett), 1247/383 (Kálosa) [3a], 1258/334 (Rozlozsna) [8a], 1268/273 (Kövecses [2a], Recske [3a]), 1291 (Gömör), 1295/400 (Csákány, Novákhoz közel) [2a], 1323 (Herepány) [9a], 1330 (Here­pány) [2a], 1333/334 (Jeszte) [2a], 1334 (Rás) [2a], 1336 (Panyit) [2a], 1341 (Csomatelke [7a], Korlátfalva [2a]), 1341/347 (Bást): berch (Gy. 2: 460, 461, 485, 490, 493, 501, 509, 510, 512, 513, 515, 517, 518, 520, 532, 533, 538, 539, 540, 541), 1240 (Csomatelke, Gortva): béérch (Gy. 2: 492, 499), 1245/423 (Kövi, Gömör mellett): berek [ ƒ : berch] , mo. (Gy. 2: 520), 1275 (Zsór) [2a], 1283/353 (Zubogy) [8a], 1323 (Herepány [2a], Kesző [7a]), 1338 (Dézsmástelek) [3a], 1341/347 (Hegymeg, Guszona mellett) [6a]: Berch (Gy. 2: 494, 508, 509, 510, 516, 558, 559), 1290/303/479 (Bást) [4a], 1295/315 (Novák) [8a], 1330 (Herepány) [2a]: beerch (Gy. 2: 485, 510, 530), 1295/315 (Novák): bee ch [ ƒ : berch] (Gy. 2: 530), 1326/446 (Dobsina): Birchc (Gy. 2: 460, 495) | ~i1291 (Gömör) [2a]: berchy (Gy. 2: 501).

Bérc út
'Novák határában említett út' 1295/315: Beerchuth , via (Gy. 2: 530).

Bérc uta
'Gömör határában említett út' 1291: berchuta , via ~ Berchwta (Gy. 2: 501). Bérci uta1291: viam Berchywta nominata in qd. berchy existente (Gy. 2: 501).

Beredinca pataka
'a Baloggal párhuzamosan folyó, balról a Rimába ömlő patak' 1245/588: Beredinca pathaka (Gy. 2: 459, 484, 511). Baraca néven is említik.

Berence
'Rozlozsna határában említett hely' 1258/334: Berencha , 1258>336/430: Berenche (Gy. 2: 540). Györffy Berc­utha formára javítja.

Berkenye
(pelsőci uradalom) 1243/335: berke­nie , a., 1243/335/XVII.: berkune [berkünye] (Gy. 2: 533).

Bia
'Kálosa határában említett hely' 1247/383: Bya , m. (Gy. 2: 513).

Bikk(es)
l. Bükk(ös).

Bogony
l. Pogony.

Bolhád
l. Nógrád vm. adatai között.

Borsodi-Dobódél
'a pelsőci uradalom határában említett hely' 1243/335: Borsodi Dubodel (Gy. 2: 533). L. HA. 1. Borsod vm. Borsodi-Dobódél.

Borsós-aszó ?
'a Borsós közelében fekvő Szénakszó határában említett hely' 1246/383: Brersoszon [ ƒ : Bursosozou] (Gy. 2: 489, 550). Györffy Bursoszou formában helyesbíti az alakot.

Bozog völgye
'Rás határában említett völgy' 1334: Bozogwelge [-velgye], vall. (Gy. 2: 538).

Bucsony
'Korlátfalva határában említett hegy' 1341: Buchun , mo. (Gy. 2: 461, 517).

Búza-aszó
'Csomatelke határában említett hely' 1240: Buzaozou (Gy. 2: 492).

Bükk
'a pelsőci uradalom határában említett erdő' 1243/335: Byk [bik], s. (Gy. 2: 460 [1243/ 335/XVII. évszámmal], 533).

Bükkfa
1258/334 (Rozlozsna): bykfa [bikfa] [2a], a. (Gy. 2: 540, 541).

Bükkös
'a Jolsva és a Turóc patakok közti hegyvonulaton fekvő erdő, Gömör határában említik' 1291: Bykes [bikes], s. (Gy. 2: 461, 501).

Bükk pataka
l. Becske pataka.


Csákány pataka
'Csákány és Zubogy határában említett patak, a Szuha bal oldali mellékvize' 1283/353: Chakanpataka , fl. (Gy. 2: 459, 489 [ Chakanpathaka formában], 558), 1295/400, 1297/400: Chakanpathoka , fl. (Gy. 2: 459, 489, 490).

Cseh pataka
'a Turóc mellékvize, Saulfölde és Harkács határában említik' 1266/283: Cech potoka (Gy. 2: 459, 545), 1286: Cheh potoka , fl. (Gy. 2: 459 [ Chehpotoka formában], 546). Cseh-patak+1294/471: Csehpatak , riv. (Gy. 2: 507), 1332: Chehpatak , riv. (Gy. 2: 459).

Cser-határ
'Gömör határában említett fa' 1291: cherhatar , a. (Gy. 2: 501).

Csermosnya
'a Sajó bal oldali mellékvize Rozsnyó környékén' 1291: Chormasna [csormas­nya], fl. (Gy. 2: 457, 541) ~ Charmasna , fl. (Gy. 2: 541), 1243/335: Tormusna [ ƒ : Chormusna] , 1243/335/XVII.: Chormusna (Gy. 2: 457, 533).

Csermosnya réve
'Rozsnyó határában említett hely, átkelő lehetett a Csermosnya patakon' 1291: Chormasnareui [-révi], loc. (Gy. 2: 541).

Csernahora
'a Sajó és a Garam forrásai között emelkedő hegy' 1243/335: minor berch que dici­tur Ternahora [ ƒ : Cernahora] , 1243/335/XVII.: Csernahora (Gy. 2: 457, 460, 533).

Csormusnya
l. Csermosnya.


Dános köve
'Sőreg határában említett hegy' 1245/264: Danuskue [-küé], mo. (Gy. 2: 461, 548). Györffy szerint talán azonos a Kis-Váradnevű heggyel.

Dáron(y) pataka
'a Balog menti Kisfalud határában említett patak, a Balog mellékvize' 1334: Darunpathaka , vall. (Gy. 2: 459, 517).

Dáron(y) pataka feje
'a Balog menti Kisfalud határában említett hely, bizonyára a Dárony pataka forrása' 1334: Darunpathakafeye , loc. (Gy. 2: 517).

Déd berke
'Naprágy határában említett liget' 1254/364/399: Dedberke [2a], nem. (Gy. 2: 528).

Dézsmás-völgy száda
'Dézsmástelek határában említett völgy' 1338: Dezmasweulgzada , vall. (Gy. 2: 494). Völgy-szádnéven is említik.

Disznó-fertés
'Bást határában említett hely' 1290/303/479: lutus porcorum quod Guznou­ferthes dicitur [gyuszn ę -] (Gy. 2: 459, 485).

Dobocs ? völgye
'Novák határában említett völgy' 1295/315: Dubuchwelge [-velgye], vall. (Gy. 2: 530). Talán összefügg a Doborcsónévvel. Vö. FNESz. Dobrosó-völgy.

Doborcsó
'a Novákhoz közeli Csákány határában említett völgy' 1295/400: Doborchow , vall. (Gy. 2: 461, 490). Vö. Dobocs völgye.

Dobos-patak
'a Szentkirály pataka mellékvize, Szentkirály falu határában említik' 1300/370/386 : Dobuspatak , riv. (Gy. 2: 458, 551).

Dobsina
'a Sajó bal oldali mellékvize, a forrásához közel' 1320/358: Dupsina , fl. (Gy. 2: 457, 494, 557), 1326/446: Dobsina [3a], fl. (Gy. 2: 457, 494, 495), +1326/330/446: Dopsina [2a], fl. ~ Dobschina [2a], fl. (Gy. 2: 495).

Dolla
'Jeszte határában említett hegy' 1333/334: Dolla , mo. (Gy. 2: 461, 512).


Égerfa
1258/334 (Rozlozsna), 1268/273 (Recs­ke), +1294/471 (Harkács): egurfa [egürfa], a. (Gy. 2: 507, 539, 540), 1268/273 (Recske), 1293 (Hanva): egerfa , a. (Gy. 2: 506, 539).

Éger pataka
'az Ipoly mellékvize, Csomatelke határában említik' 1341: Egerpataka ~ Egur­pataka [egür-], aqua (Gy. 2: 460, 493).

Égertőke
1293 (Hanva): truncum qui egurthuke [egür-] vocatur (Gy. 2: 506).

Egres kuta
'Csomatelke határában említett hely' 1341: Egruskuta [egrüs-] (Gy. 2: 493).

Egres-patak
'Gicénél balról a Jolsvába ömlő patak' [1235-43]/288: Egrus potok [egrüs-], fl. (Gy. 2: 458, 490, 498).

Ér1.
'a Turóc mellékvize, Harkács határában említik' +1294/471 [2a], 1332: Eer (Gy. 2: 459, 507). 2.'a Sajó malmokat hajtó mellékága Po­gony és Püspöki között' 1270: Er [2a], fluviolus (Gy. 2: 535, 537).

Erdőhát
'alacsonyabb hegyvonula­tok alkotta táj a Sajó felső folyásától Ny-ra, a Sztinva, a Jolsva és a Turóc patakok közén' 1318: Erdouhat (Gy. 2: 460, 482, 493, 497, 498, 519, 522, 525, 530, 532, 539, 540, 547, 548, 550, 555, 556, 557).

Eresztvény
'Sánkfalva határában említett hely' 1297: Ereztewyn [eresztevíny] [2a], loc. (Gy. 2: 544).

Erős-völgy
'Jeszte határában említett völgy' 1333/334: Ereusvelg [-velgy], vall. (Gy. 2: 461, 512).


Fehér-patak
'az Ó-patak mellékvize, Rozsnyó határában említik' 1291: Feyerpotok [fejér-] [2a], fl. (Gy. 2: 460, 543).

Fekete-erdő
'Gömör vm. É-i ré­szén Ny-K-i irányban húzódó erdős hegy­vidék' 1243/335, 1243/335/XVII.: Nigram silvam (Gy. 2: 457, 533), 1413: Fekethe erdew (Gy. 2: 457). L. HA. 1. Abaúj vm. Fekete-erdő.

Fekete-sár
'a Sajó jobb oldali mellékvize Gömör határában' 1291: Feketesaar [4a] (Gy. 2: 458, 501).

Fenyő-erdő
'Rozlozsna határában említett erdő' 1258/334: Feneuerdeu [2a], s. (Gy. 2: 460, 541).

Fertés
'a pelsőci uradalom határában említett hely' 1243/335: Fertys (Gy. 2: 459 [1243/335/ XVII. évszámmal], 533).

Fűzfa
1247/383 (Kálosa): fusfa , a. (Gy. 2: 513).


Galga
l. Nógrád vm. adatai között.

Gelnec
l. Gölnic.

Gerbencs
'Rozlozsna határában említett hegy' 1258/334: Guerbench , mo. (Gy. 2: 460, 541).

Gesztenye pataka
'a Sajó bal oldali, a Szol-hegyen eredő mellékvize' 1291: Gestunepotoka [gesztünye-] [2a], fl. (Gy. 2: 457, 543) ~ Gestunepotaka , fl. (Gy. 2: 543).

[Golcsa-havasok]
'Gömör vm. ÉK-i szélén levő hegyvonulat' 1243/335/XVII.: altior Golczam (Gy. 2: 460, 532), 1243/335: altior Bolcham [ ƒ : Golcham] (Gy. 2: 532), 1255: alpes Golcha , 1294: Alpes Golca , 1294, 1331: Alpes Golcha (Gy. 2: 460). L. HA1. Abaúj vm. Golcsa-havasok.

Gortva
'Felednél jobb felől a Rimába ömlő patak' 1240: Gorthoa [gortoa] [2a], riv. (Gy. 2: 459, 499).

Gortva-fő
'a Gortva forrásvidéke' 1341: Suruthuafew [ ƒ : Guruthuafew] [gorotva-](Gy. 2: 459).

Gölnic
'Gömör vm. É-i határfolyója, a Hernád jobb oldali mellékvize' 1243/335, 1243/335/ XVII.: Gulnuch [gülnüc] [3a], fl. (Gy. 2: 460, 532, 533) ~ Gulnych [2a], fl. (Gy. 2: 460, 532), 1326/446: Gylnich [gilnic], fl. (Gy. 2: 460, 495), +1326/330/446: Gelnecz , fl. ~ Gelnetz , fl. (Gy. 2: 495). Gölnic vize 1291: Gulnuchuize , fl. (Gy. 2: 460, 543). L. HA 1. Abaúj vm. Gölnic.

Graduc
'Szentkirály határában említett hely' 1300/370/386: Graduch , loc. (Gy. 2: 551).

Gyartyános pataka
l. Gyertyános pataka.

Gyemülcsény-
l. Gyümölcsény-.

Gyertyánfa
(Rozlozsna) 1258/334: gyertyanfa , a. ~ gyertanfa , a., 1258>336/354: gyrteanfa ~ gyrtyanfa [gyirtyánfa], 1258>336/430: gyrthaan­fa ~ gyrthanfa (Gy. 2: 540).

Gyertyános pataka
'Otrokocsnál balról a Tu­rócba ömlő vízfolyás' 1291: Gyartyanos pata­ka [gyartyános-] (Gy. 2: 459 [ Gyartyanos­pataka for­mában], 501).

Gyírűs-berek
l. Gyűrűs-berek.

Gyisznó-fertés
l. Disznó-fertés.

Gyümölcs
l. Meta gyümölcse.

Gyümölcsény
1268/273 (Recske): gymelchen [gyimelcsény] (Gy. 2: 539), 1332/549 (Méhi): gywmwlchen , rubus (Gy. 2: 525).

Gyümölcsénybokor
(Kesző) 1323: gemulchen­bukur [gyemülcsény-], planitiem, 1323/324: ge­mul­chin­­­bucur (Gy. 2: 516).

Gyűrűs-berek
'Gömör határában említett hely' 1291: Gyrusberek [gyírűs-], nem. (Gy. 2: 501).


Halom
'Kesző határában említett domb' 1232> 347: holm , montic. (Gy. 2: 515).

Halom-hegy
'Naprágy és Herepány határában említett hegy' 1254/364/399: Holmheg , mo. (Gy. 2: 461, 528). Halom hegye1323: Holmhyge , mo. (Gy. 2: 461, 510), 1323/324: Holmhigy [? -higyi ~ ? -higy] (Gy. 2: 510).

Halyagos
'a Szentkirály pataka mellékvize, Naprágy és Szentkirály falu határában említik' 1254/346/399: Hologus [2a] (Gy. 2: 458, 528), 1300/370/386: Haliagus , riv. (Gy. 2: 458, 551).

Halyag-rét
'Gömör határában említett hely' 1291: fl. Kuuesheer al. nom. Holugreth (Gy. 2: 458, 501). Az oklevél szerint a Köves-érmásik neve.

Hangony
'a Sajó jobb oldali mellékvize Gömör vm. D-i részén' [1200 k.]: Hongun , fl. (Gy. 2: 459, 503), 1286/412: Hongon , fl. (Gy. 2: 459, 493). L. HA. 1. Borsod vm. Hangony.

Hanva
'a Sajó jobb oldali mellékvize, Hanva település határában említik' 1293: Honua [4a], fl., 1298/479: Honwa [2a], fl. (Gy. 2: 459, 506). Vö. Közép-Hanva.

Haripány(-)
l. Herepány(-).

Három-hegy
'a Golcsa-havasok Rozsnyó feletti hegyei' 1291: ad 3 montes Harumheg (Gy. 2: 460, 543).

Háromikrű tölgyfa
(Rozlozsna) 1258/334: tulgfa harumhytru [ ƒ : harumykru] , a., 1258>336/ 354): tulfa harumykru [tülfa], 1258>336/430: twlfa harumycru (Gy. 2: 541).

Hársfa
1232>347 (Kesző), 1258/334 (Rozlozs­na): hasfa [hásfa], tilias, a. (Gy. 2: 515, 541), +1294/471 (Harkács): harsfa , a. tiliae (Gy. 2: 507), 1297/358//776 (Hrussó): hassa [ ƒ : hasfa] , a. (Gy. 2: 510).

Hegy-láz
'Bást határában említett hegy' 1290/ 303/479: Hyglaz , mo. (Gy. 2: 461, 485).

Helenna
'a Turóc mellékvize, Sánkfalva határában említik' 1297: Helenna , fl. (Gy. 2: 459, 544).

Henc ? malma
'Hanva határában említett malom' 1293: Hench molna , mol. (Gy. 2: 506).

Herepány
'Herepány falu határában említett patak és völgy, valószínűleg a Kesző felső szakasza' 1323: Harypan [haripány], vall., 1323/324: Haripan , vall. (Gy. 2: 509). Herepány pataka 1323: Harypanpothoka , fl., 1323/324: Harripan pathaka , fl. (Gy. 2: 458, 510).

Herepány-fő
'Herepány falu határában említett hely, bizonyára a Herepány patak forrása' 1323: caput Harypanfew [haripány-], 1323/324: Harripan­feu (Gy. 2: 510).

Hideg-séd
'a Gortva mellékvize, Bást határában említik' 1341/347: Hydeghsed , fl. (Gy. 2: 459, 485).

Hód-szeg
'Kerepec és Kesző határában említett hely' 1268/273, 1323: Houdzeg , mo., vall. (Gy. 2: 461, 516, 518), 1323/324: Hodzek (Gy. 2: 516).

Holboka
'a Sajó bal oldali mellékvize, a pelsőci uradalom határában említik' 1243/335: Hulbaka , 1243/335/XVII.: Holbuka (Gy. 2: 458, 533). L. HA. 1. Borsod vm. Holboka 1.


Ikres égerfa
(Rozlozs­na) 1258/334: [ik]rus­egurfa [ikrüsegürfa], a., 1258>336/354: ykrus­egerfa , 1258>336/430: ikrus egurfa (Gy. 2: 540).

Ilsva
l. Jolsvaés Jósva.

Ivános avasa
'Kerepec határában említett hely' 1232/347: Iwanusauasa , loc. (Gy. 2: 461, 515).

Iver-fő
l. Üver-fő.


Jávor-hegy
'a Golcsa-havasok Rozsnyó feletti hegye' 1291: Jaurheg [jaur-], mo. (Gy. 2: 460, 543).

Jegy-kő
'Gömör határában említett hely' 1291: Jegyku , lap. (Gy. 2: 501).

Jolsva
'Gömör felett jobbról a Sajóba ömlő patak' [1235-43]/288: Ylsua [6a] [ilsva], fl. (Gy. 2: 458, 490, 498), 1243/335, 1243/335/XVII.: Ilswa ~ Ilsuam ~ Ilswam (Gy. 2: 458, 513, 522, 523, 533). L. Jósva.

Jósva
'az Abaúj-Torna vm.-i Bódva mellékvize, Novák határában említik' 1295/315: Ilsua [ilsva] [2a], fl. (Gy. 2: 459, 530). L. Jolsva.


Kabala-sár
'Novák határában említett hely, lefolyástalan víz' 1295/315: Kabalasaar , loc. (Gy. 2: 459, 530).

Kálosa
'a Turóc jobb oldali mellékvize, Kálosa település határában említik' 1247/383: Calysa [kálisa], riv. (Gy. 2: 459, 513).

Kamonya
'Gömör és Kövi határában említett völgy' 1245/423: Kamuna , vall. (Gy. 2: 458, 520) ~ Kama [romlott alak lehet] ~ Kamina [kaminya], vall. (Gy. 2: 520). Kamonya völgye[1245]>372: Kamanyavelge [-velgye] (Gy. 2: 520). Bizonyára összetartozik az ugyanitt említett Kis-Kemenyehelynévvel.

Kapla
'Serke határában említett hegy' 1326: Kapula ~ Kapala , mo., 1447: Kapla , mo. (Gy. 2: 547).

Kapus-fő
'Csomatelke határában említett hely' 1240: Kopuusfeu (Gy. 2: 461, 492).

Kara
'Rozlozsna határában említett patak' 1258/334: ad ryppam Scelusberuk, que Kara dicitur (Gy. 2: 540). Széles-bereknéven is említik.

Karácsony
(Lice) 1243/335: karachou [ ƒ : karachon] , lig., 1243/335/XVII.: karacsun (Gy. 2: 522).

Karuly ~ Károly lese
'a pelsőci uradalom határában említett hegy' 1243/335: Karulesy [karul­lesi] (Gy. 2: 461 [1243/335/XVII. évszámmal], 533), 1243/335/XVII.: Carullosy [ ƒ : Carullesy] (Gy. 2: 533).

Kavicsos-rév
'Hanva határában említett rév, átkelőhely a Sajón' (vö. Gy. 2: 476) 1293: Kovochos rew [kovocsos-], port. ~ Kowachosrev [kovacsos-], port. ~ Kowachosrew (Gy. 2: 506).

Kecső vize
'Kecső falunál eredő patak, a Jósva mellékvize' 1295/315: Kechewyzy , aqua ~ Koche­wyzy [ ƒ : Kechewyzy] , fl. (Gy. 2: 459, 514, 530).

Kerekfa
1334 (Kisfalud, a Balog mentén): kerekfa , a. ilex (Gy. 2: 517).

Kerek-rét 1.
'Murány határában említett rét' 1321: Kerekreth , prat. (Gy. 2: 527, 528). 2.'He­re­pány határában említett rét' 1330: Kerekreth , vall. (Gy. 2: 461, 510).

Kereszt út
'Kesző határában említett út' 1232>347: Kerezthuth , via (Gy. 2: 515).

Kesző
'a Sajó, illetve a Recske bal oldali mellékvize, Kesző falu határában említik' 1232>347, 1268/273 [2a] 1323/324: Kezu [keszü], riv., fl., vall. (Gy. 2: 458, 515, 516, 518), 1232>347: Kezew , riv. (Gy. 2: 515), 1323: Kezyw , vall. (Gy. 2: 516). Kesző pataka1232>347: Kezupataka [2a], fl. (Gy. 2: 458, 515), 1323: Kezywpothoka , [2a] fl. (Gy. 2: 458, 516) ~ Kezywpotoka, fl., 1323/324: Kezopathaka , fl. ~ Kuzupathaka [2a], fl. (Gy. 2: 516). Vö. Herepány.

Kesző-fő
'Kesző falu határában említett hely, bizonyára a Kesző patak forrása' 1232>347: Kezufew , fons (Gy. 2: 515).

Kétágú körtvély
1291 (Gömör): kethagow kurthuely , a. piri (Gy. 2: 501).

Két-halom
'Kesző határában említett hegy' 1232>347: Kethalm , montic. (Gy. 2: 515).

Kis-Balog
'Hrussó határában említett patak, a Balog egyik forrásága' 1297/358//776: Kis Bologh , fl. (Gy. 2: 459 [ Kis Balogh formában], 483, 511). Vö. Balog, Nagy-Balog.

Kis-Kemenye
'Gömör határában említett völgy' 1291: Kyskemene , vall. (Gy. 2: 458, 501). Vö. Kamonya.

Kis-Várad
'Bást határában említett hegy' 1341/347: Kyswarad , mo. (Gy. 2: 461, 485). Györffy szerint talán azonos a Dános kövenevű heggyel.

Kostaton pataka
'a Sztinva jobb oldali mellékvize Ohtinánál' 1258/334: Custatunpotoka (Gy. 2: 457 [ Custatun potoka formában], 541), 1258>336/354: Custatonpotoka (Gy. 2: 457, 541), 1258>336/430: Guztetunpataka (Gy. 2: 457 [ Gustetunpotoka formában], 541).

Kovacsos-rév
l. Kavicsos-rév.

Kökényes pataka
'Otrokocsnál balról a Tu­róc­ba ömlő víz' 1291: Kukenespataka [2a] (Gy. 2: 459, 501).

Kökény-feket
'Rozlozsna határában emített erdő' 1258/334: Kukenfekut [? -feküt] [2a], s. (Gy. 2: 460, 540), 1258>336/354: Kukynfeukuth [romlott alak lehet] (Gy. 2: 540), 1258>336/430: Kukenfeketh (Gy. 2: 460, 540). Az első két adat alapján Kökény-fő-kút-nak is olvashatjuk.

Kökény-fő-kút
l. Kökény-feket.

Körtvélyes-patak
'a pelsőci uradalom határában említett patak, a Sztinva mellékvize' 1243/335, 1243/335/XVII.: Keortvelespatak (Gy. 2: 458, 533).

Kövecses-halom
'Szentkirály határában emlí tett hegy' 1337: Kuechusholm , promo. (Gy. 2: 551).

Kövecses út
l. Köves út.

Köves-ér
'a Sajó bal oldali mellékvize Gömör határában' 1291: Kuuesheer , fl. (Gy. 2: 458, 501). Vö. Halyag-rét.

Köves út
'Harkács határában említett út' +1294/ 471: per viam lapidosam Kevesut dictam [keves-] (Gy. 2: 507). Kövecses út+1294/471: iuxta viam lapidosam Kevetzesut dictam [kevecses-] (Gy. 2: 507).

Köz-bérc
'Lice határában említett hely' 1243/335: Kuzkerez ~ Kuzkercz [ ƒ : Kuzberch] (Gy. 2: 523) ~ Kuzberek [ ƒ : Kuzberch] , 1243/335/XVII.: Közbercz (Gy. 2: 460, 533) ~ Közbércz (Gy. 2: 523).

Közép-Hanva
'Hanva település határában említett patak' 1293: Kuzephonua [2a], fl. (Gy. 2: 506). A Hanvafolyó mellékága lehetett.

Közép-kő
'Gortvától K-re húzódó hegy' 1240: Cuzepku , loc. (Gy. 2: 461, 499).

Kutas ? -patak
'Licénél jobbról a Jolsvába ömlő patak' 1243/335: Katuspatak , 1243/335/ XVII.: Kutuspatak (Gy. 2: 458 [más évszámmal], 522).


Ladica
'Naprágy határában említett völgy és folyó, a Szentkirály pataka mellékvize' 1254/ 364/399: Ladisca , vall. ~ Lazych [ ƒ : Ladych] , fl. (Gy. 2: 458, 461, 528).

Ladica-bérc
'a Kesző, illetve a Herepány patak felső szakaszát övező hegy, Kesző falu határában említik' 1232>347: Lasichaberch [ ƒ : Ladicha­berch] (Gy. 2: 461, 515). Ladica hegye1323: Ladychahyge , mo. (Gy. 2: 461, 516), 1323/324: Ladichahigy (Gy. 2: 516).

Lán
+1326/330//712 (Dobsina): laan [2a], t. ~ 2 laanas , t. (Gy. 2: 495). Magyar és német közszó egyaránt lehet (vö. TESz. lán ).

Lapis Martini
l. Márton köve.

Láz pataka
'Herepány határában említett patak' 1330: Laazpathaka , riv. (Gy. 2: 458, 510) ~ Laazpataka , riv. (Gy. 2: 510).

Leány-kő
'a pelsőci uradalom határában említett hegy' 1243/335: Leankeo (Gy. 2: 461 [1243/335/ XVII. évszámmal], 533).

Liget 1.
'a pelsőci uradalom határában említett hely' 1243/335: Lyget , 1243/335, 1243/335/XVII.: Lygeth (Gy. 2: 532, 533). 2.'Rozlozsna határában említett hely' 1258/334: ligeth , 1258>336/ 354: liget , 1258>336/430: lygeth (Gy. 2: 541).

Lipóc határa
l. Lipó pataka.

Lipóc pataka
l. Lipó pataka.

Liponok
'Licénél jobbról a Jolsvába ömlő patak' [1235-43]/288: Lipulnuk [lipolnok], fl. (Gy. 2: 458, 490, 523). Talán ezt a patakot jelölték a Lipó patakanévvel is.

Lipó pataka
'a Turóc menti Kövi határában em­ lí­tett patak' 1243/335: Lipoupataka ~ Lipouchothaua [ ƒ : Lipoupothaka] , 1243/335/XVII.: Lypocs­potoka ~ Lypouchpataka ~ Lypocshatára ~ Lypouchothava [ ƒ : -hothara] (Gy. 2: 519). Lipó-patak1243/335: Lypoupatak (Gy. 2: 458, 523). A XVII. sz.-i átirat alakjai talán romlott formák, de lehetnek egy Lipócnévváltozat adatai is. A határa utótag a pataká -nak felelhet meg. Esetleg azonos a Liponokpatakkal.

Liszka
'Hrussó határában említett patak, a Balog mellékvize' 1297/358//776: Lizka , fl. (Gy. 2: 459, 511).

Lomnica
'a Jolsva bal oldali mellékvize a Nagy-pataktól D-re' 1243/335: Lumnicha ~ Lumnichae , 1243/335/XVII.: Lumnyicza ~ Lomnycze (Gy. 2: 458, 533).

Luc
'a pelsőci uradalom határában említett hely' 1243/335: Lucz (Gy. 2: 533).

Luzja ? pataka
'a Gortva mellékvize, Bást határában említik' 1290/303/479: Luzyapathaka , vall. (Gy. 2: 459, 485).


Mag(y)a ? pataka
'a Rás pataka mellékvize, Rás település határában említik' 1334: potok Magapataka (Gy. 2: 459, 538).

Malac pataka
'Jeszténél a Nádas-patakba ömlő vízfolyás' 1333/334: Malachpataka (Gy. 2: 459, 512).

Málé pataka
'Putnoknál balról a Sajóba ömlő víz, Málé falu határában említik' 1255/358: Malee pathaka (Gy. 2: 458, 525).

Malicska pataka
'Hrussó határában említett patak, a Balog mellékvize' 1297/358//776: Malitska pataka [2a] (Gy. 2: 459, 510, 511).

[Márton földje]
'a Turóc menti Kövi határában említett hely' 1243/335: terra Martini (Gy. 2: 519).

[Márton köve]
'a Jolsva és a Turóc patakok közti hegyvonulat egyik tagja, Kövi határában említik' 1243/335, 1243/335/XVII.: lapis Martini (Gy. 2: 461, 519).

Mátyás hegye
'Bást határában említett hegy' 1341/347: Mathyashege , mo. (Gy. 2: 485). Bizonyára összefügg a Mátyás tavanévvel.

Mátyás tava
'Gortva település határában említett hely' 1240: Mathsathoa [ ƒ : Mathasthoa] [-toa] (Gy. 2: 499). Vö. Mátyás hegye.

Medves
'Bást határában említett hegy' 1290/ 303/479: Medus [medüs], mo. (Gy. 2: 461, 485).

Méh-aszó
'Gortva határában említett hely' 1240: Mehozou (Gy. 2: 499).

Meleg-hegy
'a Balog patakhoz közeli hegy Me­ leg­hegy település mellett' 1331/347: Meleekhegh , mo. (Gy. 2: 461, 483, 526).

Meta ? gyümölcse
'Saulfölde határában említett gyümölcsös' 1286: iuxta pomerium quod vulgo Meta Gymelche vocatur [gyimelcse] (Gy. 2: 546). A Meta esetleg latin szó, 'határjel' is lehet.

Mezsgye 1.
'Harkács határában említett hely' +1294/471: mesdgye (Gy. 2: 507). 2.'Kesző határában említett hely' 1323: Mezde , loc. ~ Mesde , 1323/324: Mesda [2a] (Gy. 2: 516). 3.'Sánkfalva határában említett hely' 1326: mesde (Gy. 2: 545).

Mocsaras
'a Balog menti Kisfalud határában említett hely' 1334: Mocharus , t. (Gy. 2: 517).

Mocsolya pataka
'a Rás pataka mellékvize, Rás település határában említik' 1334: Mochola­pataka , riv. (Gy. 2: 459, 538).

Mogyorós-kút
'Gömör határában említett forrás' 1291: Monoroskuth [monyorós-], fons (Gy. 2: 501).

Mogyorós-völgy
'a Balog menti Kisfalud határában említett völgy' 1334: Monuroswelgh [monyorós­velgy], vall. (Gy. 2: 517).

Monaj pataka
l. Monas pataka.

Monas ? pataka
'a Turóc menti Kövi határában említett patak' 1243/335: Mavaypataka [ ƒ : Manaypataka ?] , 1243/335/XVII.: Manaspotoka ~ Manuspataka (Gy. 2: 519). A kérdéses oklevelekben többnyire romlott alakok találhatók, az első adat esetleg Monaj patakaformát is takarhat, de nem zárható ki, hogy a közeli Naprágyon említett Navoj völgyeadathoz is kapcsolható.

Monasta telke
'Csomatelke határában említett hely' 1341: Monastateluke [telüke] [2a], m. (Gy. 2: 493).

Monohpest
'a két Turóc közti hegyvonulat egyik sziklája, Rás határában említik' 1266/283: Munuhpest , rup. (Gy. 2: 461, 545).

Monyorós-
l. Mogyorós-.

Morotva-patak
'a Sajó bal oldali mellékvize, Panyit határában említik' 1336: Mortuapatak [mortva-], fl. (Gy. 2: 458, 532).


Nádas
'Süveténél jobbról a Jolsvába ömlő patak' [1235-43]/288: Nadas , fl. (Gy. 2: 458, 490).

Nádas-patak
'a Rima jobb oldali mellékvize, Jeszte határában említik' 1333/334: Nadaspatak , riv. (Gy. 2: 459, 512).

Nagy-aszó
'Belezsér határában említett hely' [1277]/277: Nogozou (Gy. 2: 459, 486).

Nagy-Balog
'Hrussó határában említett patak, a Balog egyik forrásága' 1297/358//776: Nagy Bologh , fl. (Gy. 2: 459, 483, 511). Vö. Balog, Kis-Balog.

Nagy-fűz pataka
'a Sajó bal oldali mellékvize Gömör határában' 1291: Nogyfyzpataka [-fiz-] (Gy. 2: 458 [ Nogfyzpataka formában], 501).

Nagy-kút
'Naprágy határában említett kút' 1254/364/399: Nagkwth , put. (Gy. 2: 528).

Nagy-patak
'a Jolsva bal oldali mellékvize, közel a forrásához' 1243/335: Nagypatak (Gy. 2: 458, 533).

Nandrás'a Turóc menti Kövi határában említett hely' 1243/335: ad caput Nadras (Gy. 2: 519, 528). Györffy pataknak mondja, amely nevet adott a később adatolható Nandrás falunak (vö. Gy. 2: 528).

Navoj völgye
'Naprágy határában említett völgy' 1254/364/399: Nauoyuelge [-velgye], vall. (Gy. 2: 528). Vö. Monas pataka.

Nigra Silva
l. Fekete-erdő.

Novák-fő
'Novák falu határában említett hely' 1295/315: t. Noak . cum partic. t-e Noagfew (Gy. 2: 530).

Nyár
1297 (Sánkfalva): Naar , nem. (Gy. 2: 544).

Nyáras
'a Balog menti Kisfalud határában említett erdő' 1334: Naras , s. (Gy. 2: 461, 517).

Nyáras-parlag
'Kesző határában említett hely' 1323: Narosporlog , planitie, 1323/324: Naras­par­lag (Gy. 2: 516).

Nyárfa
1291 (Gömör), 1336 (Panyit): nyarfa , a-es tremuleas (Gy. 2: 501, 532).

Nyest
'Bást határában említett hely' 1341/347: Nyest , prat. (Gy. 2: 459, 485). Györffy a Gortva mellékvizének mondja.

Nyíres-liget 1.
'a pelsőci uradalom határában említett hely' 1243/335: Nyireslygeth (Gy. 2: 533). 2.'Rozlozsna határában emített erdő' 1258/334: Nyreslygeth [2a], s. (Gy. 2: 460, 540), 1258>336/354: Nyresligeth , 1258>336/430: Nyrosligeth [nyíros-] (Gy. 2: 540).

Nyíres-völgy
'Novák határában említett völgy' 1295/315: Nyreswelg [-velgy], vall. (Gy. 2: 530).

Nyírfa
1258/334 (Rozlozsna): nyrfa , a. (Gy. 2: 540), +1294/471 (Harkács): nyírfa , a. (Gy. 2: 507).

Nyír kuta
'Gortva település határában említett hely' 1240: Nyrkutha (Gy. 2: 499).


Ó-patak
'a Gölnic mellékvize, Rozsnyó határában említik' 1291: Opotok [2a], fl. (Gy. 2: 460, 543).

Orogvány pataka
'az Orogvánnyal szomszédos Panyit határában említett patak' 1336: Vrhuuanpataka [? ur Ű uvány], fl. (Gy. 2: 458 [ Vruhuuan- formában], 532).

Ó-szik ?
'Kesző határában említett liget' 1323: Ozyg , nem., 1323/324: Ozyk (Gy. 2: 516).

Ökör-mező
'a Golcsa-havasok Rozsnyó feletti hegyei' 1291: 2 montes Wkurmezeu (Gy. 2: 460, 543).

Ölyves
'Csomatelke határában említett hely' 1240: Vluues , loc. (Gy. 2: 461, 492). Bizonyára összefügg a közeli Ölyves-bércnévvel.

Ölyves-bérc
'Korlátfalva határában említett hely' 1341: Wluesberch (Gy. 2: 461, 517). Vö. Ölyves.

Pacsa
'a Csermosnya jobb oldali mellékvize Rozs­nyó környékén' 1291: Pacha [2a], fl. (Gy. 2: 457, 541, 543).


Palánka
'Novák határában említett hely' 1295/315: Palanka , loc. (Gy. 2: 530).

Palaszka bükke
'Jeszte határában említett hegy' 1333/334: Palazkabiky [-biki], mo. (Gy. 2: 461, 512).

Pásztor határa
'Csomatelke határában említett hely' 1240: Pazthurhatara , m. (Gy. 2: 492).

Patak
1275 (Zsór) [2a], 1334 (Rás): potok (Gy. 2: 538, 559), 1291 (Gömör) [7a]: patak (Gy. 2: 501), 1326 (Sánkfalva): Potok (Gy. 2: 545), 1336 (Panyit) [2a], 1337 (Szentkirály): pathak (Gy. 2: 532, 552). Pataka1245/588 (Iván): ad Beredinca pathaka et per pathoka (Gy. 2: 511).

Pikente ?
'Gömör határában említett hely' 1291: Pykente , stag. (Gy. 2: 501).

Pogány-vár
'Bást határában említett hely' 1341/347: ad castr. antiquum Pugan war (Gy. 2: 461 [ Puganwar alakban], 485).

Pogony
'a Sajó bal oldali mellékága, Pogony és Nehe település határában említik' 1255/XV., 1268/273, 1318: Pogon , fl. (Gy. 2: 458, 529, 534, 535), 1268/273: Bogon [ ƒ : Pogon] fl. (Gy. 2: 458, 534, 535). L. HA. 1. Borsod vm. Pagony.

Prépost pataka
'a Turóc mellékvize, Gömör és Harkács határában említik' 1291: patak nomine patak Prepositi (Gy. 2: 459, 501), +1294/471 [2a], 1332: Praepostpataka , riv. (Gy. 2: 459, 507).


Rados ? pataka
'a Turóc menti Kövi határában említett patak' 1243/335: Baduspataka , 1243/ 335/XVII.: Radustpotoka (Gy. 2: 519). A kérdéses oklevelekben feltűnően sok romlott névalak van.

Ragály pataka
'Ragály település határában említett patak, a Szuha mellékvize' 1335: Ragalp(at)aka , fl. (Gy. 2: 459, 537). Györffy azonosítja a Ragály Szuhájanevű patakkal.

Ragály Szuhája
'a Ragály településsel szomszédos Zubogy határában említett patak, a Szuha mellékvize' 1283/353: Ragalzuhaya , fl. (Gy. 2: 459, 537, 558). Györffy azonosítja a Ragály patakanevű vízzel. Vö. Szuha.

Ragyolc
'a Hanva mellékvize' 1293: Rogyolch , fl. (Gy. 2: 459, 506).

Rakattya-
l. Rekettye-.

Rakattyabokor
l. Rekettyebokor.

Rakattyás-
l. Rekettyés-.

Rákos-patak
'a Turóc bal oldali mellékvize, Lice Deresk felőli határában említik' 1243/335: Bakuspatak [ ƒ : Rakus-] , 1243/335/XVII.: Rakuspatak (Gy. 2: 458, 523).

Rás pataka
'Otrokocsnál jobbról a Turócba ömlő víz, Rás falu határában említik' 1334: Raaspataka , riv. (Gy. 2: 459, 538).

Recske
'a Sajót balról, Panyittól Recske településig kísérő mellékág' 1232/347 [3a]: Rekche , aqua, fl. (Gy. 2: 458 [tévesen 1232>342 évszám­mal], 515, 538), 1232>347: Rechke , fl. (Gy. 2: 515), 1268/273: Ruchka [2a], fl. (Gy. 2: 458, 518, 538). Recske pataka 1323: Rechkepothoka [2a], fl., 1323/324: Rechkepathaka , fl. (Gy. 2: 458, 516, 538), 1336: Rechkepataka [2a], fl. (Gy. 2: 458, 532, 538). Vö. Sár (1.).

Rednek
'a Sajó bal oldali mellékvize, Méhi és Kövi határában említik' [1245]>372: Rednuk [red­nük], 1245/423: Nednek [ ƒ : Rednek] , fl. (Gy. 2: 458, 520). Rednek pataka1332/549: pathak Rednek pathaka (Gy. 2: 458, 525).

Regéc pataka feje
'a Sajó bal oldali mellékvize vagy inkább annak a forrása, Panyit határában említik' 1336: Regechpatakafey , fl. (Gy. 2: 458, 532).

Reket-tő ? ~ Rekető ?
'Kálosa határában em­lí ­tett hely' 1247/383: Reketev [2a], prat. (Gy. 2: 513) .

Rekettyebokor
1293 (Hanva), 1323 (Here­pány): rakathyabukur [rakatya-], frutic., dum. (Gy. 2: 506, 510), 1293 (Hanva), 1335 (Ragály): rakatyabukur , dum., rub. (Gy. 2: 506, 537), +1294/471 (Harkács): rakathyahbukur , dum. (Gy. 2: 507), 1323/324 (Herepány): rakathia­bucur (Gy. 2: 510). Rekettyebokrok 1293 (Han­va): dumos rakathya bukruk (Gy. 2: 506).

Rekettyés
'Harkács határában említett hely' +1294/471: Rakatyas [rakatyás] (Gy. 2: 507).

Rekettyés-tó
'Harkács és Gömör közös határában említett tó' 1291: Rakatyastow [rakatyás-] (Gy. 2: 501), +1294/471: Rakatyastho , stag. (Gy. 2: 507).

Rét-fő
'Kesző határában említett rét' 1232>347: Rethfeu , prat. (Gy. 2: 515).

Rév
'Harkács határában említett átkelőhely a Turóc folyón' +1294/471: Rev [2a], vad. (Gy. 2: 507).

Rév-hely
'Novák határában említett hely' 1295/315: Reuhel , loc. (Gy. 2: 530).

Rigel
'Dobsina határában említett domb' +1326/ 330/446: Riegel , coll. ~ Hibel [romlott alak] (Gy. 2: 495).

Rima
'a Sajó jobb oldali nagyobb mellék­vize' 1246/383: Rima , flum. (Gy. 2: 459, 548), 1274/338, 1297/332, 1298, 1347: Ryma , fl. (Gy. 2: 459, 491, 529, 539, 557).

Rozlozsna
'a Sztinva jobb oldali mellékvize Rozlozsna település közelében' 1243/335 [2a]: in capite Rososna [rozsozsna] (Gy. 2: 457, 533, 540), 1258/334 [2a], 1258>336/354 [2a], 1258> 336/430 [2a]: Ruzyzna , fl. (Gy. 2: 457, 540), 1258>336/354: Rosusna , fl., 1258>336/430: Rususna , fl. (Gy. 2: 457).

Ruda
'a Csernahorától DK-re elterülő hegy, Rozlozsna határában említik' 1258/334: Ruda , mo. (Gy. 2: 460, 541).


Sajó
'a Tisza jobb oldali mellékvize' [1200 k.]: Souyou , fl. (Gy. 2: 457, 499, 503), 1232>347 [3a], 1270 [2a], 1274>399, 1290, 1291 [8a], 1307, 1307>430 [2a], 1320/358, 1325, +1326/ 330/446 [3a], 1329, 1332/549 [4a], 1337: Sayo , aqua, fl. (Gy. 2: 457, 481, 494, 495, 501, 505, 515, 522, 525, 526, 535, 536, 537, 549, 557), 1243/335 [4a], 1243/335/XVII.: Sajou , fl. (Gy. 2: 457, 492, 533), 1245/423 [2a]: Soyov , fl. (Gy. 2: 457, 520), 1268/273 [6a]: Seo , fl. (Gy. 2: 457, 518, 535, 539), 1270: Soiou (Gy. 2: 457, 535, 536), 1270, 1298>299, 1299: Soyo (Gy. 2: 457, 516, 535, 537), 1272: Soyou (Gy. 2: 457, 481), 1282/351, 1291 [3a]: Sayou , fl. (Gy. 2: 457, 539, 541, 543, 551), 1286/412, 1295, 1332/549: Sayow , fl. (Gy. 2: 493, 506, 526), 1293 [3a]: Seov , fl. (Gy. 2: 457, 506), 1293 [3a], 1323 [3a]: Soyow , fl. (Gy. 2: 457, 506, 516), 1297, 1297/332: Zohyou , fl. (Gy. 2: 457, 529, 536), 1298/479: Seon [ ƒ : Seou] , fl. (Gy. 2: 506), 1323/324: Saio [3a], fl. (Gy. 2: 516), 1326/446: Seyo , +1326/330/446: Sajo [2a], fl. (Gy. 2: 495). Vö. HA. 1. Borsod vm. Sajó.

Sár 1.
'a Sajó oldalága, a Gömör melletti Kövi határában említik' 1245>423: Saar [2a], fl. (Gy. 2: 458, 520) ~ Sar , fl. (Gy. 2: 520). Esetleg a Recskemagyar névváltozata (vö. Gy. 2: 520). 2.'Novák határában említett hely, talán lefolyástalan víz' (vö. Gy. 2: 459) 1295/315: Saar , loc. (Gy. 2: 530).

Sáros
'a Turóc menti Kövi határában említett hely' 1243/335: Sarus [2a] (Gy. 2: 458 [tévesen 1243/335/XVII. évszámmal], 519, 533), 1243/ 335/XVII.: Scarus (Gy. 2: 519), Sarno [romlott alak lehet] (Gy. 2: 458, 533).

(Sartoris)
'az Aranyos mentén említett völgy' 1331: per vallem, qui dicitur Vallis cognomine Sartoris (Gy. 2: 482). A kérdéses hely latinra fordított név is lehet, Györffy Szabó-völgy-nek értelmezi (Gy. 2: 475).

Sebes-patak
'a Sajó jobb oldali mellékvize Rozsnyó környékén' 1291: Sebuspotok [sebüs-], fl. (Gy. 2: 457, 541, 547).

Sebes pataka
l. Szeles pataka.

Sigi ? ~ Sigy ? pataka'a Sajó bal oldali mellékvize Gömör határában' 1291: patak Sygypataka (Gy. 2: 458, 501).

Silva Nigra
l. Fekete-erdő.

Só-jó
l. Sajó.

Solymos pataka
l. Szalma pataka.

Sólyom-kő
'a pelsőci uradalom határában említett hegy' 1243/335: Solyomkeo (Gy. 2: 461 [tévesen 1243/335/XVII. évszámmal], 533), 1243/335/XVII.: Solymkő (Gy. 2: 533).

Somos(-bérc)
'Jeszte határában említett hegy' 1333/334: berch Sumus (Gy. 2: 461, 512). A névalak a későbbi adatok alapján (vö. Gy. 2: 512) rekonstruálható esetleg ilyen formában. Bizonyára összefügg a Somos völgyenévvel.

Somos-patak
'a Sajóba ömlő Turóc bal oldali mellékvize, Lice Deresk felőli határában említik' 1243/335, 1243/335/XVII.: Sumuspatak (Gy. 2: 458, 523).

Somos völgye
'Jecske határában említett hely' 1344: Sumuswelge [velgye], t. (Gy. 2: 512). Vö. Somos-bérc.

(Surkagud)
'Bást határában említett völgy' 1290/303/479: Surkagud [2a], vall. (Gy. 2: 461, 485).

Szabó-völgy
l. Sartoris.

Szalatna bérce
l. Zalatna bérce.

Szalatna pataka
l. Zalatna pataka.

Szalma pataka
'a Turóc menti Kövi határában említett patak' 1243/335: Zalmapataka , 1243/ 335/XVII.: Szalmapotoka ~ Solmospataka (Gy. 2: 519). Az utolsó adat romlott forma lehet.

Száraz-völgy
'Málé határában említett völgy' 1255/358: Zarrazuelgh [-velgy], vall. (Gy. 2: 525).

Szár-hegy
'Novák határában említett hegy' 1295/315: Zarheg , mo. (Gy. 2: 461, 530).

Szász
l. Száz.

Száz ~ Szász
'Jeszte határában említett hegy' 1333/334: Zaz , montic. (Gy. 2: 512).

Szekenő ?
'Naprágy határában említett völgy' 1254/364/399: Zekenew , vall. (Gy. 2: 528). Esetleg íráshiba [ ƒ : Tekenew] , és Tekenő -nek olvasandó.

Szelce pataka
'a Gortva bal oldali mellékvize Szelce település közelében' 1240: Zelchepothoka (Gy. 2: 499 [ -potoka formában], 550), 1240: Scelcepothoka (Gy. 2: 459, 492, 550).

Széles-berek
'Rozlozsna határában emített völgy és patak' 1258/334: Zylusberek [szílüs-], vall. ~ Scelusberuk [-berük], vall., rip. (Gy. 2: 460, 540), 1258>336/354: Sceuleuskerth ~ Zeuleuskerek , 1258>336/430: Zelusberuk [2a] (Gy. 2: 540). Az 1354-ből való másolat Szőlős-kerekés Szőlős-kertformái romlott alakok. Karanéven is említik.

Szeles pataka
'a Turóc bal oldali, Kövi melletti ágának mellékvize' 1243/335: Zelespataka , 1243/335/XVII.: Selespataka ~ Sebespataka (Gy. 2: 458, 519). A XVII. sz.-i alakok romlott formák lehetnek, de Sebes pataka-ként való azonosításuk sem zárható ki. Györffy így értelmezi a nevet (i. h.).

Szentkirály pataka
'Szentkirály falu határában említett patak' 1300/370/386: Zenthkiralpataka , riv. (Gy. 2: 458 [ Zenthkiralypataka formában], 551).

Szil-berek
'a Balog menti Kisfalud határában említett hely' 1334: Silberuk [-berük], nem. (Gy. 2: 517).

Szilfa
1245/588 (Iván): scylfa , prat. (Gy. 2: 511), 1258>336/430 (Rozlozs­na), 1291 (Gömör), 1323 (Kesző): zylfa , a. (Gy. 2: 501, 516, 540), +1294/471 (Harkács), 1323/324 (Kesző): zilfa , a. ulmi (Gy. 2: 507, 516).

Szin(y)ica
'Pelsőcnél jobbról a Sajóba ömlő patak' 1258>336/430: Zynica [2a], aqua (Gy. 2: 457, 540). A Sztinvanévváltozata.

Szirk
'a Turóchoz közeli hegy, Rás határában említik' 1334: Zyrk , montic. (Gy. 2: 461, 538).

Szitnyice
'Kesző és Kövecses határában említett patak, a Sajó mellékvize' 1232>347: Zechniche [ ƒ : Zethniche] [2a], aqua, fl. (Gy. 2: 458, 515), 1268/273: Scitnycha [szitnyica] [3a], fl., loc. (Gy. 2: 458, 518, 539) ~ Scithnycha , loc. ~ Scitnicha , fl. (Gy. 2: 518), 1323: Zudnycha [? szudnyica] [3a], fl., 1323/324: Zudnicha [3a], fl. (Gy. 2: 458, 516). Szitnyice pataka1332/549: Zenechte­pataka [ ƒ : Zetneche­pataka] , fl. (Gy. 2: 458, 525).

Szol-hegy
'Rozsnyó határában említett hegy' 1291: Zolheg , mo. (Gy. 2: 460, 543).

Szomolnok
'a Gölnic jobb oldali mellékvize, a pelsőci uradalom határában említik' 1243/335: Sumulnuch (Gy. 2: 533) ~ Sumulnuk [3a] (Gy. 2: 460, 532, 533), 1243/335/XVII.: Scumulnuk (Gy. 2: 460, 532) ~ Szomolnok (Gy. 2: 533). L. HA. 1. Abaúj vm. Szomolnok-fő.

Szőlős-kerek
l. Széles-berek.

Szőlős-kert
l. Széles-berek.

Sztára-Sztudnyica
'Zubogy határában említett patak, a Szuha mellékvize' 1283/353: Ztara­ztudnicha , riv. (Gy. 2: 459, 558).

Sztinva
'Pelsőcnél jobbról a Sajóba ömlő patak' 1258/334: Stynua , aqua ~ Stynna [ ƒ : Stynua ?] , aqua, 1258>336/354: Stinna , aqua ~ Schinna , aqua (Gy. 2: 457, 540). Sztinva-víz1331: Zthinaua wiz [sztinava] (Gy. 2: 457, 482). Szin(y)icanévváltozattal is szerepel, alsó szakaszát Toplica néven említik.

Szuha
'a Sajó bal oldali, Gömör vm. DK-i részén eredő mellékvize' 1294: in valle Zuha (Gy. 2: 459, 554). Vö. Ragály Szuhájaés l. HA. 1. Borsod vm. Szuha.

Szudnyica
l. Szitnyice.


Tapolca
'Mellete és Lice határán balról a Jolsvába ömlő patak' [1235-43]/288: Tapulcha , fl. (Gy. 2: 458, 490) ~ Tupulcha , fl. (Gy. 2: 490), 1243/335: Topolcha , fl. ~ Topolcham ~ Topulcham , fl. (Gy. 2: 458, 513, 522).

Tekenő
l. Szekenő.

Telek
'Belezsér határában említett hely' [1277]/277: teluk [telük], sess. (Gy. 2: 486).

Terra Martini
l. Márton földje.

Tóbiás lese
'a Jolsva és a Turóc patakok közti hegyvonulat egyik tagja, Kövi határában említik' 1243/335, 1243/335/XVII.: Tobiaslesy (Gy. 2: 461, 519).

Toplica
'Pelsőcnél jobbról a Sajóba ömlő patak' 1243/335: Toplacha [2a], aqua, 1243/335/XVII.: Toplicza [2a], aqua (Gy. 2: 457, 533). A Sztinvaalsó szakaszának neve.

Tordas
'a Turóc menti Kövi határában említett hely' 1243/335: Tordas (Gy. 2: 519).

Tornok
'Szentkirály határában említett hely' 1337: tornuk , t. arabilis (Gy. 2: 551).

Torony
'Gömör határában álló torony, a közelében alakult ki Tornalja település' (vö. Gy. 2: 556) 1291: torn in p-e Tornalya (Gy. 2: 501, 555), 1325: Turun (Gy. 2: 555).

Tót-rét
'Bást határában említett rét' 1290/303/ 479: Thowthreth , prat. (Gy. 2: 461, 485).

Tölgy
1245/588 (Iván): thuulgh , a. (Gy. 2: 511), 1247/383 (Kálosa), 1258/334 [7a], 1258>336/354 [2a], 1258>336/430 (Rozlozsna), 1268/273 (Recs­ke): tulg , a. (Gy. 2: 513, 539, 540, 541), 1258>336/354 (Rozlozsna): tul [tül] (Gy. 2: 540) ~ tulgh [2a] (Gy. 2: 541), 1258>336/430 (Rozlozsna): twlg [4a] (Gy. 2: 540, 541),

Tölgyfa
1245/588 (Iván): thwlghfa (Gy. 2: 511), 1258/334 [21a], 1258>336/354 [11a] (Rozlozs­na): tulgfa , a., 1258>336/354 (Rozlozsna): tulfa [tülfa] [6a], 1258>336/430 (Rozlozsna): twlfa [5a] (Gy. 2: 540, 541) ~ twlgfa [3a] (Gy. 2: 541),

Tövis ? -mezsgye
'a Balog menti Kisfalud határában említett hely' 1334: Tuizmesde [ ƒ : Tuis- ?] [tüis-], loc. (Gy. 2: 517).

Turóc
'a Sajó jobb oldali mellékvize, amely két nagyobb ágból egyesül' 1243/335 [2a], 1243/ 335/XVII., 1266/283 [6a], 1275 [3a], +1294/471, 1297 [6a], 1325/332, 1332: Turuch , fl., aqua (Gy. 2: 458, 507, 519, 526, 544, 545, 552, 559), 1243/335, 1243/335/XVII., +1294/471 [3a], 1324, 1332 [2a]: Thurucz , fl. (Gy. 2: 458, 507, 519, 523, 538, 544, 545), 1243/335, 1285, 1292/324, +1294/471 [2a], 1326, 1332 [2a]: Thuruch , fl. (Gy. 2: 458, 507, 519, 544, 559), 1243/335/XVII.: Turucz (Gy. 2: 458), 1286 [3a]: Turch , aqua, fl. (Gy. 2: 458, 546), +1294/471: Thurocz , fl. (Gy. 2: 507), 1325: Turwch (Gy. 2: 544), 1328, 1328/423: Turoch (Gy. 2: 544, 545), 1328/423: Iuxta turoch (Gy. 2: 544), 1332/549: Thwrwch , fl. (Gy. 2: 526).


Ubzó ? pataka
'az Ipoly felé tartó patak Gö­mör vm. Ny-i részén, a Guszona melletti Hegy­meg határában említik' 1341/347: Vbzeupataka (Gy. 2: 460, 508) ~ Ubzpataka (Gy. 2: 508). Györffy a későbbi Zabzónévvel azonosítja (Gy. 2: 508).

Utas-patak
'Détéren át a Nádas-patakba ömlő vízfolyás, Szénakszó határában említik' 1246/ 383: Vtospatak [2a], riv. (Gy. 2: 459 [ Utospatak alakban], 550).

Üver-fő
'Belezsér határában említett hely' [1277]/277: Iwerfeu [iverf Č ] (Gy. 2: 461, 486).

Vár-hegy
'Jeszte határában említett hegy' 1333/334: Waarheg , mo. (Gy. 2: 461, 512).

Veresfűz
1293 (Hanva): weres fuz , a. salicis (Gy. 2: 506).

Veres-haraszt
'a Gömör melletti Kövi határában említett erdő' 1245/423: Vereshorozt ~ Veresharazth , s. (Gy. 2: 461, 520).

Vernice
'a pelsőci uradalom határában említett patak' 1243/335: Verniae [ ƒ : Vernice] , 1243/335/ XVII.: Vernicze (Gy. 2: 458, 533).

Verő-mál
'a Balog menti Kisfalud határában említett hely' 1334: Wereumal , loc. (Gy. 2: 517).

Veternyik
'Rozlozsna határában említett hegy' 1243/335: Beternyk [ ƒ : Veternyk] [2a], 1243/ 335/XVII.: Veternyik [2a] (Gy. 2: 460, 533), 1258/334: Wecurnuk [ ƒ : Weturnuk] , mo., 1258>336/354: Wythuittuk [romlott alak lehet] (Gy. 2: 541), 1258>336/430: Veturnuk (Gy. 2: 460, 541).

Vidaszó-fő
'Csomatelke határában említett hely, bizonyára a Vidaszó pataka forrása' 1240: Wydozoufeu (Gy. 2: 492). Vö. Vidosza bérce.

Vidaszó pataka
'az Ipoly felé tartó patak Gömör vm. DNy-i részén, Csomatelke határában említik' 1240: Wydozoupothoka (Gy. 2: 460, 492). Vö. Vidaszó-fő, Vidos patakaés Vidosza bérce.

Vidos ? pataka
'Csomatelke határában említett patak' 1341: Viduspataka , meatum (Gy. 2: 460, 493). Györffy szerint azonos lehet a Vidaszó patakaáltal jelölt vízfolyással.

Vidosza bérce
'Csomatelke határában említett hely' 1341: Viduztaberche [ ƒ : Viduza- ?] (Gy. 2: 460, 493). Bizonyára összefügg a Vidaszó patakaés a Vidaszó-fő névvel.

Visnyice
'Novák határában említett hegy' 1295/315: beerch Wysniche (Gy. 2: 461, 530).

Viszoka
'a Kesző, illetve a Herepány patak felső szakaszát övező hegy, Naprágy és Herepány határában említik' 1254/364/399: Wyzoga , mo. (Gy. 2: 461, 528). Viszoka hegye 1323: Wyzukahyge , mo. (Gy. 2: 461 [ Wyzoka hege formában], 510), 1323/324: Wyzukahigy (Gy. 2: 510).

Völgy-szád
'Dézsmástelek határában említett völgy' 1338: Weulgzad , vall. (Gy. 2: 494). Dézsmás-völgy szádanéven is említik.


Zabzó
l. Ubzó pataka.

(Zairas)
'a Turóc menti Kövi határában említett hely' 1243/335: Zairas , 1243/335/XVII.: Scytras ~ Seyeras (Gy. 2: 519). Az adott oklevélben feltűnően sok romlott alak van.

Zalatna ~ Szalatna bérce
'Gömör határában említett hely' 1291: Zalathnaberche (Gy. 2: 501).

Zalatna ~ Szalatna pataka
'a Sajó jobb oldali mellékvize Gömör környékén' 1291: Zalathnapataka (Gy. 2: 458, 501).

Závoz
'Závozalja határában említett hegy' 1243/335: ad caput Zauz [zauz] (Gy. 2: 533, 558), 1243/335/XVII.: Zauaz (Gy. 2: 533)

(Zedun)
'a Turóc menti Kövi határában említett völgy' 1243/335: Zedun , vall. (Gy. 2: 519).